Editörler : Cüneyt Barışoglu
29 Ekim 2009 00:16   


Kapalı
zazalar Kürt'müdür.

Yoksa irani kavimlerin içinde ayrı bir milletmi.Yani bir Afgan yada tacikler gibi.

Yaşlı zazalar kendilerini kesinlikle kürt olarak kabul etmezken gençlerin bir kısmı ise kendilerinin kürtleştiğini ifade ediyor.Peki doğrusu nedir bunun.

29 Ekim 2009 00:25

tek_türkiye
Yasaklı

museviyim,lazım,kürdüm....

hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye...

beşiktaşlıyız beşiktaşlı laaay llaaayy laaaaaaaaaaayyy. : )

29 Ekim 2009 00:25

esen .
Yasaklı

bence kürt değiller,

zazaca ve kürtçe arasında dağlar kadar fark var, kurmanç kürtçesi konuşan zazacayı neredeyse hiç anlamıyor,

ama kürtlere daha yakın oldukları ve çoğunun da kürtlerle iç içe yaşadığı için kürtleştiği kesin...

29 Ekim 2009 00:32

delal29
Kapalı

ben de şunu merak ediyorum lazlar türk müdür?

zazalar kurmançtır. zazaca , kürtçenin şivelerinden sadece biridir

29 Ekim 2009 00:41

sabamelikesi .
Yasaklı

Delal,

ben de senin söylediğin şekliyle biliyorum...

dediklerin doğrudur...

29 Ekim 2009 00:46

tek_türkiye
Yasaklı

Yıllarca Kahrolsak Dertten Kederden!! Bilsek ki Kellemiz Kopar Bedenden!! Aşkımız Harbiden Hemde Derinden!! Asla Vazgeçmeyiz BEŞİKTAŞ senden!!

29 Ekim 2009 00:47

DARA daryus
Yasaklı

zazalar kurmanç değildir

kurmançlarda zaza

ama her ikiside kürttür..

kürdler acem

acemlerde kürd değildir

ama

her ikiside aryandır

iranidir

29 Ekim 2009 00:55

tek_türkiye
Yasaklı

Yıllarca Kahrolsak Dertten Kederden!! Bilsek ki Kellemiz Kopar Bedenden!! Aşkımız Harbiden Hemde Derinden!! Asla Vazgeçmeyiz BEŞİKTAŞ senden!!

29 Ekim 2009 01:04

sabamelikesi .
Yasaklı

biz de,

FENERDENNNN!!!!

:)))

29 Ekim 2009 01:06

delal29
Kapalı

kürtler kürtçe yani kurmanci konuşur, kurmancinin birçok şivesi vardır ; zazaki sorani arami, vs.. bunların hepsi de kürttür ancak şive farklıdır

06 Şubat 2010 06:30

kartaleğitim
Şef

MAŞALLAH HEMENDE ARKADAŞLAR ZAZALARI KÜRT YAPMIŞ. SİZ NEYE DAYANARAK KÜRT OLDUĞUNU SÖYLÜYORSUNUZ YAHU. KÜLTÜRÜYLE,YAŞAYIŞLARIYLA, DİLİYLE TAMAMEN BİRBİRİNDEN FARKLI OLAN ZAZALAR VE KÜRTLER BAZI BÖLÜCÜ KESİMLERİN ORTALIĞI KARIŞTIRMASIYLA ORTAYA ATTIKLARI YALAN DOLAN SÖYLEMLERLE BÖYLE BİR TEZİ SAVUNMAYA BAŞLAMIŞLARDIR. ÇÜNKÜ BİLİLER Kİ ZAZALAR DOĞU VE G.DOĞU DA MİLLİYETÇİ VATANSEVER DUYGULARLA BAZI BÖLÜCÜ KÜRTLERİN DELİKLERİNE ÇOMAK SOKUYOR. BAZI KÜRTÇÜLER DİYORUM ÇÜNKÜ BİLİYORUM Kİ KÜRT OLUPTA VATANI İÇİN GÖZÜNÜ KIRPMADAN HER MÜCADELEYİ VERECEK GEREKİRSE VATAN UĞRUNDA CAN VERECEK DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZ VAR. BU KÜRTÇÜLÜK YAPANLARIN OYUNLARINA GELMEYELİM. KONUYU İYİCE ARAŞTIRIN TAM EMİN OLUN ONDAN SONRA YORUM YAPIN. ÖYLE BİR İKİ SATIR OKUMAKLA FİKİR SAHİBİ OLUNMAZ.

YORUM YAZAN ARKADAŞLAR LÜTFEN BİRAZ DAHA DİKKAT!!!!!!

06 Şubat 2010 07:11

kartaleğitim
Şef

*Kam kê aslê ho inkar keno, aqılra hero!' [= Kim ki aslını inkâr ediyor,

akıl yönünden eşektir!]. Bu deyim bir Zaza deyimidir. *

**

*Ama buradaki sözcüklerin kökenine bakacak olursak: *

**

*kim *< Eski Türkçe: *kim* [Bu sözcük *Azerî, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek,

Kaza , Tatar, Türkmen, Uygur* gibi Türk lehçelerinde de *kim

*biçimindedir. Mısır

Arapçasında *k±md±r*?; Suriye Arapçasında *k±m k±ma*; Kürtçede *ki?, ké?* (

*Kürtçe-Türkçe Sözlük*, s. 213); Zazaca'da *kam, kum*; Çuvaşçada ad *kam*

biçimlerindedir.]

*ki* < Farsça

* as(ı)l* < Arapça

*inkar* < Arapça: *inkâr*

*aqıl* < Arapça: *akl*

*+ra *< Eski Türkçe: yön eki

*hero *< Farsça: *ker *

olarak görürüz. Ortaya çıkan söz hazinesinin içinde Kürtçe ya da Zazaca

kökenli bir sözcük yoktur. Bu konuda yapılan dil araştırmalarından Zazaların

kökenleri hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır.

Doğu Anadolu'nun *Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Erzincan* illerinin yayıldığı

coğrafyada yaşayan Zazalar, Türk toplumunun içinde yaşayan aslı tarihî

Türklüğe dayalı bir topluluktur. Batılı, Ermeni ya da Kürt araştırıcılar

tarafından yazılan makale ve kitaplarda Zazalar ya Kürtlerin bir kolu ya da

İranî (Guran-Zaza grubu) olarak gösterirler. *Zaza- ların 'Zuzu, Zuza,

Zozan, Zapsas, Mu-Zazir, Zou-Zou, Zizona, Zanzavina, Zerza, Zerzawe,

Zuzaniye, Zawzan, Zazawa, Zazan' *gibi bir sürü uyduruk adlardan türemiş

olabileceğini; hattâ Asur tabletlerinde adı geçen Zamza Krallığının adı

olabileceğini iddia ederler. İngiliz tarihçisi Davik N. Mackenzie ise

'*Zazaların

Hazar'dan gelerek, o sıralar Kürtlerin yerleşik olduğu bölgenin batısına

yerleştikleri.*.' görüşünü ileri sürer. Bazıları da onların M.Ö. 2350- 2150

tarihleri arasında Anadolu'ya yerleşen Huriler olduğunu yazarlar. Yine

bazılarına göre de Zazaların Kürtlerden çok önce bu topraklara

yerleştikleri, bugün Kürtlerin yaşadıkları bölgelerin tarihsel olarak

Zazaların anayurdu olduğudur.

Zazalar ve Kürtler üzerine araştırma yapan belirli bazı kişiler, Zaza adı

verilen İnsanların menşeinin Türk olabileceği üzerinde hiç görüş

belirtmemişlerdir. Bu teoriye neden sıcak bakmadıklarının sebebi,

Türkiye'yi ve Türk kökenli insanlarımızı bölüp parçalamaktan dolayıdır.

Çünkü Zazalar Türk kökenli olursa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu bölmeleri

zorlaşacaktır.

Zazaların *Kürt, Arap* ya da *İranî *olamayacaklarının bir nedeni de bu

kavimlerden farklı bir etnik yapıya sahip olmalarıdır. Kürtlerde, Araplarda

ve Farslarda (İranlılarda) *beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü kadın ya

da erkek* bulunmazken, Zazalarda bu özellikler görülür. Bu da Peçenek,

Kuman-Kıpçak ve Saka gibi Türk kavimlerinin bir özelliğidir ki bugün, Kazan,

Başkurt, Çuvaş, Özbek, Kırgız gibi Türk boylarında da aynı özellikler

görülür. Kırım ve Anadolu Türklerinin de büyük bir bölümünde bu özellikler

vardır.

Zazaca, Kürtçe (Kürmançça)dan da farklı bir özelliğe ve kelime hazinesine

sahiptir. Eğer bunlar ayrı birer dil olmasaydı, Zazalar '*Zazaca-Türkçe

Sözlük*', Kürtler de '*Kürtçe- **Türkçe Sözlük*' veya '*Ferheng-i Kırdî i

Tırkî*' diye sözlükler yayımlamazlardı. Zazaca-Türkçe Sözlük'ü incelediğiniz

zaman pek çok eski Türkçe söz varlığının Zazaca'da aynen ya da bazı ses

değişmelerine uğramış biçimleriyle yaşadığını görebilirsiniz. Türkçenin

Zazaca ve Kürtçe'ye verdiği yüzlerce ödünç sözcük, TDK tarafından

yayımlanacak olan '*Türkiye Türkçesinde Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi

Sözlüğü*' adlı etimolojik sözlüğümüzde yer

almaktadır. Zazaların giyim-kuşam, mutfak, hayvancılık kültürleri, gelenek

ve görenekleri Anadolu Türklüğünden farklı değildir. Fakat, başta

gelenek-görenek olmak üzere birçok bakımdan Kürtlerden farklı özellikler arz

eder. Kuzey Irak, Batı İran, Kafkasya ve başka coğrafyalarda yaşayan Zaza

aşiretleri bulunmamaktadır.

Her ne kadar Zaza aşiretleri *Koçgiri* (1921), *Şeyh Said* (1925) ve *Dersim

*(1938) isyanlarını yaşadılarsa da bu isyanların bugün olduğu gibi dış

güçlerin tahriki ile yapıldığı bilinmektedir. Bugün PKK içinde bulunan

kandırılmış Zazaların sayısı Kürtlere göre oldukça azdır. Hattâ Anadolu'daki

Türk birliğinin korunması için Türk ordusu ile birlikte savaşmışlar, bu

ülkenin asıl soylarından olduğu gerçeğini görmüşlerdir. Bu vatan Türklerin

olduğu kadar Zazaların, Kürtleşmiş Türklerin ve öteki toplumlarındır. Çünkü

başka bir Türkiye ve Anadolu yoktur.

06 Şubat 2010 10:20

Ezer de Geçer
Yasaklı

zazalar memleket sevdalısı, Türkiye milliyetçisi insanlarımızdır, aksini iddia edenin boyun derisini yüzerim

06 Şubat 2010 10:21

'''roTİNda'''
Yasaklı

genele..

zazalar kürtlerin yaşadıkları bölgeler sonradan idhal olan bir millettir,

konumuz zazaların önceki geçmişi değildir..

zazalarda şehbızınlılar gibi kürtlerin yaşadıkları bölgelere yerleşip kürtlerin bir çok örf ve adetini benimseyerek kürt olarak kendileri o bölgelerde setretmeye başlamışlardır,

zazalar ve şehbızınlılar sorunlu milletler oldukları için sorunlarından ötürü şu anda bulundukları coğrafyafyalar hicret etmek zorunda kalmışlardır,

sorunlu insanlar geldikleri yerlerdede sorunlarını devam ettirmilerdir,

bir örnek kna davası yüzünden mersine göç eden güneydoğulu bir aile düşünün..!

konuyu bir espri ile noktalamak istiyorum,

hoca hutbede cennete gitmek için gerekli özellikleri sıralamış,

bunları yapan kim olursa olsun cennete giderler,

hatta zaza bile olsalar:)

özetle,

dersim zazaları asi olmuşlardır

palu zazaları uyuşturucu işine odaklanmıştır,

siverek zazaları başşka illagal işleri yüklenişlerdir,

apo zaza kökenli kürttür,

pkk'nın ilk elebaşları mahsun korkmaz zazadır,

şimdilerde lider kadrosu murat karayılan elazığ baskile yıllar önce gelen zaza bir ailenin çocuğudur,

duran kalkanda öyle,

bdp genel başkanı selahattin demirtaş'ta elazığ palu zazalarından,

sonuç;

zazalardan kürtler çok çekiyor:)

kızmaca darılmaca yok mese meso...

06 Şubat 2010 10:41

anasır-ı erbaa
Müsteşar

Dil ,yaşadıkları coğrafya, yaşam tarzı açısından Zazalarla Kürtlerin akraba olduğu aşikardır.Söyleyiş farklılklarını göz ardı edersek köken olarak incelerseniz zazaca ile kurmancinin söz varlığının yüzde 85-90'ı ortaktır.Fakat kelime ve söyleyiş farklarından dolayı anlaşmaları mümkün değildir.Tıpkı bir Türkün Kazakla ile anlaşamaması gibi.Gramer yapısı, cümle kuruluşu aynıdır.Kurmamci ile Zazaca bu yönyle birbirlerine göre lehçe durumuna gelmişlerdir. Bu da kimi dil alimlerinin Zazacayı ayrı bir dil saymlarına sebep olmuştur.

Bir Azerinin,Kırgızın ben Türk değilim demesi gibi Zazaların da çoğu kendisini Kürt olarak görmez.

Zazaların Türklerle ve Türkçeyle bir ilgileri yoktur. Olan ilgiler bin yıldır bir arada yaşamanın sonucu veya Zazalar arasında asimile olan Türkler dolayısıyladır.Dillerda aslolan ve kolay değişmeyen kelimeler fiillerdir. Türkçe ile Zazaca veya Kurmanci arasında fiil ortaklığı yoktur, fakat Farsça ile vardır.

Zazaların bir kısmı (Tunceli) kendilerine Kırd, dillerine de Kırdki derler bu kelimelerin Kurd kelimesiyle bağlantısnı açıklamaya gerek yok herhalde.

06 Şubat 2010 10:59

Ezer de Geçer
Yasaklı

Bir Azerinin,Kırgızın ben Türk değilim demesi gibi Zazaların da çoğu kendisini Kürt olarak görmez.

erbaalı anasır yalan söyleyip adamı hasta etme, azerbaycana gittinmi, kaç azeriye sordun da bu sonuca vardır, ülkemizde 1-2 milyon azeri kökenli Türk yurttaşımız var, git sor bakalım sana ne diyorlar, boşuna uğraşma zazalar kürt değildir, gerçi kürt nedir o bile muamma iken, kalkmış sen ne diyorsun, şart olsun sizin gibi iftiracıların dillerini kör jiletle doğramak lazım

06 Şubat 2010 11:02

'''roTİNda'''
Yasaklı

anasırın tespitleri benim tezimi güçlendirriyor,

ezerde gaçer,

somut bir şey söylemeniz gerekir sloganik ifadeler önemli değil,

bende anasırda somut bir şeyler yazdık..

mikrofon sizde,

halaçoğlunun araçtırmalarını okumuyorsunuz sanırım..

06 Şubat 2010 11:03

anasır-ı erbaa
Müsteşar

Şu röportaj konumuza ışık tutuyor: http://www.zazaki.org/modules.php?name=Sections&sop=printpage&artid=20

06 Şubat 2010 11:11

Ezer de Geçer
Yasaklı

roti nerde slogan, sana git sor diyorum sen ne diyorsun, sor bak noluyor suratına, azeriye sen Türk değilsin desene, bana aslı astarı olmayan akademik uydurmaları yutturamazsınız, somut şeyler, kime neye göre somut

hadi ordan!

06 Şubat 2010 11:15

Powersaved
Yasaklı

Zazalar kürt değildir.

Ayrıca

rotinda sanırım 39 gibi bir rakam telafuz ediliyordu kürt isyanları için, bunların hepsini zazalar mı yapmış acaba ?

06 Şubat 2010 11:26

'''roTİNda'''
Yasaklı

power;

cumhuriyet dönemindeki isyan ve devlete başkaldırıların temeline bir bakınız,

dersim eyaletinin lideri seyd rıza zazadır,

şeh said palulu zazadır,

daha sonraki terör ve devlete başkaldırlara da bakalım,

devsol'un yurt dışında ölen lideri zazadır,

apo ve beraber yola çıktığı mahsun korkmaz zazadırlar,

bdp genel başkanı demirtaş ve çimdilerde pkk'nın lider kadrosu zazadırlar..

bunların kimlik ve köken bilgileri bende mevcuttur..

ayaklanma ve aykırılıklarda zazalar kürtleri kendi eksenlerine sokarak kullanmışlardır...

ezerde geçer;

sevgili dostum o bölgenin insanı olmam araştırmacı kişiliğim sizden sadece bu konuda daha bilgili olduğumu gösteriyor,

buraya daha farklı bir şey yazmayı lzümsuz buluyorum,

zazaları kürtler ile aynı kefeye koymak elbette sağlıklı bir yaklaşım değildir,

dersim ayaklanması ve şeh said olaylarına bir bakınız,

diap ağayı kardeşi satmıştır,

seyd rıza'yı arkadan kimler ispiyonlamıştır,

şeh said'in birlikte yola çıktığı zazalar yolda bırakmışlardır,

zazalar zazaları gammazlamışlardır özetle..

Toplam 148 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?