Editörler : hopaliSafak Vaktii
30 Ekim 2009 19:14   


halk eğitim de lisans mezunu usta öğreticiler

görevlendirme listesi hazırlanırken hakkınızı asla yedirmeyin yönetmelik bizlerin liste başı oldugumuzu gösteriyor ve bu sene asla razı gelmeyin bu haksızlıga arkadaslar ısrarla hakkınızı arayın personel genel müdürlüğü cıraklık yaygın eğitim önetmeliğin uygulanması gerektiğini söylüyor,bu sene görevlendirme listesi hazırlandıgında özellikle buna dikkat edecegim sizde lütfen duyarlı olun gerekeni yapın

30 Ekim 2009 19:28

GİYİMSELCUK2003
Aday Memur

yönetmelikte bızım lıste bası oldugumuz yazmıyor ki?aksine özel sartlar adı altında lıstenın herhangı bır yerınde olabılıyoruz:)sınır bozucu ama cıraklık yaygın egıtım genel mudurlugunun yönetmelıgındekı yazıyı bızzat kendım okudum.uzgunum arkadaslar

30 Ekim 2009 19:31

ülker yıldızı
Genel Müdür

bende Hikmet Ormandan uydum kendisi liste bası olmanız gerekiyor sizlerin dedi,biliyorum o yazıyıda söledım gecen yıl 1 aralaık da halk egıtımlere gelmişti o genelge ilkokul mezunu lise mezunu usta öğreticiler hak talep edince öyle bir genelge geldi halk egıtımlere ama bizim liste bası olmamız gerekiyor yönetmelik böyleee

30 Ekim 2009 19:42

nalan_16_
Müsteşar

ülker yıldızı hocam bu konuda söylediklerin kesinlikle olması gereken uygulama, aksi durumdaki tüm uygulamalar yönetmeliğe aykırı durumdadır

30 Ekim 2009 20:36

gokhanyilmaz85
Şube Müdürü

hocalarım, halk eğitimlere dilekçemi verdim ve dilekçemi verirken cevabımıda aldım. halk eğitimde görev yapacak hocalar ilk önce meb'e bağlı okullardan karşılanacak. eğer yeterli sayıda kadrolu öğretmen başvurmadıysa, başvuru yapan dilekçe veren bizlerden karşılanacağını söylediler. bu cevabı bir ilçe halk eğitim müdürü verdi bana :(.

30 Ekim 2009 23:14

dcl_dcl
Memur

bende halk eğitime dilekçe vermiştim. neyseki bu hafta aradılar ama aramassalar daha iyi olurdu..bana haftada 6 saat ayırmışlar ve bu 6 saatide 2 güne yaymışlar..

kurs yeri oturduum yere çift vasıta..

neyse yine de sordum ne kadar alacağımı..yaklaşık 280 dedi ayrıca 120 sigorta için keseceklermiş .

anlayacağınız cebimde net 120 kalsa bile kabul edecektim ama gerçekten komik ötesi bir teklifti tabi reddettim..

31 Ekim 2009 10:55

magdur34
Yasaklı

yani ne demek tek kelime ile MEB tarafından da mı kabul ediliyoruz ve seçilmiyoruz...Nasıl önceiği bir ilkokul veya lise mezununa veriri anlamıyorum...YAZIK BİZE YAA...HEMDE ÇOKKK YAZIKKK...

01 Kasım 2009 15:57

GİYİMSELCUK2003
Aday Memur

http://cygm.meb.gov.tr/duyurular/mevzuat/MEV.ŞB..pdf

arkadaslar bahsettıgım yönetmelık bu sene daha yenı cıktı yukarıdakı adresten bakabılırsınız.amacım kımsenın canını sıkmak degıl ama sadece durumun farkında olalım kendımızı kandırmayalım dıye bılgılendırıyorum.durumumuz ıcler acısı ve inanın elimizi kolumuzu baglıyor.

01 Kasım 2009 16:58

nalan_16_
Müsteşar

iyi de hocam bu yazıyı biliyoruz bunun neresi kötü anlamadım.siz bu yazıdan ne anladınız ki?? bakınız aşağıda hiyerarşik sıralama zaten yapılmış mantıklısı da lisansların tabiki de önlisans ve lise mezunlarından öncelikli tutulmasıdır aksi halde yapılan tüm görevlendirmeler yönetmeliğe aykırıdır..

"öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır"

birde ortada karmaşık bir durum var uzman ve usta öğreticilik kavramları.. bu ikisinin tanımlarını meb bir ara şöyle sınıflıyordu.uzman öğretici için, alanında lisans öğrenimi yapmış kişiler, usta öğretici içinde lise mezunu ve kurslar sonucunda ustalık belgesi olanlar gibi bir tanımlama getirmişti.bu iki kavramın tam olarak açılımını ve farklılıklarını bilenler varsa açıklamalarını rica ediyorum.

ayrıca aşağıda eklediğim yazıya da göz atınız burada da görevlendirme sırası açık bir şekilde belirtilmiş.özel şartlarda ki (b) maddesine dikkat ediniz..

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE

Uzman ve usta öğretici

Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır.

Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır.

Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.

Uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde genel şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye'de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

f) Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek.

Özel Şartlar:

Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

a) Eğitim fakültesi mezunu olmak.

b) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ve Yüksek Öğretim Komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

d) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

e) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

f) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanında/branşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak.

g) Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılması için yukarıdaki şartları taşıyan eleman bulunamaması hâlinde öğrenim durumu ve meslekî yeterlilik belgesi aranmaksızın çevresinde ustalığı kabul görmüş olması

şartları aranır.

Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır. Program geliştirme çalışmalarında görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerde yüksek öğrenim kurumlarının program geliştirme bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

Alanında eğitim fakültesi mezunları ile daha önceki dönem/yıllarda başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda diploma düzeyi, diploma başarı notu, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğim kurumlarında başarılı şekilde yapılan öğreticilik çalışmaları ve benzeri değerlendirmeler yapılır. En yüksek puandan başlamak üzere sıra ile görevlendirme yapılır. İhtiyaçtan fazla durumda olanlar yedek sırada bekletilir ve ihtiyaç olduğunda o öğretim yılı içerisinde görevlendirilir. Tüm bunlara rağmen uzman ve usta öğretici ihtiyacının karşılanamaması durumunda özel şartların (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler arasından öncelik sırasına göre seçme yapılır. Başvuru sayısı fazla olduğunda seçme işlemi sınavla yapılır.

link:http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2586_0.html

01 Kasım 2009 20:07

GİYİMSELCUK2003
Aday Memur

Nalan Hocam bakın anlatmaya calıstıgım "özel sartlar"ibaresı.gecen senekı yönetmelıge göre mezunıyet sıralaması yapılıyordu. ama bu sene yenı cıkan yönetmelıge göre bır yıl basarılı bır sekılde usta ögretıcılık yapmıs olması yeterlıdır denıyor.özel sartlar "yani:lısans yuksek lısans lıse vs..."aranmayacak.mebın sıtesınden degıl çıraklık yaygın eğitimin sitesinden bakınız

http://cygm.meb.gov.tr/duyurular/mevzuat/MEV.ŞB..pdf

buna göre ısterse adam okuma yazma bılmeyen bırınıde getırebılır sadece bır yıl usta öğretıcılık yapmıs olması yeterlı.kafamdan uydurmuyorum arkadaslar bu durum artık tamamen müdürün insiyatifine kalıyor.itiraz hakımız "yönetmelık bu" denerek gerı cevrılırse şaşırmayın.

01 Kasım 2009 23:31

nalan_16_
Müsteşar

hocam tedirginliğinizi anlıyorum verdiğiniz linkte açıkça bu belirtilmemiş ama bakınız öğretim üyesi,öğretim görevlisi,alan uzmanı şeklinde aşağı doğru inen bir hiyerarşik sınıflama yapmışlar orada açıkça belirtilmese de mantıken öyle olmalı.. birde benim sunduğum ekler de, meb'in çıraklık ve yaygın eğtim genel müdürlüğü sayfasında ki mevzuattan alıntıdır.. yani yürürlükte olan mevzuat bunu diyor ve sıralamayı açıkça vermiş, üstüne eylülde yayınlanan sizin ekte belirttiğiniz yönetmelik gelmiş olabilir ama mevzuat değişmemiş ki ayrıntıya inildiğinde hukuken yürürlükte olan mevzuata göre davranmalılar.eylülde yayınlanan yönetmelikte üstü kapalı olabilir ama olması gereken budur hocam, ben öyle düşünüyorum zaten şuan çalışacak olduğum hem'de bu mevzuata uygun biçimde görevlendirme yapıyor.şimdiye dek aksi bir uygulamayla karşı karşıya kalmadım..sizin söylemek istediğinizi de anlıyorum bu uygulama bazı kurumlardaki müdürlerin keyfi insiyatiflerine kalabilir,böyle bir durumla karşılaşıldığında sanıyorum bu mevzuatın içeriğinden haberdar olduğunuzu belirterek haklarınızı istemekten başka bir yol kalmıyor..gerektiğinde hukuki yollara da başvurulur.bu konuda uzman hukukçulardan bilgi almak lazım yada meb'deki ilgili birimlere bu konuyu cevlandıracakları resmi bir kanalla soru yönelterek cevabı net bir biçimde öğrenmek en mantıklısı..

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?