Editörler : Cüneyt Barışoglu
30 Ekim 2009 19:37   


islamda kadın dövmek var mıdır?

islam'da kadının yeri ve kadını dövmeye gerekçe gösterilen KUR'AN

KADIN DÖVME:

Sokaktaki adamın karısını dövdükten sonra pişkin pişkin ileri sürdüğü gerekçelerden birisi de ALLAH DÖVÜN DEMİŞ SANANE mazaretidir...

HAYIR ..

ALLAH dövün demiyor

Hatim indirmeye, ölülerin araksından okumaya duvarlarda asılıp süs eşyası olarak kullanmaya kısa bir ara ver ve, KUR'AN?ı iyi oku;

'' Erkekler kadınları gözetirler. Zira ALLAH herbirine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar, (ALLAH'ın yasasına) boyun eğer ve ALLAH'ın korumasını emrettiği (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsalar korurlar. İffetlerinden endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın ve nihayet onları çıkarın. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH Yücedir, Büyüktür ''

(NİSA SURESİ 34)

'' Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haberdardır ''

(NİSA SURESİ 35)

Şu halde KADINLARI DÖVÜN ayeti olarak meşhur olan bu ayet, İKİŞER ÜÇER DÖRDER ... ayetinin evliliklerin giderek çoğaltılmasını değil; giderek azaltılmasını amaçlaması gibi, kadın dövme olaylarının terk edilmesini amaçlamaktadır?

İşin esası şu ki, Kuran birçok yerde sergilediği kelam mucizesini burada da sergileyerek, bir tek kelimeyle birkaç alternatifi birden vermiştir.

Biraz teknik detay verirsek şunları söyleyeceğiz:

?Fadribu? emrinin kökü olan ?darb? kelimesinin 30?a yakın anlamından en önemlileri ?vurmak, dövmek, huruc(ÇIKMAK), zehab(GİTMEK) ve DOLAŞMAKTIR?.

(Bakınız İbn Mansur, Lisanul Arab, Darb Maddesi)

Örneğin ;

13, Rad suresi 17. ayetindeki ? Daraba? kelimesini açıklamak yerine dövmek olarak anlasaydık saçma bir sonuçla karşılaşırdık: ? İşte Allah hakkı ve batılı böyle döver.? Nisa 34?teki ?nuşuz? kelimesi de meallerde şirretlik, itaatsizlik olarak çevrilmiş. Halbuki bu kelime flörtten başlayarak gayri meşru cinsel ilişkiye kadar uzanan sadakatsizlik ve iffetsizlik anlamını da içerir.

Hz. Peygamberin ?Bütün gece, Muhammed ailesinin etrafında her biri kocasından şikâyet eden yetmiş kadın dönüp dolaştı. Hâlbuki sizler, o kadınlarını dövenlerin hayırlılarınız olduğunu göremezsiniz.?

(İbni Mace, Ebu Davud)

hadisinden de anlaşılacağı gibi, o dönemde de kadınlar dövülmektedir.

Artan şikâyetler üzerine inen ayetlerde, dayak başta olmak üzere şiddeti yegâne çözüm yolu görenler bu işten vazgeçirilmeye çalışılmaktadır.

Zaten kadınlarını dövmekte olan, bu yüzden de koşup peygambere gelen ve bütün gece onun evinin etrafında şikâyetlenen MAĞDUR kadınlar için, bir de gelen ayetlerde ONLARI DÖVÜN DÖVMEYE DEVAM EDİN denir mi?

Olacak şey midir?

Bu, Kuran?ın daima mağduru koruyup kollayan ruhu ile bağdaşıyor mu?

Burada oturup konuşmadan, bir müddet yatağını veya odasını ayırma gibi gayet insanî yöntemlere başvurmadan, tek bildiği KARNINDAN SIPAYI SIRTINDAN SOPAYI EKSİK ETMEYECEKSİN olduğu anlaşılan o günkü Arap toplumunu ıslahın amaçlandığı apaçık ortadadır'ki kadınları ikinci sınıf insan gören ve bunu sık sık her platformda uygulayan arap toplumu bununla yetinmeyip bazi rivayetler ile hadis adı altında'da kadınları ikinci sınıf insan olarak görmeye devam edilmiştir kendi nefislerini kontrol altına alamayan toplulukların sık başvurduğu bir yol olsa da KUR'AN her iki cinsin sınırlarını pekaala çizmiştir ve kadına şeytan domuz gibi yakıştırmalara rağmen KUR'AN

ekreme-kum : sizin en çok kerim olanınız

inde allâhi : Allah indinde, katında

etkâ-kum : en çok takva sahibi olanınız (dır demektedir)

HADİS ADI ALTINDA GÜNÜMÜZE RİVAYETLER İLE GELEN BİR ÇOK HADİS'TE İSE

Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet eder. (Sahihi Buhari 9/36 )

Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.

(Müslim, İman, 34/132

İbn Mace, Fiten 19/4003)

Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini öğretin. (İbnü?l Cevzi, Mevzuat II, 269)

Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir. (Kadınlara Dîni Bilgiler 44,45

Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak, Tenzihü?ş Şeria II, 210)

Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar. (İbn Arrak II, 215 )

Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.

(Sahihi Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338

Ebu Davud, Salat, 110/720)

Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.

(Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115

Buhari, Nikah, 17/4805 )

Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.

(Sahihi Buhari )

Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.

(Sahihi Buhari )

Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.

(İbni Hacer El Heytemi 2/121

Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239)

TÜM BU KUR'AN SÜZGEÇİNDEN GEÇMEYEN RİVAYETLERE KARŞIN BİR ÇOK AYET'İ KERİME'DE İSE;

(...Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır...)

Tevbe Suresi-71

(...Onlar sizin giysileriniz, siz de onların giysilerisiniz...)

Bakara Suresi-187

(..Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim iyi fiiller gerçekleştirirse onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır..)

Nisa Suresi-124

(..Erkek olsun, kadın olsun, her kim inanmış olarak iyi fiiller gerçekleştirirse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle mutlaka veririz..)

Nahl Suresi-97

Bu ayetlerden sonra ne gibi gelişmelerin olduğuna baktığımızda,

bizzat Hz. Peygamber?in ömrü boyunca evli olduğu hanımlara tek bir kez bile el kaldırdığını göremiyoruz. Bir ara hanımlarıyla sorun yaşayınca önce onlarla konuşmuş, sonra yatağını ayırmış ve bir müddet (iki ay kadar) onlardan ayrılmıştır. Sonra anlaşma sağlanınca tekrar dönmüştür. Ayete verdiğimiz meal onun bu uygulamasına da dayanmaktadır.

Şu halde tıpkı evlenme, içki, zina ayetlerinin aşama aşama ve belirlenmiş bir hedefe doğru gitmesi gibi, şiddetli geçimsizlik yaşayan ailelerin nasıl tekrar anlaşacağını düzenleyen bu ayet de, KADINLARI DÖVEN her hangi bir topluma beş aşamalı çözüm planı ile harika bir yol gösteriliyor ve denmek isteniyor ki:

1-Önce konuşun, anlaşın?

2- Olmazsa ev içinde yatakları/odaları ayırın?

3- O da olmazsa bir müddet evden ayrı kalın (ön ayrılık)?

4- O da olmazsa aile büyüklerinden hakemler çağırın?

5- O da olmazsa yani bütün iç yollar tükenmişse o zaman boşanın (talak)?

Alın bu yol göstermeyi dünyanın bütün ülkelerine göğsünüzü gere gere götürün.

İnsanlığın kitabı budur, KUR'AN

Kanaatimizce KUR'AN yirmi üç yılda nazil olmasına rağmen, en fazla yüz yıla yayılan bir dönüşüm öngörüyordu. Bütün bu reformların yüz yıl içinde bitirilmesi ve insanlıkta devasa bir sıçrama yapılması gerekiyordu.

Müslümanlar öncülüğünde ve Kur?an?ın devrimci hamleleleri ışığında büyük bir insanlık sıçraması planlanmıştı.

Fakat Peygamberimizin ölümünden hemen sonra iç savaşlar başladı, İslam alemi bu savaş ve çekişmelerle ve de Bizans ile Sasani gelenek ve göreneklerine kendilerine kaptırarak bu hamleyi içeriden akamete uğrattılar.

Rüzgar kısa sürede kesildi.

Kur?an?ın insanlık rüyası gerçekleşemedi, yarım kaldı. Bu rüyanın peşine düşecek yeniden inşacılara bu nedenle şiddetle ihtiyaç var?

30 Ekim 2009 19:43

kuranmüslümanı
Kapalı

İhsan abinin yine çok güzel bir yazısı en son ekleneni foruma koymuyacağım bakalım başka kim koyucak:))

30 Ekim 2009 19:48

sbengisu42
Müsteşar

kadın dövmek toplumsal bir sorun :(

kimi ailelerde aile içi şiddet tahminimizin ötesinde

ne denir bilmiyorum ama sadece üzülüp dua edebiliyoruz onlar için.

İslamı tam olarak anlamak ve hayatta bu çizgide yaşayabilinse idi çoğu sorun gibi bu sorunda olmayacaktı:(

30 Ekim 2009 20:03

benzeytinben
Kapalı

kadına üç yerde caizdir ve sadece kalçalarına vurulur ama el ile be bez ile beze düğüm atıpta dövmek ve başka yerlerine vurmak caizdeğil.

ne için dövülür abdets ve namazı terkettiği için eşinin döşeğinden kaçtığı için ve izinsiz dışarı çıktığı için

30 Ekim 2009 21:06

30 Şubat
Yasaklı

kadın dışarı çıkacağı zaman eşine dilekçe ile mi başvuracak izin için

30 Ekim 2009 21:08

30 Şubat
Yasaklı

kadın dışarı çıkacağı zaman eşine dilekçe ile mi başvuracak izin için, sayın zeytin bey?

Ve de

"Dinde zorlama yoktur" lakin kadın namazı terkederse dövülecek! Perhiz - lahana turşusu misali?

31 Ekim 2009 09:21

jewel 97
Yasaklı

dövmekten yana değilim...

asla...

ama..

eğri oturup doğru konuşalım...

insani olarak cevap vermem gerekirse...

öyle mongallaşan erkek ve bayan var ki...

dövmemek için...

ya sabır çektirebiliyolar...

:)))

hakedenleri döveceksiniz...

:))

belki bundan anlıyodur..

:))

31 Ekim 2009 10:04

seyhanli_001_
Yasaklı

allah o günleri göstermesin...acziyetin zirvesidir bir bayana el kaldırmak şiddet uygulamak

o senin katagorindemi ki?

veya senin dengin mi?

hani sen onu mevla emaneti olarak almıstın?

insan emaneete böylemi muamele yapar?

ve herseyden önce efendimizin hayatında varmı böyle bir kesit?her iş ve hareketimizde örnek aldıgımızı idda ettiğimiz yüce nebi neden bu konuda bize örnek değil_?

31 Ekim 2009 10:12

armutsuyu
Şube Müdürü

"Kadın dövme olgusunun dini bir tarafı yok. yani kişi dindar da olsa üniversite de bitirse yine de dövüyor hanımı. Yani bu ahlaki bir problem bence.

31 Ekim 2009 10:15

seyhanli_001_
Yasaklı

sorun şu : bazıları tahsilli ayı oluyor :)))

31 Ekim 2009 10:23

jewel 97
Yasaklı

mesele...

emanete ihanet etmeme...

terbiyesi almak bence...

her konuda...

31 Ekim 2009 10:35

'Türker
Kapalı

Valla İslam daki uygulamadan pek bilgim yok yani delilleriyle filan. Ancak olabileceğini sanmıyorum, çünkü bu yüce dinimizin çerçevesine aykırı olurdu.

Ama bence şöyle kadının ağzını burnunu dağıtacanki işe yarasın :))))

31 Ekim 2009 10:44

jewel 97
Yasaklı

ya erkekleri ...

türker...

onlar kuzu kuzu oturacak mı

:))

süs biberi olarak...

::)))

31 Ekim 2009 10:45

'Türker
Kapalı

Erkekleri gyotin paklar :))))

31 Ekim 2009 11:05

Fuzuli-Hayat
Aday Memur

islamda "kadın dövme izni" yoktur diyenler islama iftira etmişlerdir!

bizzat ayetle sabittir:

"İffetlerinden endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın ve nihayet onları dövün. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH Yücedir, Büyüktür ''

(NİSA SURESİ 34)

konuyu açan arkadaş "dövün" kelimesi yerine manasız bir kelime olan "çıkarın" kelimesini bırakmıştır.oysa bu kurana iftiradır.

gelmiş geçmiş müfessirlerin %98'i "de-re-be" kelimesini dövmek olarak kabul etmişlerdir bir kaç müfessir sadece kabul etmemiştir o kadar bizler genel olarak kabul görmüş görüşleri almakla mükellefiz.

bir konuda 100 kişi "dövün" 1 kişi "çıkarın" diyorsa biz dövün kelimesini esas almak zorundayız.

şimdi dövme ayeti sabit peki erkek bu dövme iznini öyle rastgele kullanabilirmi?

-tabiki hayır!

esas sorunda burda başlıyor zaten sizler ayetteki "de-re-be" kelimesiyle ugraşacağınıza erkeklerin bu ayeti aslında anlayamadıkları kendilerine ruhsat olarak verilen dövme iznini suistimal ettiklerini dile getiren bir konu açsaydınız daha yerinde bir davranış sergilemiş olacaktınız.

ama belliki sizde bazı laik kesimlerin kuran düşmanlarının islam hısımlarının oyunlarına gelmişsiniz!

bizim erkekler iki konuyu tam olarak kafalarına yerleştiremediler gitti!

1-4 evlilik meselesi

2-kadın dövme meselesi

bu iki meselede aslında "ruhsat"tır.yani bazı özel durumlarda erkeklere tanınan bir "izin"den ibarettir.

oysa erkekler bunu kendilerinin doğal bir haklarıymış gibi gördüler asırlarca!

-kadın çorbayı tuzsuz yapsa pat-güm!

-kadın suyu geç getirse pat-güm!

bunlar tamamen islama ters zıt şeylerdir.

ve aslında bizim erkekler böyle yaparak islam düşmanlarının eline malzeme verdiler.ve bizim cahil kurandan bi haber erkekler bu "dövme ruhsatını" sanki her şekilde kullanabileceklerini zannederek hayatlarının en büyük hatasını ettiler halada etmekteler.

birde 4 evlilik meselesine gelince burdada yine bizim erkekler halende ilk evliliklerinden sonra benim 3 kontenjanım daha var diyerek kendilerince hava atmaktalar oysa ilk evlilikten sonraki evlilikler tamamen zaruri durumlar için geçerlidir onlarda zaten islam fıkhında yeterince açıklanmıştır:

-kadın zayıfsa

-kadın hastaysa

-kadın özürlüyse(fiziksel-ruhsal)

-kadın cinsel olarak hastaysa

-kadın kısırsa(çocugu olmuyorsa)

ve daha bir çok sebepten ötürü ikinci eş alma ruhsatı erkeğe verilmiştir.oysa erkekler kendi hanımında bu özelliklerin hiç biri olmamasına ragmen keyfi olarak ben evleneceğem diye tuttururlarsa artık burda topu islama atmak kurana sünnete dem vurmak kimsenin haddi ve harcı değildir.

her müslümanın yaptığı islama mal edilemez ve her müslümanda müslümanlık adı altında her baklayı yiyemez!

vesselam...

31 Ekim 2009 11:17

jewel 97
Yasaklı

çoğu izinleri istismar ettiğimiz gibi...

31 Ekim 2009 13:39

elvin-sena61
Genel Müdür

İslamda kadını dövmek yoktur,yıllardır tekelleştirilen bu din,inşaallah bundan sonra menfaate kurban edilen bir din olmaktan çıkıp aslını gösterme nispetinde yoluna devam edecektir.....değerli arkadaşlar burda çakma bilgi istemiyorum,vardır diyene gelince kur'an'ı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum!

Bu dini aşağılamaktan başka hiç bir işe yaramaz.....Kadını mal yerine koyan bir dini kimse kabul etmez!En başta ben,olmayan şeyleri kur'an'a yaftalayıp var diye göstermek,insanları bu dinden soğutmak büyük vebal olduğuna göre,lütfen dünyevi bitakım çıkarlarınızı bir köşeye bırakın ve olana olduğu gibi iman edin....

Selam ve dua ile....

31 Ekim 2009 14:14

Ağrıdaki_Kütahyalı
Daire Başkanı

Benim bildiğim kadarıylada

zina yapan, evden izinsiz çıkan evli kadını

önce uyarın

devam ederse

yataklarınızı ayırın

devam ederse

oda ve göz hapsi uygulayın

devam ederse

hafif şekilde hırpalayın

butun bulara rağmen yınede devam ederse

Onu boşayın zira size ondan hayır gelmez..

Günümüzde dahi katlanamayacagımız bu zina gibi buyuk aldatmalara bu cezalar sıra ile verilmesi gerekiyorsa

demekki kadını dövmenın dinimizde yeri yoktur.

Allah kimseye göstermesin ama kadının aldatması (kocanın aldatmasıda dahil) hiç bir insanın katlanabileceği birsey değildir.

izin konusuna gelince..

kocadan izin almanın önemini belirten bir rivayet anlatayım.

Peygamberimiz döneminde adam bir sefere çıkar ve çıkarkende hanımına tembihler Alt kata dahi inmeyeceksin.

Alt katta ise kadının babası oturmaktadır.

kadın sözunde durur ilk gunler inmez.

fakat babası hastalanır ve haber gönderır. kadında durumu peygamberimize sormak ıçın bırını yollar.

PEYGAMBERİMİZİN CEVABI.

KOCASININ SÖZUNDEN ÇIKMASIN OLUR.

kadın uyar babası hasta olmasına ragmen inmez.

babası ölür yine haber gönderir

Peygamberimiz yine cevap verir.

Kocasının sözunden çıkmasın

kadın uyar ve babasının cenazesıne dahi inmez.

kocası geldıkten sonra kadın bizzat peygamberımıze sormaya gıder.

Peygamberimiz derki

kocanın sözunden çıkmaman

babanın cennete gitmesine vesile oldu

çünkü seni böyle ahlaklı yetiştiren babandır.

doğruluğunu bilemem ama böyle bir rivayetde vardır.

31 Ekim 2009 14:32

Fuzuli-Hayat
Aday Memur

"elvin-sena" kardeş!

bilip bilmeden konuşupta kendi feminen duygularını buralara dominant hale getirme!

Allah Teala: ?Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin? buyuruyor. Serkeşlik eden kadın ise, kocasına üstünlük taslayan, onun emrini yerine getirmeyen, ondan yüz çeviren ve ona kızan (buğz eden) kadındır. Ne zaman ki kadında serkeşlik alametleri belirirse; erkek ona nasihat etsin ve bu isyanına karşılık Allah?ın azabıyla korkutsun. Muhakkak ki Allah Teala; kocanın hakkını onun üzerine vacip kılmış itaatini emretmiş ve erkeğin onun üzerine üstünlüğü, fazileti sebebiyle ona asi gelmesini haram kılmıştır.

Allah Teala: ?Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler? buyuruyor. Erkek kadın üzerine hakimdir, onun reisidir. Büyüğüdür, onun üzerinde hakimdir ve eğrildiği zamanlarda onu terbiye edicidir. ?Çünkü Allah kimini kiminden üstün kılmıştır.? Zira erkekler kadınlardan daha üstündürler. Erkek, kadından daha hayırlıdır. Bunun içindir ki peygamberlik erkeklere mahsustur.Peygamber efendimizin; işlerinin idaresini kadınlara veren bir kavim, asla kurtuluşa ermeyecektir, sözü gereğince, en büyük hükümranlık (idarecilik) de erkeklere aittir. Hadisi, Buhari Abdurrahman İbn Ebu Bekr?den o da babasından rivayet etmiştir. Hakimlik makamı ve buna benzer makamlar da böyledir.

Allah Teala ?Hem de erkekler mallarından infak etmektedirler? buyurmaktadır. Erkek mehir ve geçim için; Allah?ın kitabında ve peygamberinin sünnetinde kadınlar için üzerlerine yüklemiş olduğu külfetler sebebiyle, mallarından infakta bulunmaktadırlar. O halde, erkek haddi zatında kadından üstündür, erkek için kadın üzerinde bir fazlalık ve üstünlük sözkonusudur. O halde erkeğin kadınlara hakim olması uygun düşmektedir. Nitekim Allah Teala bir ayeti kerimede ?Erkekler onların üzerinde bir dereceye sahiptirler (Bakara, 228) buyurmuştur.

İbn Abbas?tan rivayetle ?Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler? Ayet-i kerimesi hakkında, Ali İbn Ebu Talha şöyle demektedir: Burada erkeklerin, kadınların emirleri olduğu kastedilmektedir. Erkek kendisine itaatı emrettiğinde, kadının üzerine düşen ona itaat etmektir. Kadının itaati ise, kocasına karşı iyi davranması ve onun malını korumasıdır. Mukatil, Süddi, ve Dahhak da böyle söylemişlerdir.

Allah Teala: ?Onları dövün? buyuruyor ki; nasihatle ve yalnız bırakmakla yola gelmezlerse incitmemek şartıyla onları dövmeye hakkınız vardır. Nitekim Müslim?in Sahih?inde Cabir?den rivayete göre Rasulullah veda haccında şöyle buyurmuşlardır: Kadınlar hakkında Allah?tan korkunuz. Onlar sizin yanınızda size yardımcıdırlar. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız, sizin hoşlanmadığınız birini evinize ayak bastırmamalarıdır. Şayet bunu yaparlarsa; incitmeksizin onları dövünüz. Onların da sizin üzerinizdeki hakları; uygun şekilde geçimlerini ve giyimlerini sağlamanızdır.

İbn Abbas ve birçokları ?incitmeksizin dövmek? ta?birini kullanmışlardır. Hasan el-Basri de; iz bırakmayacak şekilde dövmek, demiştir. Fakihler de şöyle derler: Bir organını kırmamak ve iz bırakmamak suretiyle dövmektir.

Allah Teala: ?Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın? buyuruyor. Allah?ın mübah kıldığı hususlardan kocasının istediği her şeye kadın itaat ettiğinde; artık kocaya, karısı aleyhinde her hangi bir yol (hak) yoktur. Onu dövme ve yalnız bırakma hakkı da olamaz.

Allah Teala?nın:?Muhakkak ki Allah, Aliyy ve Kebir olandır? kavli, kadınlara karşı sebepsiz yere zulümde bulunduklarında, erkeklere bir tehdiddir. Onların (kadınların) velisi Allah Teala olup O, Aliyy ve Kebir?dir. Kadınlara zulmedenlerden elbette intikamını alacaktır.

Nisa Suresi 34. Ayet Meali ve Tefsiri ? İbni Kesir

31 Ekim 2009 14:57

**Sinem1919**
Yasaklı

şimdi dayak yiyormuyuz,yemiyormuyuz:)

?

31 Ekim 2009 16:58

seyhanli_001_
Yasaklı

sinem sen dayak yemeyi bırak böyle bir teşebbüs olsa bile zaten direk kocanı dava edecegin için bu soruyu sormamıs kabul ediyorum

Toplam 76 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;