Editörler : Cüneyt Barışoglu
30 Ekim 2009 23:17   


İdari polis ne demek

idari polis ne demek...idari polis olarak çalışan gördünüzmü maaşlarında bi fark varmı...bilen arkadaşlar cevaplayabilirmi..benim devrem kaza yaptı 6 aydır yere basamıyor tam olarak muhtemelen idari polis yapılırsın diyorlarmış....(karakol veya şubelerde çalışan nöbet yazan memurları kastedmiyorum özlük hakları yönünden soruyorum)

30 Ekim 2009 23:33

muaksu
Yasaklı

Polisin Hizmet Alanlarına Göre Sınıflandırılması

Polis hizmetleri, suç çeşidi itibariyle değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple yaptıkları hizmete göre polis; idari, siyasi ve adli kısımlara ayrılmıştır .

İdari polis; suçun önlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla görevlidir, yani, suç unsuru oluşturacak faaliyetlerin önüne geçebilmek için kanunların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda üzerine düşen görevi yapmaktadır.

İdari polis; kamu düzenini ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kısım olarak tanımlanmıştır .

Bütün toplumlarda polisin öncelikli görevi, suç oluşmadan önce suçu önleyici tedbirler almaktır. Bu bağlamda idari polis; suçun oluşmasını önlemek için, önleyici, koruyucu ve yardım edici görevleri yapar ve olay meydana gelmesi muhtemel yerlerde, karakol, nokta, devriye ve motorlu ekipler ikame eder. Açılması izne bağlı olan yerleri denetler ve izinsiz açılanları kapatır. Sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymasını sağlar, trafiği düzenler, yönetir, denetler. Miting ve gösteri yürüyüşlerinde, düzen ve güvenliği sağlayacak tedbirler alır .

31 Ekim 2009 01:13

alias2257
Şube Müdürü

Arkadaşın aktif polislik yapamaz raporu alır. Sonrasında masabaşı görev verilir.

29 Mayıs 2014 08:36

yzarcyob
Aday Memur

ben 10 yıllık polis olarak 3250 alıyorum idari polis 2950 alıyor 30.05.2014 için

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;