Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Kasım 2009 12:30   


Kalp gözü açık olanların özellikleri

Değerli hocalarım Kalp gözü açık olanların özellikleri nelerdir?Bu insanların Ne gibi halleri vardır?Ölecek kişiyi ve ne şekilde öleceklerini bilirler mi?Selam ve hürmetlerimle..

02 Kasım 2009 12:46

SEYDİ*42
Şef

gaybı yalnız allah bilir...insanlar değil. kalp gözü açık olan derler yüzü nurlu olur ama günümüzde öyle insanlar varki yüzü nurlu kalpte iman yok .ben gaybı bilirim şöyle olacak böyle olacak diye söyleyen insan zaten günah işlemiş olur.günahkarında kalp gözü açık olmaz kör olur.

02 Kasım 2009 17:51

yedi_beyza
Memur

İnsanın kalp gözünün açık olması:Gerçekleri görmesi,çevresindeki olaylardan ve varlıklardan ibret alması,hakkı batıldan,doğruyu yanlıştan,hidayeti dalaletten ayırması, Yüce Yaratıcı'nın varlığına işaret eden delilleri görmesi,hayatını ona göre tanzim etmesi demektir.Ebedi mutluluk mutluluk beklentisi içinde olan insan için hayatta kalp gözü ile bakmak önemlidir.Baştaki gözler ile bakmanın fazla önemi yoktur.

Kalp gözü açık olan insan,çevresindekilere iyiliği emreder,onları kötülüklerden alıkoymaya çalışır...

Ayrıca gaybı da Allah tan başka kimse bilemez

Neml; 65: De ki: ?GÖKLERDE VE YERDE GAYBİ ALLAHTAN BAŞKA KİMSE BİLMEZ. Onlar, ne zaman diriltileceklerinin bilincine de varmazlar.

Adı sanı ne olursa olsun, hiç kimse ?gayb?i bilemez. ?Gayb?i bilmek Allah?ın tekelindedir. Anlatılan ve yazılan aksi bilgilerin hepsi yalan ve uydurmadır. Bunların hepsi istismar malzemesidir. Allah?a (Kur?an?a) ve peygamberimize rağmen bu sapık inanış maalesef cahil kitleler arasına yerleşmiştir.

Nasıl ki Allah?ın, çocuk edinmediğini ilân etmesine ve bunlardan münezzeh olduğunu bildirmesine rağmen, Hıristiyanlar; ?İsa Allah?ın oğludur?, Yahudiler de; ?Üzeyr Allah?ın oğludur? dedikleri için kâfir oluyorlarsa (Tövbe; 30, Maide; 72), Allah?ın, ?BENDEN BAŞKA KİMSE GAYBİ BİLMEZ, BİLEMEZ? demesine rağmen, peygamberimiz veya başka herhangi birisi için ?GAYBİ BİLİR? demek, KÂFİRLİKTİR.

02 Kasım 2009 21:28

zeynelhadi
Yasaklı

Kalbin gözlerimi var ki açık veya kapalı olsun. Kalp insanın iç organlarından bir organdır. Bu organın temizi - kirlisi, siyahı - beyazı, açığı - kapalısı, renklisi - renksizi, iyisi - kötüsü, kafiri - müslümanı gibi kategorik sınıflandırma yapmak asla doğru olmaz olamaz. "mide gözü açık veya kapalı", " Dalak gözü açık veya kapalı", " idrar torbası gözü açık veya kapalı", "karaciğer veya akciğer gözü açık veya kapalı" demek ne kadar yersiz ve saçma bir cümle ve mantıksa "kalp gözü açık veya kapalı demek de o kadar saçma, mantıksız, gereksiz ve yersiz bir cümle, mantık ve öngürüdür. Dolayısıyla hiçkimsenin kalbinin veya diğer organlarının gözleri olmadığı için o organlarla görmesi mümkün değildir. Bu tür iddialarda bulunanların istisnasız tamamı dolandırıcı, sahtekar ve cahildirler.

02 Kasım 2009 21:44

siracüddin
Kapalı

Peygamber Efendimiz (s.a.s)

?Mü?minin firâsetinden korkun ve sakının!. Çünkü o Allah?ın nuruyla bakar.? (Tirmizî, ?Tefsîru?l-Kur?ân, 16) buyurmuşlardır.

Kalp gözü dediğimiz şey hadis-i şerifte geçen "firaset" hadisesidir. Firaset özelliğine sahip olmak için Mü'min olmak gerekiyor, Mü'min kişinin özellikleride Mü'minun süresinin ilk ayetlerinde geçer. Böyle bir insan bulursanız tabii... :))

Haa bu arada birşeyi soracağınız zaman gidin ehline sorun. Kur'an da bunu emretmiyormu? Hani bir deyim vardır; "Eşşek hoşaftan ne anlar" diye, lafım meclisten dışarı yani de Zeynelhadi gibi arkadaşlara sorasanız alacağınız cevapta böyle olur...

02 Kasım 2009 21:52

müstetir
Aday Memur

Takvaca seyri ilallah makamına erenlerin kalp gözü açılır......

02 Kasım 2009 22:01

yedi_beyza
Memur

ey maneviyattan bihaber kardeşim..

Baş gözlerimizin dışında birde kalp gözümüz vardır.

Allahü teala , casiye süresin 23. ayet- i kerimesinde diyor ki ;

hevalarını (nefslerini )kendilerine ilah edenleri görmedin mi (habibim ) ? Allah , onları bir ilim üzere dalalette bırakır.onların kalplerindeki sem,i (işitme )hassasını ve kalplerini (kalpteki idrak hassasını )mühürler ve onların kalplerindeki basar (görme) hassasının üzerine gışavet (isimli bir perde) çeker . öyleyse ( artık ) Allah , tan sonra kim bu kişiyi hidayete erdirebilir ? hala düşünmezmisiniz ?

Hepimizde kalp var.hepimizde nefsimizin kalbi , gözün , kulağın ve konuşma hassasının sahibidir . öyleyse kalpler konuşmuyorsa , kalpler işitmiyorsa , kalpler görmüyorsa ; o insanlara Allahü teala ; kördürler , sağırdırlar ve dilsizdirler . diyor.

öyleyse bir olaydan bahsediyor Allahü teala.

ilimleri üzere , Allah ,ın kendilerini dalalette bıraktığı insanlar onlar...

yüce kelamda bile kalp gözünün varlığından bahsediliyorsa, ilaveten dalak gözü ,mide gözü...diye dalga geçercesine inkar eden kardeşim ayet-i kerimeyi inkar etmiş sayılmaz mıı..

03 Kasım 2009 20:37

zeynelhadi
Yasaklı

Ayetleri asli anlamının dışınında zorlama yorumlarla anlam vermeye çalışmak hem insani hem de islami değildir. Belirtilen casiye 23. ayet dahil olmak üzere Allahü Teala hiçbir ayette KALBİN GÖZÜN'den bahsetmez. Çünkü insanı yaratan Allah ona iki tane göz vermiş ve o gözler de kafatasında ve ön tarafta olan aynı zamanda kainatı görmeye yarayan, Allahın yarattıkları herşeyi görüp ibret alması için halk ettiği insan organlarıdır. Gözün gören fonksiyonlarını başka organlara verdirmeye çalışmak öncelikle gözlere hakarettir. Kur'an kalbin mühürlenmesinden sık sık bahsetmektedir. Bu mühür de benlik, hafsala, beyin ile alakalı olup inanmak veya redetmek gibi yücelmek ve alçalmak ile alakalıdır. Allah Teal?yı ve inanmamızı emrettiği herşeyi tüm benliğimizle, yüreğimizle inanmak ve ona gerçek manada Kulluk yapmak Kalbin mühürlenmediğnin göstergesi olup aksi durumda olanlar ise mühürlü bir kalp ve beyne sahip olanlardır. Göze ait özellikleri binbir türlü entrikalalar ve batini yorumlarla insanın başka organlarına verdirtmeye çalışmak boşuna bir uğraştir ki Allahü Teala boş işlerle uğraşmayı Mü?minlere yasaklamıştır. Genelde bu zorlama yorumları yapanlar Tasavvuf dinine mensup Gavs, Şeyh, Mürid vb. İslamdışı akımların hezeyanlarıdır.

18 Şubat 2010 20:16

muhammedemin19
Kapalı

evliyaullah olmaları

18 Şubat 2010 22:24

turuva0159
Kapalı

sevgiyi midende hissetmiyorsun degil mi zeynelhadi,sol yanın acıdıysa eger,kalbin aslında diger organlar gibi olmadıgının kanıtıdır.

19 Şubat 2010 00:03

İmran Ali
Kapalı

Kalbin gözlerimi var ki açık veya kapalı olsun. Kalp insanın iç organlarından bir organdır. Bu organın temizi - kirlisi, siyahı - beyazı, açığı - kapalısı, renklisi - renksizi, iyisi - kötüsü, kafiri - müslümanı gibi kategorik sınıflandırma yapmak asla doğru olmaz olamaz.

zeynelhadi

--------------------------------

yazı hakkında düşüncem..

hiç kavram kargaşası yapmadan kalbin kafiri müslümanı olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Çünkü her organın kafiri müslümanı vardır. Hatta yapılan her işin eylemin dahi kafiri müslümanı vardır. Ki o eylemin veya organın sahibinin müslüman mı kafir mi olduğuna bakılmaz...

Malum sebeplerden dolayı düşmanlığını ileri seviyelere taşıyan Ümeyye b. Ebissalt'ın tevhide dayalı bir şiiri için efendimiz "onun şiiri müslüman oldu" demişti...

Şiirin bile müslümanlığından bahsederken kalbin kafir olup olamayacağından bahsetmemek yersizdir... Çünkü "kafir" kelimesi "himar" kelimesi gibi başa değil kalbe nisbet edilir. Kafirler -kasap gözlüğünü çıkarıp bakıldığında- etten ibaret olmayan o organlarıyla İslam'a buğzederler, onu sevmezler ve nefret ederler... Yoksa kafirlik akli değil kalbidir... Akli olsaydı Ümeyye b. Ebissalt bal gibi Müslüman olarak ölürdü... Kalben sevmediği için kıskandığı için, ittiba etmediği için kafir olarak öldü...

İnsan çok boyutlu varlık olduğu için, etten ve kemikten daha başka bir varlık olduğu için, kalp kafir de olur Müslüman da...

-------------------------

...

Çünkü insanı yaratan Allah ona iki tane göz vermiş ve o gözler de kafatasında ve ön tarafta olan aynı zamanda kainatı görmeye yarayan, Allahın yarattıkları herşeyi görüp ibret alması için halk ettiği insan organlarıdır. Gözün gören fonksiyonlarını başka organlara verdirmeye çalışmak öncelikle gözlere hakarettir.

...

zeynelhadi

------------------------------------

evet gayet tabidir organlarımız Allah'ın yarattığı ayeti olan kevni ayetlerle indirdiği ayetleri olan Kur'an'ı yine kendisinin adına okumamız için yaratılmıştır...

Kendisinde görme, duyma yetisi bulunmayanlar neyden ve ne ile ibret alacaklar? Kalpleriyle dostum kalpleriyle... Kalp durdu mu hayat da durur ama göz ve kulak için bunlar söz konusu olamaz...

İşte bu çağın iflah olmaz sakatlığının ta kendisidir... Kör olmak sağır olmak fılan meselemiz değil... Asıl mesele organlardan bir organ olan ama kasapça bir bakış açısıyla sadece et olarak görülemeyecek kadar önemli olan "kalbsizliktir" yani kalbin kulağını gözünü, dilini açamamaktır... Çağın hastalığı budur...

19 Şubat 2010 01:21

turuva0159
Kapalı

kuran kalplerin sagırlıgından bahseder.demek ki kalbin duyması gibi bir şey var.nasıl olurda allah kuranda kalp gözünden bahsetmez dersin zeynelhadi.

17 Nisan 2010 10:46

Caferi Tayyar
Kapalı

:) bunu görmemiştim. kalple ilgili zeynelhadinin yorumunu okuyunca sadece gülesim geldi

Toplam 12 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?