Editörler : asaygincihan27
06 Mart 2006 12:50   


Sağlık Özrü Atamaları

Arkadaşlar!

yeni yönetmeliğe göre, yönetmeliğin atama dönemine ilişkin hükümleri sağlık özrü için geçerli değildir denmiş. yani sağlı özrü tayinleri için herhangi bir zaman sınırlaması getirilmemiş.

Peki şimdi sağlık özründen tayin isteyecek olan bir öğretmen nasıl tayin isteyebilecek. İlsiste herhengi bir link yok, bu konuda bir bilgisi olan var mı?

06 Mart 2006 13:14

haltin
Aday Memur

a)Sağlık durumu özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin, ana, baba ve çocuklarından biri ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalandığını son altı ay içinde hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir.Sağlık kurulu raporlarında belirtilen hastalığın tedavisi ve takipleri için hangi şartların gerektiğini hastalığın tedavisi süresince hastanın ve ailesinin bakım ve desteğine ihtiyaç olup olmadığının hastanelerce belirtilmesi şarttır. Ayrıca, sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli olduğu veya atandığı ildeki sağlık kurumlarınca tedavisinin yapılıp yapılamayacağı hususunda il sağlık müdürlüklerinden alınacak görüşe dayanılarak öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi veya yerinde kalabilmesi belirlenir. İbraz edilen sağlık kurulu raporlarının uygunluğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde, 10/9/1982 tarihli ve 8/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükümlerine göre incelettirilir.Sağlık durumu özrü kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde bu Yönetmeliğin yer değiştirme dönemine ilişkin hükümleri uygulanmaz.Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu,

3) Raporun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.

06 Mart 2006 18:00

derda15
Memur

Arkadaşım yönetmelik tamam orda bi sorun yok.

tayinler ilsis üzerinden yapılmak zorunda ama ilsiste herhangi bir link yok ben onu soruyorum.

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?