Editörler : hopaliSafak Vaktii
12 Kasım 2009 18:24   


ilköğretimde hangi puan hangi nota denk geliyor bilen yazabilir mi?

ilköğretimde hangi puan hangi nota denk geliyor bilen yazabilir mi?

12 Kasım 2009 19:15

tweetemm
Şef

0-24 ARASI SIFIR

30-44 ARASI BİR

45-54 ARASI İKİ

55-69 ARASI ÜÇ

70-84 ARASI DÖRT

85-100 ARASI BEŞ

13 Kasım 2009 15:48

turkce_ysmn
Memur

teşekkür ederim :)

15 Kasım 2009 11:23

ayhi
Kapalı

ilköğretimde 0 notu yok, lisede 0 notu var

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html

Puan, Notla Değerlendirme(13)

Madde 33 ? (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

PUAN NOT DERECE

85-100 5 Pekiyi

70-84 4 İyi

55-69 3 Orta

45-54 2 Geçer

0-44 1 Başarısız

Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

22 Kasım 2009 22:56

turkce_ysmn
Memur

güncel

22 Kasım 2009 22:57

emirmurat
Şube Müdürü

PUAN NOT DERECE

85-100 5 Pekiyi

70-84 4 İyi

55-69 3 Orta

45-54 2 Geçer

0-44 1 Başarısız

arkadaşım seni kim öğretmen yaptı acaba?

22 Kasım 2009 23:07

turkce_ysmn
Memur

ücretli öğretmenliğe yeni başladım. bilmememin ayıp olduğunu sanmıyorum.

22 Kasım 2009 23:30

ddmb
Daire Başkanı

iyi de sen okumadın mı ilköğretim?

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?