Editörler : asaygincihan27
20 Kasım 2009 08:38   


rapor yönetmeliği değişmiş

Memurlara, yurt içinde yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.?

Arkadaşlar bu yazdığım yeni yönetmelik

Bu da eski yönetmelik

Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.

Şimdi soruyorum ne değişmiş?

20 Kasım 2009 10:24

onuncu_köy
Şube Müdürü

arkadaşlar sanırım artık valilik onayı gerekmeyecek rapor için,okul müdürü kafi gelecek? sizde aynımı anladınız?

20 Kasım 2009 10:35

fatih8001
Müsteşar Yardımcısı

bence illerde valilik ilçelerde kaymakamlar saf dışı edilmiş milli eğtimi müdürlüklerinde bitiyo iş

20 Kasım 2009 10:42

smyrna3551
Aday Memur

bizim burda (Van Erciş) milli eğitim rapor almayı yasakladı. böyle bi saçmalık olabilir mi ya? hasta olsan bile zorla okula geleceksin diyolar. bayramda izin alıp memlekete gitmek yokmuş. gidersn git-gel yol dahil 4 gün olacakmış ne saçma bi durumdur bu?

haksızlık yapılıyor mahkemeye dava açılsa kazanılır ama... aması çok!

20 Kasım 2009 10:52

Savas49
Şef

Yönetmeliğin ''Hastalık İzinlerinin Verilmesi'' başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle, ''memurlara, hastalık raporlarında gösterilen istirahat süresi kadar hastalık izni verme yetkisi, birim amirlerine'' verildi.

Daha önce memurlara, hastalık izni verme yetkisi, merkezde kurum amiri, illerde ise kurum amirinin teklifi üzerine mülki amir tarafından kullanılıyordu.

20 Kasım 2009 10:59

smyrna3551
Aday Memur

yani müdür ya da m.e. müdürü izin vermezse rapora izin verilmez mi?

20 Kasım 2009 11:03

fatih8001
Müsteşar Yardımcısı

hocam milli eğtiim müdürü veya okul müdürü izin vermezse rapor izne dönüştürlmez olur valilkler e kaymakamllıları saf dışı bırakmışlar bu yönetmelikle

20 Kasım 2009 11:40

hayalperestöğretmen
Müsteşar Yardımcısı

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ESKİ HALİ

Madde 9 ? Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının YENİ HALİ

?Memurlara, yurt içinde yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.?

NELER DEĞİŞTİ?

Daha önce "merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin," şeklinde yapılmış olan belirleme " yurt içinde yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin," olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklikten önce çok sayıda sorun bulunmaktaydı. Örneğin Malatya'da bir öğretmen hastalık raporu alınca bunun hastalık iznine dönüştürülmesi Valiye kadar çıkabiliyordu. MEB bu sorundan dolayı, genel yönetmelik değişmemiş olsa dahi, yönerge ile mülki amirlerin bu yetkilerini alt makamlara devredebileceğini öngörmüştü.

Bu düzenleme ile çok detay ve bir prosedürden ibaret olan soruların merkezde kurum amirine, taşrada ise mülki amire çıkmasının önüne geçilmiş olunmaktadır. Yetki yıllık izin verilmesine yetkili makama verilmektedir. Bir çok kamu kurumunda, imza yönergeleri ile yıllık izne kimlerin yetkili olduğu belirtilmiştir.

Ancak söz konusu bu düzenlemeyle, kurum amirleri ve mülki amirlerin iş yükü azaltılmış olsa dahi, hastalık raporunun hastalık iznine dönüştürülmesinin bir formaliteden ibaret olduğunu bilmeyen bilen sicil amirlerince sorun çıkarılması ve memur ile amir arasında sorunlu işlemlerin artmasından endişe etmekteyiz. bu nedenle özellikle büyük teşkilatlı kurumlarda bu hususun sicil amirlerine açıklanması uygun olacaktır.

http://www.memurlar.net/haber/153865/

20 Kasım 2009 12:55

kurufasulye
Daire Başkanı

buradakilerden benim anladığım okulda çalışan memur ve hizmetlinin raporunu okul müdürü onaylayıp izne dönüştürecek, öğretmenin raporunu ilçe milli eğitim müdürü onaylayıp izne dönüştürecek. doğru anlayabilmiş miyim acaba???

20 Kasım 2009 13:08

fatih8001
Müsteşar Yardımcısı

evet hocam aynen öle

Toplam 9 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?