Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Aralık 2009 17:14   


Vaaz'a başlarken hangi vaaz duası ile başlıyorsunuz

amacım imamlar arasındaki yaygın olan vaaz duasını bilmektir

05 Aralık 2009 19:04

el-harrani
Aday Memur

euzu besmele, hamdele, salvele, konu ile ilgili ayet, hadis.

05 Aralık 2009 19:21

mütefekkür
Daire Başkanı

arapça olarak sırasıyla yazabilirmisin

06 Aralık 2009 12:27

ebu-fisar
Müsteşar Yardımcısı

euzu besmele hamdele salvele rabbişrahli... rabi zidni ılmen..

06 Aralık 2009 22:37

vahdet1
Şef

Şu kitapta vaaz dualarını bulabilirsiniz;

Mevlüt ÖZCAN, Din görevlisinin el kitabı

07 Aralık 2009 11:41

Caferi Tayyar
Kapalı

Elhamdulillahi Rabbi?l-Ğâlemîn. Ve?s-Salâtü ve?s-Selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecmeğîn. Sallû ğalâ Rasûlinâ Muhammed. Sallû ğalâ Tabîbi Gulûbinâ Muhammed. Sallû ğalâ şefîği zünûbinâ Muhammed.

Rabbi?şrah lî sadrî ve yessir lî emrî vehlul ğugdeten min lisânî yefgahû gavlî. Sübhâneke lâ ğılme lenâ illâ mâ ğallemtenâ inneke ente?s-Semîğu?l-ğalîm. Ve tüb ğaleynâ yâ Mevlânâ inneke ente?t-Tevvâbü?r-Rahîm. Vehdinâ ve veffignâ ilel hakkı ve ilâ tarîgımmüstegîm. Bi beraketü?l-Kur?âni?l-Ğazîm ve bi hürmeti men erseltehû rahmeten lil Ğâlemîn.

Ve Gâlellâhu fî kitâbihi?l-Kerîm. Eğûzu billâhi mine?ş-Şeytâni?r-Racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. ???..? Sadegallahulğazîm.

Ve Gâle Rasûlullâhi (SAV) fî hadîsihi?ş-Şerîf: ???.? Sadega Rasûlüllâhi fî mâ gâl. Ev kemâ gâl.

09 Aralık 2009 14:07

imam318
Daire Başkanı

yarabbı bılıyorum ben anlatacam anlatacam bu cemaat yıne kendı bıldıgını yapacak sen onlara akıl fıkır ıhsan eyle ....

DIYORUM !!!

sonra baslıyorum anlatmaya baskasının bagından bahcesınden habersız bır sey almayın ....

dısarı cıkıyolar ya hoca sen anlattın tamam baskaısının malı habersız alınmaz ama DINIMIZDE GOZ HAKKI VAR O NASIL OLACAK

LA (la dıyorum kusura bakmayın ) hacı sen nerde gordun dınımızde ole bısının oldugunu yok ole bısı .. sen kıme konusuyon __hoca sen bılmıyon yawf :)

10 Aralık 2009 04:42

yeni_yüz_2571
Aday Memur

ıy dıyo hacı nıye göz hakkını unutuyon

10 Aralık 2009 10:54

memoliadana01
Müsteşar Yardımcısı

(Arkadaşlar Arapça metnini okuyorum ama Latin Harfleri ile nasıl yazılır bilmiyorum yalnış yazarsam yorum yapmayın belirteyim)

Ben pek vaazla işim olmaz ama ayda senede bazı merasimlerde ismimi çağırırlar vaaza şöyle başlarım

Sallüale Rasülüne Muhammed, Sallüale Habibine Muhammed, Sallüale Şefiü zünübine Muhammed, El evvelü Allah, Vel ahirü Allah, Vezzahirü Allah, Velbatinü Allah, Leileheillahül Hakkül Mubin Muhammedürresülüllahi sadigul va'dül emin. (Konu ile ilgili ayet okurum.)

Ya rabbi bizlere islam gibi bir din, kur'an-ı kerim gibi bir kitap ihsan ettin sana sonsuz şükürler olsun. Bizleri İslamdan Kur'an dan ayırma.

Ya rabbi cümlemize mededü inayet eyle okuduğumuzla dinlediğimizle amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle.

Aziz devletimizi nacip milletimizi her türlü şerden ve şerirden, her türlü zulüm ve zalimden hifzu emin eyle. Devletimizi ve milletimizi ilelebed payidar eyle. Devlet adamlarımıza vatanımız için yapmak istedikleri hayırlı işlerde yardımcı ol yarabbi.

İlahi hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik, Biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bii karar ettin. İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfüna geldik, kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet sapıtma bizi hakka yönelt. Sevdir bize hep sevdiklerini, Yerdir bize yerdiklerini yar et bize hep erdirdiklerini, Sevdin habbini kainata sevdirdin sevdinde hilati risaleti giydirdin. Makamı ibrahimden makamı mahmuda erdirdin. Serveri asfiya kıldın hatemi enbiya kıldın Muhammed Mustafa kıldın Selatü selam tahiyyetü ikram her türlü ihtiram Muhammed Mustafa'ya ve onun alü ashabına olsun.

Aziz müminler Değerli dostlar.

10 Aralık 2009 19:38

vahdeddinn
Şef

herkese benzemeye çalışma sayın hocam sen kendi ekolünü oluştur, herkese benzersen klasik imam olursun.

farklı ol

farklı şeylerden bahset

farklı olduğunu hissettir cemaate

17 Mart 2010 14:30

mütefekkür
Daire Başkanı

amacımı okumadın herhalde yaygın olanı bilmek okumak demedim

28 Temmuz 2012 14:37

Cennette bir çiçek
Şef

.....

28 Temmuz 2012 15:48

SÜPER KADROLU İMAM68
Kapalı

hocam malum her işin başı besmle öncelikle besmele ile başlıyoruz

EUZU BİLLE HİMİNEŞŞEYDANİRRACİM,BİSMİLLEHİRRAHMANİRRAHİM

ELHAMDÜLİLLAHİRABBİL ALEMİN VESSALATÜ VESSELAMÜ ALA RASULİNA MUHAMMEDİDİV VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM ECMAİİN

RABBİŞ RAHLİİ SADRİİ VE YESSİRLİİ EMRİİ VEHLUL UGDETEM MİLLİ LİSANİİ

SALLU ALA RASULİNA MUHAMMED

SALLU ALA HABİBİNA MUHAMMED

SALLU ALA NEBİYYİNA MUHAMMED

DİYEREK BAŞLIYORUM BEN MUHTEREM HOCAM...

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;