Editörler : asaygincihan27
20 Aralık 2009 16:39   


idari mahkeme başvuru süresi

idari mahkemeye başvuru süresi ne kadar? bu süre duyuru yapıldığındamı yoksa fiilen uygulama başladığındamı başlar?bu konuda bilgisi olanlar lütfen yardımcı olun..

20 Aralık 2009 16:48

ilim
Şef

tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür.

20 Aralık 2009 19:16

matv
Şef

Konusuna göre değişir manas7,

Örneğin sana karaname tebliğ ederler ama uygulamazlar. Bu durumlarda idare eyleme geçtiği an dava açmanı tavsiye ederim.

20 Aralık 2009 19:19

matv
Şef

Daha teknik cevaplayayım iptal davaları 60 gün,tam yargı davalarında bir yıldır.

20 Aralık 2009 20:14

benj_55
Yasaklı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM:

Madde 136 -

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

danıştay özel kanunlarla belirtilmediği müddetçe idari mahkemeye dava açma süresi 60 gündür demiştir, şimdi 657 nin bu hükümlerine bakacak olursak,İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz denilmektedir, yani 7 günlük süre içerisinde üst amirlere itiraz etmiyorsanız idari yargıya da başvuru hakkınız kalmıyor,ayrıca itiraz etseniz bile karar değişmezse yine idari mahkemeye başvuru hakkınız kalmıyor,yani 7 gün içinde idari mahkemeye direkt dava açmanızın gerektiği anlaşılıyor.

şimdi bazı arkadaşlar o itirazın idari yargıyı ve onun süresini kastettiğini söyleyebilir,ama en üstte üst amirlere itiraz süresi ve itiraz edilmeyen kararların kesinleşeceğinden ve idari yargı yolunun kapanacağından bahsetmektedir,keza burada idari yargıya başvuru süresine hiç değinmemiş bile.

Toplam 4 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?