Editörler : **sude**
25 Aralık 2009 19:21   


Kapalı
Alevi Kültürü Üzerine....

İstedim ki bu başlıkta Alevi Kültürüne yakından bakalım...Birçoğumuzun yanıbaşında olduğu halde çok uzak olduğu bu kültür bana hep cezbedici geldi...Müzikleri,felsefeleri,hayata bakışları,yemekleri,toyları,cenazeleri,...vs...

Keyifli paylaşımlar olacağıına inanıyorum...

****

Alevilik Nedir?

Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan , Hz.Ali?nin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine , mezhebe ser inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan, dil, din, ırk, renk , farkı gözetmeyen eline diline sahip olma ilkelerini şart koşan, gelmek isteyen, inançlı insanları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan, laik,demokrat, eiştlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan, zalime ve zulme karşı gelen, mazlumun yanında olan, şeriatın bağnaz kuralllarına bağlı olmayan, ve onu reddeden, İslam dinini kendine göre ve sunni inancın dışında yorumlayan, aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri, merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvası sevgi hamuru ile yoğrulmuş, insanı Kamil ve erdemli insan yaratmayı ön gören, korkuyu aşıp sevgi ile tanrıya yönelen, Enel-Hak ile insanın özünde tanrıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinen Varlk Birliğine varan, edep ve ahlaklığı yaşamın temeline oturtan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hemde irfaniliğin mayası bulunan; kişinin ahlaklı ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen, Hz. Muhammed ve Hz. Ali?den gelen neslin imametini teberra ve tebelle ilkesi ile sahiplenen, dini biçim ve şekil olarak değil, gerçek anlamıyla algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve batını özelliği ile evrimleştiren akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir. Alevilik Aleviler için üst kavramı, Bektaşilik ve Kızılbaşlık ise alt kavramları oluşturur.

Alevilikte Allahtan başka Tanrı Yoktur.

***

4 Kapı 40 Makam Nedir ? Yolumuzun erkanı 4 Kapı 40 Makamdır. Bu 4 Kapı ve 40 Makam şöyledir.

4 Kapı; Şeriat Kapısı Tarikat Kapısı Marifet Kapısı Sırr-ı Hakikat Kapısı

1-Şeriat Kapısının Makamları; İman getirmek İlim öğrenmek Namaz, oruç, zekat ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten arınmaktır. Helal istemek, kazanmak, faizi haram saymaktır. Nikah Kıymak Hayz ve Nifazın Nikahı haram eylemesi Arı giymek, arı yemek Sünnet-i Cemaat Şefkat Emri marut, yaramaz işlerden kaçınmak.

2- Tarikat Kapısı:Eğitim ve öğretim müessesesidir El alıp tövbe kılmak Mürid olmak Saçın gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak.) İnsanın nefsi ile mücadele etmesi Hizmet etmek Korku (hata yapmaktan, gönül kırmaktan,kötülük yapmaktan kork) Umut tutmak Hırka, (sadelik), Zembil(Hakkın yolunda giden, ulu tanrının dostluğunu arayan , kendisine tanrıtanrı sevgisinin ateşiyle yol gösterecek aydınlatıcı aramak için durmadan gezip dolaşmayı), Makas(dünya ile ilgili her türlü ihtirasın tehlikeli olabilecek her türlü düşüncenin zihinlerden sökülüp atılması), Seccade (Tanrının karşısında insan oğlunun ne kadar aciz olduğunu kavrayarak kibir hırs kendini beğenmişlik gibi duygulardan uzak durmak), İbret , Hidayettir. Sahib-i makam sahib-i cemiyet, (Çevresinde kendisine ve bilgisine güvenen bir topluluk oluşturabilecek bir kişi sahib-i cemiyet olacak) Aşk ve Şevk ( Bu makama gelmiş Hak , bu kapıda aldığı gereli bilgi birikimi ile, belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra ve sağlam ahlak değerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine devam ederek o kutsal amacına ulaşmak ister bunun özlemini duyar. Böyle özlemi duyan Tarikat kapısından Marifet Kapısına gelmiştir.

3- Marifet Kapısı Bu kapıda Yolun Talibi daha derin araştırmalar ve incelemeler yaparak doğruları ve Hakkı daha derinden keşfedecektir. Edep (Yolumuzun ahlak kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır.) Korku ( İnsanları çirkin ve zararlı düşüncelerden koruyacak bir güç kaynağıdır.) Perhis/ Yetinmek ( Her türlü aşırı istek ve yönelişlerden ve her türlü aşırı düşünce ve duygulardan perhizkarlık yapması) Sabır / Kanaat (İnsan ancak sabır ile karşılaştığı zorlukların üstesinden gelir.) Utanmak (Utanma duygusunu hisetmek ve taşımak olgunlaşmanın bir çok başka önemli ve değerli ögesini oluşturur.) Cömertlik ( Bir insan , bir arif kişiye gerçek bir tanrı dostuna cömertlik yakışır.) İlim ( İnsan ancak ilim ile yolunda sağlıklı yürüzebilecektir.) Miskinlik (Gösterişsiz yaşamak) Marifet ( Kaynağını bilimden ve ulu Allaha karşı duyulan sonsuz bir sevgi , bir doyumsuz aşkve bitmez bir özlemden alan hem bilim hemde sezgi ve içe doğma yoluyla yüce tanrının zatıve kainatın oluşumuyla ilgili tüm sırları sakladığı tüm gerçekleri bilme alma halidir.) Kendini bilmek (Kendini bilen kişi Hakkı da görmüş olur. Ve insanı-ı Kamil olmak yolunda büyük bir adım daha atılmış olur.)

4- Hakikat Kapısı İnsan bu kapıdan geçtikten sonra Tanrı dostluğuna kavuşmak o sonsuz deryaya ulaşarak , orada eriyerek yok olan bir damla haline dönüşmenin hazzını tadar. Bundan sonra dönüp insanlığa hizmete gitme kapısıdır. Toprak olmak ( alçak gönüllü olmak) 72 Milleti ayıplamamak (Dünya insanlığının hiç birini hor görmemek ve ayıplamamaktır.) Elinden geleni men kılmamak (Kişisel fedakarlıklar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmaktır.) Herşeyin kendisinden güven kılması ( Tanrıya rıza göstermek Sohbet Seyir (İnsan tasavvuf felsefesine göre 3 önemli yolculuk yapar. 1- Tanrı katında bir aslı ve gerçeği olarak yaratılır ve dünyaya gelir . 2- dünyada insanlar kamil olabilme uğruna verdiği çabalar sonucunda makamına ulaşır. 3- Tanrıya seyirdir. Sırr (Gerçek olan tek varlık Yüce Allah?ın varlığıdır. Dolayısıyla gerçekle ilgili sırlar , Allah?a ait sırlardır. Münacattır. (Tanrıya ulaşma , O?na sığınmadır.) Müşahade (Tanrının cemalini görebilmek o erişilmez zevke erebilmek yeri , mutlak gerçeğe ulaşmaktır.) Kırklar Cemi: Alevilerin bugün sürdürdükleri, erkanları 12 hizmetin yapıldığı ?yol? a CEM denir.

HZ. ALİ: EHL-İ BEYT

Hz. Muhammed?in kızı Fatıma anamızdan gelen soydur. Bu soya giren her kişi Alevi için kutsal önderdir. 1-Hz. Muhammed 2-İmam Ali 3-Hz. Fatma anamız 4-İmam Hasan 5-İmam Hüseyin

ERKAN NE DEMEKTIR ?

Sözlük anlamı olarak esaslar, direkler demektir. Alevilik erkanı denildiğinde Aleviliğin esasları , yol kuralları , kısacası yolu anlaşılır. Alevilik yolunda 7 farz 3 sünnet vardır.

3 SÜNNET

Allah?ın birliğine inanmak, Kalbinde adavet olmamak, kötülük etmemek, Tarikatın emirlerini yerine getirmek Mürebbisine düşe Müsahib ola Taç uruna Sırdar ola Yar a yar ve özü ulu ola Beli Berk ola Hakk?a sohbet kıla

CENNET ?CEHENNEME İLİŞKİN İNANCI NEDİR?

Her ne kadar cennet cehennem kavramları Alevi literaturunda da çokça yer almakta ise de, Kur?an da anlatılan biçimiyle bir Cennet- cehennnem anlayışı Alevilikte hakim değildir.

MUSAHİPLİK NE DEMEKTİR ? ? GÖRGÜ NEDİR ? DÜŞKÜNLÜK NEDİR ? ALEVİLİKTE AHLAK SİSTEMİNİN TEMELİ NEDİR?

Alevi sisteminin temeli ; eline , beline, diline hakim olmaktır. Eline demek, kendisine izinli olmazan şeylere dokunmamak; beline demek; kendi eşi dışında hiç kimseyle cinsel ilişkide bulunmamak; diline demek ; yalan söylememek demektir.

KURBAN Bir dileği yerine getirmek, bir tehlikeden korunmak için gücüne inandığımız şeylere vaad edilen şeylere denir.

LOKMA

Dualanmış bir yiyeceğin her parçasına denir. Dedelerden ululardan lokma almak sevaptır.

DEM

Kan, zaman, an, soluk anlamına gelir. Alevilikte ?dem? kuralları gereği alınan kutsal içki, dualı içki anlamına gelir.

MUHARREM ORUCUNUN ANLAMI NEDİR?

Kurban Bayramı Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının 10. günü başlar. Kurban Bayramının 1'nci gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20'nci günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Muharrem Orucundan önce 3 günlük MASUM-U PAK ORUCU tutulur. Bu oruç Küfe'de şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çoçukları ibrahim ve Muhammet için tutulur. Müslüm, imam Hüseyin'in amcasının oğlu ibrahim ile Muhammet ise amcasının torunlarıdır. 3 günlük Masum-u Pak ve 12 günlük Muharrem Orucu olmak üzere toplam 15 gün oruç tutulduktan sonra Muharrem Ayının 13'ncü günü kurbanları tığlanır ve AŞURE dağıtılır. Kurban imam Ali Zeynel Abidin'in Kerbela Katliamından kurtuluşundan duyulan sevinci belirtir. Muharrem Ayında eğlence yapılmaz, bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, düğün-nişan-sünnet törenleri yapılmaz, karı koca ilişkileri kesilir, kurban kesilmez, et yenilmez. Kerbela şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez, eğlence yerlerine gidilmez, saç ve sakal traşı olunmaz. Günümüzde bunların bir bölümü uygulanamamaktadır. Örneğin, sakal traşı olmamak gibi... Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay-kahve-meşrubat-meyve suyu-ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır. Alevi inancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil, özü benimser. Aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Önemli olan imam Hüseyin'in ve diğer Kerbela şehitleri'nin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde, kalbinde ve gönlünde duymaktır. Onlar gibi düşünüp, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi inanmaktır. Zalime karşı çıkıp, mazlumdan yana olmaktır. Eline-diline-beline sadık olup insanca ve onurluca yaşamaktır. Onlara layık olmaktır. Ölmeden önce ölmek, öldükten sonra yaşamaktır. Yaşayan ölü olmamaktır. Yarın onlar'ın huzuruna alnı açık yüzü pak çıkmaktır. Onlar'ın bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkmaktır. Belirlenmiş bir iftar vakti'de yoktur. Akşam olup güneş batınca, karanlık gözle görünce oruç açılır. Gece sahura kalkma uygulaması Muharrem Orucu'nda yoktur. Oruç tutulmadan önce (yatmadan önce) şöyle niyet edilir. Niyetten sonra Muharrem Orucu başlar. BiSMi ŞAH. ALLAH ALLAH. ERENLERiN HiKMETiNE. ER HAK MUHAMMET-ALi AŞKINA. iMAM HÜSEYiN EFENDiMiZiN SUSUZLUK ORUCU NiYETiNE. KERBELA ŞEHiTLERi'NiN TEMiZ RUHLARINA MATEM ORUCU NiYETi iLE HZ. FATMA ANAMIZIN ŞEFAATiNE. 12 iMAM, 14 MASUM-U PAK EFENDiLERiMiZiN ŞEVKiNE, 17 KEMERBESTLER HÜRMETiNE HAZIR-GAYiP GEÇEK ERENLERiN YÜCE HÜMMETLERi ÜZERiMiZDE HAZIR VE NAZIR OLA. LANET MÜNKiRE. LANET YEZiD'E. RAHMET MÜMiN'E ALLAH EYVALLAH. HÜAlevi ibadetinde, gerekse sosyal yaşamında büyük yer ve önem taşır. 12 hizmetten biri aşığa aittir; yani aşıksız Alevi ibadeti yapılmaz. Makam olarak pirden sonra gelsede, 12 hizmetin en ağır yükünü taşır. Aşık sazıyla bestelerini yapar, çalar, çağırır.Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah, bu saz aşık bütünleşmesi içerisinde dönülür.Alevi deyişleri geçmiş tarihleri, Alevi düşünce ve öğretisini, günlük yaşamı, dünyasal ilişkileri konu alır. Deyişler aynı zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. Yine aynı deyişlerle tanrı ile ilişkiler kurulur.

SEMAH NEDİR?

Alevi inanışında büyük bir yer tutar. Sözcük anlamı; günahlardan arınmak anlamına gelir. Alevi Cemindede öyle kabul edilir.

CEM NEDİR?

Sözcük anlamı olarak, birleşme, birlik olma, bir araya gelme demektir. Alevi inancında , ibadet için cem olma, bir araya gelmeden yola çıkılarak, bütünleşme anlamında kullanılır. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir. Alevi inancı cemsiz düşünülemez. Bir Alevinin doğumundan ölümüne tüm yaşantısı cem ile bağlantılıdır. Yola girdiği, müsahib tuttuğu, erkan gördüğü, görüldüğü-sorulduğu yerdir. Cemin çok çeşitleri vardır. Kurban cemleri, görgü cemleri, Abdal Musa cemleri, Bayram cemleri.

KIRKLAR CEMİ

Alevi inancına göre Hz. Ali bu yolu kurduğu zaman kendine eşlik eden kadınlı erkekli 40 kişi ile birlikte ilk kez bu cemi gerçekleştirdi. O günden bu yana Alevi topluluğu bu kırkların cemini sürmektedir.

CEMDE 12 HİZMET

1- Mürşid (Dede) Hizmet itibari ile Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Haci Bektasi Veliýi temsil eder. Cem Erkanı Başkanlığını yapar,ikrar alır nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah, Sünnet, Ad takar (isim takar).

2- Rehber Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürsidin en yakın yardımcısıdır.

3-Gözcü Görev itibariyle Ebuzer Gaffari?yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde gecmesini sağlar. Cem?in bekcisidir.

4- Çerağcı (Delilci) Görev itibariyle Cabir El Ensari?yi temsil eder. Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanlıkları ve Mumları (Çerağları) hazırlar.

5- Zakir (Aşık) Görev itibariyle Bilal Habeş?i temsil eder. Cem?de Tevhid, Duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi'ye söyler.

6- Süpürgeci(Ferraş) Görev itibariyle Selman?ı Piri pakı temsil eder. Cem evinin sürekli temizliği ile meşkul olur.

7- Meydancı Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni?yi temsil eder. Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer.

8- Niyazci Görev itibariyle Mahmut el Ensari?yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.

9- Ibrikci Görev itibariyle Kamber Hazretlerini temsil eder. Cem de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.

10- Kapıcı Görev itibariyle Gülam Keysani?yi temsil eder. Cem?e gelen erenlerin evlerini gözetler.

11- Peyikçi Görev itibariyle Amri Ayyari?yi temsil eder. Cem olacaƃını tüm canlara duyurur.

12- Sakacı Görev itibariyle Ammari Yaseri?yi temsil eder. Cem evinde Su, Şerbet, Saka, Süt v.b. dağılımını sağlar. -alıntıdır-
25 Aralık 2009 19:36

sabah melikesi
Başbakan Müsteşarı

Bulunduğum ortam itibariyle 5-6 farklı kültürü bir arada görmekteyim bir süredir.

Bunlardan birisi de alevilik.Komşularım,arkadaşlarım var.Çok farklı gelenekselleşmiş yanları mevcut.

Yakınlarda ilgimi çeken bir bayramı kutladılar en büyük bayramları olduğunu biliyorum..Kurban Bayramı'nı andırıyor.Hayır amaçlı dağıtımlar yapılıyor bu şekilde.Hoş bir uygulama.

Ama aleviliğinde bölge bölge kendi içerisinde farklılıklar sergilediğini biliyorum.

25 Aralık 2009 19:47

dilŞAD2
Kapalı

Önüme bir çığır geldi

Önüme bir çığır geldi

İndim gittim şehr içinde

Arifler bir dükkan açmış

Ne ararsan var içinde

Var dükkana pazar eyle

Hışmın çoktur Hezar eyle

Aya güle nazar eyle

Ay Ali'dir nur içinde

Ayın Alimi Muhammed (?)

Okunur doksan bin ayet

Balıklar da suya hasret

Çarkı döner göl içinde

...

Semahlardaki deme ,deyiş, usül incelik dikkat çekici

26 Aralık 2009 10:00

şarampol
Yasaklı

bir soru..alevilik mi sünni islammı daha evrenseldir ?

26 Aralık 2009 13:35

sabah melikesi
Başbakan Müsteşarı

Başlık üzerinden gitmekte fayda var.

Bir topluma ait kültürün evrensel olması gerekmiyor.O toplumu özetlemesi,öne çıkarmasıdır kültürel değerler.

26 Aralık 2009 15:52

dilŞAD2
Kapalı

Sevgili şarampol...

Güzel ve düşündürücü bir soru...

Bir arkadaşım vardır...Bir kitapçıya girdik birlikte...Kur'an-ı Kerim satın almak istedi...Beğendiğimiz Kur'an-ı Kerim'e kitapçı çok ama çok uçuk bir fiyat söyleyince arkadaş biraz sinirli biraz da alaycı bir üslupla...

-Bu kitabın te'lif hakkının kime ait?

diye sorunca kitapçıda soğuk duş etkisi yarattı...

Bu soru da bana bu olayı anımsattı birden...

***

Bu başlıkta,tartışmadan ziyade Alevi Kültürünün anlaşılmasını,öğrenilmesi daha iyi olur...Bir konuda tartışıp fikir beyanında bulunmak için öncelikle o konuya tam anlamıyla hakim olmak lazım değil mi?

Saygılar...

26 Aralık 2009 17:21

**sude**
Editor

ilginç bir konu ama benim çevremdeki alevilerle bu anlatılanların pek alakası yok gibi..Çünkü onlar genelde Peygamber efendimizi sadece kayınbabası olarak nitelendirirler.Onların herşeyden üstün tuttukları kişi Hz.Ali ve ailesidir.Başka kimseyi pek tanımazlar..

26 Aralık 2009 19:07

selengae
Şef

Alevilere bizim oralarda tahtacı derler.Neden tahtacı deniliyor.

Bir de mengi oynarlardı.Çok güzel olurdu.sanırım mengi dedikleri semah.

26 Aralık 2009 22:59

marxista..doaniho
Kapalı

ARKADAŞLAR

ben aleviyim

(nickimin marxist olduğunu düşünüp ateist yaftası vurmazsanız sevinirim)

zira BEN allAh - muhammet - ali - 12 imamlar - bektaşi veli özünü savunan biriyim

Eğer aleviliğin tarihsel ibadetsel sorularınız varsa

kendimce cevaplayabilirim...

veya neden bu kadar aleviler içinde farklar var onu da açıklayabilirim

27 Aralık 2009 00:01

dilŞAD2
Kapalı

Aleviler arasında neden bu kadar fark var peki?Öğrenmek anlamak istesek hangi kolu esas alacağız?

27 Aralık 2009 00:19

marxista..doaniho
Kapalı

dilşad hocam

aslında bu farklılıkların nerden kaynaklandığını anlatırım

ama uzun islam tarihi ve türkmen tarihinden başlamam gerekir

ama siz sadece şu kadarını bilin...

şiilik (ali yanlılığı) 5 e ayrılır

-anadolu alevi-bektaşiliği

-arap aleviliği

-ismaililik

-müteşşeriye caferilik (bugünkü iran,lübnan)

-batıni sufilik

ŞİMDİ BUNLARI EN FAZLA NÜFUSTAN EN AZ NÜFUSA SAHİP DİYE SIRALAYALIM..........

iranın ''şii'' ekolü yani müteşşeriye caferilik farklıdır

sünniliği reddeder

Diğer 4 Şİİ EKOLÜNÜ ''yoldan sapan'' diye adlandırırlar

namaz günde 3 vakittir

muharrem orucu tutarlar

12 imam , ehlibeyt sevgisi ve inancı vardır

kuran'ın şerri normlarını savunurlar (siyasal islam)

2 hac vardır kabe ve kerbela

6.imam caferi sadık yol önderidir ve rehberidir

şiiliğin ikinvi büyük kolu türkiyedeki şii ler bu ekolden gelir anadolu alevi-bektaşiliği dir

bu ekolün çıkış nedeni zor anlaşılır

çünkü doğduğu dönemin tarihi koşulları düşünülmelidir

emevi-abbasi baskısından kaçan hz alinin hz huseyinin dolayısıyla hz.muhammedin soyundakiler, horasan'da şaman-göktanrı inançlı türkmrnlere sığınır

büyük türkmen yurdu horasan'daki buhara daki olan türkmenler ilk başlarda islamı seçmemiştir

ama hz.hüseyinin soyunu süren insanlar sonucu

islam'ı kabul etmiş, ehlibeyt soyunu korumuşlardır ama kendi öz değerleri olan gök-tanrı kültürünü korumuşlardır

diyeceksiniz niye vöyle yapmışlar?

bunu anlamak için

türkmenlerin islam öncesi yaşayışını bilmek lazım

27 Aralık 2009 00:38

dilŞAD2
Kapalı

Türkmenlerin İslam Öncesi yani şamanizm dönemi ritüellerine çok yakın alevi ritüelleri...

Özellikle de semah figürleri,semah müziği...Bunlar çok cezbediyor açıkçası beni...

Yukarıda selenga da bahsetmiş...Biz Toroslar'da alevi yörüklere tahtacı deriz...genelde ormancılık yapartıkları için olsa gerek...

Bizlerden de çok çok farklılıklarına şahit olmadım...Bizim gibi düşünür,bizim gibi yaşarlar...Hatta yeni gelinlere bizim buralarda kırmızı yazma bağlattırlır...Bunu aleviler de yapar burada sünniler de...alevi yörüklerden farklı olarak oruç meselesi var...ve alevi yörüklerin namaza meylinin az olduğunu görüyoruz...Namaz kılan alevilere de rastladık ama camiye gitmeyi sevmiyorlar...neden?

Oruç ve namaz meselesini açar mısınız?

27 Aralık 2009 00:39

marxista..doaniho
Kapalı

horasan türkmenlerinde

kadın-erkek eşitliği arap toplumuna göre daha fazladır

arap islam toplumu yerleşiktir

şaman horasan türkmenleri göçebedir

arap toplumunda kadın geri plandadır

arap toplumun giyinişi farklıdır kültürü farklıdır

ve daha bir sürü durum

işte bu durum sonucu

hoca ahmet yesevi

bugünkü anadolu aleviliğin temelini atar

islamı şiiliği kabul ederek

ama eski orta asya inanışı olan ata dini şamanizmi

red etmeyerek.................

bir süre dağınık yaşayan aleviler

hoca ahmet yesevinin türkiyeye gönderdiği

HACI BEKTAŞİ VELİ

etrafında toplanırlar

bektaşi , islamın özünü

tasavvufa yani batın'a oturtur

ve alevi-bektaşiliğin temel şartı olan

6 ilkeye oturtur

'' eline diline beline işine aşına eşine sahip olmak''

ve ''her ne arar isen kendinde ara''

özünü sistematiğe döker

şekilsel ibadetleri (namaz,oruç) kişinin kalbine

bırakır

ama yasaklamak söz konusu değil kesinlikle

sadece eğer cennet'e inanıyorsan

bu şekilsel yolla değil

6 yolla olur der...

bir de alevilik'te namazın olmamasının sebebi

namazın kuranda yazmaması na bağlarlar

ebubekir-ömer-osman-emevi-abbasi dönemlerinde

kısmen namaz metodunun değiştirildiğini söylerler.

hakikaten de bugün kuran'ı okuduğunuzda

salat kelimesini göreceksiniz 5 vakit namazı değil.........

yani secde ile allaha dua demektir salat getirme......

ama namazın ne şekilde nasıl olacağı yazmaz.

saz ve semah eski türkmen inanışıdır

alevilikte semah

SEMAH = DEDE(YOL ÖNDERİ) + SAZ + DEDENİN ÖNÜNDE DAİRESEL DÖNÜŞ + ELLERLE DUASAL HAREKET + DEDENİN TÜRKÇE DUASI + RÜKU + SECDe

semah dışında

görülecek ki alevilerin kuran'a uyan ibadetleri olduğu

ama sünni anlayışa uymaz bu.

27 Aralık 2009 00:50

marxista..doaniho
Kapalı

hac ibadetine gelince

alevi-bektaşiler ,de peygamber sevgisi , kabe sevgisi

taş binalar ardında aranmaz

bizzat kişinin kalbinde arar

''benim kabem insandır'' der

diyeceksiniz niye.. çünkü

neticede peygamber de insandır

ve insanlar için gelmiştir

PEYGAMBERE inanan kişiler de insandır

hayatın kendisi insandır

insan = hayat

derler

bektaşinin bir deyişi vardır

hararet ataşdadır sac'da değil

keramet baştadır tac'da değil

her ne arar isen kendinde ara

kudüs te mekke de hac ta değil

İLK BAŞTA BAKINCA SANKİ HAKARET GİBİ DURUYOR KABE'yE

ama öyle değil

burdan kasıt

her şeyi

allahı peygamberi aklında ve gönlünde ziyaret et

gerçek ziyaret gerçek ibadet odur der.

TASAVVUFİİ BİR DURUM YANİ.............

27 Aralık 2009 01:02

marxista..doaniho
Kapalı

aleviler

bütün olarak şekilsel değillerdir dedik

alevilerde ramazan orucu tutmak

şart değildir yasak ta değildir

pek te aranmaz ama........

galiba muhalif çizgiden kaynaklı bir durum olduğundan kaynaklanıyor

ÇÜNKÜ SÜNNİ İSLAMDAM BASKIYI ZORBAYI KATLİAMI ÇEKEN YERLERDE HİÇ TUTULMAZ

bazı yerlerde 30 gün tutulur

bazı yerlerde ssadece 3 cuma günü tutulur

AMA TEKRAR EDİYORUM BUNU

DİĞER İBADETLER GİBİ ZORUNLU DEĞİLDİR

muharrem orucu nu peygamber de hz.ali de tutar dı

ki bu kuran da yazıyor

şuan hangi sure olduğunu unuttum..

ama aleviler bo orucu da şart diye değil

''insan'' olan hz hüseyinin ve yoldaşlarınım kerbela olayından sonra

sadece onların yerine kendine koyarak

tutarlar

ama matem gibidir bu oruç

hüseyinin yası tutulur.....

mübalağa olacak ama

resmen işkencedir

çünkü zordur ve bazı yasak vardır

hüseyinin çölde susuz kaldığını hesaba katarak

12 gün boyunca çook az su içerler......

aynaya bakmak , saç taramak , etli lüks yemekler yemek yasaktır

DEDİM YA TEK AMAÇ

HÜSEYİNİN MAZLUMLUĞUNU

ACISINI

ÜZERLERİNE ALMAKTIR

bunun nedeni

aşırı ali ve aşırı ehlibeyt sevigisinden kaynaklanır.........

27 Aralık 2009 01:28

marxista..doaniho
Kapalı

islam + statüko = sünni

islam + reformizm = arap alevisi (nusayri)

islam + tasavvuf + reformizm = alevi/bektaşiilk

islam + statüko + reformizm = iran şiiliği

28 Aralık 2009 09:17

şarampol
Yasaklı

sorumun amacı tartışırken meseleyi anlamak içindi. marxista olayı gayet iyi izah etmiş. kendisine ilk soruyla alakalı bir soru daha sorayım.

bir sünni, musevi, budist vs. alevi olabilirmi? ben olamaz olursa ancak bektaşi olur diye biliyorum..

28 Aralık 2009 13:17

**sude**
Editor

Bende bir soru sormak istiyorum..

Hz.Ali ilk müslümanlığı kabul eden insanlardan birisi.Peygamber Efendimizin yolundan giden ve O ne yaptıysa şaşmadan,sorgulamadan yapan ve İslami kurallara göre yaşayan biriydir..

Peki o zaman neden oruç,namaz,hac gibi konularda farklılık gösteriyorlar.Eğer Hz.Ali'nin yolundan gidiyorlarsa Hz.Ali'nin yolu islamiyet değilmiydi.Burda bir çelişki yokmu ben bunu anlamak istiyorum.

28 Aralık 2009 14:01

*gülsemin*
Kapalı

Evet bende Sude'nin sorusuna katılıyorum. Birde İslamda dört halife'den yalnızca niçin Hz. ALi'de diğerleri değil? Bizler hepsini aynı ölçüde seviyoruz, ama aleviler duyduğuma göre diğerlerini kabul etmiyorlarmış. Hatta Bekir, Osman Ve Ömer isimlerini kullanmazlarmış, nedenini açıklarmısınız?

28 Aralık 2009 20:22

doaninho_10
Yasaklı

NEDENi ŞUDUR ARKADAŞALAR

hz.ebubekir hz.ömer hz.osman hz.ayşe muaviye yezid mervan abdulmelik abbasiler selçuklu osmanlı.

BU SAYDIKLARIM HEPSİ AYNI SECEREDEN GELİR

ebubekir ömer HZ.ALİ YlE halifelik nedeniyle kavgalıdır

osman ve hz.ayşe ve muaviye kendi soydaşlarını devlet kademelerine getirmek istediler

ASLINDA en başta Şunu anlatmak daha doğrudur......

peygamber hz.muhammet veda hutbesinde kuran'ı ve ehlibeyti emanet bıraktı......

sırasıyla hz.ebubekir hz.ömer, siyasi nedenlerle Ayrı düştü.

hz.ayşe hz.osman muaviye siyasi ve toplumsal nedenlerle ayrı düştü (sıffın savaşı hakem olayı)

ama özellikle muaviyenin savaşta OKLARIN UCUNA KURAN SAYFALARINI TAKARAK ,HZ.ALİ Yİ savunmasız bırakması ve savaşı kazanmasıyla

ARTIK VEDA HUTBESİNDE EMANET EDİLEN EHLİBEYT SOYU DEĞİL

OSMAN-MUAVİYE SOYU İKTİDARA VE HALİFELİĞE GELDİ.....

böylece giden durum yezid zamanında daha da ayrıldı.... ,

YEZİDİN HZ.HÜSEYİNİ VE YOLDAŞLARINI ÇÖLDE AÇ SUSUZ BIRAKIP SONRA ÖLDÜRMESİYLE

HALİFELİK İYİCE OSMAN-MUAVİYE-YEZİD SOYUNA GEÇTİĞİ

kesinleşti......

YEZİDİN KATLİAMINDA SAĞ KURTULAN

İMAN ZEYNEL ABİDİNİN SOYUNDAKİLER (HZ.FATMANIN TORUNU HZ.HUSEYİNİN OĞLU)

BU OSMAN-MUAVİYE-YEZİD-MERVAN-ABDULMELİK-HİŞAM

ÇİZGİSİNDEN KAÇARAK

DOĞRUCA HORASAN TÜRKMENLERİNE SIĞINMIŞTIR

ORTA ASYA KÜLTÜRÜNÜ TAŞIYAN HORASN TÜRKMENLERİ

PEYGAMBERİN SOYUNU ARAP EMEVİ-ABBASİ LERDEN KORUMUŞTUR.

zamanla birbirinden etkilenen bu iki çizgi

islam-şii lerle türkmenler

yeni bir mezhep diyelim .

doğmuştur................

28 Aralık 2009 20:36

doaninho_10
Yasaklı

gel gelelim

ASLINDA ANLATTIM HEPSİNİ........

alevilerin batıni olduğunu

anlattım.......

ALEVİLERE GÖRE

HERHANGİ BİR İNSAN İÇİN

İSLAMIN ŞARTI 6 TANEDİR...

1- ELİNE.

2- BELİNE.

3- DİLİNE.

4- İŞİNE...

5- AŞINA...

6-EŞİNE SAHİP OLMAK

her kim

bu 6 maddeyi sağlarsa

NEDEN CENNET KORKUSU OLSUN Kİ

NEDEN ŞEYTANDAN KORKSUN Kİ

NEDEN GÜNAHI OLMADIĞI HALDE GÜNAHLARIN AFFI İÇİN DUA SECDE ETSİN Kİ

NEDEN PEYGAMBERİ TAŞ YIĞINLARı ARASINDA ARASIN Kİ

peygamberi ancak bu altı maddeyle seversin anarsın derler.....

BU 6 MADDEYİ UYGULAYAN ALEVİLERİN

cenneti ZATEN halolunur

şeytanın adı bilE ANILMAZ.

GÜNAHLARI İÇİN AFFA GEREK YOKTUR.............

AYRICA KURAN'DA DA YAZMAZ.....

türkçe çevirilerde salat kelimesinin karşılığı bulunmadığı

namaz kullanılır...........

ayrıca peygamberde hz.ali de salat (secdesel dua) getirirdi.

islamı fıkha dökenler 4 mezhepten oluşur.....

genel itibariyle varsayarsak ebu hanefidir....

ki bugünkü sünnilerin hepsi hanefi mezhebine bağlıdır

.....................................

Vazgeçtim diyelim peygamber de ali de namaz kılardı

BİZİM ONLAR GİBİ OLMAMIZ GEREKLİ Mİ İLLA.....

onların güzel ahlakını terbiyesini özünü

ALMAK DAHA DOĞRUDUR...

BU DA

YUKARI DAKİ 6 MADDEYLE OLUR............

Toplam 47 mesaj