Editörler : asaygincihan27
25 Aralık 2009 19:53   


Mazeretsiz İşe Gitmeme

Sözleşmeli bir öğretmenin 1 (bir) gün mazeretsiz işe gitmemesi durumunda hakkında nasıl bir idari işlem uygulanır ?

657 de Disiplin cezaları konusunda maaştan kesim cezası var sözleşmeli öğretmene de aynısımı uygulanır ?

25 Aralık 2009 20:04

serdarsimsek32
Memur

yok daaa ne uygulanacak müdürle aranı iii tutarsan hiçbişey uygulanmaz:))))

25 Aralık 2009 23:01

patasana_
Aday Memur

Bu konuda bilgisi olan kimse yok mu acaba?

Bir soruşturma açıldığında ne gibi bir ceza alır veya sözleşmeli memurlara da uyarı kınama maaştan kesme şeklinde cezalar veriliyor mu ?

26 Aralık 2009 00:49

soru-yorum
Genel Müdür

125.C ye göre maaş kesim cezası alırsınız.Normal şartlarda cezanız yoksa bu kınamaya çevrilmeli.

Uygulamada sözleşmeli öğretmene de normal öğretmene uygulanan disiplin cezaları uygulanıyor.Sözleşmede bunla ilgili açıklama var.

26 Aralık 2009 12:36

müd. yet. öğretmen
Memur

DAHA 1. YILINIZI DOLDURMADINIZ İSE MAAŞTAN KESME CEZASI EN İYİ İHTİMALLE KINAMA CEZASI ALIRSIN.

26 Aralık 2009 13:51

patasana_
Aday Memur

Yaklaşık 1,5 yıllık bir öğretmen .

Anladığım kadarıyla maaş kesim cezası gibi duruyor bu durumda eğer iyi niyetle davranıp kınamaya da çevrilebiliyor .

26 Aralık 2009 14:12

cakali_avusturyalı
Daire Başkanı

maaştan kesme,ceza yoksa daha önce bir alt ceza olan kınama...

26 Aralık 2009 14:37

benj_55
Yasaklı

Madde 13- Sözleşmenin Feshi:

e) 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda belirtilen ihtar ve tevbih cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, kademe ve derece indirilmesi cezasını gerektiren fiil ile meslekten çıkarılması cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.

26 Aralık 2009 14:48

benj_55
Yasaklı

branş öğretmeniysen önce 1702 ye bakılacağından ders kesim ücreti,sınıf öğretmeniysen de 4357 sayılı kanuna göre ders kesim ücreti cezası verilecektir.

ama bu cezalara karşı,hatta uyarı ve kınama cezaları için bile idari mahkemeye, olumlu sonuç çıkmazsa temyiz için danıştaya gitme hakkın var.

Toplam 8 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?