Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Ocak 2010 23:18   


Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı sınavı Açtı...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca yapılacak özel sınav sonucunda Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden 5.000 kişi Gelir Uzmanı olarak atanacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ

- Sınav 27 Şubat 2010 tarihinde Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon illerinde yapılacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Gelir İdaresi Başkanlığı ?www.gib.gov.tr? internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

- Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapıyor olmak.

- T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28?29 Haziran 2008 ve 27?28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP 49 Puan türünden 50 (Elli) veya daha yüksek puan alınmış olmak.

- Bakanlıkta son üç sicil notunun olumlu olması.

- Üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden veya yüksekokullarından birini bitirmiş olmak. (bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullar dahil)

- Özel Sınava en fazla iki kez katılmış olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ

- Başvurular, 11 Ocak 2010 tarihinde başlayıp 22 Ocak 2010 tarihinde sona erecektir.

- Başvurular, ?Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu? ile yapılacaktır.

- Başvuru, elektronik ortamda, ?http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp? adresinde yer alan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

- Herhangi bir sebeple elektronik ortamda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 22 Ocak 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V-SINAV KONULARI

a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

b) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

c) Vergi Hukuku,

ç) Gider Kanunları,

d) Muhasebe,

e) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

f) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

g) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.

VI- DEĞERLENDİRME

- Sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılacaktır. Ancak, bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı olmuş kabul edilecektir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içerisinde Başkanlığın ?http://www.gib.gov.tr? internet adresinde duyurulacaktır.

- Sınava katılanlar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek en geç 15 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII-DİĞER HUSUSLAR

- Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar?a göre yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanacaktır. Başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurması zorunludur.

- İlan olunur.

06 Ocak 2010 08:40

GENÇ FENERBAHÇELİ
Aday Memur

arkadaşlar bu sınava yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlarda müracaat edebiliyor.yalnız enaz 4 yıllık üniversite mezunu olması gerekiyor.benim maalesef kadrom başkanlıkta değil defterdarlıkta olduğu için giremiyorum.

06 Ocak 2010 12:39

nugo34
Aday Memur

madem memur yapmıyorlar bizde uzman oluruz .sınava girebilecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar.

06 Ocak 2010 17:10

TheExorcist
Memur

657 ye tabi memur olarak diğer bakanlıklarda geçirilen hizmet süreleri göz önünde bulundurularak başka kurumlarda alınan olumlu siciller bu sınava başvuruda kabul edilir mi?

06 Ocak 2010 17:21

TheExorcist
Memur

forumda bu konuyla ilgili açılan başlıklar :

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=839592&page=1

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=839560

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=839441&page=1

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=474249

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=738031

06 Ocak 2010 17:47

keskinor
Aday Memur

Arkadaşlar ben defterdarlıkda çalışıyorum Maliye bakanlığı bünyesinde olmamıza rağmen giremiyoruz Diğer kurumların girmesi bence zor gibi ama yinede arştırmakda fayda var.

06 Ocak 2010 17:52

or06
Şef

Kpss şartını da unutmayalım...............

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28?29 Haziran 2008 ve 27?28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP 49 Puan türünden 50 (Elli) veya daha yüksek puan alınmış olmak.

06 Ocak 2010 22:41

cengiizcan
Aday Memur

iyi akşamlar arkadaşlar gelir idaresi başkanlığının açmış olduğu gelir uzmanlığı özel sınavı vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlık olarak ayrılmayan yerlerde çalışan hizmetliler gelir uzmanlığı sınavına girebilir daha önceki yapılan gelir uzmanlığı sınavına elazığ defterdarlığından bir hizmetli katılmış

DOĞUM YERİ BABA ADI GÖREVLİ OLDUĞU İL GÖREV UNVANI OTURMA SIRA NO SALON NO SINAV YERİ KISA ADI

Osmaniye Ali K.Maraş Hizmetli 32 ZEMİN KAT 1 NO LU DERSLİK İNÖNÜ Ü EĞİTİM FAKÜLTESİ

Andırın Faruk K.Maraş Hizmetli 1 ZEMİN KAT 2 NO LU DERSLİK İNÖNÜ Ü EĞİTİM FAKÜLTESİ

Malatya Nadir Malatya Hizmetli 34 ZEMİN KAT 4 NO LU DERSLİK İNÖNÜ Ü EĞİTİM FAKÜLTESİ

Akçadağ Ahmet Malatya Hizmetli 13 ZEMİN KAT 6 NO LU DERSLİK İNÖNÜ Ü EĞİTİM FAKÜLTESİ

DİCLE ÖMER ELAZIĞ HİZMETLİ 17 2. KAT 201 NO LU DERSLİK İNÖNÜ Ü EĞİTİM FAKÜLTESİ

Akçadağ Hasan Malatya Hizmetli 37 3. KAT 305 NO LU DERSLİK İNÖNÜ Ü EĞİTİM FAKÜLTESİ

dolayısıyla gelir ve gider diye ayrılmamış defterdarlıkta çalışan hizmetliler girebilir bu fırsatı özellikle biz hizmetliler çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor

07 Ocak 2010 12:05

TheExorcist
Memur

Merhaba, 2003 yılından buyana 657 ye tabi devlet memuru olarak, çalışmaktayım. 2008 nisan ayında bakanlık bünyesine kurumlar arası geçiş yaptım. Ayrıca sınav ilanında belirtildiği gibi 2008 ve 2009 yıllarının her ikisinde de kpss49 puan türünde 50 puanın üzerinde puan aldım :), şimdi benim sizlere sorum şudur ki : bu sınav ilanında her hüküm açıkça ifade edildiğinden ben "bakanlıkta son son 3 sicil notunun olulu olması" ifadesinden herkesinbaşka bişey anladığı kanatindeyim.

2008 ve 2009 sınavları için arada ve bağlacı kullanırlar ancak herkes boşver sennasıl yazıldığını ne demek istediği anlaşıldı diye ses çıkarmasın, "bakanlıkta son üç sicil notunun olumlu olması" derler herkes boşver sen nasıl yazıldığını herkes anladı işte 3 yıl çalışmış olmak bakanlıktan 3 sicil almak desin.

kardeşim bu devlet kurumu değil mi? devletin dili yazılı değilmi. açıkca ifade edilen hüküm bağlayıcı değil mi? ben öyle yazdım sen şöyle anla diye bir şey var mı?

kime sorsam diyorlarki bakanlıkta 3 yıl çalışmış olmak hatta 3 sicil almış olmak ve onların olumlu olması şeklinde değerlendiriyor.

ben şunu anlatamdığıma şaşırıyorum herhangi bir Türkçe öğretmenine veya konunun uzmanına sorulsa

"Bakanlıkta son üç sicil notunun olumlu olması"

olumlu olması, neyin son üç sicil notunun, peki üç sicil notu var ancak bakanlıkta üç tane yoksa yoksa? bakanlıkta üç sicil notu almak ve bunların olumlu olması şeklinde değilki ifade. memurlukta (Türkiye Cumhuriyeti Devletine çalıştık 6 yıl boyunca, Yunan Devletine değil) 6 tane sicili var 2 si bakanlıkta, bu durumda bu cümle yazıldığı gibi değil kastedildiği gibi mi anlaşılacak. neyi kastediyorlarsa açıkça yazmak yerine anla işte herkes öyle anladı demekle mi devletin yazılı işleri yürütülecek.

belki sadece bana dokunduğu için tuhafıma gidiyor ama, inanan şu 2008 ve 2009 kpss49 puanı ifadesi de bu derecede bana tuhaf geliyor.

bakanlıkta son 3 sicil notunun olumlu olması ifadesi hakkında benim durumumda olan başkalarının mahkeme kararları varmış, henüz ulaşamadım. ancak elinde olanlar varsa yardımları dokunursa çok sevinirim.

09 Ocak 2010 16:48

tkocaman421752
Kapalı

bende aynı durumdayım 2 diğer kurumdan bir bu kurumdan sicilim var bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

09 Ocak 2010 17:48

maliden35
Aday Memur

ARKADAŞLAR SON 3 SİCİL DERKEN SON 3 YILIN SİCİLİNDEN BAHSEDİYOR.EĞER MALİYEDE 3 YILDAN FAZLA HİZMETİN VARSA DA SINAVA GİRERSİN AMA OLUMLU OLMALI..YANİ EN AZ 3 YIL DİYOR DOLDURYSANIZ GİRERİSNİZ.

13 Ocak 2010 18:36

tkocaman421752
Kapalı

bununda güncellenmeye ihtiyacı var

14 Ocak 2010 10:54

olgunmehmet
Daire Başkanı

MALİYE VE GELİR İDARESİ

SORU;

?Daha önce yapılan Gelir Uzmanlığı özel sınavının birinde, Dışarıdan alınan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarının ise tamamında, Sınav tarihinden önceki 3 yılın KPSS sonuçları dikkate alınmaktaydı: Ancak, ?? Şubat 2010 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında sadece son 2 yılın yani 2008 ve 2009 yıllarında yapılan KPSS sonuçları dikkate alınacağı belirtilmiştir. Oysaki birçok kişi 2008 yılında yapılan KPSS sınavlarına katıldıkları ve 2009 yılında nasıl olsa Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı yapılacak diye 2009 yılında ki KPSS sınavlarına katılmadılar. Bu nedenle, sendikamızın 2007 yılı KPSS sonuçlarının da dikkate alınması için bir şey yapamaz mı?

CEVAP;

KPSS sonuçlarının 2 yıl geçerli olacağı hükmü, Devlet Personel başkanlığının yayımladığı ?Memuriyete İlk Defa Atanacaklara? dair yönetmeliğinin 11. maddesinde yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2007 yılında yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında 2004 yılı KPSS?nin yani geriye dönük 3. yılın sınav sonucunun dikkate alınmasının nedeni, 2005 yılında KPSS sınavının yapılmamasıydı. Böyle haller için uygulamanın bu yönde olacağına dair bir düzenlemede var. Ancak Dışardan alınacak olan Gelir Uzman yardımcılığındakilere tanınan bir hak vardı ise bu emsalden hareketle, sendika olarak 27 Şubat 2010 da yapılacak sınav içinde 2007 yılı KPSS sonucunun dikkate alınmasını kurumdan talep ederiz, sonucunu da sizlere ve üyelerimize duyururuz.

SORU;

?VHKİ kadrolarının sınavsız verileceğine dair bir gelişme varmı?

CEVAP;

Malumunuz bu kadrolarının sınavsız verilmesiyle ilgili talebi gündeme getiren ve başta bu talebimiz olmak üzere diğer taleplerimizin karşılanmamış olması nedeniyle, Maliye Bakanlığında ve Gelir İdaresi Başkanlığında yapılan 2008/ Nisan Kurum İdari Kurullarını terk eden,

Akabinde de 5 Mayıs 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı önünde ilk ciddi eylemi gerçekleştiren sendika biziz. Son olarak ta, 2009 yılı Toplu Görüşme Masasına bu sorun taşınmış ve sorun Maliye Müsteşarı tarafından da not edilmişti. Ayrıca, bu taleplerimiz ile diğer talep ve sorunlar Kamu İşveren Kurulu tarafından ilgili kurumlara da gönderilmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz eylemler ve malum sorunu Toplu Görüşmelere taşıdık dan sonra, her iki kurum yetkililerinde bir yumuşa olduğunu ve hatta Gelir İdaresi Başkanlığında, ?bu sorunu, değiştireceğimiz Görevde Yükselme Yönetmeliği çalışmalarında çözeriz? diyen yetkililerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu haklı talebimizin yerine getirilmesi konusunda çalışmalarımız ısrarcı bir şekilde devam etmektedir.

SORU;

?Maliye ve Gelirde uzman olamayan diğer personelin Havuza ve oradan da başka kurumlara gönderileceğine dair söylentiler bulunmaktadır. Acaba bu söylentiler doğrumudur?

CEVAP;

Böyle bir söylentinin doğruluğunu yada yanlışlığını teyit edebilmiş değiliz.

Ancak, önümüzdeki günlerin çok şeye gebe olduğunu, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresinde bir takım değişikliklerin olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü malumunuz olduğu üzere IMF, Gelir İdaresinin yapısında değişikliğe gidilmesi konusunda ciddi kararlık göstermektedir. IMF?nin talebi olan ve sendika olarak ta şiddetle karşı çıkacağımız konu Bölge Başkanlıklarının oluşturulmasıdır. Bu isteme hükümetin yine boyun bükeceği de belli. Bu bildiğimiz bir taleptir. Diğer talepler de gün yüzüne çıktığında ayrıca değerlendirilecektir.

Ancak, değişikliklerle ilgili kanun tasarısının gündeme geldiği gün itibariyle, 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Kanun tasarısına karşı sendika olarak ne yapmış isek, daha fazlasını, daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

SORU;

?Maliye ve Gelir İdaresindeki Fazla Çalışma Saatlerinden ve Ücretlerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle ilgili bir gelişme var mı?

CEVAP;

Bu konudaki çeşitli türden sorunların çözümünü geçtiğimiz yıllarda her iki kurumdan sendika olarak talep etmiştik. Bu talebimize istinaden kurumlar bir çalışma başlattıklarını ve sonuçlandırmak üzere olduklarını sendikamıza bildirdiler. Edindiğimiz bilgileri göre, değiştirilecek olan Fazla Çalışma Usul ve Esasları bugün yarın yayımlanacaktır.

SORU;

?Her iki kurumda ki ücret eşitsizliğinin giderilmesine yönelik bir çalışma var mı?

CEVAP;

Bu sorunda Kurum İdari Kurullarında ve yine en son 2009 yılı Toplu Görüşmelerinde önemseyerek dile getirdiğimiz bir sorundur.

Kurum yetkililerinin bu önemli sorunun yasal bir düzenlemeyle çözülebileceğini ve bu noktada siyasi iradenin ikna olması gerektiğini ifade etmektedirler. Sendika olarak siyasi iradenin ikna edilmesi hususunda da çalışmalarımız da devam etmektedir. 2008 yılında, Maliye ve Gelir idaresi çalışanları üzerinde yapmış olduğumuz ve ücret adaletsizliğinden duyulan rahatsızlığın öne çıktığı ?Memnuniyet Anketi? siyasi irade kanadında Sayın Başbakana dahi gönderilmiş ve anket, Başbakanlık tarafından işlem yapılmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Maliye Bakanlığı, Başbakanlık tarafından da kendilerine gönderilen ankette öne çıkan ücret yetersizliği ve eşitsizliğindeki sorunun yasal bir düzenleme yapılması halinde dikkate alınacağını, yazılı bir şekilde sendikamıza bildirmiştir.

Bu konuyla da ilgili çalışmalarımız kararlıkla devam etmektedir.

SORU;

?Maliye ve Gelir İdaresinde görev yapan Yardımcı Hizmetlilere yönelik görevde yükselme sınavlarının ne zaman açılacağına dair bir bilginiz varmı?

CEVAP;

Bununla ilgili olarak tespitimiz; her iki kurumda da, engelli personelleri de kapsayacak olan sınavlara yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde sınavlara yönelik ilanların yapılacağı yöndedir. Ancak, bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı 27 Şubat 2010 tarihinde Gelir Uzmanlığı Özel sınavını yapacak. Dolayısıyla, Gelir idaresinde Yardımcı Hizmetlilere yönelik sınavların bu sınav tarihinden sonraki tarihlerde yapılabileceğini düşünmekteyiz.

SORU;

?Gelir İdarisinde, 27 şubatta yapılacak olan Gelir Uzmanlığı sınavı öncesinde eskiden olduğu gibi sendikamız yine sınava hazırlık kursu verecek mi?

CEVAP;

Evet, çalışmalarımız sonlandırmak üzeriyiz. Ocak ayının 15 den sonra hazırlık kursu başlatılacak ve yine akşamları internet sayfamızdan canlı yayınlanarak taşradaki üyelerimizin faydalanması sağlanacaktır.

18 Ocak 2010 19:13

tkocaman421752
Kapalı

yokmu mahkeme kararları ile ilgili bir bilgi

31 Ocak 2010 19:21

tkocaman421752
Kapalı

başvuruyu yaptık girip girmeyeceğimizle ilgili bir evrakmı gelecek yoksa sınava alıp daha sonramı değerlendirecekler şartları

16 Şubat 2010 09:44

Meeeeemur
Şef

MUTSUZ MALİYE ÇALIŞANLARI

Başlıktan anlaşılacağı üzere her şey 2005 yılında oldu. IMF,AB ve Dünya Bankası gibi kuruluşların baskısıyla Maliye Bakanlığı ?ndan Gelir bölümü ayrıldı. Böylece Bakanlık ikiye bölündü. Personelin büyük çoğunluğu Gelir?de kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, illerde Defterdarlıkların üzerine çıkarıldı. Çoğu denetim kökenli liyakatsiz kişiler, siyasi yandaşlar diye kadrolara yerleştirildiler. Bu durum, illerde iki başlılık ve huzursuzluklar yarattı. Yılların deneyimli Defterdarlarının tamamının tabir-i caizse ?pabuçları dama atıldı? Kurum çalışanlarının huzursuzluğu da bu ayrışma ile başlamıştır. O güne kadar ülkemizin en mükemmel kurumsal yapısı olan ve her konuda örnek alınan Maliye, kendi içinde farklı uygulamaları ile bir ucube kurum haline getirilmiştir.

Artık iki başlı hale gelen Maliye, uygulamaları ile örnek kamu kurumu olmaktan çıkarıldı. Çalışanların uzmanlık sınavlarında bile Gelir ve Gider olmak üzere ayrı yöntem uyguladılar. Mesela Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında özel şartlardan 4 yıllık Lisans Mezunu olma, KPSS-49 puan türünden 50 puan ve üzeri alma ve Teşkilatta görev yapıyor olma şartlarını taşımama rağmen sınava girebilme müracaatım kabul edilmemiştir. Gerekçe olarak gider bölümünde olmam gösterilmiştir. Bu gerekçe yüzünden benim gibi bir çok çalışan mağdur edilmiştir. Mağdur edildik diyorum çünkü; Gelir İdaresi sadece 29 il merkezinde yapılanmasını tamamlayabilmiştir. Yani özel sınavlarda gelir-gider diye personel ayrımı yapılabilmesi için yapılanmanın idari ve fiziki olarak tüm ülkede tamamlanması gerekmektedir. Düşünebiliyormusunuz? Aynı çatı altında, aynı odada, aynı işleri yapıyor ve aynı idareciye bağlı olacaksınız. Sınav yapılacağı zaman siz sınava giremezsiniz bizim teşkilatın personeli değilsiniz denilecek. Yani aynı kurumda çalışan personele resmen ayrımcılık yapılmaktadır. Küresel güçlerin dayatması sonucu yarım yamalak yapılanan Gelir İdaresi, sınavları da doğru dürüst yapamamış ve her şeyi eline yüzüne bulaştırmıştır. Sonunda 4 Bin?i aşkın çalışan mağdur duruma düştüklerinden, kurumları ile mahkemelik olmuştur. Maliye tarihinde olmayan şeyler olmuştur kurumda. Gelir?de uzmanlaşmaya gidilirken, şeflikler ortadan kaldırılmış, Memurların büyük bir bölümünün terfi etmelerinin önüne set çekilmiştir. Uzman olanların artan ücretleri Amirlerin üstüne çıkmış Uzman olanlar, uzmanlığa sevinememiş. Uzman olamayanlar, ?bizim neyimiz eksik? diyerek isyanları oynamıştır. Teşkilatta huzur iyice bozulmuştur.

% 80?i Bilgisayar başında çalışan personele Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliğide çok görülmüştür. Halbuki bu unvan, maliye dışındaki tüm kurumlarda bilgisayar sertifikası olanlara sınavsız veriliyor. Maliye Bakanlığı ne yaptı? 1 Kasım 2009 tarihinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği Sınavı duyusu yayınladı ve toplam 2500 V.H.K.İ. kadrosuna atama yapacağım dedi. Bizlerde sevindik nede olsa Lisans diplomamız var, teşkilatta da 10 yıldır çalışıyoruz, Core düzeyinde Bilgisayar Sertifikamızda mevcut, sicil desen 10 yıllık sicillerin ortalaması 90 puan üzeri dedik. Ancak, sınav şartlarına baktığımda sonuç benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. 10 yıldır bir kere bile sınava girme hakkı verilmediği gibi bu sınavda da aynı kastlarla karşılaştım. Sınav şartlarında, ne eğitim şartı var, ne sertifika şartı var, ne sicil şartı var, nede kıdem şartı var. Sadece 5 veya 6 unvan saymış sadece bu ünvandakiler girebilir diyor. Böyle bir kariyer sistemini kabul etmemiz mümkün değildir. Liyakata göre yapılmayan kariyer sistemi kuruma güveni azaltmakta ve ayrışmaya yol açmaktadır.

Kurum içinde ek ödemelerin taşra,merkez ve Büyükşehir şeklinde ayrıma tabi tutularak artırılması, çalışanları gece gündüz mesai yapmaya zorlamaktadır. Bu nedenledir ki; Başta Büyükşehirler olmak üzere ayda 50-100 saat mesai doldurabilmek için öğle tatili yapmayan, akşam ve hafta sonları mesai yapmak zorunda kalan çalışanların aile düzenleri kalmamıştır. Geçtiğimiz yıl İstanbul?da, evine bir ekmek fazla götürebilmek için gece gündüz çalışan Gelir Memurlarının 7 tanesi bu yoğun tempoya dayanamayarak kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Kuruma , işine ve ülkesine oldukça düşkün olan Maliye çalışanları maalesef bugün, bir an önce emekli olmak için can atıyorlar. Ancak ek ücretleri emekli maaşlarına yansıtılmayacağı için emekli olamıyorlar. Bu şartlarda emekli olmaları halinde aylık gelirleri neredeyse yarı yarıya düşecek.

Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen, özveri ile hizmetlerini sürdüren maliye çalışanları 2005 yılında bozulan huzurlarını, haksız hukuksuz uygulamaların düzeltilmesini ve en önemlisi itibarlarının iadesini geri istiyorlar. Onlar sadece haklarını ve emeklerinin karşılığını istiyorlar.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ?nda en çok üyeye sahip olan sendikamız, 2009 Nisan Kurum İdari Kurul Toplantısında masaya oturmuş, Ancak işveren vekillerinin katı tutumu nedeniyle istediğimiz sonucu alamamamızdan dolayı, bir dizi eylem süreci başlatılmış olup, ilk eylem 5 Mayıs 2009 tarihinde Tüm İllerde ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilmiştir. Beş saat süren eylem neticesinde Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK?in, ?Bakanlığa yeni atandığını, çalışanların sorunları ile ilgili brifing almadığını, brifing aldıktan sonra sendikamız yetkilileri ile görüşebileceğini? söylemesi üzerine sendika yöneticilerimiz 10-15 gün süre ile Sn. Bakan?ın sorunlarla ilgili brifing almasını bekleyerek gelişmeleri takip etme kararı aldı. Olumlu bir gelişme olmaması halinde eylemlerimize devam edeceğimizi de söyleyerek eylemi sonlandırdık.

Bütçe gelirlerinin %80?ini toplayan maliye çalışanları, hak ettiklerini alıncaya kadar onurlu mücadelelerini sürdürecekler, feryatlarını duyacak bir devlet yöneticisi bulana kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerdir.

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;