Editörler : Lanet
05 Ocak 2012 07:25

historianlady
Kapalı

sanma şahım/herkesi sen/sadıkane/yar olur

herkesi sen/dost mu sandın/belki ol/ağyar olur.

sadıkane/belki ol/alemde/serdar olur

yar olur/ağyar olur/serdar olur/didar olur...

Yavuz Sultan Selim

Biz Ecdat'dan Şiar ettik Şiiri...

08 Mayıs 2013 22:36

iştiyak
Genel Müdür

Heyhât!.. Unutmak bile cânânı fısıldar...

29 Mayıs 2015 00:43

gül-feşan
Müsteşar

Vefadir insanı insan yapan , yureklere insanlık saçan

Vefasizliktir ruhu karartan, insanlığı ruha unutturan...

Vefalidir ruhlardaki tebessumu hep kazanan...

22 Eylül 2019 01:46

tarihçi22
Şef

Ahhh Fuzûlî ahhh...

Hayaliyle tesellidür gönül meyl-i visal itmez

Gönülden taşra bir yâr olduğun âşık hayal itmez.

24 Eylül 2019 19:17

sabah melikesi
Başbakan Müsteşarı

Vefa dost ikliminde yetişen güllerdendir. Onu düşmanlık atmosferinde görmek nadiratdan ve hatta, mümkün değildir. Vefa, duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında üfül üfül eser durur. Kinler, nefretler, kıskançlıklar ise, onu bir lahza iflah etmez öldürür. Evet o, sevginin, mürüvvetin bağrında boy atar gelişir, düşmanlık ikliminde ise, bir anda söner gider.

Vefa'yı; insanın, gönlüyle bütünleşmesi şeklinde tarif edenler de olmuştur. Eksik olsa bile yerindedir. Doğrusu, kalbî ve ruhî hayatı olmayanlarda vefa'dan bahsetmek bir hayli zordur. Konuşurken doğru beyanda bulunma, verdiği sözlerde, ettiği yeminlerde vefalı olma gönül hayatına bağlıdır. Kendini yalan ve aldatmadan kurtaramayan; her an verdiği söz ve yeminlere muhalif hareket eden ve bir türlü yüklendiği mes'uliyetlerin ağırlığını hissetmeyen iki yüzlü ve müraî tiplerin gönül hayatları olabileceğine ihtimal vermek, sadece bir aldanmışlıkdır. Böylelerinden vefa beklemek ise, bütün bütün gaflet ve safderûnluk ifadesidir.

Evet, vefasıza güvenen er-geç iki büklüm olur. Onunla uzun yollara çıkan yolda kalır. Onu rehber ve rehnümâ tanıyanların gözü, daima hicranla dolar.


iştiyak, 13 yıl önce - Alıntıya git

Tozlu raflardan çıkarılmış çok kıymetli bir kitap gibi ifadeler.

Baştan okunası bir başlık.

Vefa insan olmanın gereğidir. Kalbin yumuşaklığı, ruhun dinginliğidir.

"Aşk vefadır. Vefa imandır denmiş bir yerde de." Birbirini besleyen ilişkili kavramlar.

28 Kasım 2019 00:41

iştiyak
Genel Müdür

Vefasızlardan bize kalan ; küçük imâların kalpte bıraktığı büyük ağırlık...

05 Aralık 2019 00:14

iştiyak
Genel Müdür

"Dost vefayı, yâr sevdayı bilmedi."

07 Ocak 2020 23:11

tarihçi22
Şef

Dikkatler ile seyrederiz yâri ser-â-pâ

Görmez mi idik biz de eğer olsa vefâsı

Bâkî

( ser-â-pâ:baştan ayağa)

08 Mart 2020 11:10

iştiyak
Genel Müdür

Dikkatler ile seyrederiz yâri ser-â-pâ

Görmez mi idik biz de eğer olsa vefâsı

Bâkî

( ser-â-pâ:baştan ayağa)


tarihçi22, 3 yıl önce - Alıntıya git

Eyvallah :)

23 Mayıs 2020 14:38

iştiyak
Genel Müdür

"Yürü hey bî vefâ yürü..."

27 Haziran 2020 16:22

tarihçi22
Şef

"Duvarda gözyaşları kalmış sevgilinin

yağmurdan ıslanışından kalan bir kaç damla

evin kör karanlık odasında bir kaç kelimesi

saçlarından bir kaç tel

ki tutuşturmak için hayatı hep saklanacak

vefasızlığından kitap ayracı yaptım

her sayfanın bitiminde hatırlanacak

ölüme değin...."

14 Aralık 2020 01:21

tarihçi22
Şef

"Vefâ bilmeze gösterilen vefâ, insanın kendine yaptığı en büyük zulümdür..."

15 Temmuz 2022 01:39

tarihçi22
Şef

Ah vefa, nerde kaldın! Bıktık şu hergün birkaç defa yeminini bozup ahdinden dönenlerden. Her sözü mübâlağa, her davranışı sun'î namertlerden ve vefa duygusundan mahrum uğursuz gönüllerden! .. Ve nerdesiniz! Ey bir vefa düşüncesiyle sözleşdiği yerde günlerce kıpırdamadan bekleyen vefalı dostlar! .. Nerdesiniz ruhuyla bütünleşmiş vefa timsâli eroğlu erler! .. Nerdesiniz bir vefa uğruna harâb olup, turâb olup gidenler ve çok bereketli bir devrin ak-alınlı insanlan! .. Kalkın; girin ruhlarımıza. Kamçılayın hayallerimizi ve boşaltın vefa adına ne taşıyorsanız hepsini sinelerimize! .. Mertliği, yiğitliği, vefa'yı bütün bütün unutmuş sinelerimize. Bizleri bu yeniden diriliş yolunda Hızır çeşmesine ulaştırın! Gelin gelin de, şurada burada dolaşıp duran şu üç-beş vefalı insanı, ümitsizlik ve inkisardan kurtarın! ..

alıntı


iştiyak, 13 yıl önce - Alıntıya git

...

29 Eylül 2022 23:56

historian lady
Aday Memur

Tek kelimeyle akıcı, iki kelimeyle can yakıcı, üç kelimeyle ise " aklı yele salıcı"

Ne desek boş!

https://youtu.be/WBxfFb9VKq8

30 Eylül 2022 00:01

historian lady
Aday Memur

Nurullah Genç ( nereden bileceksin? )

Şiirin tamamı

https://youtu.be/IaIbb7RUMOU

Toplam 55 mesaj