İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Editörler : Lanet
09 Ocak 2010 20:33

Vefa, vefalı, vefasız... hangisi ?

Vefa umarken ondan

Doldu gözüm hicrandan

Kaldım yaya dermandan..

Ferd, vefa duygusuyla itimada şâyân olur yükselir. Yuva, vefa duygusu üzerine kurulmuş ise, devam eder ve canlı kalır. Millet bu yüce duygu ve faziletlere erer. Devlet kendi teb'asına karşı ancak bu duygu ile itibarını korur. Vefa düşüncesini yitirmiş bir ülkede, ne olgun fertden, ne emniyet vadeden yuvadan, ne de istikrarlı ve güvenüir devletden bahsetmek mümkün değildir. Böyle bir ülkede fertler birbirlerine karşı kuşkulu; yuva kendi içinde huzursuz, devlet teb'aya karşı uğursuzlardan uğursuz, ve herşey birbirine karşı yabancıdır, tıpkı camitler gibi. Üst üste ve içiçe olsalar bile..

Vefa, fertlerin birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesini temin eder. Vefa sayesinde cüzler küllolur; ayrı ayrı parçalar bir araya gelerek vahdete ulaşır. Vefa duygusu varıp sonsuzluğa erince, ötelerden gelen tayflar, kitlelerin yolunu aydınlatır ve toplumun önünü kesen bütün tıkanıklıkları açar. Elverir ki o toplum, vefa duygusuyla olgunlaşmış ve onun kenetleyici kollarına kendini teslim etmiş olsun.

Bir düşünceye gönül mü verdin; bir ideâle mi bağlandın; varıp biriyle dostluk mu kurdun; gel! Diriğ etmeden ver canını o uğurda; servetin yağma olup gitsin. Fakat vefalı ol! Zira Hak katında da halk katında da en çok itibar gören 'vefa' ve vefalılardır.

'Bana Hak'dan nida geldi; Gel ey âşık ki mahremsin,

Bura mahrem makamıdır, Seni ehli vefa gördüm.'

Nesimî


iştiyak
Genel Müdür
09 Ocak 2010 22:06

Vefa dost ikliminde yetişen güllerdendir. Onu düşmanlık atmosferinde görmek nadiratdan ve hatta, mümkün değildir. Vefa, duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında üfül üfül eser durur. Kinler, nefretler, kıskançlıklar ise, onu bir lahza iflah etmez öldürür. Evet o, sevginin, mürüvvetin bağrında boy atar gelişir, düşmanlık ikliminde ise, bir anda söner gider.

Vefa'yı; insanın, gönlüyle bütünleşmesi şeklinde tarif edenler de olmuştur. Eksik olsa bile yerindedir. Doğrusu, kalbî ve ruhî hayatı olmayanlarda vefa'dan bahsetmek bir hayli zordur. Konuşurken doğru beyanda bulunma, verdiği sözlerde, ettiği yeminlerde vefalı olma gönül hayatına bağlıdır. Kendini yalan ve aldatmadan kurtaramayan; her an verdiği söz ve yeminlere muhalif hareket eden ve bir türlü yüklendiği mes'uliyetlerin ağırlığını hissetmeyen iki yüzlü ve müraî tiplerin gönül hayatları olabileceğine ihtimal vermek, sadece bir aldanmışlıkdır. Böylelerinden vefa beklemek ise, bütün bütün gaflet ve safderûnluk ifadesidir.

Evet, vefasıza güvenen er-geç iki büklüm olur. Onunla uzun yollara çıkan yolda kalır. Onu rehber ve rehnümâ tanıyanların gözü, daima hicranla dolar.


iştiyak
Genel Müdür
09 Ocak 2010 23:20

'Vefa yok, ahde hürmet hiç.. Emânet lafz ı bî medlûl;

Yakın râyiç, hiyânet mültezem her yerde, hak meçhûl!

Ne tüyler ürperir, yâ Rab! Ne korkunç inkılâb olmuş:

Ne din kalmış, ne îman, din harâb îman serâb olmuş'

M.Akif Ersoy


iştiyak
Genel Müdür
10 Ocak 2010 22:39

Ah vefa, nerde kaldın! Bıktık şu hergün birkaç defa yeminini bozup ahdinden dönenlerden. Her sözü mübâlağa, her davranışı sun'î namertlerden ve vefa duygusundan mahrum uğursuz gönüllerden! .. Ve nerdesiniz! Ey bir vefa düşüncesiyle sözleşdiği yerde günlerce kıpırdamadan bekleyen vefalı dostlar! .. Nerdesiniz ruhuyla bütünleşmiş vefa timsâli eroğlu erler! .. Nerdesiniz bir vefa uğruna harâb olup, turâb olup gidenler ve çok bereketli bir devrin ak-alınlı insanlan! .. Kalkın; girin ruhlarımıza. Kamçılayın hayallerimizi ve boşaltın vefa adına ne taşıyorsanız hepsini sinelerimize! .. Mertliği, yiğitliği, vefa'yı bütün bütün unutmuş sinelerimize. Bizleri bu yeniden diriliş yolunda Hızır çeşmesine ulaştırın! Gelin gelin de, şurada burada dolaşıp duran şu üç-beş vefalı insanı, ümitsizlik ve inkisardan kurtarın! ..

alıntı


öslem
Müsteşar Yardımcısı
10 Ocak 2010 23:22

vefa bugünlerde göremediğim bulamadığım belkide uzaklaştırıldığımız bir kavram şimdilerde.

vefa vefasızlara rağmen keser döner sap döner gün gelir devran döner dedikten sonra bile yinede vefasızın iyiliği,mutluluğu adına hiç haketmesede bir hayat kurmasına tökezlemeden ilerlemesine sessiz,sedasız ama illa farkettirmeden sebep olmaktır.


iştiyak
Genel Müdür
11 Ocak 2010 21:09

"vefa vefasızlara rağmen keser döner sap döner gün gelir devran döner dedikten sonra bile yinede vefasızın iyiliği,mutluluğu adına hiç haketmesede bir hayat kurmasına tökezlemeden ilerlemesine sessiz,sedasız ama illa farkettirmeden sebep olmaktır."

*

Değişik bir bakış açısı aynı zamanda haklıda sn öslem.


iştiyak
Genel Müdür
16 Ocak 2010 15:07

VE MONNA ROSA

Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara

Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi.

Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara:

Yalnız onlar tutacak bu dünyada yerimi.

Koyverip telli pullu saçlarını rüzgara,

Bir çocuğun ardına düşen heykellerimi

Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara...


iştiyak
Genel Müdür
20 Ocak 2010 15:12

Aşk Vefadır! Vefa ise İman! İmandadır gerçek sevgi, sevgiye doğarız, sevgiyle büyürüz, sevgiyle yaşarız. Sevmenin en üst noktasıdır iman. Sevgi vefa ister, sevgi fedakârlıktır. ?Gerçek sevgi? yoktur, çünkü sevginin kendisi gerçektir. Sahte sevgi olmaz. Olsa da adı sevgi olmaz. Ruhun hasletidir Vefa, vefada gizlidir sevgi.

Güzin Osmancık


bürocu_05
Kapalı
21 Ocak 2010 15:46

vefa; dost da olmazsa olmazım

vefalı; gerçek dost

vefasız; aslında hiç dost olmayan.


gamze9
Kapalı
22 Ocak 2010 10:44

Ahde Vefa Şiiri yada

Şehir yavaş yavaş gömülürken karanlıklara

Sen ve ben iki ayrı ucunda iki ayrı bahtsızı Ankara?nın

Omuzlarımızda sevda yükü yüreğimizde yaralarla

Peşindeyiz tüm olmazları olur yapmanın.....................

Şimdi sen gözlüklerini takıp usulca geçtin daktilonun başına

Az önce koyduğum çayın deminde buram buram tütüyorsun

Günü benimle açmıştın bu sabah biliyorsun ya

Bak işte ve yine benimle kapatıyorsun

Kim bilir belki de sende beni düşünüyorsun

Mısralarında olmasa da yüreğinde nasıl ve nerede diyorsun

İnsan sanıyorum ömründe böyle sevdayı zor bulur

Hani yeni doğmuş bir bebek gibi ya üstüne titrer onu korur

Sana ellerimi uzatamasam da yüreğimi veriyorum

Yaralı bir kaplan nasıl iyileştirilir bak onu bilmiyorum

Bazı zaman oluyor ki pençelerini de ta yüreğimde hissediyorum

Acısa da içim olur ki kırılırsın diye söyleyemiyorum.....................

Şimdi oynamak zamanı kelimelerle yürekten akıtmak kaleme

Kaybettiklerimize erişemediklerimize ağlama zamanı da değil artık

Hele bizi bırakıp ta gidenlere yanmak ne saçma ne vefasızca

Oysa ahde vefa aldığın kadarını vermekten çok ve daha fazlasıyla

Yüreğini bir tepsiye koyup,

Tek kelime söylemeden ilan edip bildirmeden uzatıvermektir

Tertemiz bir yaz akşamında sevdayı soluyup,

Şiirlerini cebine koyup yine onun için çekip bu diyarlardan gidivermektir.

Her şeyin bir karşılığı vardır ya şu yalan dünyada bu şu demektir

Bilirsin İşte Siyahın beyaz iyinin kötü gibi yada günün gecesi

Emek vermek sabretmek ve en önemlisi sadece beklemektir

Yürek içinde seven içinde sevilen içinde bu işin tek tesellisi

Sevenin sevdiğinin onu sevenden daha çok sevdiğini bilmesidir

Bir şairin ise tüm bu olanlara kendi içinde bu bakışı işte böylece

Ahdine sadık kalıp yüreğini yüreğine söylemesidir,

Sus söyleme diyordun ya söyleyemeyişim işte hep bu işte

Bir tek bu sebepledir.................................

Yağmur Damlası


iştiyak
Genel Müdür
21 Şubat 2010 09:54

Yare açık yare, yare açmaya yare ne hacet

Feryadım duyulur aşikare dile dökmeye ne hacet

Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet

Dil avâre, dudak biçâre pârelenmeye ne hacet...


gamze12
Kapalı
26 Şubat 2010 09:49

vefana talibim ey en vefasızın da, en vefalının da sonsuz vefalı Rabbi... zaten sermayesizim, bırak ihtiyarım da senin olsun. bu günün hatrına...


iştiyak
Genel Müdür
20 Mart 2010 06:01

Vuslat ömre ömür katar

Yüreğinde canan yatar

Sevgim büyür katar katar

Ah vefasız yar vefasız.........filiz aktaş


iştiyak
Genel Müdür
23 Nisan 2010 08:52

Vefasıza sitem...

Ey Nefis!

Bilir misin "vefa" nedir? O, insanın gönlüyle buluşmasıdır. Kendisi olmasıdır. Yaratılış ve varoluş gayesinin farkına varması, hayat çizgisini bu gaye istikametinde oluşturmasıdır. Vefa, dost iklimlerin gülüdür. Düşmanlığın, kirli hesapların pis kokuları arasında vefanın yeşerip göğermesi mümkün değildir.

Vefa duyguda, düşüncede, tasavvurda, idealde, hayalde hep aynı şeyleri paylaşanların atmosferinde üfül üfül esen bir cennet meltemidir. Onun, kin fırtınalarının, nefret kasırgalarının, kıskançlık hortumlarının arasından başını uzatıp "ben buradayım" diyebilmesi ihtimal dışıdır.

Ey vefadan nasipsiz, sadakati unutmuş hodgâm nefis!

Bilir misin; vefa bir yürek işidir. Pörsümüş, paslanmış, kirlenmiş bir kalbe uğramaz vefanın yolu. Vefa, doğruluk ister, istikamet ister. Sözünde durabilmek, ettiği yeminlere bağlı kalabilmek ister. Bütün bunlar da yürek ister. Yüreğin gıdası zikirdir, secdedir, gözyaşıdır. Bunlarla beslenemeyen bir yürek nasıl vefalı olur ki?

SÜLEYMAN SARGIN


gamze12
Kapalı
28 Haziran 2010 10:54

ben bi-vefa,

Sen vefadan öte can bana...


iştiyak
Genel Müdür
03 Temmuz 2010 08:40

Gönül sever öz özler

Dostun yollarını gözler

Özde canlar bir olsada

Yar cemalin görmek ister...


*aziyade*
Başbakan Müsteşarı
03 Temmuz 2010 14:14

içimde dönen duyguları anlatmamın imkanı yok...

son günlerde beynimde dolaşan bir kelime vefa...


Gül.nihal
Kapalı
04 Temmuz 2010 22:44

Vefasızlar sarmış çevremizi,sen ne dersen de ne hissedersen hisset.Zaman değişti diyoruz hayır tabiki değişen bizim bakışımız ve gittikçe insanlara kaybolan güvenimiz.........


historianlady
Kapalı
02 Ağustos 2010 13:41

Ferhat Göçer "Vefası eksik yarim" son günlerde çok rastlıyordum şimdi bende de takıntı yaptı müthiş bir keyifle dinliyorum,müziği de güzel.

Başlık sahibine de bir "vefasız" göndermesi yapalım:)


historianlady
Kapalı
08 Ağustos 2010 00:29

'' Yâri davete hâcet yok

sen yerini temizle

O gelir ''

...

İbrahim Tenekeci


euslu
Kapalı
08 Ağustos 2010 00:37

Vefa nedir, bilir misin? Vefâ arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefâ; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefâ; ötelerin sonsuz mükafatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.

(Hz. Mevlana)

Toplam 57 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi