Editörler : Cüneyt Barışoglu
09 Ocak 2010 22:07   


sünni ve hanefi arasındaki fark nedir??

Arkadaşlar benim bilgilerime göre 4 çeşit mezhep vardır:HAnefi,Şafi,Hanbali,Maliki...Ve ben hanefi mezhebindenim,Sünni hangi mezhep oluyor?

09 Ocak 2010 22:11

kuranmüslümanı
Kapalı

Hanefilik sünniliğin alt mezhebidir senin saydığın 4 mezhepte ehli sünnetin alt mezhepleridir sünnilikde ehli sünnet kelimesinin kısaca söyleniş şeklidir.

09 Ocak 2010 22:17

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

abi araya aleviliği de sıkıştırsak olma mı

09 Ocak 2010 22:20

kuranmüslümanı
Kapalı

Olmaz esontocuğum:)) o ehli beyt guruplarından caferilik,zeydilik gibi

09 Ocak 2010 22:20

bakibeyce
Kapalı

Peygamber yolunda , yada onun sünnetine bağlı olanlara sünni denir kısaca.

Dolayısıyle peygamberi kabul eden herkes sünnidir bana göre.

ama sünniliği anlatmaya çalışan ameli(yani ibadet ve taat bahislerinde görüş sahibi)dört büyük mezheb var.

bunlar sünnilik denen aslında kuran ve peygamber sünnetine bağlı kişileri bilgilendirme amaçlıdırlar.

kuranmüslümanı nikli arkadaşın dediği gibi kısaca bunlara sünnilik denmiştir.

Sünniliği şekillendiren, diğer unsur ise, itikadi boyuttur.bunu da imam el maturidi, ve imam el eşari şekillendirmişlerdir.SÜNNİLİKTE ANA OLARAK DÖRT AMELİ(İBADET VS)

1.HANEFİ

2. ŞAFİİ

3.HANBELİ

4.MALİKİ.

-İTİKADDA İSE İKİ MEZHEBİ VARDIR SÜNNİLİĞİN

1.MATURUDİLİK

2.EŞ'ARİLİK.

09 Ocak 2010 22:22

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

yapma yahu hiç mi mümkünatı yok karanmüslümanı:)))

09 Ocak 2010 22:22

Hammad
Daire Başkanı

EHLİ SÜNNET OLMAK İÇİN

Sual: Türkiye?de ve dünyada çeşitli gruplar var. Hemen her grup (Sadece ehl-i sünnet olan biziz) diyor. Grupların Ehl-i sünnet olup olmadıkları nasıl bilinir?

CEVAP

Bilinmesi çok kolaydır. Çünkü Ehl-i sünnet itikadı bellidir. Bunlara inanan Ehl-i sünnettir, inanmayan bid?at ehli veya kâfir olur. Ehl-i sünnet itikadından önemli olanlardan bazıları şunlardır:

1- Amentü?deki altı esasa inanmak. [Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah?tan olduğuna inanmak. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür.]

2- Amel, imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen veya günah işleyen mümine kâfir denmez. [Vehhabiler, (amel imanın parçasıdır, namaz kılmayan ve haram işleyen kâfirdir) derler.]

3- İman artıp eksilmez. [Parlaklığı artıp eksilir.]

4- Kur?an-ı kerim mahluk [yaratık] değildir.

5- Allah mekândan münezzehtir. [Vehhabiler, (Allah gökte veya Arşta) derler. Bu küfürdür.]

6- Ehl-i kıble tekfir edilmez. [Vehhabiler, kendilerinden başka herkese kâfir derler.]

7- Kabir suali ve kabir azabı haktır.

8- Gaybı yalnız Allah bilir, dilerse enbiya ve evliyasına da bildirir.

9- Evliyanın kerameti haktır.

10- Eshab-ı kiramın hepsi cennetliktir. [Rafiziler, (Beşi hariç sahabenin tamamı kâfirdir) derler. Halbuki Kur?anda, tamamı cennetlik deniyor.] (Hadid 10)

11- Ebu Bekr-i Sıddık, eshab-ı kiramın en üstünüdür.

12- Mirac, ruh ve bedenle birlikte olmuştur.

13- Öldürülen, intihar eden eceli ile ölmüştür.

14- Peygamberler günah işlemez.

15- Bugün için dört hak mezhepten birinde olmak.

16- Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. [Vehhabiler, Hazret-i Âdem?in, Hazret-i Şit?in, Hazret-i İdris?in peygamber olduğunu inkâr ederler. İlk peygamber Hazret-i Nuh derler. Önderlerine resul [Peygamber] diyen bazı gruplar da, (Nebi gelmez, ama resul gelir) derler. Bunun için de Resulüm diyen zındıklar türemiştir.]

17- Şefaate, sırata, hesaba ve mizana inanmak.

18- Ruh ölmez. Kâfir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir.

19- Kabir ziyareti caizdir. İstigase, yani Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip, onların hürmetine dua etmek ve onlardan yardım istemek caizdir. [Vehhabiler ise buna şirk derler. Bu yüzden Sünnilere ve Şiilere müşrik, yani kâfir derler.]

20- Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbet-ül-arz, Hazret-i Mehdi?nin geleceğine, Hazret-i İsa?nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve bildirilen diğer kıyamet alametlerine inanmak.

İmam-ı a?zam hazretleri (Kıyamet alametlerine tevilsiz inanmalı) buyuruyor.

Bir hadis-i şerif meali:

(Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama iman artık fayda vermez.) [Buhari, Müslim]

Güneşin batıdan doğmasını, (Avrupa Müslüman olacak) diye tevil etmek, imam-ı a?zamın sözüne aykırıdır. Hiçbir İslam âlimi tevil etmemiştir. Hâşâ Resulullah, bilmece gibi mi söz söylüyor? Böyle tevil etmek, (elma dersem çık, armut dersem çıkma) demeye benzer. Nitekim (Salat, duadır, namaz diye bir şey yok) diyenler çıkmıştır. O zaman ortada din diye bir şey kalmaz. Bir de Avrupa Müslüman olunca, iman niye fayda vermesin? Güneşin batıdan doğması, ilmen de mümkündür. Dinsizler itiraz eder diye zoraki tevile gitmek gerekmez. Allahü teâlâ, dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır, başka yörüngeye koyar. Dönüşü değişince, güneş batıdan doğmuş olur.

21- Ahirette Allahü teâlâ görülecektir.

22- Kâfirler Cehennemde sonsuz kalır ve azapları hafiflemez, hatta gittikçe artar.

23- Mest üzerine mesh caizdir.

24- Sultana isyan caiz değildir.

(Bu bilgiler, Fıkh-ı ekber, Nuhbet-ül-leali, R. Nasihin, Mek. Rabbani, F. Fevaid?den alınmıştır.)

09 Ocak 2010 22:58

bakibeyce
Kapalı

sultana isyan caiz değildir. derken halife mi kastedilmişş.halifeye(osmanlı halifelerine mesela) itiraz cidden suçmudur ?

sultansa ben itiraz ederim kardeş. belki yanlışşeyler yapacak. dilsiz şeytan mı olacağım )

-bu son madde biraz devlet yönetiminde yasa gibi bişey herhalde.ehli sünnetle pek alakasız gibi geldi bana siz ne dersiniz.?

Toplam 7 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?