Editörler : Cüneyt Barışoglu
10 Ocak 2010 13:37   


istifa dilekçesi örneği...

merhaba herkese.

ben bir siyasi partiye üyeyim .ama zabıt katipliği sınavına hazırlanıyorum . allah izin verirse yerleşeceğim inşallah. çalışmalarım iyi gidiyor. ama eğer memur olursam siyasi parti üyeliği nedeniyle memurluğun iptal edilir diye korkuyorum.

onun için bana siyasi partiden istifa etmek için bir dilekçe gönderebilirmisiniz ne yazacağım ben dilekçeye yaa..

yardım edin lütfen .. acilll

10 Ocak 2010 13:41

crapack
Yasaklı

tam yerine gelmişsin kardeş..

davacının şaşkını derdini mübaşire anlatırmış..

10 Ocak 2010 13:42

"ceviz"
Yasaklı

eğer ak partiliysen istifa eme,

ak parti üyeliği, katiplikten daha şerefli bir mevkidir...

ama ak partili değilsen, git o partiye,

"istifa ediyorum la sizden"

de ...

10 Ocak 2010 13:43

togo01
Kapalı

:))

Doğru söze ne denir!

10 Ocak 2010 13:49

aydıntekstil
Şef

hangi partiye üye olduğum önemli değil. ben içime sinen bir partiye zamanı gelince oyumu veriyorum yine.ama benim için önemli olun aylardır çalıştığım emek verdiğim çalışmamın karşılığını almak ..

yanii memur olmak istiyorum. işsizlik çok kötü bunun için lütfen sizden yardım istiyorum

istifa dilekçesi örneği yazarsanız buraya sevinirim ne yapacağım ben

10 Ocak 2010 13:51

aydıntekstil
Şef

birde bişey daha duydum noterden tastik edilirse bu dilekçe eğer parti onaylamasa bile benim için kesin bir delil olur diye düşündüm bende

sizce doğrumudur

10 Ocak 2010 13:55

"ceviz"
Yasaklı

babam, devlet bahçelinin mhp nin başına geçmesi üzerine bir istifa dilekçesi vermişti, tam hatırımda değil ama,

il başkanlığına mı, yoksa genel başkanlığa mı yazacaksın emin değilim,

partinizdeki üyeliğimin silinmesini diye bişey yazıyordu ama, ah saksı çalışmıyor ki, hatırlayamadım...

ama bir nüshasını al ki,

olur ya istifa dilekçeni yırtar atarlar, ya da geç ulaştırırlar, istifa tarihi önemlidir,

ak parti dışındaki partiler ve memursen dışındaki sendikalar bunu sık yaparlar,

hayırlı olsun...

10 Ocak 2010 13:58

aydıntekstil
Şef

zaten noterden tasdikli bir dilekçe vereceğim ama ne yazacağımı bilmiyorum

10 Ocak 2010 13:59

"ceviz"
Yasaklı

valla hukukçu ve uzman bağlantılarım var ama, bugün pazar, rahatsız etmek istemiyorum,

sen yine de ak partili bir yöneticiyi bul sor kardeş...

10 Ocak 2010 14:58

danisman
Yasaklı

:::::Partisi İl-İlçe Başkanlığına

Partiniz .....İlçe-İl Teşkilatının kayıtlı üyesiyim.

Gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Üyeliğimin kayıtlarınızdan silindiğine dair bir yazının tarafıma verilmesini rica ederim.

İsim İmza tarih Adres

10 Ocak 2010 15:14

crapack
Yasaklı

SANIRIM ARKADAŞ GERÇEKTEN CİDDİ OLABİLİR..

ama bir partiye üye olurken de sonucunu hesaplaması gerekmez miydi..

çıkmasını bilmediğin yere girmeyeceksin..

(bu arada sadece 3 partiyi incelersek aşağı yukarı aynı yöntemlerle istifa mekanızmasının işlediğini görürüz.

benim sana söyleyeceğim tek şey şu olabilir.

"devlet yazı ile konuşur."

Kendini yazı ile garantiye al..)

*

EĞER AKP'Lİ OLSAYDIN

Madde 13 - Üyeliğin Sona Ermesi

AK PARTİ üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla; 13.1 - Ölüm, 13.2 - İstifa, 13.3 - Başka partiye üye olmak, üye olmasa bile başka partide görev almış olmak, 13.4 - Disiplin kurulu kararı ile partiden ihraç edilmiş olmak gibi hallerde sona ermiş olur. Böyle bir durumda ilçe yönetim kurulu; başka bir işlem yapmadan sadece tespit kararı alarak ilgilinin üye kütüğündeki kaydına işler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile bizzat yapılmış olması gerekir. Bizzat yapılan yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın ilgiliye ait olduğunun tespiti yapılır. 13.5 - Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir. İlçe başkanı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile ölüm ve istifa etme halleri hariç, başka nedenlerle kaydı silinenlere durumu bildirir tebligat yapar. İlgili kişi, kaydının silinmesi kararına karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun red kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürütme Kurulu'na itirazda bulunabilir. MYK'nın vereceği karar, parti içi işlemler bakımından kesindir.

(AKP TÜZÜĞÜ)

*

MHP'Lİ İSEN:

PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME

MADDE 13-

Parti üyeliği;

a. İstifa,

b. Ölüm,

c. Başka bir partiye üyelik başvurusunda bulunma veya üye olma, mahalli idare ya da milletvekilliği seçimlerinde bir başka partiye adaylık başvurusunda bulunma veya aday olma ile,

d. Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıt silinmesi

hâllerinde sona erer.

İlçe yönetim kurulu, üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mecburiyet hâlleri saklı kalmak kaydıyla partiden ayrıldığını bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına şahsen veya taahhütlü mektupla bildiren veya başka bir partiye kaydolduğu anlaşılan üyenin kaydını alacağı karar ile siler.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen sebeplerle kaydının silinmesine karar verilen üyeye, bu karar 5 gün içerisinde tebliğ edilir. İlgilinin tebliğden itibaren 5 gün içerisinde il yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. İl yönetim kurulu 15 gün içerisinde kararını verir ve ilgiliye tebliğ eder. Bu karar kesindir.

Partiye üye kaydedilen kişinin, üye olmasına engel bir hâlinin bulunduğunun sonradan öğrenilmesi veya üyelik vasıflarını kaybettiğinin anlaşılması durumunda, ilçe yönetim kurulu bu bilgiyi edindiği günden itibaren 10 gün içinde araştırmasını yapar, ilgiliyi dinler ve hazırladığı dosyayı kendi kanaati ile birlikte il yönetim kuruluna gönderir. İl yönetim kurulunun 10 gün içinde vereceği karar kesindir.

Kaydı silinen üyenin istifa mektubu veya işleme esas belgeleri özel bir dosyada saklanır. Üye kayıt defteri ve giriş beyannamesine silme durumu şerh edilir.

(MHP TÜZÜĞÜ)

*

DTP'li olsa idin şöyle yapacaktın:

Partiden Ayrılma

Madde 12- Her üye dilediğinde herhangi bir gerekçe bildirme zorunluluğu olmadan üyelikten ayrılabilir. Partiden ayrılmak isteyen üye dilekçe, taahhütlü mektup ya da noter vasıtasıyla üyelikten ayrıldığını yazılı olduğu ilçe başkanlığına bildirir.

Başvuru üzerine ilçe başkanlığı ayrılmak isteyenin adını üye defterinden siler ve durumu on gün içerisinde il başkanlığına, il başkanlığı da aynı süre içerisinde örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığına bildirir ve ayrılan kişinin parti kimliği geri alınır.

(DTP tüzüğü)

10 Ocak 2010 15:29

aydıntekstil
Şef

danisman arkadaş çok teşekkür ederim . bilgin için

Toplam 11 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?