Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Ocak 2010 17:45   


Alevi Devleti

Danişmend Alevî Devleti

Malazgirt savaşından sonra Alevîlerin yoğun olarak yaşadığı Amasya, Merzifon, Niksar, Tokat, Sivas, Divriği, Seyit Gazi, Çorum, Kemerhisar, Malatya bölgelerinde 1071-1178 yılları arasında Alevî Danişmend Devleti hüküm sürdü. Devletin kurucusu Danişmend Gazi?dir.

Kısa sürede Alevî Devleti genişledi ve güçlendi. Danişmend Gazi Atalarının şehri olan Malatyayı almak istiyordu ve 1097 yılında Malatya?yı kuşattı. Selçuklu Hükümdarı 1. Kılıçarslan Danişmend Alevîlerin aşırı güçlenmesinden ve genişlemesinden çekinerek Malatya üzerine yürüdü. İki ordu Malatya surlarında karşı karşıya geldi. Bu sırada İznikin haçlılar tarafından kuşatıldığı haberi gelince 1. Kılıçarslan Danişmend Gaziyle anlaşma yaparak İznike doğru gitti. Ama Selçuklu başkenti İznik, Haçlıların eline geçti.

Alevilerden korkan ve savaşmayı göze alan Selçuklu Danişmend Gaziden yardım istedi. Danişmend Gazi yardım etti. Haçlılara ağır kayıplar verdirdiler.

Danişmend 1098, 1101 yıllarında Malatya?yı yeniden kuşattı. Malatya kumandanı Khuril, Antakya prensi Boemondan yardım istedi. Savaşlar oldu. Danişmend yendi. Yardıma gelen Baemondu tutsak etti. Niksara geldi. Amasyada Haçlı ordusuyla çarpıştı. Daha sonra 1102 yılının 18 Eylülünde Malatya ya bir sefer daha yağtı ve nihayet Ata şehri Malatya?yı aldı.

Daha sonra Danişmen Han 1105 yılında Niksarda Hakka yürüdü.

Selçuklular Arap Alfabesi kullanırken o dönem sikke?lerinde, Danişmend Alevî Devleti para ve sikkelerde latin alfabesi kullanmıştır. Ve bu sikkelerde islam motifleri yoktur. Motif ve semboller Alevî kanaklı semboller ve motiflerdir. Danişmend gazinin naaşı Hristiyan ve Müslüman adetlerinde yer almayan, Alevî geleneğine uygun bir biçimde yani Mumyalanarak, Niksarda türbesine konmuştur.

Danişmendin hakka yürümesinden birkaç yıl sonra , 1. Kılıçarslan Maltayayı kuşatmış ve almıştır. Daha sonra Danişmend Gazi?nin oğlu Emir Gazi Malatyayı tekrar aldı. Sakarya ya kadar olan Selçuklu hakimiyetine son verdi. Diğer bölgelere sıkışan selçuklu zor günler yaşadı.

Bizans Tarihçisi Ostrogorsky şöyle der:

?Bu sıralarda baş düşman Konya Selçuklu Sultanlığı değil, Malatyadaki Danişmendli Emirliği idi.?

O dönem Abbasi Halifesi Emir Gazi?ye hediyeler göndererek onun anadoludaki hakim güç olduğunu kabul etti. Emir Gazi 1134 yılında Hakka yürüdü. Türbesi Kayseri Pazarören?de kendi adıyla anılan köydedir. Ardından Melik Gazi hüküm sürdü ve o da 1143 yılında Hakka yürüdü. Naaşları Mumya?lanırdı. Daha sonra Danişmendler Elbistan-Malatya kolu, Kayseri ve Sivas kolları olarak 3e bölündüler. Bu zayıflamayı fırsat bilen Selçuklular 1173 yılında kayseri, 1175 yılında sivas, 1178 yılında Elbistan-Malatya kolunun egemenliğine son verdiler. Tarihten bir Alevî yıldızı daha kaydı.

Şeyhi Danişmendi Veli

Cümlesi birdir er yolu

Yunus dervişler kulu

Taptuk gibi serveri var

Yunus Emre

Şeyhi Danişmendi fakı

Gönül yapan bulur hakkı

Sen bir gönül yıktın ise

Gerekse var yüzyıl oku

Yunus Emre

İslam Ansiklopedisi 3. Cilt sayfa 476? da şöyle der::::

? Anadolunun mühim bir kısmında bir asra yakın zaman hakim olan Danişmendlilerin oralarda pek çok Cami, Medrese, ve diğer hoyrat vücuda getirmiş olmaları lazım gelir. Fakat şimdiye kadar yapılan bütün tetkiklerde bunlara ait bir kitabe bulunamamıştır?

Alevilik İslamdır diyenlere bir örnek daha? Cami yok 1100lü yıllarda.. ama bügünün serbestliğinde Cami hayranı olanlar türediyse ne yazık.

*** 1987 yılında Kayseri Pınarbaşında Melik Gazi türbesinde Melik Gazi ve Üç büyük yöneticinin Mumyaları ATEŞE verildi. Yangında kısmen yanan mumyalar yobaz, gerici iştahları doyurmamış olacak ki Mumyalar 1996 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yazılı talebi ile::

? İslamiyet döneminde Mumya yoktur. Bunlar uydurma? gerekçesiyle Kayseri İl Müftülüğü gözetiminde toprağa gömüldü.

Daha sonra yani 50-60 yıl sonra BABAİler bu ahı ve kanı yerde bırakmayıp 1240 yılında isyan etmiştir Selçuklulara karşı.

ÖZET:::

1)Danişmendliler Alevî Devletidir.

2)Danişmendliler Alevîlerin yoğun yaşadığı yerlerde kurulmuştur.

3)Danişmendliler Müslümanlar ve Selçuklular gibi Arap değil Latin Alfabesi kullandı.

4)İslamda olmayan Mumyalama yöntemiyle Yöneticiler Türbeye konurdu.

5)Danişmendlilerde Cami yoktu. İzine de rastlanmamıştır.

6)Danişmendlilerin kullandığı sembol ve motifler Alevî kökenlidir.

7)Anadolunun bilinen ilk Eğitim kurumu Danişmendliler zamanında kuruldu.

8)Alevi Pirlerin nefeslerinde Danişmend Gazi anılır ve övülür.

Doğruya varırdı yolları

Kalem tutardı elleri

Bülbüle benzer dilleri

Danişmend yiğitler yatar

Yunus Emre

18 Ocak 2010 18:09

Powersaved
Yasaklı

Çok ilginç bir yazı bilmiyordum. Ama onca madde yazmışsın 1 2 3 4 5 6 7 ... diyerek bir şeyi ve en önemlisini unutmuşsun..

o da sanırım *TÜRK* olduklarını..

18 Ocak 2010 18:51

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

tamam power onu da 9. madde olarak ekleyelim ben de türkmenim zaten türklükle bir sorunum yok

18 Ocak 2010 18:54

Powersaved
Yasaklı

Hayır ben o bakımdan yazmamıştım. Bir devletin ilişkilerinde sadece dini inancı değil ırkı da belirleyicidir. Bu bakımdan bunu da özellikle vurgulamak istedim.

19 Ocak 2010 23:04

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

esen buralardayken güncelleyeyim belki okumamıştır :))))

20 Ocak 2010 01:06

.esen.
Yasaklı

Esonto,

tabiki okudum afedersin son yorumunu görmediğim için yorum yazmadım.. zaten bu başlığını okuyunca hemen araştırdım ve sadece Danişmend Gazi'nin kurduğu devlet değil tarihte birçok Alevi devleti kurulduğunu öğrendim, paylaşımın için çok sağol..

mesela tarihteki diğer Alevi devletleri şunlar;

*Fatımi Devleti:Bu devletin ismi, Peygamberin kızı Fatıma'dan gelir ve Fatımasoylular demektir.Fatımi Devleti 909 yılında Ubeydullah tarafından kuruldu. Kuzey Afrika da dahil olmak üzere Kufe'yi bile ele geçiren Fatımiler, Kahire'yi kurdular ve burasını başkent yaptılar. Bu devlet 1171 yılında Türk padişahı Nureddin tarafından yıkıldı. Bugünkü El Ezher üniversitenin de kurucusu olan Fatımiler İslam dünyası içinde fikir rönesansı yaratmışlar ve İslam'ı okul yoluyla Hindistan'a sokmuşlardır.

*Deylemli Büveyhoğulları Devleti: Bunlar Abbasilere bağlı iken 935 yılından itibaren bağımsızlık kazandılar ve yüzyıl boyunca egemenliklerini sürdürdüler. Şiraz'ı merkez yapan Büveyhoğulları (18 Zilhicce h. 352'de) 964 yılında Gadir-i Humm nedeniyle Gadir Bayramı'nı başlattılar ve bunu Bağdat'ta yaptılar. Yine bunların hükümdarlarından Adudüddevle, Hazreti Ali'nin bilinmeyen mezarını ortaya çıkarttırdı orayı ve bir ziyaret makamı haline getirtti. Bu padişah İmam Hüseyin'in kabrini de yeniden yaptırtmıştır.

*Aridoğulları Devleti: 939'da Şam, Trablus, Taberiye bölgesinde kuruldu. Rayıkoğlu Muhammed'in kurduğu bu devlet onun ölümüyle de yıkıldı.

*Tağlibi Hamdanoğulları Beylikleri: Arap kökenli bu beyliklerden birincisi 905 yılından 978 yılına kadar Musul'da egemen olmuş idi. Aynı sürede bu ailenin bir kolu da Halep'te yönetimi elinde bulundurmuştur.

*Lazkiye Tenuhiler Devleti: Bu beylik de 968 yılında kuruldu ve 1084 yılına kadar bağımsız kalabildi.

*Hammudoğulları Devleti: Bunlar Endülüs'te (İspanya) 1016 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler ve 42 yıl bağımsız olarak yaşadılar.

*Ahmeroğulları Devleti: Bunlar da İspanya'da, Zaragoza dolaylarında 1232 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bunlar 1490 yılına kadar bölgenin egemeni idiler. Haçlı kuvvetleri Ahmeroğulları Devletini 1490 yılında yıkmıştır.

*İsmaili Devleti: 1070'lerden sonra Hasan Sabbah tarafından kurulmuş olan bu devlet, İslam dünyasında gerilla eylemlerini organize etmesiyle ünlü idi. Bu devlet 1256 yılında Moğol Hakanı Hülagü tarafından yıkılmıştır. (Kaynak: Muhammed Emin Galib et-Tavil, Nusayriler, s. 159 vd.)

*Safavi Devleti: Fatımilerle birlikte, Alevilerin en büyük iki devletinden birisidir. Bu devletin kurucuları Türklerdir. 1501 yılında Erdebilli Şah İsmail'in kurduğu bu devlet 18. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yaşamıştır.

20 Ocak 2010 12:19

ilim
Şef

ehli sünnet yolu şiarımızdır.

20 Ocak 2010 17:41

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

piryolu aleviliği şiarımızdır :))))

20 Ocak 2010 18:56

.esen.
Yasaklı

ESONTO,

Danişmend Gazi ile, Seyyif Battal Gazi aynı kişi mi? Battal Gazi^'nin kurmuş olduğu Devleti Divriği Alevi Devleti olarak biliyorum.. aynı bölgede kurulmuş Sivas Divriği merkez olmak üzre.. eğer dediğim kişiler aynı ise, Danişmend Devleti ve Divriği Alevi Devleti aynı sanırım..

20 Ocak 2010 19:11

.esen.
Yasaklı

Seyyid Battal Gazi olacaktı..

20 Ocak 2010 20:16

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

evet aynı esen

21 Ocak 2010 00:51

tarımsal
Müsteşar Yardımcısı

Arkadaşlar Danişmentli beyliğinin Alevi devleti olduğu tamamen hayal ürünüdür ve Anadoluda Alevi devleti hiçbir zaman kurulmamıştır! Ayrıca bu devlet sınırları içerisinde çok sayıda Alevi yaşaması devletin alevi olduğunu göstermez. O zaman Mısırda kurulan Türk devletlerinede Arap devleti dememiz gerekir, İspanyada kurulan endülüs emevi devletinede ispanyolların devleti demek gerekir, İranda kurulan Türk devletlerinede pers devleti demek gerekir, hindistanda kurulan Babür devletinede...

Bu mantık ilmi değildir arkadaşlar. Selçuklular ile Danişmendliler arasındaki mücadele Anadoluda siyasi egemenlik mücadelesidir, asla sunni alevi gibi bir neden uydurmayın...

21 Ocak 2010 00:59

.esen.
Yasaklı

tarımsal,

Seyyid Battal Gazi aslı Malataylı ve Alevidir..

21 Ocak 2010 10:14

ilim
Şef

ehli sünnet yolu şiarımızdır.

21 Ocak 2010 23:04

oguzavsar
Yasaklı

Sevgili Kardeşlerim.

Türkler Müslüman olurken zaten Alevi olarak müslüman oldu.

Neyin peşindesiniz.

Seyit Battal Gazide

Alpaslanda

Selçuklu Beyleride

Alevi idi

Yani Ehlibeyt Muhubbi

Odmanlı (osmanlı) ilk Üçyüzyıl boyunca Bektaşi idi

taki saltanata çevrilince yönetim Alevi olanlarda birbirini yedi

Selçukluda durum beylikler savaşı iken.

Sonra nemi oldu osmanlıda 1518 den sonda devleti koruma güdüsü ile getirilen sünnilik ikiliği din kisvesine büründürdü.

Anadoluda adına sünni denenlerde, Ehlibeyti candan severler (genel olarak) içlerinde araplaşmış yobazlar elbetteki var.

Anadoluda adına Alevi denenler zaten İslamın özü olan Tasavvufu hala içselleştirip yaşattıklarından Onlar ehlibeytin yolundalar.

Aralarında elbetteki tabela aleviliği yapan aslında inancını yitirmiş ama rant peşinde koşan kominist ve ataistleşmişleride var.

Siz asıl olan Ehlibeyt yolundan gidenleri muhatap alınız ki Alevilik anlaşılsın derim.

Seyit Battal gazi, Hüseyin gazi, Melik Şah, Kurban olurum onların yoluna. türbelerine daim ziyaretim vardır.

Divriği Ulu camide bir olay anlatmıştım yineliyorum.

Ulu Caminin yanına imam hatip yapılana kadar,

(Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Oğulları Beyliği döneminde (1228) Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından, Şifahane ise Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan tarafından yaptırılmıştır. Divriği ulu camii Fatma hatun Camii, Ahmet Şah Camii diye de adlandırılır.) bu camiyi yaptıran Ahmet şah ve Melike Turan (isimlere iyi bakın) ın taştan kabartma

sülüetleri vardı.

imam hatip kuruldu bu sülüetler kırıldı. İnanmayan gidip araştırsın.

Kim hangi kafa bunu yaptırdı anlayın işte yozlaşmanın ve yobazlaşmanın dik alası.

biz o zamana orda yaşıyorduk ve lise talebesi idik.

yıllarca araştırdık ama bir allahın kulu bu şerefsizi bulup çıkarmadı yada şerefsizleri. Caminin hocalığını yapan zevat en değerli halılarını çalıp amerikalılara sattı.O yetmedi yerine gelen hoca zevatıda yine camiden hırsızlık yaptı köşelik oldu market açtı falan filan en sonunda vakıflara verdiler ama talan edildi eserleri getirdik getireceğiz hikayeleri vardı ya ben ayrıldım geldim ankaraya.Akıbetlerini bilmiyorum

araştırın.Yalansam her sözünüzü peşinen kabul ediyorum.

Ki bizi tanıdınız iyi kötü.

yahu şimdi 800 sene hiç mi müslüman gelmedi oralarada, bırakın müslümanları haçlılar bile kırmadıda bu zihniyet nerden türedi allah aşkına bu hırsızlık yüz yıllarca korunan kollanan savaşlarda bile yağmalanmayan bu eserlerimiz nasıl oluyorda bir zihniyetin hotlamasıyla yağmalanıyor kırılıp dökülüyor.

Bunları sorgulayın derim

sevgilerimle

21 Ocak 2010 23:38

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

Aralarında elbetteki tabela aleviliği yapan aslında inancını yitirmiş ama rant peşinde koşan kominist ve ataistleşmişleride var

.......

......................................................

aleviyim ve komünistim alevi öğretisi komünizme sosyalizme ters bir öğreti değildir sen alevilik içerisinde olan kafatasçılık yapan ırkçılık yapanlardan bahset asıl

22 Ocak 2010 10:39

ilim
Şef

ehli sünnet yolu kurtuluşa götürür.

22 Ocak 2010 10:45

ilim
Şef

ehli sünnet yolu kurtuluşa götürür.

22 Ocak 2010 18:26

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

lay lay lay lay lay lay lay lay lay laaaa eeeehhhliiii süünneeet lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay laaaa eeehhlliiiii süünneeettt ilim olayı takım tutmaya çevirdin birader bize ne senin ehli sünnetinden biz aleviyiz birader

22 Ocak 2010 22:16

esonto 33-58
Müsteşar Yardımcısı

800 lü yıllarda En el Hak diyen Hallaç-i Mansur?u, Kul Nesimi? yi okuyunca, 1800? lerde yaşayan Karl Marx?ın daha dünkü çocuk olduğunu gördüm! 1200? lerde yaşamasına rağmen, « bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır » diyen Hace Bektaşi Veli?yi okuyunca, Avrupa rönesansının nerelerden feyiz aldığına tanık oldum. 1600? lerde Sazıyla ve sözüyle, zulme karşı mücadele veren, Pir Sultan Abdal?ın duruşunu, zulmün ancak şiddetle yok edilebileceğine inanan, Che Guvara?nın duruşundan daha anlamlı buldum. 72 millete aynı nazar ile bakan, kinden ve nefretten uzak, Dini Sevgi, Yolu Bilim, yönü İnsan olan, evrensel ve güzel bir inanç olduğunu gördüm.

22 Ocak 2010 23:08

oguzavsar
Yasaklı

esonto 33-58

iyi o zaman

doğru yolu bulmuşsun işte

ne işin var elin idolojileri ile

gel aslının güzelliğini yeniden öğren

kafatasçı deyince Türk Olmaktan Gocunan solcuları da biliriz, türklüğünü inkar eden dincileride.

Türkçe ibadet eder tükçe konuşuruz.

Şanlı Türk Tarihi öyle sıradan düşünceler ile sınırlanacak türden olmadığından aslımızla gurur duyar

72 Millete bir nazarda bakarız

Ne Mutlu Türküm Diyene

Tanrı Türkü Korusun

Sakın beni MHP li falan sanmayın ha

öz türkçemize öz kültürümüze kim sahip çıkarsa bizim kardeşimizdir.

Neden Koca Ahmet Yesevi Tükçe ibadeti yeğledi

neden Hünkar Hacı bektaş veli aynı çizgiyi takip etti.

Neden neden

Neden Bütün Anadolu evliyaları aynı çizgide yürüdü.

Onlar bugünkü ve ogünkü yobazlardan dahamı az arapça biliyordu sanıyorsunuz. Haşa onlar arapçayı farsçayı hatta o gün geçerli tüm dilleri çok iyi biliyorlardı. Yazdıklarından bunu anlamıyorsa bu insanlar, yetiştirdiği Derviş Yunustandamı anlamıyorlar acaba.

Bırakın bu kafatası mafatası hikayesinide aslınıza dönün sevgili kardeşlerim

Toplam 30 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?