Editörler : asaygincihan27
16 Şubat 2010 16:51   


KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)

(Yönetici)Arkadaşlar maliye bakanlığı kamu hesapları bilgi sisteminde

ödeme emri belgesi oluşturabiliyor musunuz?

16 Şubat 2010 16:54

Uzman58_55_283
Şef

telefon ve ttnet faturalarını sitem üzerinde gerçekleştiren var mı?

16 Şubat 2010 17:16

avaliablee
Şube Müdürü

hcm kbs de o dediklerin olmaz!!

16 Şubat 2010 17:34

ayhi
Kapalı

mümkün:

http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/genelyazi/docs/FaturaTanimlama.doc

http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/docs/FATURA%20TANIMLAMA.doc

http://www.kbs.gov.tr/OEB/gen/login.htm

16 Şubat 2010 18:41

Uzman58_55_283
Şef

16 Şubat 2010 17:16 Düzenle Sil

hcm kbs de o dediklerin olmaz!!

avaliablee

hocam zannedersem kbs ile ilgili son gelişmeler size yansımamış.

sitem yenileniyor ve ödeneği olna kurumların telefon ve ttnet faturaları artık e-fatura yolu ile kbs den cıkacak.yani ödeme emri belgesi doldurulmayacak.

antalya yanılmıyorsam pilot il kapsamında uygulayan başka il var mı?

22 Şubat 2010 22:53

Uzman58_55_283
Şef

pek uygulayan yok galiba

22 Şubat 2010 23:16

bester1903
Müsteşar

ödeme emri daha oluşturulamıyor...

22 Şubat 2010 23:25

ali karadayı
Müsteşar

Yazısı geldi ama KBS'de ilgili yer henüz açık değil.. Telefon faturaları şimdilik iki ilde girilebiliyormuş..

23 Şubat 2010 20:08

Uzman58_55_283
Şef

o zaman eski sisteme devam?

24 Nisan 2011 12:18

isikayhan
Kapalı

KBS ile ilgili Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü sitesinde bir çok bilgi mevcut

KBS ile ilgili önemli kılavuzlar:

Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sstemi (Kbs) Maaş Bilgi Ekranı Uygulama Kılavuzu

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Kamu%20Hesaplar%c4%b1%20Bilgi%20Sistemi%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Kamu%20Harcama%20Ve%20Muhasebe%20Bili%c5%9fim%20Sstemi%20%28Kbs%29%20Maa%c5%9f%20Bilgi%20Ekran%c4%b1%20Uygulama%20K%c4%b1lavuzu.pdf

Say2000i Personel Modülü Uygulama Klavuzu

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Say2000i%20E%c4%9fitim%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Say2000i%20Personel%20Mod%c3%bcl%c3%bc%20Uygulama%20Klavuzu.pdf

Ek Ders Uygulaması Kılavuzu

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Kamu%20Hesaplar%c4%b1%20Bilgi%20Sistemi%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Ek%20Ders%20Uygulamas%c4%b1%20K%c4%b1lavuzu.doc

Maaş Banka Listelerinin Elektronik Ortamda Bankaya Aktarılması Uygulaması Kılavuzu

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Kamu%20Hesaplar%c4%b1%20Bilgi%20Sistemi%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Maa%c5%9f%20Banka%20Listelerinin%20Elektronik%20Ortamda%20Bankaya%20Aktar%c4%b1lmas%c4%b1%20Uygulamas%c4%b1%20%20K%c4%b1lavuzu.doc

say2000i SİSTEMİNDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Say2000i%20E%c4%9fitim%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Vergi%20%c4%b0ndirimi%20%20Uygulama%20K%c4%b1lavuzu.doc

SGK Prim Keseneklerinin Gönderilmesine İlşkin Uygulama Kılavuzu

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Say2000i%20E%c4%9fitim%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/SGK%20Prim%20Keseneklerinin%20G%c3%b6nderilmesine%20%c4%b0l%c5%9fkin%20Uygulama%20K%c4%b1lavuzu.doc

******************************

Aşağıdaki iki kılavuz her ne kadar kadrolu memurlar ile ilgili olmasa da ayrıntılı ve resimli açıklamalar içerdiği yararlı olacağını düşünüyorum:

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş ve İkramiye Ödemeleri Uygulama Klavuzu (1. Bölüm Maaş Bilgi Girişi)

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Say2000i%20E%c4%9fitim%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Kadro%20Kar%c5%9f%c4%b1l%c4%b1%c4%9f%c4%b1%20S%c3%b6zle%c5%9fmeli%20Personel%20Maa%c5%9f%20ve%20%c4%b0kramiye%20%c3%96demeleri%20Uygulama%20Klavuzu%20%281.%20B%c3%b6l%c3%bcm%20Maa%c5%9f%20Bilgi%20Giri%c5%9fi%29%20.pdf

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş ve İkramiye Ödemeleri Uygulama Klavuzu (2-Bölüm Maaş ve İkramiye Teşvik Hesaplaması)

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20icerikleri/Yayinlar/Kilavuz/Uygulama%20Kilavuzlari/Say2000i/Say2000i%20E%c4%9fitim%20K%c4%b1lavuzlar%c4%b1/Kadro%20Kar%c5%9f%c4%b1l%c4%b1%c4%9f%c4%b1%20S%c3%b6zle%c5%9fmeli%20Personel%20Maa%c5%9f%20ve%20%c4%b0kramiye%20%c3%96demeleri%20Uygulama%20Klavuzu%20%282-B%c3%b6l%c3%bcm%20Maa%c5%9f%20ve%20%c4%b0kramiyeTe%c5%9fvik%20Hesaplamas%c4%b1%29%20.pdf

04 Ekim 2012 11:08

Uzman58_55_283
Şef

bu KBS ne zaman düzlecek 30 saat sonra acılıyor.bu hafta ekderlerin ve fatura ödemelerinin avraklarının düzenlenmesinde sorun yaşadık.

04 Ekim 2012 13:16

totem123
Daire Başkanı

bugün düzeldi

Toplam 11 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?