Editörler : asaygincihan27
19 Şubat 2010 00:20   


Kapalı
adaylığın kaldırılması-kurumlararası geçiş

arkadaşlar, ben kurumlararası geçiş ile (3 yıl bir devlet kurumunda memur olarak çalıştıktan sonra) öğretmenlik mesleğine kadrolu olarak atandım. Asalatim tasdik olmuştu tabi.

temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimi almıştım. Ancak öğretmenlik mesleğinde stajyerlik hususu nedeniyle ilk atamamda hizmet birleştirme ve adaylığın kaldırılması gibi işlemleri yapamamıştım. daha sonra askere gitmek için başvurmuştum ve halen asker öğretmen olarak görev yapmaktayım. sorum şu :

1) aday öğretmen yönetmeliğinde, adaylık süresi azami 1 yıl olarak belirtilmekte; ancak kurumlararası geçişte bu sürenin 6 ay olduğuna dair bir duyum almıştım; fakat buna dair herhangi bir yönetmelik veya genelgeye rastlayamadım. böyle bir yönetmelik var mı? varsa nasıl ulaşabilirim buna?

2) asker öğretmen iken; hizmet birleştirme işlemleri yapılabilinir mi?

3) hizmet birleştirme işlemleri için stajyerliğin kalkması şart mıdır? ( ve yine buna asker öğretmen olmak hususu engel midir?)

Sorularıma cevap veremeyecekseniz bile; cevabını bulabilmem için nasıl bir yol izleyebileceğim hususunda yardımcı olursanız sevinirim.

not: benim gibi aynı dönemde kurumlararası atama ile yerleşen memur arkadaşlarımdan bazılarının hizmet birleştirilmeleri hemen yapılmış; ancak halen stajyer olarak görünüyorlar...

19 Şubat 2010 08:32

meine_alles
Yasaklı

hocam memur olarak asaletin tasdik olunmuş ama öğretmen olarak değil sen seminerleri almadın bi kere.

20 Şubat 2010 13:54

furkişim
Aday Memur

sizinle benzer durumları yaşadım.10 yıllık memur olarak görev yaptığım kurumdan öğretmenliğe geçtim.eylül 2008 tarihinde.öncelikle şunu söyleyeyim.Memurlukta adaylığım kaldırıldığı ve eğitimleri tamamladığım için öğretmenlikte adaylık sürem 6 ay sürdü.buna ilişkin nisan veya mayıs ayında okulumuza yazı geldi.memurluktan geçenlerin adaylığı 6 ay diye.bana özel bir yazı değildi.yalnızca uygulamalı eğitime tabi oldum bu 6 ay boyunca,müdürüm bu uygulamalı eğitim formunu doldurdu.Adaylığım kaldırıldı.Kaldırılma tarihi mart 2009 dur.Hizmet birleştirmeyle ilgili hiçbirşey yapmadım.herşey görev başladıktan 1 ay sonra sistemde gözüktü.genelge öğretmenlikte adaylık süreleri diye var.sözleşmeli öğretmenleri de anlatıyor.kadroya geçince aday sayılacaktır.ançak hizmetiçi eğetim almayacaktır diye.

28 Şubat 2010 11:25

gerçekelr
Aday Memur

Arkadaşlar,bende 14 yıllık devlet memur iken öğretmenliğe geçmek istiyorum.(Sağlık Bakanlığından) Haziran 2010 atamasında atamam olur ise,Sorum şu:

1-Aday memurluğu olacak mı,olacaksa hangi ayda kalkar?

2-adaylığım kalkar kalkmaz zorunlu hizmet yerlerine (bir yıl sonra) haziran-2011 de tayin isteyebilir miyim?

3-İkinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde şehir merkezleride zorunlu bölgeye dahil mi yoksa gidilen şehrin D ve E bölgelerini gitmek zorundamıyız?

Cevaplar yada yardımcı olursanız sevinirim....

28 Şubat 2010 11:51

ayhi
Kapalı

1- Öğretmelik için Uygulamalı Eğitim alınması gerekir:

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/42.html

Sınıf Değiştirenlerin Adaylığı

Madde 43- Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim sonunda başarılı olamadıkları anlaşılanlar diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun görevlere kazanılmış hak aylık dereceleri ile atanırlar.

*********************************************************************

2- Şu anki yönetmeliğe göre mümkün:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24076_0.html

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 25- (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerde başlayanlardan, bulunduğu ilde veya bu bölgeye dâhil illerde toplam üç yılını dolduranlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere,

b ) Birinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere veya bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine,

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, bulundukları ilde en az iki yıl süre ile çalışmaları şartıyla isteğe bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere veya Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine,

yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

*********************************************************************

3- İkinci ve üçüncü hizmet bölge illerini her yeri şu anki yönetmeliğe göre zorunlu hizmet yeridir.

Ama yeni çıkacak yönetmelikte ikinci hizmet bölgelerinde (İstanbul için istisnalar olabilir) bu durum değişeceği ifade edidi:

http://personel.meb.gov.tr/upload/Zorunlu_Çalışma_Yükümlülüğü.pdf

28 Şubat 2010 11:53

gerçekelr
Aday Memur

güncll

28 Şubat 2010 11:59

ayhi
Kapalı

1. sorunun cevabına ek: Adaylık Öğretmelik için Uygulamalı Eğitimde başarılı olanlar için 6 ay dolunca kalkabilir:

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/hizmet_s%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1_degistirenlerin_adayl%C4%B1g%C4%B1.pdf

http://tkb.meb.gov.tr/yazılar/2006/07.04.2006-Hizmet%20Sınıfı%20Değiştirenlerin%20Adaylığı.htm

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.08.25-1147/32425 07/04/2006

Konu : Hizmet Sınıfı Değiştirenlerin Adaylığı

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

Daha önce diğer hizmet sınıflarından birinde devlet memurluğunda adaylığı kaldırılanlardan,

Bakanlığımızın Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananların adaylık eğitimlerine ilişkin olarak ilgi Yönetmeliğin uygulanmasında çeşitli tereddütlere düşüldüğü ve farklı uygulamalarda bulunulduğu yönündeki Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı talepler üzerine, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ilgi Yönetmeliğin Sınıf Değiştirenlerin Adaylığı başlıklı 43 üncü maddesinde ?Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar??hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, daha önce devlet memuriyetinde adaylığı kaldırılmış bulunanlardan, Bakanlığımızın Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananların ilgi Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek iki aydan az beş aydan fazla olmamak üzere sadece uygulamalı eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanlardan, uygulamalı eğitim sonunda başarılı olanların uygulamalı eğitim değerlendirme belgelerinin doldurulmasında, ilgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinde; ?Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin, değerlendirmeye esas nitelikler çerçevesinde aday memuru izleme, denetleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday memur ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur.? hükmü gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, diğer hizmet sınıflarından eğitim öğretim hizmetleri sınıfına öğretmen olarak atananların uygulamalı eğitim sonucunda başarılı olmaları halinde adaylık işlemlerinin göreve başlamalarını takip eden altıncı ayın sonunda sonuçlandırılması gerekmektedir. Daha önce devlet memuriyetinde adaylıkları kaldırılmış olmasından dolayı, bu durumdakiler için asgari adaylık süresi olan en az bir yıl süre ile çalışma süresi zorunluluğu aranmaksızın adaylık işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Remzi KAYA

Bakan a.

Genel Müdür

28 Şubat 2010 12:25

gerçekelr
Aday Memur

ahhi arkadaşım,ilgin için teşekkür ederim.

"İkinci ve üçüncü hizmet bölge illerini her yeri şu anki yönetmeliğe göre zorunlu hizmet yeridir.

Ama yeni çıkacak yönetmelikte ikinci hizmet bölgelerinde (İstanbul için istisnalar olabilir) bu durum değişeceği ifade edidi:" derken eğer bu yönetmenlik çıkmadan bu illerde göreve başlayan birisi bundan etkilenir mi yoksa yönetmenlik öncesi hakları saklı mı kalır?

teşekkürler...

28 Şubat 2010 12:42

ayhi
Kapalı

yönetmeliğin ne zaman çıkacağı belli değil; belki atamadan önce çıkar, belki sonra

daha önceki ve şu anki yönetmeliklerde zorunlu hizmete başlayanların hakları korunuyor, yenisinde de korunması lazım

28 Şubat 2010 12:52

cecen23
Aday Memur

ben de 3 yıl memur olarak çalıştıktan sonra aralık 2009 da kadrolu olarak atandım. geçen günlerde benimle ilgili bir yazı geldi.o yazıda sadece uygulamalı eğitime tabi tutulmam gerektiği ve bunun en az 2 en çok 5 ay içinde sonuçlandırlıması isteniyor.

28 Şubat 2010 13:45

gerçekelr
Aday Memur

cecen kardeş,senin hangi ile ataman yapıldı,memnun musun kurum değiştirdiğine?

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?