Editörler : asaygincihan27
02 Mart 2010 21:14   


ek gösterge

Merhaba arkadaşlar ,

İnternette ve bu site de aradım ama o kadar karışık geldiki bir türlü anlayamadım.Bu yüzden size danışmak istedim,emekliliğime esas derece ve kıdemim 2/2 ve maaşıma esas derece ve kıdemim 2/1.Ek göstergem 1600 olarak görünüyor ama çalıştığım okulda maaş hesaplamalarımızda yanlışlık oluyor.Diyeceksiniz ki,git sor ama orası biraz karışık,önce bilgilenmem gerekiyo ki ,hakkımı arayabileyim.Gerçi mal müdürlüğüne de gidip soracağım ama yine de burada da danışayım dedim.Şimdi 4 yıllık üniversite mezunu,17 yıllık öğretmen olup,bir de uzman öğretmen olunca bu ek gösterge yükseliyormu?Yoksa ne oluyor?

03 Mart 2010 07:05

ayhi
Kapalı

*************************************************************

Göstergeniz ve Ek Göstergeniz için bakınız: DMK-657 SK

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

Göstergeler:

Madde 43 ? (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

I Numaralı Cetvel

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)

Kademeler

Dereceler 1 2 3 4

1 1320 1380 1440 1500

2 1155 1210 1265

3 1020 1065 1110

4 915 950 985

5 835 865 895

6 760 785 810

7 705 720 740

8 660 675 690

9 620 630 645

-----------------------------------------------------------

I SAYILI CETVEL (Ek:9/4/1990-KHK-418/3 md.; iptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 03/04/1998 - 4359

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

a) İlköğretim müfettişleri

1 3000

2 2200

3 1600

4 1300

5 1150

6 950

7 850

8 750

b) Öğretmen ve diğer personel

1 3000

2 2200

3 1600

4 1100

5 900

6 800

7 500

8 450

*************************************************************

Not: 9. derecede ek gösterge yoktur, yani 0(sıfır)'dır

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?