Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Nisan 2006 19:51   


ZİRAATTE TAZE REZALETLER

REZALET -1 TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE İLK DEFA BİR YOLSUZLUĞUN ÖRTBAS EDİLMESİNE VE BİRİLERİNİN MALİ VE CEZAİ SORUMLULUĞUNUN ORTADAN KALDIRILMASINA,YASA ÇIKARTILMASI YOLU İLE TBMM BİRİLERİNİN KURTARILMASINA ALET EDİLİYOR.

Bu yasa maddesi ankarada "Murat Ulus Can Akın Çağlar Af "maddesi olarak biliniyor.Murat ulus Ali Babacanın yine kandırmış,yasa taslağına bir madde eklettirmiş.Sıkıntı büyük tabi ilk belirlemelere göre 25 trilyon fazladan nema ödemesi yap,bu formül hatası de,sonradan fintek yalanlasın,hatta 125 trilyonda olabilir desin,binlerce itiraz başvurusunun çuvallarda beklediği,nema girişlerinin temizlik şirketi elemanlarına yaptırıldığı fazla yada eksik ödenen tutarın belkide hiç belirlenemeyeceği ortaya çıksın,üstelik bu tutarı "işletme riski" saydırma teşebbüsün başarısız olsun..Eee ne kaldı suçu ortadan kaldıracak,koy bir yasa maddesi suç olmaktan çıkar..

BÖYLE REZALET GÖRÜLMEDİ,SORUŞTURMA YOK,FAZLA ÖDEMENİN NEDENİNİ ARAŞTIRMA YOK,FAİZ YOK,TEMERRÜT YOK,SORUMLUSUNU ARAMA YOK..FAZLA ÖDEME VAR İSE 12 AYDA 0 FAİZLE TAHSİL ET,SAADET ZİNCİRİ DEVAM ETSİN..BUNUN VURAL AKIŞIK IN DOKUNULMAZLIK YASASINDAN FARKI NE..

O ZAMAN ZİMMETE GEÇİRİLEN PARALARIDA 12 TAKSİT 0 FAİZ TAHSİL ET SORUMLUSUNU YADA NEDENİNİDE HİÇ ARAMA.ARKADAŞLAR BU MADDE KONUSUNDA LÜTFEN ULAŞABİLDİĞİMİZ TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ UYARALIM..BU RESMEN CAN AKIN ÇAĞLAR MURAT ULUS "AF" MADDESİ..CEZAİ VE MALİ SORUMLULUKTAN KURTULMAYA VE OLAYIN BOYUTUNU VE SORUMLULARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR..

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 27- 24/4/2003 tarihli ve 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

?EK MADDE 1- Mülga 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunla kurulan ve bu kapsamda hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 24/4/2003 tarihli ve 4853 sayılı Kanunla tasfiye edilen Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ait tüm varlık ve yükümlülükler, 31/12/2006 tarihine kadar Hazineye devrolunur. Devir tarihinden sonra hak sahiplerine yapılacak her türlü ödeme, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi kayıtları esas alınarak Banka tarafından gerçekleştirilir. Bu ödemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Hazine Müsteşarlığına iletilmesini takiben söz konusu ödeme karşılığı tutarlar Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak suretiyle, hak sahibine ödenmek üzere Bankaya aktarılır.

4853 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, söz konusu tutarlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından tahsil edilerek Hazineye aktarılır. Ancak fazla ödemelerin emeklilere yapılmış olduğunun belirlenmesi durumunda, bu tutarlar oniki aya kadar faizsiz taksitlendirilerek tahsil edilir ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönünden gerçekleşmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler kendiliğinden sona erer.?

REZALET-2 YOKSA SAYIN SEZERİN BAHSETTİĞİ KADROLAŞMA ZİRAATTEMİ ?

YİNE İFP YE KAZIK....

DANIŞTAYIN KARARI AŞAĞIDA ..BAKIN "CİN" CANPARE NE YAPMIŞ..KARARIN KENDİLERİNE 10.04.2006 DA TEBLİĞ EDİLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE APAR TOPAR 07.04.2006 İTİBARI İLE 1100 KİŞİ İŞE BAŞLATILMIŞ..BÖYLECE HALA OĞLU,DAYI TORUNU,MAHALLENİN SÜTÇÜSÜNÜN İMAMININ TORUNU VE BİLUMUM PARTİLİ 1100KİŞİNİN DERDİNE DERMAN OLUNMUŞ, GENEL KURUL YATIRIMI YAPILMIŞ..ŞİMDİ MERAK EDİYORUZ BANKADAKİ BİLUMUM DENETLEME GÖREVİ İLE SORUMLU OLANLAR..BÜTÜN GAZETELER BAS BAS BAĞIRIRKEN YARGI KARARI İLE ELEMAN ALAMAZSINIZ DİYE CANPARE VE AVANESİNİN "BİZE TEBLİĞ EDİLMEDİ BAHANESİ" İLE 110 KİŞİYİ BİR GECEDE BANKAYA DOLDURMASININ MANTIĞI NE ACABA..YOKSA SAYIN CUMHURBAŞKANI BUNDANMI BAHSEDİYOR..

Danıştay'dan, Ziraat ve Halk bankasına personel alımı ilişkin karar 28.03.2006

--------------------------------------------------------------------------------

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ziraat ve Halk bankasına yeni alınacak personel sayısını sınırlayan kararı kaldıran Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesini durdurdu.

Bu bankalarda çalışan ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 32 kişi, "Ziraat, Halk Bankası ve Emlak Bankası A.Ş'nin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 2. maddesini değiştiren Bakanlar Kurulu'nun 14 Ağustos 2004 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Danıştay 5. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Karara, davacılar itiraz edince dosya Danıştay İdari Daireleri Kurulu'na geldi.

Kurul, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesini oyçokluğu ile durdurdu.

Gerekçede, bu yasaya istinaden Bakanlar Kurulu'nun 2001'de, "Bankalarda yeniden yapılandırma sürecinde özel hukuk hükümlerine göre yeni istihdam edilecek personelin sayısı bankaların mevcut personel sayısının yüzde 1'ini geçemez. Yeni istihdam edilecek personel için yükseköğrenim görmüş olması şartı aranır" şeklinde düzenleme getirdiği kaydedildi.

Gerekçede, "Anılan dava konusu düzenleme incelendiğinde, bankalarda yeni istihdam edilecek personel sayısına bir sınırlama getirilmediği, sınav yapılmadan personel istihdam edilmesine olanak sağlandığı ve belirli bir öğrenim görmüş olma koşulunun öngörülmediği anlaşılmaktadır" denildi.

4603 sayılı Yasa incelendiğinde bankaların özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalarının amaçlandığının görüldüğü belirtilen gerekçede, bu süreçte istihdam edilecek personele ilişkin usul ve esasların ise Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesinin hükme bağlandığı kaydedildi.

Gerekçede, Bakanlar Kurulu'na verilen bu yetkinin yasanın amacına, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

16 Nisan 2006 12:41

behçet
Aday Memur

BU ÇOK ÖNEMLİ BİR REZALET MEDYAYI VE MİLLETVEKİLLERİNİ UYARALIM.İFP MAHKEME KARARLARINI YERİNE GETİRME AMA KENDİNİ KURTARMAK İÇİN "ÖZEL HUKUK" YARAT.. OLMAZ BÖYLE BİR ŞEY..

Arkadaşlar,böyle rezalet görülmedi..Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bürokratlar mevcut bir yolsuzluğu "yasal" hale getirip,örtbas etmeye çalışıyor.Üstelik Can Akın Çağlar ve Murat Ulusu kurtarma maddesinne başka cinliklerde yerleştirilmiş. Vatandaşın elinden dava açma hakkıda lınıyor..Dünyanın neresinde böyle bir hukuk düzeni var Ziraat Bankası tek taraflı olarak ben sana fazla ödedim diyecek, sen sesini çıkarmadan itiraz hakkın olmadan, bir soruşturma ve inceleme yapılmadan para geriye ödeyeceksin..

Elbette çünkü soruşturma yapılırsa nemadaki rezaletler, muhteşem ikilinin MALİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI ortaya çıkacak.Arkadaşlar nemadaki rezaletler formül hatası falandeğil bunu herkes biliyor..girişler yanlış,hak eden kadar etmeyenede ödeme var,itirazlar çuvalları dolduruyor.vatandaş yatırdığını ispatla gel deyip baştan savılıyor..

Gelelim Hazinedeki Bürokratlara..Arkadaş Bu Can Akın Çağlar ve Murat Ulus ile ortakmısınız.Yoksa sizinde gocunacak bir şeylerinizmi var yada korkuttumu sizi Murat Ulus,söylerin bakana diye..Sizin muhtabınız vatandaşmı, ziraat bankasımı, sizin paranızı binbir yolsuzlukla fazla ödeyen Ziraat Bankası suçsuzda vatandaşmı suçlu..Herkese veriyormusunuz trilyonlarca sıfır faizli kredi..Rezalete bakın siz birisine şu adama 100 milyon öde diyeceksiniz ama o 500 milyon ödeyecek,canın sağolsun 12 ayda 0 faizle geri öde diyeceksiniz..Çokmu paranız var , memura maaş olarak dağıtsanıza..Hani tüyü bitmemiş yetimin hakkı,hani amme alacakları kanunu,hani serbest piyasa şartlarına göre çalışan kamu bankaları..

DOLDURURSAN 1500 PARTİLİYİ İŞE MAHKEME KARARI TEBLİĞ EDİLMEDEN, ELBETTE ADRESE TESLİM YASADA ÇIKAR BAŞKA ŞEYLERDE..AMA BUNLARIN HEPSİNİN HESABI SORULUR..

TRİLYONLARCA LİRALIK YOLSUZLUK "BASİT HATA" OLARAK ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR..

ARKADAŞLAR BU MADDE OLAYI ÖRTBAS,"CAN AKIN ÇAĞLAR VE MURAT ULUSA" DOKUNULMAZLIK MADDESİ KONUSUNDA TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZİ VE MEDYA MENSUPLARINI UAYARALIM,BUNUN ZİRAAT BANKASINDAKİ FAZLA ÖDENEN NEMA YOLSUZLUĞUNDAN DOLAYI BU İKİ ŞAHSI KORUMAK İÇİN BİZZAT MURAT ULUSUN ÇABA VE BASKILARI İLE HAZİNEYE EMPOZE EDİLDİĞİNİ VE MAALESEF SAYIN BAKANINDA YANILTILDI VE YALAN BİLGİ VERİLDİĞİ BİR "ŞAHSİ KORUMA" MADDESİ OLDUĞUNU GÜNDEME GETİRELİM..BU OLAY MEDYAYA YANSIDIMI PANİĞİ GÖRECEKSİNİZ.

09 Mayıs 2006 17:03

mithadpasa
Aday Memur

sermaye piyasaları kurulunun hakkında c.savcılığına suç duyurusunda bulunduğu bu 2 güzide banka personelini bakalım İFP yapacaklar mı?

ya da bu kişiler tetikciler kurulu tarafından suçsuz mu bulunmuştu?o zaman bu tetikciler konuyu SPK cılardan daha mı iyi biliyorlar yoksa onlarda İFP olacak mı?yakın zamanda göreceğiz..

milliyet gazete haberi

Sermaye Piyasası Kurulu kararları...

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

SPK, Ziraat Bankası'nın kurucusu olduğu menkul kıymet yatırım fonlarında Bankanın uygulamaları ve fonların katılma belgelerinin alım satımına ilişkin denetim sonunda, Yahya Ergun Kirkizoğlu ve Arzum Özüdoğru hakkında da Savcılığa suç duyurusu yapılması kararını aldı.

11 Mayıs 2006 20:56

hukuk devleti
Genel Müdür

Behçet nickli arkadaşın yazısı buraya taşınmıştır (lütfen benzer konuda topic açmayalım)

NE OLDİ SANA ,NE OLDİ BÖYLE,

NERDE ESKİ TAŞ FIRIN ERKEĞİ,

BİR ANDA OLDUN LAYT ERKEĞİ...)))

Gerçekliği hala tartışılan 31.12.2005 bilançosu ile Genel Kurulu yatırımı yaparak, trilyonlarca lira fazla vergiyi reklam yapmak için ödeyen, kendini "Türkiyenin En karlı Bankası" ilan eden Canpare Bonapart 31.03.2006 bilançosu ile palavralarının ortaya çıkmaya başladığını anlayınca "panik" toplantıları yapmaya başladı..Bu üç ayda ne olduda, 90 günde banka karlılıkta 3. sıraya düştü..Hiç bir şey olmadı..Deniz bitti..Nice şanlı 10.culuklar Ziraati bekliyor.(Aslında görev zararı kağıtları çıkardıktan sonra 20.lik bile başarı) Hatırlıyorsunuz bir arada reklam karşılığı birilerinden orta doğu ve balkanların en ve en bankası ödülünü alıyordu tören ve fotoğraflarla..Birde abisinden aldığı 2005 Bankacılık Elma Şekeri ödülünü unutmayalım:)))

Artık Görev Zararlısı kağıtların faizide "keli" kapatmaya yetmiyor,spread lar kesilmesin diye Hazineye yalvarılıyor, uyduruk nema kredilerinin faiz gelirleri, 2005 e yazıldı..Ayrıca meşhur Emlak bankası operasyonunuda unutmayalım...Verilen kredilerle, ne olduğu hala tespit edilemeyen "kaynak maliyeti" arasındaki farkı kimse bilmiyor..Bankacılık ürünü yok..Milletin şakır şakır para kazandığı kredi kartlarında nal topluyor..Emeklileri ve mensupları çıkarsan, şubelerde müşteri yok.. Halk tanzim "Köylü" :)) kasiyeri ile ilk 4 aylık bilançoda 250 cukkayı cebine koyuyor,bizimki ise genel kurul performansı yapıyor:))

Ama Canpare Bonapart çalışıyor..Dedikodu,mahallenin sütçüsünün oğluna kadar bankaya doldurma,diğer kasiyerler hakkında dedikodu,kasap sokak entrikaları almış başını yürüyor...tam gaz....

Canpare Bölge,Daire Başkanlarını Ankaraya getirmiş, fırça üstüne fırça..karlılığı düşürdünüz,yatıyorsunuz,şube yetkisi:)) kredi verin, karlılık düşüyor diye.. Dinime söven müslüman olsa:)))...Yükseldimi parlak dehanın ürünü operasyonlar,düştümü yüklen şubelere..Tabi dandini finanslılara söz verdiği yerlerin sahiplerine biraz daha fazla fırça atmış..Canpare-Muzo ortak aklının ürünü Bireysel Destek Kredisini bile veremiyorsunuz, bütün bankalar verirken:)))..Merak ediyoruz Muzo ne zaman çıkacak fotoğrafları ile "Kasap Sokak Resmi Gazetesinde"...

Şimdi yeni ürünümüz tekrar ısıtılan "Ölügömücü İmarzede kredisi" bu sefer uçuşu alçaktan yapıyor, imarzede mevduatının % 50 sine verecekmiş..Hukuk Müşavirinde görüş aldınmı ? İmar Bankası kanunun gereği bu mevduatlarda kamu alacaklarının her türlü rehinden önce geldiğini,maliyenin bu kişiler hakkında inceleme yaptığını gazeteler yazıyor.Yani ziraatin kullandıracağı imarzede kredilerinin hepsine her an bir kamu alacağından haciz gelebilir..Üstelik Kanuna göre bu alacak ziraatin kullandıracağı krediden sonraki bir tarihe ait olsa bile ziraatin rehin hakkının önüne geçiyor..Yani adam ziraatten mevduatını rehin edip kredi alsa sonra batsa işçisinin ssk primi bile ziraatin rehninden daha önde..

Sonra ne olacak,gelsin kömürhanlar,olanlar gariban şube müdürlerine olsun..yeni ürün geliştiremiyor garibim,müflis tüccar hesabı eski defterleri karıştırıp duruyor..""" "kasap sokak" ekolü bu kadar olur:))) Halbuki şöyle yönetime iki murakıp eskisi daha doldursa,dandini finansdan 200 işsiz dandiniliyi doldursa ne güzel kar rekorları kıracak ziraat.. Hazırlanın Canpare kar etmenin yolunu buldu,Bankayı dahada küçültecekmiş,tabi personel anlamında değil,eh satacak ürünün yoksa muhasebe numaraları ile kar edersin..

Ama Ulusta safahat devam...

11 Mayıs 2006 22:38

hakyol2
Şef

Sahte paracı kadın, banka memuresi çıktı 11.05.2006

Bu memur bir kamu bankasında çalışıyormuş.........

14 Mayıs 2006 17:23

truelies
Aday Memur

HOCA NASREDDİN AKŞEHİR KADISINA NE DEMİŞ "HIRSIZIN HİÇMİ SUÇU YOK" :)))))

YAŞASIIIIIIN MAKİNİSTLER TESCİL EDİLDİ..PEKİ 10 TRİLYONU KİM ÖDEYECEK ARZUM VE ERGUNUN MAAŞLARINDAN 3075 YILINA KADAR AYDA 100 TL OLARAKMI TAHSİL EDİLECEK:)))

CANPAREM BU DOSYAYI KAPATAMAYACAKSIIIIIIIIIIIIN..TEKRAR AÇILACAAAAAAAAAAK..O ZAMAN KUBİ İLE BİRLİKTE HESAP VERECEKSİİİİİİİİİİİİN....GERÇEKLERİ HERKES BİLİYOOOOOOOOR...

Evet görüldüğü gibi Ziraat Bankasının yatırım fonlarında,defter ve kayıt tutulmuyormuş,gerçeğe aykırı kayıt tutuluyormuş ve muhasebe hilesi yapılıyormuş.(Biz SPK nın yalancısıyız) Eh ihale Ergun ile Arzuma çıktığına göre bunların hepsi bunları göreve getiren Canparenin döneminde yapılıyor,peki bu 10 trilyon zararı kim ödeyecek,demekki bu fonların bilançolarını onaylayan canparenin suçu yokmuş,

spk incelemeye başladıktan sonra büyük pişkinlikle yok canım onlar bulmadı, ben ihbar ettim diyen canpareden,

yatırım fonlarının sayımını üçüncü şahıslara ihale ettirip 30.000 euro ödeyenlerden,

yatırım fonu fiyatlarını yanlış çıkaranlardan ve buna "adam sende" diyerek göz yumanlardan,

yatırım fonları tutmuyor diyen raporları kasalarında saklayıp sonra ben bilmiyorum diyenlerden,

bir önceki teftişte tutmuyor dendiği halde bir sonraki teftişte bir satır bile yazmayan müfettişlerden,

tutmayan fonlara tuttu diye rapor yazan kömürhandan,

hala nerede olduğu bilinmeyen muhtemelen zimmete geçirilmiş trilyonları yok sayıp,yatırımcının zararına göz yumanlardan,

ergun kısa donla gezerken, Cağaloğlunda,saati dışında hatta geçmişe yönelik yatırım fonları alım satımı ile zengin olan,bugünün üst düzey yöneticilerininden,

yatırım fonları tutmuyor bu fonlarda bir sürü numara yapıldı diye kendisine ihbar eden yönetmenleri ya emekli ol yada İFP yaptırırım diye yollayan ve yerlerine elifi mertek zanneden,okul arkadaşı ve ablalarını daire başkanı ve bölüm müdürü olarak getiren fırıldaklardan,

bir önceki teftişte yatırım fonlarının tutmadığını "böyle gelmiş böyle gider" deyip,abi kardeş ilişkisi ile rapora yazdırmayıp, spk incelemesi üzerine "vallahi incelemeden sonra öğrendim" diyen her devrin adamlarından,

raporun yazım aşamasında konuyu çözmek için değil örtbas etmek için SPK yı mesken tutanlardan,

HEPSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUZ.VE İTİRAF EDİYORUZ ERGUN VE ARZUM SUÇSUZDUR,SUÇLU MİTHAT PAŞADIR BİZ GÖRDÜK MALI O GÖTÜRDÜ,GÖRMÜYORMUSUNUZ HEYKELİNİ, NASIL MESUT VE HUZURLU OTURUYOR MALI GÖTÜRMENİN RAHATLIĞI İÇİNDE :))))

SPK Ergun Kirkizoğlu ile ablası Arzum özüdoğru hakkında spk madde 47 B-2 bendine aykırı hareketlerinden dolayı suç duyurusunda bulunmaya karar vermiş,peki ne imiş bu SPK madde 47 2-B

Cezai Sorumluluk

MADDE 47 ?

B) (Değişik: 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun md. 25 ile.) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler,

2. Defter ve kayıt tutmayanlar, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı hesap açan veya kayıt tutanlar ve bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar,

1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 2, azami haddi 4 yıldır

20 Mayıs 2006 12:36

donus
Daire Başkanı

AKŞAM gazetesi yatırım fonlarındaki yolsuzluğu ve suç duyurusunu haber yapmış...eğer bu yolsuzluklarda İFP liler olsaydı bankanını hukukcuları hemen atağa kalkar işlem yapardı..ama bu personeli bizleri çok seven (?) banka yönetimi terfi ettirirse şaşmayın..

SPK soruşturmayı yapıyor bitiriyor ve c.Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor..

galiba bankadaki soruşturma hala bitmemiş:)kimbilir rapor kimlerin elinde bekliyor???:)

gazete haberi

SPK'dan Ziraat'e suç duyurusu

TÜRKİYE Ziraat Bankası'nın başı, şimdi de 'yatırım fonları' ile dertte. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarının Ziraat Bankası'nın yatırım fonlarında yaptığı incelemede, birçok usulsüz işlem tespit edildi. SPK uzmanlarının geçtiğimiz günlerde tamamlanan raporları, Kurul'da ele alındı. Kurul, Ziraat Bankası'nın yatırım fonlarından sorumlu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kurul'un kararının ardından, soruşturma açılması için yatırım fonlarıyla ilgili rapor, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Savcılığın soruşturmasının ardından, yöneticiler hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek. SPK'nın yatırım fonu cezası, banka içinde de tartışma konusu oldu.

YAPILAN USULSÜZLÜKLER

Yatırım fonlarıyla ilgili çarpıcı tespitlerin yer aldığı SPK uzmanlarının raporuna göre, yatırım fonlarında, yasal olarak belirlenen zamanların dışında işlem yapıldı. Yatırım fonu kayıtları, tam olarak tutulmadı. Muhasebe kayıtlarında, yatırım fonlarında yapılan işlemlere tam olarak yer verilmedi. Alım satım işlemlerine ilişkin kayıtlar, bankanın kayıtlarında bulunamadı. Raporda, yatırım fonlarındaki usulsüz işlemlerden dolayı, yatırım fonu yöneticileri Ergun Kirkizoğlu ve Arzum Özüdoğru sorumlu tutulurken, yatırım fonlarındaki usulsüzlüğün boyutunun ise 5-6 milyon YTL civarında olduğu tahmin ediliyor.

--------------------------------------------------------------------------------

GEREKÇE: Bilgisayar bozuldu

SPK uzmanları, yatırım fonlarından sorumlu

yöneticilerin ifadelerine de başvurdu. Ziraat Bankası yöneticileri, bankanın bilgisayar sisteminde sık sık arızaların çıktığını belirterek, arızalar nedeniyle yatırım fonları kayıtlarının silindiğini, bu nedenle kayıtları tam olarak tutamadıkları savunmasında bulundu. Ancak, SPK uzmanları, 'bilgisayar bozuldu, kayıtları tutamadık' savunmasını inandırıcı bulmadı ve fon yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

--------------------------------------------------------------------------------

BDDK da ceza kesmişti

ÖTE yandan, BDDK da bir süre önce Ziraat Bankası'na 'tezgah altı faiz uygulama' cezası kesmişti. Ziraat Bankası şubelerinde mevduatı olan kamu kurumlarına promosyon adı altında ilave faiz ödemesi yapıldığını tespit eden BDDK, bankaya yaklaşık 200 bin YTL'lik ceza kesmişti. Banka ise cezaya itiraz ederek, dava açmıştı.

Hüseyin ÖZAY/ANKARA

23 Mayıs 2006 19:58

zerobal
Aday Memur

FLAŞ...FLAŞ..FLAŞ...

KENDİSİNE YAYINLARINI DURDURMASI KARŞILIĞI, CANPARE TARAFINDAN 578. SIRADAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TEKLİF EDİLEN CANPARE HABER AJANSI CHA TANZİMİN YÜREK PARÇALAYAN HABERLERİNİ SUNAR...

ÖNCE GENEL KURUL ÜSTÜ İNCİLERİ............

-DOKTORUN "NE YERSEN YE " DEDİĞİ CANPARE, KIRIK DAKTİLO HÜSEYİNE YİNE İKİ TOST BİR AYRAN ISMARLAMIŞ. HOCAHANIMIN KENDİSİNİ ÇİZDİĞİNİ VE YERİNE MUHTARA, ÖĞRENCİLERİNİ POMPALADIĞINI ÖĞRENEN CANPARE,DAHA ÖNCE MEHMET ZEMİN ÖPERCANA UYGULADIĞI TAKTİKLERİ UYGULAMAYA, HOCAHANIM İÇİN "TERFİEN TERHİS" HABERLERİ YAZDIRMAYA BAŞLAMIŞ.

SENARYO, HERKES BİR YERE GİTTİĞİ İÇİN TABİKİ TEKKEYİ BEKLEYEN MURTİ İLE BİRLİKTE ONA VE MURAKIP ARKADAŞLARINA KALMASI LAZIM ADAM YOKLUĞUNDA TANZİMİN.. MERAK EDENLERE, KİMSE BİR YERLERE GİTMİYOR, KLASİK CANPARE YIPRATMA HABERLERİ BUNLAR.. HOCAHANIMDAN KORKTUĞUNDAN, MEHMET ZEMİNE YAPTIĞI GİBİ İFTİRA HABERLERİ YAYINLATAMIYOR..BEKLİYORUZ YAKINDA NELER YAZDIRIR KİMBİLİR. PARTİDE YAPTIĞI DEDİKODULARIN ONDA BİRİNİ YAZDIRSA DANIŞTAY İKİNCİ PLANA DÜŞER,GÜNDEMDE:)))

-DEVİR DEĞİŞİRSE,YENİ GELENLERLEDE ARAYI İYİ TUTMAK İÇİN GEÇİCİ OLARAK DİKKAT ÇEKMEME KARARI ALAN, GÖZ ÖNÜNDEN ÇEKİLEN AKTİVEPARE, BİRİLERİNE "VALLAHİ BİLLAHİ BENDE SÖZ GEÇİREMİYORUM,ONUN YÜZÜNDEN TİCARİ ZARAR GÖRÜYORUM" AYAKLARINDA İMİŞ.. VAH VAH VAH GÖZLERİMİZ YAŞARDI,BARİ ARAMIZDA PARA TOPLAYIP GÖNDERELİM,SPONSORU BİZ OLALIM BİR DEFALIKTA:))

TANIYANLAR BIRAK BU KARA KARTAL AYAKLARINI,ORADADA CANPARE YÖNETİMDE SEN MÜZMİN MUHALEFET AYAKLARINDA,BÖYLECE KİM GELİRSE GELSİN "YEMECE BEY " İKTİDARDA KALACAK, ŞİMDİ AYNI NUMARAYI TANZİMDEMİ UYGULUYORSUN DİYORLARMIŞ..HAYROLA YOLCULUKMU GÖZÜKTÜ.. YOKSA BU YILKİ YALAMA ZİRVESİNDE ÖDÜL VERECEK ADAMMI BULAMADIN,VER CANPAREYE,MALULEN EMEKLİ TANZİM KASİYERİ OLARAK...

..

-CANPARENİN YENİ PROPAGANDALARINA GÖRE ZİRAAT TANZİMLİLER MEHMET ZEMİN ÖPERCANA "SOĞUK" BAKIYORLAR VE BAŞ KASİYER OLMASINI İSTEMİYORLARMIŞ.YANİ CANPARE KOLTUKTAN ALINIRDA MEHMET ZEMİN OTURTULURSA,TANZİMDE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI DÜŞECEKMİŞ..ÜSTELİK HAZİNE BÜROKRATLARIDA CANPARENİN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUMUŞ,MEHMET ZEMİNİ İSTEMİYORMUŞ,TABİKİ BU BÜROKRATLAR,MURAKIP ESKİLERİ VE CANPARENİN SÜLALESİNİ BANKAYA DOLDURDUĞU BÜROKRATİK HORTUMCULAR..

BÖYLE ANLATIYORMUŞ BEYAZ PARTİYE VE NAZIM ÖĞRETMENE..BAKIN TABAN HAZİNE BİLE İSTEMİYOR,MEHMET ZEMİNİ BAŞ KASİYER YAPARSANIZ, ZİRAAT TANZİME ZARAR VERİRSİNİZ DİYORMUŞ...

KEH KEH KEH, ZIP ZIP BÜROKRAT, ABİNİN TORPİLLİLERİNİ, MAHALLENİN SÜTÇÜSÜNÜ, NEDENSE ARKANDA BIRAKTIĞIN ENKAZ BANKALARDAKİ DÖKÜNTÜLERİNİ, TANZİME DOLDURURKEN, TANZİMLİLER ARASINDA REFERANDUMMU YAPTINDA,ŞİMDİ SIRA SANA GELİNCE DEMOKRATLIĞIN TUTTU..HAZİNEDEKİLERE GELİNCE ..ÖYLE HIZLI SATARLARKİ SENİ ACTİVEPARE ABİN BASKIYA BİLE YETİŞTİREMEZ...

-SON DEDİKODULARA GÖRE DİĞER BANKALARIN FAİZ ARTTIRMASINA VE ZARAR EDİLMESİNE RAĞMEN CANPARENİN TALİMATI İLE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜKSELTİLMİYORMUŞ..CANPARENİN KOLTUĞU KORUYACAĞIM DİYE ARTTIRMADIĞI KONUT KREDİLERİNİN YILLIK BİLEŞİK FAİZİ %13.50 İKEN DEVLET TAHVİLLERİNİN BİLEŞİK FAİZİ 16 YA ÇIKMIŞ.DEMEKKİ BİZANS MATEMATİĞİNE GÖRE 13.50 16 DAN BÜYÜK BİR RAKAMDIR.

KAPISINDAN İÇERİ ANCAK MEZARA ORTALAMA 10 YIL UZAKLIKTAKİLERİN GİRDİĞİ TANZİMDE, MİLLİYETÇİ CANPARE HİÇ OLMAZSA ZARARINA KREDİ SATIŞI YAPARAK MÜŞTERİ DOLDURURUZ, GENEL KURUL ÜSTÜ "ZİRAATTE FAİZ ARTTIRDI DEDİRTMEM" DİYORMUŞ.

BU YÖNTEM DAHA ÖNCEDE DENENDİ CANPARECİĞİM, SEN KISA PANTOLONLA GEZERKEN BU TANZİMİN AKLI EVVEL BİR BAŞ KASİYERİ VARDI, BENZERİNİ DENEDİ AMA MİLLET ZARARINA KREDİYİ ALDI GİTTİ BAŞKA TANZİMLE ÇALIŞTI.. HATTA ORADA MEVDUAT YAPTI..

GERÇİ,HERŞEYİN EN İYİSİNİ SEN BİLİRSİN,EN UZAĞA SEN GİDİP, EN ÖNCE SEN DÖNERSİN,KİMSENİN FİKRİNİ BEĞENMEZSİN, BİLİYORUZ, BU YÖNTEMLE MÜŞTERİ KAZANILSA İDİ,YILLARCA ZİRAİ KREDİ ALANLARIN,NEDEN BU KREDİYİ ALDIKTAN SONRA NEDEN SADECE ELEKTRİK PARALARI İÇİN TANZİMİN KAPISINDAN İÇERİ GİRDİĞİNİDE EMİNİZ AÇIKLARSIN.

NOT : BAZI OKUYUCULARIMI "YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SİCİL" HABERİMİZİN ESPRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞLER..BU GERÇEKTİR..

YÜRRRRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ANCA GİDERSİN..... GİDERKEN YANINDA SEVENLERİNİ GÖTÜRMEYİDE İHMAL ETME..YOKSA GÖNDERECEK BİRİ BULUNUR...

TANZİMDE SON SKANDAL,MEĞER MİTHAT PAŞAYADA İFTİRA ATILMIŞ,ODA YAPMAMIŞ GÖTÜRÜM FONLARINDA SUÇLU CANPARE TARAFINDAN İLAN EDİLDİ:))

IBM VE HP ADINDA İKİ TANZİM PERSONELİ YOLSUZLUKTAN ARANIYOR....

-TOST AYRAN HASTASI KIRIK DAKTİLO HÜSOŞ, CANPARENİN TALİMATI İLE GAZ ALMA VE HEDEF ŞAŞIRTMA HABERLERİNE DEVAM EDİYOR.. GÖTÜRÜM FONLARININ SUÇLUSU BULUNMUŞMUŞ HÜSOYA GÖRE. SUÇLU "BİLGİSAYARLAR"MIŞ... BÖYLECE KONU KİMSEYİ ÜZMEDEN KAPANDI:)))

KONUYU FAHRİ OLARAK DENETLEYEN KÖMÜRHANIN TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLEN RAPORUNA GÖRE 7 TRİLYONUN 4 TRİLYONUNUN IBM, 3 TRİLYONUNUN İSE HP ADINDAKİ BİLGİSAYARLAR TARAFINDAN ZİMMETE GEÇİRİLDİĞİNİN VARİT OLDUĞU, IBM VE HP NİN PARAYI PAVYONLARDA YEDİĞİ, SON MODEL ARABALARLA GEZDİĞİ ORTAYA ÇIKTI..

GERGİN KERTERİZOĞLU VE ARZUM NESİDOĞRU NIN İSE,BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE GİTMEK DURURKEN, BU ARABALARLA 4 DEFA EVLERİNE BIRAKILMALARINA GÖZ YUMARAK İŞTİRAKEN ZİMMET FİİLİNİ İŞLEDİĞİ, SPK TETİKÇİLERİ TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ.. CANPARE VE FIRILDAĞININ "EVET BİZDE GÖRDÜK HATTA GİDERKEN CAMI AÇIP BİZE AYIP BİR HAREKET YAPTILAR" ŞEKLİNDE İFADE VERMELERİNİN İLGİLİLERİN SUÇLU BULUNMALARINDA ÖNEMLİ ROL OYNADIĞIDA AYRICA BELİRLENDİ...

TABİ YATIRIMCININ 10 TRİLYONUN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ HALA BİLİNMİYOR, BİR SÖYLENTİYE GÖRE ACTİVEPRAVDA VE UNESCO YARDIM KAMPANYASI BAŞLATACAK..

DURUM ÖYLE GÖSTERİYORKİ CANSİPERANE ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILAN BU YOLSUZLUK TEKRAR SORUŞTURULURKEN SPK NINDA EPEY CANI YANACAK.. BAŞTA CANPARENİN ADAMI KUBİ'NİN..ÖRTBAS İÇİN GÖSTERDİĞİN ÇABAYI BANKA İÇİN GÖSTERSE İDİN ŞİMDİ BİLANÇO ÜÇ AYDAKİ PERİŞAN HALİNİ ALMAZDI CANPAREM..

-CANPARENİN İFADESİNE GÖRE, BÜYÜK ZİMMETÇİ VE YOLSUZLUKLARIN BAŞ SORUMLUSU HP VE İBM ADLI İKİ BİLGİSAYARIN HALEN "BİZ CANPARENİN ADAMIYIZ " DİYEREK TAKSİM OTOPARKINDA KAHYALIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ..

CANPARENİN KONU ÜZERİNE "TAKSİM NERESİ VALLAHİ YOLUNU BİLE BİLMEM ORDA BİR ARSAMIZ VARDI, OTOPARK MAFYASINDAN KORUMAK İÇİN GÜNDE ÜÇ SİMİT PARASINA KİRAYA VERMİŞTİM ACABA ORASIMI" DEDİĞİ ARDINDAN BEN ASLINDA "KASAP SOKAĞI" İYİ BİLİRİM ORDADA OTOPARK SIKINTISI VAR DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ..BİR SÖYLENTİYE GÖRE CANPARE İBM VE HP ADLI İKİ MENSUPADA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TEKLİF ETMİŞ..HERHALDE YABANCIYA GİTMESİN DİYEREK:)))

YATIRIM FONU YOLSUZLUĞUNUN NEDENİ GÖSTERİLEN BU İKİ MECZUP BİLGİSAYAR,HAKLARINDA DAVA AÇILDIĞINI ÖĞRENİNCE "EĞİTİM ŞART" DEMİŞLER..

27 Mayıs 2006 12:20

kupa
Müsteşar Yardımcısı

HEPBİLEN'İN AÇTIĞI "GÖTÜRRR CANPARE" KONUSU BURAYA ALINMIŞTIR

SABAH

Ülker'e 2 milyon YTL kazandıran formül!

Ziraat Bankası yönetimi, dövize endeksli kredilerin kapatılması sırasında, dönem içindeki en yüksek kuru baz alırken mevzuatı sadeleştirdi. Mevzuatta 'kredi verildiği tarihteki kura göre ödeme yapılır' denilince de Ülker 2 milyon YTL eksik ödeme yaptı.

Ziraat Bankası yönetiminin 'mevzuatı sadeleştirme' adı altında yaptığı değişiklik Ülker Grubu'nun borcunu da 2 milyon YTL (2 trilyon TL) sadeleştirdi. Bir grup Ziraat Bankası çalışanının ihbar mektubu ile ortaya çıkan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'e kadar ulaşan iddiaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu müfettişleri tarafından da incelenmeye alındığı kaydediliyor. Yıllardır dövize endeksli kredi verirken, kredinin kapatılması sırasında döviz satış kurunun kredinin açılış tarihindeki döviz satış kurundan düşük olması

durumunda, kredinin devresi içindeki en yüksek döviz satış kurunu dikkate' alan Ziraat yönetimi Temmuz 2005'te müşterilerden yoğun şikayet geldiği ve mevzuatların sadeleştirilmesi gerektiğini ifade ederek değişikliğe gitti. Banka, 19 Temmuz 2005 günü, mevzuatını "Kredilerin kapatılmasında uygulanacak kur, açılış kurundan düşük olması halinde kredinin kullandırıldığı tarihteki alış kuru uygulanarak tahsil edilir" diye değiştirdi. Büyük bir tesadüf eseri bir gün sonra Ülker Grubu'na bağlı Fon Finansal Kiralama, döviz cinsinden aldığı krediyi kapatırken yeni mevzuattan yararlandı ve şirket bu işten 2 milyon YTL kârlı çıktı. Ziraat Bankası da adeta gönüllü olarak 2 milyon YTL'den vazgeçti. Ziraat Bankası yetkilileri mevzuat değişikliğini doğrulurken, "Mevzuatların sadeleştirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede yapılan bir işlem o şirkete de yaramış olabilir" dediler.

HACER GEMİCİ

13 Haziran 2006 12:02

mithadpasa
Aday Memur

birileri meclis tatile girse de rahatlasak diyor galiba:)

referans gazetesinden ilginç bir haber

AKP?lileri geri çeviren Ziraat yönetimi için zorlu günler başlıyor

10.06.2006 / Referans-Ankara / Haber

AKP?li milletvekillerinin, siyasi taleplerine olumlu yanıt vermediği için Meclis?te eleştirdiği Ziraat Bankası yönetimi için kulislerde ?Çeşitli suçlamalarla huzursuz edilmeye devam edileceklerdir? yorumu yapılıyor.

Genel kurul sürecini henüz tamamlayan Ziraat Bankası için kulisler yeniden hareketlendi. Bankanın mevcut yönetiminin AKP?li milletvekillerinden gelen siyasi taleplere olumlu yanıt vermediği için; yönetime yönelik tepkilerin arttığı belirtildi. Buna örnek olarak da geçen hafta içinde gerçekleşen TBMM KİT Komisyonu görüşmeleri gösteriliyor. Komisyon görüşmelerinde, özellikle AKP?li milletvekillerinin Ziraat Bankası yönetimine birçok suçlama yöneltmesi, ?Bu ilk adım. Bu suçlamaların devamı gelecektir? yorumlarına neden olurken; bilgi veren bir yetkili de, ?Bankanın yönetim kurulu konjonktür nedeniyle değiştirilemedi. Ancak, yönetim kuruluna atanması gereken 2 yeni üyenin, yönetime muhalif bir tavır sergilemeleri kaçınılmaz. Banka yönetimi için zor bir dönem başlıyor? dedi.

Ziraat Bankası?nın 30 Mayıs?ta gerçekleşen genel kurulunda, mevcut yönetimin bir dönem daha devam etmesi benimsenmişti. Ancak genel kuruldan 1 hafta sonra gerçekleşen TBMM KİT Komisyonu?nda banka yönetimine ağır eleştiri ve suçlamalar getirilmesi, bankayla ilgili iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Çağlar?ın reklam verdiği dergi bile konuşuldu

Komisyonda söz alan AKP Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, bankanın tarımsal kredilere yüzde 17.5 faiz uygulamasına karşın, bir şirkete yüzde 13.8 ile 150 bin YTL kredi kullandırdığını; konut, tüketici ve taşıt kredilerine bile tarım kredilerinden daha düşük faiz uygulandığını öne sürmüştü. Albayrak?ın gündeme getirdiği iddialar arasında; holding şirketlerine düşük faizle kredi kullandırılması, bankanın bazı yatırım fonlarına katılma belgelerinin kaybolması, Genel Müdür Can Akın Çağlar?ın ağabeyinin çıkardığı dergiye fazla reklam verilmesi de yer almıştı.

Ali Babacan isim belirlemeye çalışıyor

Hükümete yakın kaynaklar ise TBMM Kİt Komisyonu?nda gündeme getirilen iddiaların bundan sonraki döneme ilişkin ?ipucu verdiğini? belirtiyor. Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle bankanın yönetiminde değişiklik yapılmadığını söyleyen bir yetkili de ?Ancak banka yönetimi için gündeme getirilen iddialar bir şekilde incelenecektir. Bu da banka yönetimini huzursuz edecektir? dedi. 30 Mayıs?ta gerçekleşen genel kurulda, banka yönetim kurulu üye sayısının 7?den 9?a çıktığını da anımsatan yetkili, bu 2 üyenin ise BDDK?nın bankaların denetim komitesine ilişkin yayımlayacağı yönetmelikten sonra belirleneceğine dikkat çekti. Bu üyelerin belirlenmesi için Devlet Bakanı Ali Babacan tarafından ciddi bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden yetkili, ?Bu yeni üyeler muhalif nitelikleri öne çıkan isimler olursa kimse şaşırmamalı? diye konuştu.

Milletvekilleri dosya sunmuştu

Ziraat Bankası yönetimi, daha önce de AKP ile hükümet arasında krize neden olmuştu. Genel kurul öncesinde, aralarında AKP genel başkan yardımcıları ile grup başkanvekillerinin de bulunduğu bir grup AKP milletvekili, Ziraat Bankası yönetiminin değiştirilmesini isteyen milletvekilleri, Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar hakkındaki iddialarla ilgili bir dosya hazırlayarak Başbakan Tayyip Erdoğan?a sunmuştu. Partinin, Ziraat Bankası yönetiminin değiştirilmesiyle ilgili taleplerine, Devlet Bakanı Ali Babacan ise mesafeli yaklaşmıştı.

04 Ekim 2006 12:46

donus
Daire Başkanı

bankada yüksek okul mezunu güzel beyinleri ifp yap daha sonra lise mezunu olup 2005 affı ile üniversiteyi bitirmeyi çalışanı bankanın iştiraklerinin başına atarsanız işte bankanın sistemi ya çöker ya da yanlış eft yapar.

ama GM diyorki "eğer müşterinin zararı varsa öderiz" evet ödersiniz de acaba kendi cebinizden mi yoksa bankanın işletme riskinden mi?

sabah gazetesindeki EFT Depremi haberi..

Ziraat'te EFT depremi

Ziraat Bankası'nda EFT tarihi bir gün sonrası için girilince bin 300 kişinin parası transfer edilemedi. Düzeltilmeye çalışılırken bu kez bazı müşterinin hesabına fazladan para yattı.

Ziraat Bankası son günlerde yanlış yapılan EFT (eletronik fon transferi) işlemi ile çalkalanıyor. Ziraat Bankası müşterilerinin başka bankalara transfer etmek istedikleri paraları Ziraat çalışanlarının EFT'nin gideceği tarihi bir gün sonra için yazmaları nedeniyle ellerine ulaşamayınca bankada yeni bir kaos yaşandı. Aynı gün farkedilen olay nedeniyle banka EFT merkezi çalışanları ETF göndermek isteyen müşterilerin hesaplarına paraları geçmeye başladılar. Ancak elektronik emir olarak girilen emirlerden de aynı hesaplara para normal olarak aktarılınca bu kez bir çok hesaba gönderilen paranın iki katı yatırılmış oldu.

TEK TEK ARANDILAR

Sonuçta bin 300 kişinin EFT'si yine bir gün geçikmeli olarak bankalarına ulaşsada aynı gün işlemi gerçekleştirilen bir çok müşteriye iki kat para yatırılmış oldu. Bankadaki aksaklıklar bununla da bitmedi. Bu kez banka EFT merkezi çalışanları hesaplarına fazla para yatırılan kişiler tek tek aranarak hesaplarındaki paralar geri çekilmek istendi. Ziraat yetkililerinden edinilen bilgilere göre bir çok hesaptan fazla yatırılan para geri çekildi. Ancak bu arada bir çok kişi de mağdur oldu.

10 kişi borcunu ödeyemedi

ZİRAAT Bankası yetkililerinin reddettiği bir başka gelişme ise hiç EFT işlemi yapmayanların da hesaplarına para yatırılması. Örneğin gazetemize bilgi veren banka müşterileri bankadan OGS kartı alan bir müşterinin hesabına bin YTL'lik EFT yapıldığını belirtiyorlar. Ancak banka yönetimi bu iddiaları doğrulamıyor. Hesabına iki kez para yatan müşterileri arayarak bankalarından fazla tutarı geri çağırdıklarını belirten Ali Aras, bu olay nedeniyle sadece 10 kişinin kredi kartı borcunu ödeyemediği için temerrüde düştüğünü belirterek, "Bu kişiler bize yasal olarak temerrüde düştüklerini belge ile ispat ederlerse bankamız onların zararını karşılayacaktır" diye konuştu.

300 bin YTL EFT mükerrer gitmiş

BANKANIN EFT merkezini yöneten bankaya bağlı Fintur şirketinin Genel Müdürü Ali Aras, bu işlemlerin başka bankalarca da karıştırıldığını kendilerinin kamu bankası olması nedeniyle gözönünde bulunduklarını belirterek, "Her gün binlerce EFT yanlış gönderilip geri çağrılıyor. Bankalararası EFT sisteminde fazla gönderilen paranın geri çağrılması sağlanıyor. Biz günlük 70 bin EFT hareketi yapıyoruz. Günlük 5 milyar YTL'lik işlemler maaş ödemeleri gibi özel günlerde daha çok artıyor. Bu olayda gönderilecek olan EFT'ler 26 Eylül yerine 27 Eylül'e gönderilmiş. Bunu farkedince müdahale ettik ancak bu kez 300 bin YTL civarında EFT mükerrer

Daha önce de sistem çökmüştü

BİLGİSAYAR alt yapısını yenileyen ve yeni sistemi ile "milat" oluşturmayı hedefeleyen Ziraat Bankası'nda daha önce de sistem çökmüştü. Mevduat, kredi kartı, havale gibi işlemlerde sistem devre dışı kalmış ve banka kredi kartı ödemelerinde müşterilerine iki gün ek süre vermişti. Daha önceki sistemde Ziraat Bankası şubeleri birbirini göremiyorlardı. Bunun üzerine Ziraat Bankası'nın iştiraki Fintur adlı yazılım şirketi ile Microsoft networkün yenilenmesi için anlaşmaya vardı. Microsoft'un yeni yazılımı ile Ziraat Bankası şubeleri arasında kopukluk giderilip tüm hizmetler merkeze bağlanmıştı.

04 Ekim 2006 14:33

BALYOZ
Memur

işe yeni alınan ve bankacılık tecrübeleri imam hatipli yada ilahiyat mezunu olan personelden daha ne bekliyorsunuz.Bu arada sistem çökme konusunda göçmeyi engelleyen ve 5 yıl garantisi bulunan tesirli MUSKALARIMIZ satışa çıkmıştır.Muskaların sistemde etkili olması için 1200 Ziraat Şubesince satın alınması ve tarafımızca aktivitasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Şaka neysede,Zirattbankası sistemini hacı hoca ve/veya muska bile kurtaramaz.

13 Ekim 2006 23:43

donus
Daire Başkanı

TMSF ye geçen bir bankadan İFP olup almanyaya genel müdür atanan kişinin,bankadaki kara para savunması aklama ile ilgili gazete haberi..

'ZDF, Türk bankalarını karalamaya çalışıyor'

Ziraat International Genel Müdürü Çetiner, Alman ZDF'nin bazı Türk bankalarında kara para aklanabildiğini öne süren yayınının karalama olduğunu söyledi

KADİFE ŞAHİN

Alman televizyonu ZDF'nin Almanya ve Türkiye'deki bazı Türk bankalarını kara para aklamakla suçlayan yayınını değerlendiren Ziraat International Genel Müdürü Atilla Çetiner, kanalın tavırlarının Türk bankalarını karalamaya ve Türkiye yönelik bir tavır olduğunu söyledi.

Ziraat International'ın Ziraat Bankası sahipliğinde kurulmuş bir Alman bankası olduğunu ve Alman otoriteleri tarafından her açıdan denetlendiğini ifade eden Çetiner, ZDF'nin sorumsuz yayınının cezasız kalmaması için hukuksal çalışma başlattıklarını söyledi.

Avrupa'daki Yabancı Bankalar Birliği'nin de devreye girdiğini bildiren Çetiner, yayının bir ucunun da Türkiye'ye dayandırıldığını belirterek gerçek dışı yayın yapan kanal hakkında Türkiye'de işlem başlamasını beklediklerini de ifade etti.

Alman 'BDDK'sı denetliyor

"ZDF'nin yayını Türkiye ve Türk bankalarına yönelik genel bir tavırdır" diyen Çetiner, "Maalesef konunun şöyle bir ince noktası var. Kara para konusu banka ve finans kurumlarında en çok dikkat edilmesi bir konu.

Ziraat International'da özel olarak bu konudan sorumlu bir Alman arkadaşımız yıllardır çalışıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sahipliğinde bir Alman bankasıyız. Almanya'da kurulduk. Alman maliye ve diğer ilgili kurumları tarafından denetleniyoruz. Almanya'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olan BAFİN tarafından denetleniyoruz" dedi.

Çetiner şöyle devam etti:

"Sonuçta bunu genel bir hale getirip bir ucunu da Türkiye'ye uzatıp, Türkiye'yi kara para aklama cenneti veya mevduatın uygulanmadığı bir yer olarak göstermeleri son derece üzücü ve açıkcası önyargılı bir yaklaşım.

Bu konuda biz buradaki bankalar ile sürekli temas halindeyiz. Hukuki zeminde girişimlerde bulunuyoruz. Öncelikle bunun ilgili yayın kuruluşuna gerçek dışı yayın yapmalarından dolayı tekzip hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu bizi ve diğer bankaları bir karalamadır. Burada ve Türkiye'de bunun sonuna kadar peşinden gideceğiz. Bunun karşılıksız kalmaması lazım. Bunun için biz de elimizden geleni yapacağız. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız."

14 Ekim 2006 00:19

foremen
Memur

ziraat bankası=halkbank=imambank=akp bank doldurdular imamhatiplileri kayırmacı partililer

04 Kasım 2006 09:34

serindurus
Memur

arkadaşlar bulundugum bölge için konuşuyorum. hiçbirimiz akp li değiliz. inşalah diger bolgeler de bole bi ayrımcılıga gitmemiştir. ben mülakata giderken akp den adamım olmadıgı için elenecegimi düşnüyordum. diger arkadaşlarım da aynı fikirdelermiş. ama hepimiz girdik. ve akp ile alakamız yok. ziraat iyidir. devletindir. kotulemeyn. torpil heryerde oldugu kadar burda da olmuştur. keşke buna bi çare bulunabilse...

iyi gunler dostlar

21 Kasım 2006 18:53

donus
Daire Başkanı

AKŞAM GAZETESİNDEKİ HABER

Öğretmeni tefeci yapmayın

Bankalar, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından bıçak gibi kesilen 'konut ve taşıt kredilerini' tekrar canlandırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin ikinci Merkez Bankası olarak bilinen Türkiye Ziraat Bankası, öğretmenler için sürpriz bir kampanya düzenleyerek, konut ve taşıt kredilerinde faizleri, aylık yüzde 1.75'ten yüzde 1.32'ye çekti. Ziraat Bankası'nın, sadece 20-30 Kasım tarihleri arasında uygulanacağını duyurduğu kampanya, bankacılık sektöründe tartışma yarattı.

UCUZ FAİZ TARTIŞMASI

Ziraat Bankası'nın öğretmenler için uyguladığı düşük faizlerin, bankalar arasında bir faiz savaşı başlatmasından ve öğretmenlerin başkaları için kredi çekmesinden endişe ediliyor. Çünkü, 100 bin YTL konut kredisi alan bir öğretmen, kampanya sayesinde faiz ödemelerinde yaklaşık 16-17 bin YTL avantaj sağlıyor. Bunun örtülü bir 'tefeciliği' de teşvik edeceği uyarısı yapılıyor. Kampanya kapsamında kullanılacak konut ve taşıt kredilerinde, vadeler artsa da faiz oranları değişmeyecek. 36, 60 ve 120 ay vadeli konut kredilerinde de faiz oranı aylık yüzde 1.32 olacak. Banka öğretmenlerin kullanacağı eğitim kredisinin faizini yüzde 1.50, tüketici kredisinin faizini de yüzde 1.58 olarak belirledi. Bankanın, halen diğer müşterilerine uyguladığı konut kredisi faiz oranı ise aylık yüzde 1.75 seviyesinde bulunuyor. Böylece, Ziraat Bankası, öğretmenlere yönelik kampanya kapsamında konut kredisi faizlerinde 0.43'lük bir indirim yapmış oldu. Ziraat Bankası'nın, öğretmenler için düzenlediği kampanya, konut ve taşıt kredilerinde büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, Ziraat Bankası'ndan beş yıl vadeli 100 bin YTL'lik konut kredisi alan bir kişinin, yaklaşık 65 bin YTL faiz ödemesi gerekiyor. Aynı krediyi, 20-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenler kullanırsa, 17 bin YTL daha az faiz ödeyecekler. Bu da büyük avantaj sağlıyor.

BDDK İNCELEYECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Ziraat Bankası'nın kampanyasını yakın takibe aldı. Bankanın konut ve taşıt kredisinde rekor düzeyde indirime gitmesinin, tüketici kredilerini artırmanın yollarını arayan diğer bankalara da örnek olmasından endişe ediliyor. Ziraat Bankası'nın aldığı faiz kararları, bankacılık sektöründe 'öncü' niteliği olma özelliğini taşıyor ve aldığı her karar, diğer bankalar tarafından yakından takip ediliyor.

3. KİŞİLER ENDİŞESİ

BDDK, bankaların piyasalarda yaşanan dalgalanmadan önceki gibi, kaynak maliyetinin altında kredi kullandırmasından endişe ediyor. Kampanya ile ilgili bir diğer endişe de, öğretmenlerin kendileri için hazırlanan kampanya kapsamında başkaları adına kredi çekmesi. Kampanya kapsamında kullanılacak krediler, kredi kullananlara büyük avantaj sağlayacak. Bu durum da, kredi ihtiyacı olmayan öğretmenlerin de başkaları adına kredi çekmesine neden olacak.

--------------------------------------------------------------------------------

Aylık kredi taksitleri 300 YTL ucuzlayacak

ZİRAAT Bankası'nın konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 1.75'ten yüzde 1.32'ye çekmesiyle aylık taksitler de 299 YTL ucuzlayacak. 60 ay vadeli, 100 bin YTL'lik kredi için daha önce 2 bin 765 YTL ödeyen tüketicinin faiz oranlarında yapılan indirimle aylık ödeyeceği taksit tutarı 2 bin 466 YTL'ye, vade sonunda toplam ödeyeceği miktar ise 165 bin 884 YTL'den 147 bin 931 YTL'ye gerileyecek.

Hüseyin ÖZAY

07 Aralık 2006 22:44

yolçu
Aday Memur

ROKER ZİMMET OLAYLARI

Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş çapta zimmet davası Çorum'da gerçekleşti. Ziraat Bankası'nda müdür yardımcısı olan 51 yaşındaki Şerife Ö. hakkında, yurtdışında yaşayan Çorumlu gurbetçiler ile kentin zenginlerinin hesaplarından 8 milyon YTL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Rekor zimmet, bir Ziraat Bankası müşterisinin 'hesaplarında bir sorun var' diyerek bankaya başvurmasıyla ortaya çıktı.

Şube sorumluları Genel Müdürlüğe başvurarak olayın araştırılmasını istedi.

ARAŞTIRMA 1 YIL SÜRDÜ

Bir yıldır hesaplar üzerinde inceleme yapan banka müfettişleri, müşterilerin hesaplarında 8 milyon YTL'lik bir oynamanın olduğunu belirledi. Araştırmanın derinleştirilmesi sonucu bu işlemleri 30 yıldır şubede memur ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Şerife Ö.'nün yaptığı ve bunun ardından bu kişinin bankadan emekli olup ayrıldığı belirlendi.

GURBETÇİLER HEDEF

Müfettişler, çeşitli tarihlerde gurbetçilerin ve bazı işadamlarının hesaplarından yaklaşık 8 milyon YTL'nin aktarılmasında kullanılan fişlerin de kaybolduğunu tespit etti. Zimmetle suçlanan ve ortadan kaybolan Şerife Ö.'nün mal varlığına el konuldu. Yakınları aracılığıyla ifade vermeye çağrılan Şerife Ö. ifade vermeye gelmedi.

Olayın patlak vermesinden sonra Şerife Ö.'nün kanser hastası olduğu ve tedavi için İstanbul'a gittiği iddia edildi. Bankadan emekli olduktan sonra girdiği özel şirketin yetkilileri ise Şerife Ö.'nün şu an izinli olduğunu ve şehir dışında bulunduğunu söyledi.

PARALAR KİMİN HESABINDA

Bekar olan Şerife Ö.'nün incelenen hesaplarında paraya rastlanmadı. Oturduğu ev dışında üzerine kayıtlı gayrımenkule de rastlanmadı. Şerife Ö.'nün paraları bir yakınının üzerine geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Soruşturma sürüyor.

Her seferinde kadın müdür

Türkiye'de kayıtlara geçen en önemli zimmet suçlarında faillerin çoğunluklu kadınlar olması dikkat çekiyor.

? Emlak Bankası Beyoğlu Şubesi'nde mevduat hesapları şefi Sibel Buluş (39) 1997'de tam 2 trilyon lirayı 'çapkınlık ve hovardalık' yolunda harcadı. Buluş yakalandığında 20 yaşındaki kuaför kalfası sevgilisine ev ve araba, servis şoförü olan ikinci sevgilisine otobüs hediye etti.

? Denizbank Etiler Şube Müdürü Adviye Tepecikli borsacı sevgilisi için 1.5 milyon dolar vurgun yaptı. Ancak sevgilisi başka bir kadınla ABD'ya kaçtı. Tepecikli ise hapsi boyladı.

? Çağlan Çetinkaya, 1998'de müşteri hesaplarından 60 milyarı kendi hesabına geçirdi. Çetinkaya yakalandığında vurgunu kocasının lüks merakı yüzünden yaptığını söyledi.

? Esbank Tekirdağ Şubesi Müdür Yardımcısı Selman Handırı, Kıbrıs'ta binbaşı olan eşinin gönderdiği paraları borsada batırınca sahte imzayla müşterilerin hesaplarından zimmetine 53 milyar lira geçirdi. Yaşananlardan sonra işini, kariyerini kaybetti. Eşi ise ondan boşandı.

? Caddebostan Ziraat Bankası'nda müdür yardımcısı Dilek Dizdaroğlu, 5.6 trilyon lirayı zimmetine geçirdi.

? Hatice Zerrin Aydoğan, Bakırköy Türk Ticaret Bankası'nda müdireydi. Mudilerden para yatırırken otomatik virman yapılabilmesi amacıyla imzalı kağıt aldı ve onların bilgileri olmadan hesaplarındaki 1.5 trilyon lirayı kendi hesabına aktardı.

? Toprakbank Şişli Şubesi Müdiresi Billur Güzide Balyemez, 26 yıllık başarılı bankacılık serüveninde yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi. Ancak 2 milyon doları zimmetine geçirdikten sonra yakalandı.

Seyfettin METE / ÇORUM----- http://www.aksam.com.tr/#

19 Aralık 2006 21:27

bosphorus34
Aday Memur

eski bir kasap sokak çalışanı olarak canpare olayıyla ilgili gördüğüm bir kaç şeyi paylaşmak istiyorum. kasap sokakta çalıştığım dönemde yedek dosyaların tutulduğu bilgisayarlarda hp, microsoft ve fintek arasındaki sözleşmelerin taslaklarını görmüştüm. ne hikmetse bu sözleşme tarihlerindeki eski sayılara baktığım zaman hp ve microsoftun yalakaline'ı ilana hatta özel eklere boğduğunu gördüm. canpare rüşvet almanın bile yolunu pasif beşiktaşlı abisinin gazetelerine ilan verdirerek bulmuş. bu yöntemi takdir etmek lazım. türkiye tarihinde ilk defa bir kamu ihalesi için rüşvet faturalı olarak verildi. bu kadar da cüret olmaz diye tahmin edilse bile canpare yılmadan devam ediyor.

beyaz partinin kara kartalı beyaza boyama operasyonu ise pasif beşiktaşlı abi ve hükümet desteğiyle devam ediyor. şu andaki beşitaş yönetiminde beyaz partililer bulunsa da hedef beşiktaşı tamamen beyaza boyamak o yüzden yönetimi zor durumda bırakmak...

kasap sokak müdavimlerinden ilginç bir portre vermek lazım. pasif beşiktaşlı abinin ortaklarından bir tanesi egebankın içinin boşaltılmasında dolar dolu çuvalları taşırken murat demirele yardım eden kel kafalı umut olduğunu da hatırlayalım. canpare'nin banka boşaltmayı kimden öğrendiğini az çok tahmin edebiliyoruz. kel kafalı umutun başka bir marifeti de spordan sorumlu devlet bakanıyla bizzat röportaj yapmasıydı. röportajda italyadaki şike olaylarını soran umutun iki gün sonra gazetelerde çarşaf çarşaf resimleri çıkmıştı. bankacılıktaki para taşıma yeteneğini şike olayları için kullanmış ne yapsın işleyen demir ışıldar diye boşuna söylemiyorlar...

22 Aralık 2006 13:38

oguzavsar
Yasaklı

emeklisi dolanlar imza attı niyekine.....

Toplam 18 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?