Editörler : asaygincihan27
01 Nisan 2010 09:36   


ÖSYM il temsilcilikleri YGS ve LYS de sınav gözetmeni secerken kıstasları yok mu?

11 Nisanda YGS var. Okullardaki öğretmenlere YGS sınav görevleri gelmeye başladı. Tahminim 60-70 tl gözetmenlik ücreti veriliyormuş. Fakat kafamı kurcalayan şu. Aynı okulda 45 öğretmen var ve bunlardan bazılarına görev çıkmaş bazılarına çıkmamış ve görev çıkanların dağılımnda hiçbir ayırdedicilik gözükmüyor. Bir bakıyorsunuz 20 yıllık öğretmene görev istediği halde çıkmamış ama 5 yıllık öğretmene çıkmış. Aynı şey geçen yıl ÖSS de de oldu. Mesela geçen sene okuldaki 45 öğretmenin 42 tanesine çıkmış 3 tanesine çıkmamış biri 20 yıllık biri 8 yıllık bir de 12 yıllık öğretmen ama bunun yanıda 5 yıllık olan 3 öğretemene görev çıkmış. Okul müdürü biz bütün öğretmenlerin listesini görev istiyorlar diyererk gönderdik ÖSYM il temsilciliğinden bu sonuç geldi diyor. Bu yılda aynı şey oldu

Sonuç olarak bir öğretmen için 70 TL iyi bir para ve bu konuda görev almak istemeyen çok azdır. Fakat ÖSYM il temsilciliklerinin öğretmenlere görev dağıtırken nasıl bir seçim yöntemine baş vurduğu merak konusu. Bu konuda fikri olanları bekliyoruz.

01 Nisan 2010 11:58

Araxa
Aday Memur

Bizim bulunduğumuz ilçede öncelik kıdeme göre olacak şekilde görev verildi. Sanırım il veya ilçe MEM ler karar veriyor. bence gidin itiraz edin. Önceden bizde de keyfi görev çıkıyordu. İtiraz edenler çoğalınca şimdi sırayla herkese görev çıkıyor. Siz de itiraz edin ve MEM e yazılı bilgi isteyin neye göre görevlendirmeler yapılıyor diye. Çünkü sınav görevlendirmelerinin de bir yönetmeliğe göre yapılması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı Meerkezi Sistem Sınav Yönergesi Madde 13 te belirtilmiş .Yönergeyi inceleyin.

Salon başkanı ve gözcüler

MADDE 13- (1) Salon başkanı ve gözcülerin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda

belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine her salonda bir salon başkanı ve gözcü, her

5(beş) salona da en fazla 1(bir) yedek salon görevlisi öğretmen valilik/kaymakamlık tarafından

görevlendirilir. Salon başkanı/gözcü öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav bölgesindeki

öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi, aynı öğretmenin üst üste sınavda görevlendirilmesi

yerine farklı öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır.

01 Nisan 2010 13:54

rehberlikcileradına
Aday Memur

MEM lere sorduğumuzda öğretmen seçiminde bizle ilgili değil ÖSYM kendisi ayarılyor bizim müdahalemiz söz konusu değil diyorlar. Yani ÖSYM nin yaptığı tüm sınavlardaki öğretmen görevlendirmelerine biz karışmıyoruz diyorlar. Acaba doğru mu?

02 Nisan 2010 08:46

rehberlikcileradına
Aday Memur

Bu konu daha çok il merkezinde çalışanları ilgilendiriyor diye biliyoruz ama bir bakıyorsun ilçeden hatta köyden birisini de görevli yapabiliyorlarmış.

09 Nisan 2010 15:15

topalkartal
Kapalı

bu konuda yetkili ösym sınav merkezi yöneticilikleridir arkadaşlar. ve bunun meb le alakası yok. genelde o ildeki üniversitelerdedir bu yöneticilikler. ve görev yılı önemli bir kriterdir, tek kriter değildir ama..

30 Haziran 2011 11:46

esck
Aday Memur

1

ÖSYM

SINAV GÖREVLİLERİNİ BELİRLEME VE GÖREVLENDİRME

İLKELERİ

ÖSYM, sınav görevlileri atama işlemlerini Merkezi Atama Sınav Görevlendirme Sistemini kullanarak

gerçekleştirmektedir. 20 Mart 2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulan söz konusu sistemin

uygulama sürecinde edinilen gözlemler sonraki sınavlara ışık tutmuş ve sınavların atamalarında

iyileştirmelere gidilmiştir. Sınav görevlilerinin önerileri doğrultusunda Merkezi Atama Sınav

Görevlendirme Sistemi?ndeki iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

Merkezimiz tarafından, sınavlarda görevlendirilmek üzere bilgileri elektronik ortama aktarılan kişi

sayısı 450.000?dir. Sınavlarda görevlendirmeler sisteme kayıtlı olan bu kişiler arasından iki grupta

yapılır.

A Grubu Görevlendirmeler:

Sınav Merkezi Yöneticilikleri tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeler:

a. Bina Sınav Sorumlusu

b. Bina Yöneticisi

c. Bina Yönetici Yardımcısı

d. Kent İçi Nakil Kuryesi

e. Engelli Salon Görevlisi

f. Cezaevi Görevlisi

ÖSYM tarafından belirlenmiş olan ve Sınav Merkezi Yöneticilikleri tarafından gerçekleştirilen bu A

Grubu görevlendirmelerin esasları;

Bina Sınav Sorumluları: Bu görevlere atama, ilgili sınav merkezindeki en üst akademik unvandan

başlanarak yapılır. Yeterli sayıda akademik unvanlının bulunmadığı sınav merkezlerinde, Milli Eğitim

Bakanlığındaki unvanlara göre atama yapılır. Bu kişiler, fiili olarak görev yaptıkları binalarda bina

sınav sorumlusu olarak görevlendirilmezler, sadece diğer sınav binalarında bina sınav sorumlusu

olarak görev yapabilirler.

Bina Yöneticileri ve Bina Yönetici Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarına ait binalarda

görevlendirilecek Bina Yöneticileri ve Bina Yönetici Yardımcıları, ilgili binanın üst yetkilisi sayılan

Dekan ve Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı veya Fakülte

Sekreteri olmaktadır.

İlk ve ortaöğretim binalarında bu görevlilerin ilgili okulun Müdür ve Müdür Yardımcıları olmaları

koşulu aranır. Ancak, sınav görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu Sınav Merkezi

Yöneticiliklerine beyan eden ve mazereti ilgili yöneticilik tarafından uygun görülen görevlinin yerine,

mevcut görevine vekâlet edebilecek nitelikte olan okul görevlisi, ilgili binanın üst sorumlusunun

önerisi/leri doğrultusunda Sınav Merkezi Yöneticisi tarafından görevlendirilir.

Kent İçi Nakil Kuryeleri: Bu görevlere Sınav Merkezi Yöneticisi tarafından görevin niteliğine uygun

kişiler atanır.

Engelli Salon Görevlileri: Bu görevlere Sınav Merkezi Yöneticisi tarafından engelli adaylara sınavı

uygulayabilecek nitelikte kişiler atanır.

Cezaevi Görevlileri: Sınav uygulama esasları ve ortam koşulları dikkate alınarak, uygun görevliler

arasından Sınav Merkezi Yöneticileri tarafından atanır.

2

B Grubu Görevlendirmeler:

ÖSYM tarafından Merkezi Atama Sınav Görevlendirme Sistemi ile yapılan görevlendirmeler:

a. Salon Başkanı

b. Gözetmen

c. Bina Yedek Gözetmen

d. Sınav Merkezi Yedek Gözetmen

C Gurubu Görevlendirmeler:

ÖSYM Temsilcileri ve Bölgesel ÖSYM Temsilcileri: Profesörler, Doçentler ve ÖSYM Çalışanları

arasından Merkezimiz tarafından verilen eğitimlere katılan kişilerden görevlendirilmektedir. ÖSYM

Temsilcisi Ankara?dan, Bölgesel ÖSYM Temsilci ise Sınav Merkezine yakın illerden

görevlendirilirler. Temsilci görevlendirme işlemi, sınava ait aday atamasının hemen sonrasında sınav

merkezleri için tercih işlemlerinin http://smt.osym.gov.tr internet üzerinden alınması ile başlar.

Görevlendirme, puan ve sınav merkezleri için yapılmış olan tercihlere göre yapılır. Bu

görevlendirmeler Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin, Bina Sınav Sorumlusu, Bina Yöneticileri ve

Yardımcıları görevlendirme işleminden önce yapılmaktadır.

Atamalara Temel Teşkil Eden Ölçütler:

1. Unvan:

Akademik unvanlar ve Millî Eğitim Bakanlığı unvanları, atamaya temel teşkil eden öncelik sırası

ile aşağıda verilmiştir.

? Prof. Dr.

? Prof.

? Doç. Dr.

? Doç.

? Y. Doç. Dr.

? Y. Doç.

? Öğr. Grv. Dr

? Öğr. Grv.

? Arş. Grv. Dr.

? Arş. Grv.

? Uzman Dr.

? Okutman Dr.

? Okutman

? Okul Müdürü

? Okul Müdür Yardımcısı

? Öğretmen

2. Puan:

Başlangıç olarak sisteme kayıtlı her görevliye 10.000 puan verilir ve görevlinin aldığı her görevden

sonra bu puan, sınav ücreti hesabına geçtiği anda mevcut puanından düşülür. (1 puan 1 TL?dir.)

3

3. Sınav Binaları Tercihi:

Adayların sınava girecekleri binalara atamasıyla sınav yapılacak binaların belirlenmesi sonrası, bu

binalar için görevlendirmelere esas, havuzdaki tüm görevlilerin yapabileceği ?Sınav Binaları Tercihi?

işlemi için ?Görevli İşlemleri Sistemi (http://gis.osym.gov.tr) (GİS)? kullanılmaktadır. Bu işlemde en

az ?5? en fazla ?10? bina tercihi yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Hizmet Yılı:

Görevliye ait hizmet yılıdır ve aynı puana sahip görevliler arasında atama önceliğini belirler.

Sınava ait her bir bina tercihi için oluşturulan görevli kümesinde, unvan, puan ve hizmet yılı ölçütleri

kullanılarak atama gerçekleştirilir. Yapılacak olan atama, bina içerisindeki en üst unvana sahip

görevlinin Bina Sınav Sorumlusu olması esas alınarak yapılır. Aynı unvana sahip görevliler için

öncelik hakkı daha yüksek puanlı görevliye aittir. Aynı unvana ve aynı puana sahip görevli için ise

hizmet yılı esas alınır.

5. Görevlendirme Hiyerarşisi:

Görevlendirmelerde önce ÖSYM Temsilcileri ve Bölgesel ÖSYM Temsilcileri, sonra Bina

Sorumluları daha sonra da Bina Görevlileri atanır.

Sınava Dair Görevlendirme İşlem Adımları

1. Sınava dair bina ve salonların kesinleşmesinden sonra, A Grubu görevlendirmeler, Sınav

Merkezi Yöneticilikleri tarafından ÖSYM Yönetim İşlemleri Sistemi kullanılarak

gerçekleştirilir.

2. B Grubu görevlendirmeler ise görev almak isteyenlerin Sınav Bina tercihlerini,

?(http://gis.osym.gov.tr)? adresinden (GİS) yapmalarından sonra, gerçekleştirilir.

3. Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin atama işlemi ve görevlilerden tercih toplama işlemi aynı

anda bitirilir ve salon görevlisi olarak atanma işlemi ÖSYM tarafından program aracılığı ile

gerçekleştirilir (B Grubu Görevlendirmeler).

4. A ve B Grubu görevli atamalarının bitiminde, ?GİS? ortamı Onay/İptal İşlemleri için açılır.

Bu işlem ile görevliler sistemde belirtilen bitiş tarihine kadar kendilerine verilen görevi

onaylayabilir ya da iptal edebilirler.

Dikkat: Sınav Merkezi Yöneticiliği tarafından ataması gerçekleştirilen görevlilerin de GİS

sisteminden Onay/İptal İşlemi yapması gerekmektedir (A Gurubu Görevlendirmeler).

5. İptaller sonrasında boş kalan görev yerlerine tekrar atama, Sınav Merkezi Yöneticilikleri

tarafından yapılır.

6. Sınav görevini onaylamasına rağmen, iptal etmek isteyen görevli, geçerli mazeretini Sınav

Merkezi Yöneticilikleri bildirerek bu görevlerini iptal edebilirler.

Bu işlemler çerçevesinde sınavda görev almak isteyen tüm görevlilerin, ÖSYM?nin internet sayfasında

açıklanmış olan sınava ait Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihi arasında kalan süreçte GİS sistemini

takip etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI: ÖSYM bu ilkelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle

ilgililerin en güncel ilkeleri dikkate almaları önerilir. Yayınlanma Tarihi: 29 Haziran 2011

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?