Editörler : hopaliSafak Vaktii
02 Nisan 2010 14:59   


Modüler sistemde usta öğretici çalıştırılması program dışı değil mi?

Arkadaşlar bana acil olarak halk eğitim merkezlerinde uygulanan modüler sistem ile ilgili ayrıntılı bilgi lazım. Bana yardımcı olur musunuz?

Modüler sistemin uygulama kılavuzunu inceledim. Hep öğretmenden ve eğitim bilimleri ile ilgili kavramlardan bahsetmiş. Bu durumda lise mezunu usta öğreticilerin çalışamaması gerekmiyor mu?

Bir de ben bu programı 1-2 yı önce incelediğimde programı sadece öğretmen uygulayabilir diye okumuştum ne zaman ve nasıl değişti de şuanda usta öğreticilerin çalışmasına izin veriliyor.

02 Nisan 2010 15:13

nakışçı
Genel Müdür

Arakadaşlar bu konu ile ilgili dava açılmak üzere. Lütfen bilgisi olan paylaşsın.

02 Nisan 2010 15:33

hasan_gazi
Şef

arkadaşım söylediklerin tamamıyla doğru, yeni programda eğitim dersleride mevcut ve be dersleri öğretmenden başkası veremez. yönetmelikte halk eğitimle ilgili söyle bir yazı var, eğer bir kurs açılackasa bunu lisans mezunu birisi açmak zorunda, eğer lisans mezunu yoksa önlisans mezunu, o da yoksa lise mezunu,o da yoksa okuma yazma bilen ve mesleğinde iyi olan birisi kursu açabilir.eğer bulunduğun yerde senin branşınla ilgili bir kurs açılmışsa ve de diplaması senin altında ise halk eğitime başvurup o kursu kapattırabilir ve sen açabilirsin. sen açtıktan sonra başkalarında sıra gelebilir tabi.

02 Nisan 2010 16:12

nalan_16_
Müsteşar

merhaba nakışçı hocam şimdi bu konuyla ilgili nette bir araştırma yaptım. şöyle bir yaz buldum, bir inceleyin isterseniz yazıda bahsedilen 12. madde sanırım sorduğunuz soruyu azda olsa açıklıyor. maddede belirtilen genelgeleri bulup incelicem, bişeyler bulursam paylaşırım.

____________________________

03.08.2009 - 07.08.2009 AKSARAY HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

?577 Nolu MODÜLER PROGRAMLARI TANITMA SEMİNERİ?nin KURSİYERLERİ İLGİLENDİREN BİLGİ NOTLARI

1- Bundan böyle açılacak/düzenlenecek olan bütün kurslar/öğretim faaliyetleri (Programı Yayınlanmış Olanlar) kesinlikle Modüler Programlar üzerinden yürütülecektir. ?M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/07/2009 tarih ve B.08.0.ÇYG.0.15.02.02-602(99)/3627 sayılı, ?Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması? konulu yazısı/genelgesi)

2- Halk eğitimi Merkezlerinin uygulamaya devam edeceği ve kaldırılan programların listeleri merkezlere iletilmiş olup, uygulamadan kaldırılan kurs programlar için kurs açılmayacaktır. Diğer kurs programları uygulamadan/sistemden kaldırılana kadar uygulanmaya devam edilecektir. Ancak her kurs onayı alınmadan önce otomasyon sistemi kontrol edilerek kaldırılan programlar için kurs açılmayacaktır. Çünkü kaldırılan her program için ayrı ayrı yazı gönderilmeyecek olup, sistem üzerinden takip edilecektir.

3- MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinde yer alan ?Kurs Türleri? ile ilgili sınıflandırma (Okuma-Yazma, Mesleki, Sosyal ve Kültürel) artık kullanılmayacaktır. Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursların/öğretim faaliyetlerinin sınıflandırılması değiştirilmiş olup, halen 29 alan da 509 Modüler Eğitim Programı tamamlanarak sisteme atılmış olup, hazırlanma aşamasında olan Modüler Eğitim Programları tamamlandıkça sisteme atılacaktır.

4- Modüler Program Kodları (Foet Kodları), uluslararası standartlarda verilmiş kodlardır. Bütün ülkelerde aynı kodlar geçerlidir.

5- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursların/öğretim faaliyetlerinin ve sahip olunacak yeterliklerin belirlenmesi ile ilgili işlemler; 21/09/2006 tarihinde kabul edilen 5544 Kanun numaralı Mesleki Yeterlik Kanunu ile kurulan Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından 05.10.2007 tarih ve 26664 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ?Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik?e göre yapılacaktır. Programlar arasındaki denklik işlemleri düzenlenmiştir.

6- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursların/öğretim faaliyetlerinin sonunda belgenin yanında transkript düzenlenecek. Aldığı, almadığı, başarılı olduğu ve olmadığı bütün modüller transkript te belirtilecektir. Kursiyer bir kursun programında yer alan bütün modülleri tamamladığında belge ve transkript verilecek, değilse sadece transkript verilecek.

7- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursların/öğretim faaliyetlerinin programlarında yer alacak olan modüller için ?Modül Bankası? oluşturulmuştur.

8- (Bundan Böyle) Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursların/öğretim faaliyetlerinin sonunda yapılacak olan sınav, değerlendirme, denklik ve belgelendirme işlemleri 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre (?Sınav, Değerlendirme ve Belgelendirme Merkezi? tarafından) yapılacaktır.

9- Açılacak/düzenlenecek her türlü kurs/eğitim faaliyetlerinin alanı, meslek adı ve meslek seviyesi belirlenmiştir. Meslek elemanlarının tanımı ayrı ayrı yapılmıştır. Denklik programlarına göre 2. Seviye meslek kursları çıraklık, 3. seviye meslek kursları kalfalık, 4. seviye meslekler ustalık statüsünde olup, bu kursları tamamlayanlar sertifikalarını değiştirebileceklerdir.

10- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursların/öğretim faaliyetlerinin programlarına giriş koşulları programların başında belirtilmiştir. 4 üncü seviye kurslarına İlköğretim mezunu olmak, diğer seviyeler için okur-yazar olmak veya ilkokul mezunu olmak yeterli görülmüştür. Ayrıca 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü seviye meslek kurslarına katılacak olan kursiyerlerin daha önce hangi modülleri almış olmaları gerektiği her programın başında yer alan giriş koşullarında belirtilmiştir.

11- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kursları/öğretim faaliyetlerini tamamlayan kursiyerlerle ilgili istihdam alanları, eğitim-öğretim ortamlarının ve donatımlarının nasıl olacağı da programların başında belirtilmiştir.

12- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kurslarda/öğretim faaliyetlerinde görevlendirilecek Eğitimcilerin/Usta Öğreticilerin görevlendirilmeleri ?M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 2008/80 sayılı Genelgesi? ile Ekim 2007 tarih ve 2601 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan ?MEB Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Eseslar?a göre yapılacaktır. Ayrıca her programın başında, diğer hususlarla ilgili olduğu gibi görevlendirilecek eğitimciler/usta öğreticiler ile ilgili açıklamalar da yer almıştır. (*Sektör deneyimli alan öğretmeni - **sektör deneyimli teknisyen veya meslek elemanı - ***bu programla ilgili modül ve yeterlilikleri almış olan usta öğreticiler)

13- Her modülün sonunda değerlendirme sınavı yapılacaktır. (Sınavlar ortalama 40 dakika süreli olacaktır.) Programların başında ölçme ve değerlendirmelerin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

14- Bir kursiyer örneğin, 20 modüllük programa başladıysa istediği modülde ayrılabilir. Ancak geri dönüşünde baştan başlamayıp kaldığı modülleri tamamlamalıdır.

15- Diyelim ki 18 modülden oluşan bir meslek dalında kursa başlayan kursiyer, modüllerin tamamını tamamlarsa başladığı kursun meslek sertifikasını alacak. Ancak diyelim ki; 15 modülünü tamamladıktan sonra kursu bıraktı. O zaman; eğer 15 modüle karşılık gelen bir meslek dalı varsa onun sertifikasını, yoksa transkript-i verilecek. Ara verip kursa tekrar katılırsa kaldığı yerden devam edecek, baştan başlamayacaktır.

16- Kursiyer, örneğin A1, A2, ??, A10 kurslarından A10 kursuna katılmak isterse katılabilir. A1, A2, ??, A9?a kadar kursları bitirmek zorunda değildir.

17- Programlar arasında yatay ve geçişler düzenlenmiş olup, her programın başında yatay ve dikey geçişlerin nasıl yapılacağı, fark eğitiminin nasıl alınacağı, bir üst program için gerekli modülleri tamamladığında, aynı alanda veya farklı alanda mesleki belgeleri/diplomaları alabilir, hatta ortak modüllerden geriye kalan geçiş yapılacak alanla ilgili modülleri tamamlayarak farklı meslek alanlarına da geçiş yapabilir. Örneğin A Kursunun modülleri ile B kursunun modülleri arasında ortak modüller olabilir. A kursunu tamamlayan bir kursiyer B kursunun farklı modüllerini tamamlayarak B kursunun da sertifikasını alabilir.

18- Kursiyer isterse 4. seviyedeki bir meslek kursuna katılabilir. Daha önce ilgili alanda alt seviyedeki programları bitirme şartı aranmaz. Ancak giriş koşullarında belirtilen şartlarda gerekli olanları alma şartı vardır.

19- 03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Denklik Yönetmeliğine göre Kalfalık ve Ustalık Belgeleri ile Sertifikalar değiştirilebilir. Sertifikaları Mesleki Eğitim Merkezi (isterse) alabilir.

20- Açılacak/düzenlenecek olan bütün kurslarda/öğretim faaliyetlerinde uygulanacak yöntem ve teknikler ile öğrenci/kursiyer kazanımları ile ilgili ayrıntılar programların başında yer almıştır, eğitim ve öğretim faaliyeti olarak sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

21- ?Mesleki Gelişim Modülleri?nden zümrece belirlenen modüller kurs programına eklenebilir/eklenir.

22- ?Mesleki Gelişim Modülleri?nden kurs programına eklenen modülün süresi, kurs modüllerinin toplam süresine eklenir. Dolayısıyla süre sınırları yükselecektir.

23- Meslek seviyesi 4 üncü seviye mesleklerle ilgili, açılacak/düzenlenecek olan bütün kurslarda/öğretim faaliyetlerinde 440/224 saatlik ?Mesleki Gelişim Modülleri?nin ve mesleki uygulamalarının tamamı kesinlikle kursiyer tarafından alınarak tamamlanmalıdır.

24- Her programda yeterlik, modül ve içerikleri tablolar halinde yer almıştır.

25- Modüllerin seviyesi yoktur. Her seviyede modüller kullanılarak meslek programı oluşturulabilir.

26- Modül ve yeterlikler genellikle programdaki sırasına göre verilecek. Ancak zümre öğretmenler toplantısında görüşülerek modüllerin sıralaması değiştirilebilir. Modüllerin sıralanmasında işi yapımı sırasındaki uygulama sırası göz önünde bulundurulmalıdır.

27- Modüler programda 600 saatlik meslek sertifikası alan çalışma yeterliliğine, 1250 saatlik sertifika alan iş yeri açma yeterliliğine sahip olur. (Yurt Dışında)

28- Halk Eğitimi Merkezleri sadece Mesleki Beceri Geliştirme seviyesinde Kurs Programı hazırlayabilir. 2 inci, 3 üncü, ve 4 üncü seviye meslek kursu programı hazırlamayacaktır. (Genel müdürlük hazırlar)

29- Bir yeterlik en fazla 40 saattir. (Uluslar arası kabul edilmiş öğrenme süresi)

30- Bir modülde en az iki (veya daha fazla) öğrenme faaliyeti bulunmaktadır ve bundan sonra hazırlanacaklar için de böyle olacaktır.

31- Devam-devamsızlık işlemleri şu an hazırlanmakta olan yeni yönetmelik (Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği) yayınlanana kadar; kursun toplam süresine göre değil, her modül veya her ünite üzerinden 1/5 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

32- Sisteme atılan Modüler Eğitim Programları dışında, merkezlerinde uygulanmak üzere Halk Eğitimi Merkezleri tarafından Genel Müdürlüğümüze teklif edilen Modüler Eğitim Programları illerdeki formatörler veya Modüler Eğitim Programları seminerine katılan alan uzmanları tarafından hazırlanacaktır.

33- Modüler Eğitim Programları hazırlanırken Modül Bankasından yararlanılacak, şayet; bankadaki modüllerin dışında bir eğitim programı hazırlanacaksa, programın meslek analizi, işlem analizi ve modül içeriklerini oluşturma aşamaları tamamlandıktan sonra program teklifleri yapılacaktır.

34- Uygulanacak olan programlar, modüllerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu nedenle; modül bankasındaki modüller ve süreleri ile yeterlilikleri dikkate alınarak, programın yeterlik ve modül tablosu oluşturulmalıdır. Modül ve yeterliklerin programdaki uygulama süresine göre hazırlanacaktır.

35- Hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen Modüler Eğitim Programları alan/dalların ve mesleklerin kapsamına alınabilmesi için yapılacak tekliflerin belirtilen işlem basamaklarının gerçekleştirilmesi ve çalışmaların tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

_____________________

yazı için önce

http://www.google.com.tr/search?q=meb+mod%C3%BCler+sistem+%C3%B6%C4%9Freticileri&hl=tr&rlz=1T4ADBF_enTR315TR316&sa=2

bu linkten arama yapınız, karşınıza google'ın arama sonuçları sayfası çıkacak ve aşağıya kopyaladığım başlığa tıklayın yazı orada..

[DOC] Modüler Program.doc - www.fethiyehem.com

Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle

?M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/07/2009 tarih ve B.08.0. ... gibi görevlendirilecek eğitimciler/usta öğreticiler ile ilgili açıklamalar da yer almıştır. ... Sisteme atılan Modüler Eğitim Programları dışında, ...

www.fethiyehem.com/duyurudosya/Modüler%20Program.doc - Benzer

02 Nisan 2010 16:35

((İ&K))
Yasaklı

sen daha burdamısın

02 Nisan 2010 16:58

nalan_16_
Müsteşar

nakışçı hocam az önce eklediğim yazıdaki 12. maddede belirtilen

* Sektör deneyimli alan öğretmeni

** Sektör deneyimli teknisyen veya meslek elemanı

***Bu programla ilgili modül ve yeterlilikleri almış olan usta öğreticiler

maddelerini de araştırdım bakınız şimdi vereceğim bir örnek modülde bu maddelere değinilmiş.

örnek modül=> Çıraklık ve Yaygın Egitim Genel Müdürlügü/GiYiM ÜRETiM TEKNOLOJiSi/TÜRK BAYRAGI DiKiMi/MODÜLER PROGRAMI(YETERLiĞE DAYALI)

bu modülde içindekiler kısmında 3 sayfada yer alan programa ilişkin "EĞİTİMCİLER" kısmındaki açıklamalarda yukarıdaki maddeler yer almış

modül için linki veriyorum

http://cygm.meb.gov.tr/birimler/program/hem/program%20haz%C4%B1rlama%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20pdf/EK-2%20moduler_Program%C4%B1.pdf

yani benim anladığım yukarıdaki modüldeki açıklamada; modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler ibaresi yer aldığına göre onlarda modüler programların uygulandığı kurslarda görev alabiliyolar,buradan bu anlam çıkıyor.çok ta ayrıntısını bilmiyorum umarım bu bilgiler size yardımcı olur

02 Nisan 2010 17:14

((İ&K))
Yasaklı

yav bırak böyle boş beleş işleri ne var ne yok sanal kahraman

02 Nisan 2010 18:31

nalan_16_
Müsteşar

BAKINIZ ARKADAŞLAR, USTA ÖĞRETİCİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN 2009 YILINDA BAKANLIĞA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLAMIŞ OLDUĞU SÖZDE MAĞDURİYET RAPORUNU BULDUM,İLGİLENENLER İÇİN AŞAĞIDA VE RAPORUN ALTINA DA O SİTEDEKİ FORUM ALANLARINDA YORUM YAPAN LİSANS MEZUNU ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZ VE LİSE MEZUNU USTA ÖĞRETİCİLERİN ATIŞMALARINI BURAYA AKTARMAK İSTEDİM, TAKDİR EDERSİNİZ Kİ OKURKEN İNSANIN SİNİR SİSTEMİ ALTÜST OLUYOR, VAKTİ OLAN OKUSUN BENCE

İLGİLİ SİTENİN LİNKİ:

http://www.ustaogretici.com/?p=12

__________________________________________

RAPOR

USTA ÖĞRETİCİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

(BURSA)

KONU:

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞAN, USTA ÖĞRETİCİLERİN MEVCUT DURUMLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM

ÖNERİLERİDİR.

MEVCUT DURUM:

Türkiye genelinde yaygın ve örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı 40 bin civarında usta öğretici kamu hizmeti vermektedir. En az bir (1) eğitim-öğretim yılı ile otuz (30) eğitim-öğretim yılına yakın süredir, sadece yönergeler ve genelgeler doğrultusunda çalışmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlıklarını ilgilendiren protokol ile usta öğreticilerin görevlendirilmeleri yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına ait yayımlanan tüm yönerge ve genelgelerden de anlaşıldığı üzere, usta öğreticileri görevlendirme yol ve yöntemleri, her değişim ve düzenlemelerde daha da mağdur edici olmuştur. 2009 Eğitim-Öğretim yılına kadar eksik ödenen SSK primleri ile usta öğreticilerin emekli olma şansı ve hakkı bulunmuyordu. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni düzenlemesinde, SSK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması ile ilgili kanun teklifinin ardından, çalışanın yasal hakkı olan emeklilik hakkını (sürekli görev alması halinde) elde etmişlerdir. Ücretli usta öğretici kavramı bu yasal düzenleme ile sigortalı usta öğretici olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı da, uzun yıllar hizmeti olmuş on binlerce lise ve dengi okul mezunu, deneyimli çalışana statü vermesi halinde, (Ek 1 de) maddeler halinde sıraladığımız sorunlar tümüyle ortadan kalkacak ve binlerce usta öğretici iş güvencesine kavuşacaktır.

2006 yılından itibaren uygulanan (ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE Temmuz 2006/2586) ile Halk eğitim merkezlerinde 30 yıla yakın zamandır görev yapmış, lise mezunu olduğu için ilgili yönergenin 11.maddesinde belirtilen ibareler sonucu görev alamamış ve SSK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması hakkından mahrum bırakılmış yüzlerce usta öğretici, tekrar görevine dönebilmeyi sabırla beklemektedir.

Konu ile ilgili mağduriyetler Bakanlığa ve ilgili Genel Müdürlüğe tarafımızdan iletilmiştir. Ancak Genel Müdürlük , usta öğreticinin görev alamaması ile ilgili sorunların genel olmadığını, bazı Halk Eğitim Merkezlerinin eksik uygulaması sonucu olduğunu söylemiştir. (DİKKAT!!!)""Oysa Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, ilgili yönergedeki özel şartlar ibaresinin bağlayıcı olduğunu, dolayısıyla görevlendirme yaparken lisans mezunlarından başlayarak, görevlendirme yapıldığını, kendi uygulamalarının doğru olduğunu savunmuşlardır."" Bu çelişki sonucu derdini anlatamayan yüzlerce çalışan ya görev alamamış ya da siyasi destek alarak görevlendirilmişlerdir.

Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, usta öğreticinin yaşadığı bu sorunların 2008 yılı Eğitim-Öğretim dönemine kadar devam etmesi sonucunda, 01.12.2008 tarih, B.08,0.ÇYG.0.15.04.03/324( )-7066 sayı ve 2008/80 notu genelge yayımlamıştır.

Genelgede, ilgili yönergenin 11.maddesindeki özel şartlar ibaresinin göz önünde bulundurulmaması gerektiği belirtilmiştir. Ancak tarih itibariyle eylül, ekim aylarında yapılan görevlendirmelerden dolayı, genelge tam anlamıyla uygulanamamış yada bazı yerlerde kısmen uygulamaya konulmuştur. 30 yıla yakındır bu ve buna benzer binlerce sorun yaşanmıştır. Ve bu konuda Usta Öğreticilerimiz bir kısmı mağdur olmuştur. Sorunların çözümlenmesinde kalıcı haklar verilmediği takdirde yaşanan sıkıntılar son bulmayacak, katlanarak artacaktır.

Yine Okul öncesi Kurumlarda da benzer sorunlar yaşanmış ve meslek lisesi mezunu olduğu için, 10 yıla yakın zamandır görevlendirilen, ve büyük özveri ile çalışan 18 bin civarındaki usta öğretici görev dahi alamaz hale getirilmiştir.

Usta Öğreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez (Bursa), Şube ve Temsilciliklerimize, üyelerimiz yaşadıkları ve maruz kaldıkları haksızlıkları ve iş güvencesi ile ilgili taleplerini yoğun bir şekilde elimize ulaştırmışlardır. İlgili mercilere raporlar iletilecektir. Sayın Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek ve usta öğreticilerin sorunlarını iletmek üzere randevu talep edilmiştir.

11 Ağustos 2009 Salı günü Derneğimizin öncülüğünde, Türkiye genelinde usta öğreticilerle, Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşma kararı alınmıştır. Bilgilerinize sunulur.

EK:1

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A. Ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin Yönerge mağduriyeti,

(ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE Temmuz 2006/2586)

?..

Uzman ve usta öğretici

* Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır.

Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle

? Çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

? Alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler,

? Emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler

? Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır.

Çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır.

Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir???

? Aynı yönergenin genel şartlarının yanı sıra, özel şartlar da usta öğretici görevlendirilmesinin ilk koşulu olarak, eğitim fakültesi mezunu olması istenmiş ,ardından lisans mezunu ve sıralama aşağıya doğru olmak üzere devam edilmiştir. Ustalığı kabul görmüş ücretli usta öğreticilerden ihtiyaç fazlası müracaat olması halinde daha önceden görev yapmış ücretli usta öğreticiler kıdem sırasına göre görevlendirilecektir. Görevlendirmelerin bu çerçevede yapılması talimatı verilmiştir.

Genelde halk eğitim merkezlerinde uygulanan ve önceliği alan ibare lisans mezunlarını görevlendirme olmuştur. Geçmişte çalışanlar ise bazı halk eğitim merkezlerinde, değerlendirilmeye dahi alınmamıştır.

(İŞTE SAVUNMAYA BAŞLIYOLAR)

Oysa:

? Halk Eğitim Merkez ve merkeze bağlı kurs yerlerinde 30 (otuz) yıla yakın zamandır el sanatları, giyim, nakış, bilgisayar, kuaförlük vb. branşları çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler vermediği içindir ki, lise ve dengi okul mezunu usta öğretici bu işi görev kabul etmiş ve bu güne kadar başarıyla tamamlamıştır.

? Halk eğitim merkezlerine öğretmen ve kadrolu usta öğretici ataması yapılamadığı içindir ki;30 yıla yakın zamandır ek ders ücreti karşılığında, yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde öğreticilik yapmış olanlardan karşılanmaktadır.

? Türkiye genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde 17 bin civarındaki usta öğreticiler, yıllardır eğitim alanında personel boşluğunu tamamlamaya çalıştığı halde, Yukarıdaki madde hiç değişikliğe uğramamış, ısrarla hak ve emek yok sayılırcasına, doğrudan personel ihtiyacı olduğu halde uzun yıllar çalışan usta öğreticiler görmezden gelinmiştir.

? Ayrıca bu çözümsüzlük yumağına örgün eğitimlerde 10 yıla yakın süredir görevlendirilen 18 bin civarındaki okul öncesi usta öğreticilerde eklenince, mağdur olanların sayısı 40 bine yükselmiştir.

? Aynı şartlarda tarım bakanlığında görevlendirilen usta öğreticiler ve turizm-otelcilik mezunu olup, usta öğretici olarak, ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen çalışanlarda bu sorun yumağının içersinde yüzlerce çalışanla yerlerini almışlardır.

B. Bu anlayış ve uygulama sonucunda karşılaşılan zorluklar:

1- İl ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerine ve merkeze bağlı kurs yerlerine , ek ders ücreti karşılığında, 30 yıla yakın süredir eğitim-öğretim dönemleri (ortalama 8 ay) bu ihtiyaç ücretli usta öğretici tarafından karşılandığı halde kurumundan emekli olma hakkını alamamış ve iş güvencesinden yoksun çalışmıştır.

2- (BU MADDE YALANIN EN BÜYÜĞÜ) Norm kadro uygulamasında yaygın eğitim kurumlarına öğretmen atamaları yapılmıştır, ancak merkez dışında açılan kurs yerlerinde görev yapmak istemedikleri için, ya tayin istemişler yâda rehber öğretmen olarak görevlendirilmişlerdir. Köy, belde ve diğer alanlarda açılan kurs yerlerine 30 yıla yakın zamandır ücretli usta öğretici görevlendirilmiş barınma, yol masrafları kurs yeri bakımı ve tamiratı vb ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılamış her türlü zorluğa rağmen, görevini layıkıyla yerine getirmiştir.( ÇOK KOMİKLER YA BÖYLE Bİ SAVUNMA OLMAZ)

3- Yönergelerde ve genelgelerde net ifadelerin olmamasından, esnek ve olabilecek ibarelerin kullanılması sonucu,birçok halk eğitim merkezinde inisiyatif kullanılarak, bazı merkezlerde geçmişte çalışan usta öğreticilere öncelik verilmiş, bazı merkezlerde ise geçmiş çalışmalar yok sayılarak, yeni müracaatlara öncelik verilmiştir. (1996 yılında yapılan merkezi sınav sonucu usta öğretici görevlendirmesinde sınav+kıdem puanı kullanılırdı.) Şayet geçmişte çalışanlar, merkez müdürlüğü ile olumsuz durumlar yaşamış iseler, inisiyatif kullanma kaçınılmaz olmuştur. Örnek olarak yukarıdaki yönergenin 11.maddesinin , genel şartlar ve özel şartlar ibareleri ile de, uzun yıllardır hizmeti olan usta öğreticilerin görevlendirilmeleri tamamen inisiyatife bırakılmaya çalışılmıştır. İlgili yönergenin 11. maddesinden dolayı 2006 yılından itibaren görev alamayan yüzlerce çalışan mağdur edilmiştir.

4- Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin %90?ı lise, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu çalışanlardan oluşmaktadır. Bu güne kadar uygulamalı mesleki branşlarla, örgün ve yaygın eğitimlerde yetişkin eğitimi gibi zor ve zahmetli bir işi yapmışlar ve yapmaya taliptirler. Yeter ki ilgili ve yetkili merciler, usta öğretici mesleğini ellerinden almasınlar, ekonomik, sosyal alanlarda mağdur olmalarını önleyici tedbirler alsınlar.

5-(LİSANS MEZUNLARI OLARAK BİZİM ADIMIZA YRUM YAPMIŞLAR:) )Eğitim fakültelerini bitirenler, öğretmen sıfatını kazandıkları halde atanamayanlar, usta öğretici olmayı istemeseler de geçici olarak tercih etmektedirler. Bu konuda bugüne kadar birçok olumsuzluk yaşanmıştır.

(Görevi yarım bırakma, kurs yerini ve şartları beğenmeme vb ) üstelik aynı işi aynı mekânlarda kadrolu yapanlarla kıyaslanınca çelişki daha da derinleşmiştir. Bu sebeple Danıştay kararları çıkmış, mağduriyetlerin giderilmesi istenmiştir. Usta öğreticilik sıfatı hem lisans mezununda ve hem de en az lise mezunu olan çalışanda kullanılmamalı. (Örneğin uzman ve usta öğretici kavramları ile değerlendirme yapılabilir)

6- Meslek Lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu olanlar ve geçmişte en az beş (5) yıl çalışanlar usta öğretici olarak kabul görmek ve sıfatlandırılmak istemektedirler. İş güvencesi sağlanarak, daimi haklar tanınarak, yapılabilecek düzenlemelerle binlerce çalışanın sorunları çözümlenecektir.

7- 20 yıl ile 30 yıla yakın çalışan usta öğreticilerin,mezuniyetine ve SSK gün sayısına bakılmaksızın, bir defaya mahsus yapılabilecek düzenlemelerle, emeklilik hakkının verilmesi halinde, yüzlerce çalışanın yüzü gülecektir.

8-? Okul, toplumun insanlara eğitim sunma yollarından yalnızca birisidir. Aynı sonuçlar başka yollarla da alınabilir. Okulun yanında bu yollar da kullanılmalıdır. İşte, ?halk eğitimi? kavramı çerçevesinde düzenlenen eğitim etkinlikleri, bu görüşe dayalıdır.?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU ULVİ HİZMETİ VERİRKEN, GEÇMİŞTE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞAN, DENEYİMLİ , ÖZVERİLİ, İŞİNİ SEVEN USTA ÖĞRETİCİLERE İHTİYAÇ DUYACAKTIR. (LİSE VE DENGİOKUL MEZUNU,ÖNLİSANS VE YÜKSEK OKUL MEZUNU) USTA ÖĞRETİCİLER 30 YILA YAKIN ZAMANDIR BU HİZMETİ CANIGÖNÜLDEN YAPMAKTADIR. DAİMİ HAKLAR VERİLEREK BU ALANLARDA USTA ÖĞRETİCİ KİMLİĞİ VE STATÜSÜ DAHA BELİRGİN HALE GELECEKTİR. BÖYLELİKLE MESLEK LİSESİ MEZUNU VE MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU OLANLARIN VASFI VE MESLEĞİ NETLEŞECEK.BU GÜNE KADAR ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞAN BİZLERİN SIKINTILARINI, ZORLUKLARINI YAŞAMAMIŞ OLACAKLARDIR.

İlminur YİĞİTOĞLU

Genel Başkan

Usta Öğreticiler Yardımlaşma Ve

Dayanışma Derneği

Genel Merkezi

Bursa

________________________________________

İŞTE ATIŞMA İÇERİKLERİ, SAĞOLSUN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZ BİZLERİ İYİ SAVUNMUŞLAR..

Yorumlar (87)

irem

15 Ağustos 2009 saat 09:20

sayın bakanım bizler yıllarda bu devlate hizmet ettik emek verdik . bu emeklerimizi görmemezlikten gelmeyn artık uyandık bir derneğimiz var hepimiz bir olduk her geçen gün gücümüze güç katıyorz ve hakkımz olanı alacağz?.sizden bir bayan olarak desteklerinizi bekliyoruz ..sayın dernek başkanımz ilminur hanım hepimiz sizinleyz ne gerekiyorsa yapmaya hazırz.

selma

19 Ağustos 2009 saat 02:10

merhabalar arkadaşlar hep birlikteyiz demekle olmaz sorunumuzun çözüm yeri ankaraya gidelim bir sonuç alana kadar dönmeyelim bizleri oyalıyorlar oldubittiye getirip ufak bir şekerle ağzımızı tatlandıracaklar sonrada bir dahaki seçime diyecekler zamanımız az ne yapacaksak hemen yapmalıyız vekillerimize değil başbakanımıza çok güveniyorum bizler yüz 80-90 toplumun anne adaylarını kendi branşımızda eğitiyoruz okulöncesi gibi tolumun temelini eğitmiyoruz onlarla aynı şeyleri istemiyoruz usta öğtr kadrosu istiyoruz öğretmenlik kadrosu istemiyoruz buda bizim hakkımız almalıyız başarılar.

+1 seda

22 Ağustos 2009 saat 15:51

arkadaşlar ben başka bir şehirde üniversite okuyorum ama kendi memleketimde halk eğitim merkezinde görev almak istiyorum ders günlerinde memlekete geliyorum ama bana kurs açılmıyor. bunun yönergesini bilen veya bu konuya açıklık getirmek isteyenler lütfen cevaplasın?

şimdiden tesekkürler

songül

11 Eylül 2009 saat 01:21

ARKADAŞLAR O KADAR UZUN YORUM YAZMAYA GEREK YOK YOK 2006 YILINDAN ÖNCE ŞÖYLEYDİ YOK BÖYLEYDİ, BİZ ONLARDAN DAHA İYİ BİLİYORUZ İŞİMİZİ DEMEYE GEREK YOK DAHA ÖNCEDEN DE MÜDÜRLÜK SINAVI YAPILMIYORDU EN KIDEMLİ ÖĞRETMEN, DAYISI OLAN O OKULA MÜDÜR OLARAK ATANIYORDU.BEN GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM VE MALESEF ÖĞRETMEN OLARAK ATAMALARIMIZ ÇOK AZ SAYIDA YAPILIYOR. BEN BİR ÖĞRETMEN OLARAK BANA USTA ÖĞRETİCİ DENMESİNDEN HOŞLANMIYORUM AMA MALESEF BURASI TÜRKİYE YANLIŞLIK BURDA BİZLERDEN BU KADAR MEZUN VARKEN MAALESEF MİLLİ EĞİTİM BİZİM ATAMALARIMIZI HALK EĞİTİMLERE YAPMIYOR.MADEM BİZLERDEN ÇOK DAHA İYİYDİNİZDE NEDEN ÜNİVERSİTE KAZANAMAYIP VEYA OKUMAYIP ÜNİVERSİTELERİ BİZLERE BIRAKTINIZ. ÜNİVERSİTE OKUMAK KOLAY MI AYRICA BU YIL DANIŞTAY BU UYGULAMAYI HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE DE GERÇEKLEŞTİRECEK DAHA LİSE MEZUNLARINA BAĞIMSIZ SINIF VERİLEMEYECEKTİR.

irem

11 Eylül 2009 saat 10:29

songül arkadaşım ünv mezunu olmadığımızı nerden biliyorsun.bizhalk eğitim usta öğreticilerine lütfen saygılı ol.tabiki içimizde eğitm durumlar düşük olan arkadaşlarımz var ama şunu unutmayn ki onlar yıllardır emek vermişler fedakarlıklar yapmışlar.tabiki kadro almak hepimizin hakkı. bende üniv mezunyum 16 yıldır yaz kış çalışıyrm .kadro almak benim de hakkım .16 yıl içinde ne zorluklarla karşılaştğmı yada arkadşlrımın neler yaşadıklarını biliyormusunz..unutmadan belki sizin ünv okuma imkanınız vardı.ünv okumayan halk eğitim arkadaşlrm sizin kadar şanslı değillerdi malesef.sizden bir özür dilemenizi bekliyorum ünv mezunu arkadaşım..

+2 recoli

15 Eylül 2009 saat 11:11

Songül arkadaşım sen Halk eğitim ruhu nedir malesef bilmiyorsun?Cebinden para verip kursiyerine hiç kumaş yada malzeme almamışsın,kursiyerinin sevincini mutluluğunu paylaşmamışsın,ilk eteği bitirdiğinde yüzündeki bunu ben yaptım hocam derken ki ifadeyi hiç görmemişsin,sergide yaptığı işleri arkadaşlarına akrabalarına gösterirkenki ifadeyi görmemişsin bu öyle büyük bir hayat üniversitesi ki bir değil iki üniversite bile bitirmiş olsan bunları göremezsen Halk eğitimci olamazsın?.Onun için biz halk eğitimlerdeki usta öğreticilere bilip bilmeden konuşmayın.Benim çalıştığım yerde kız meslek lisesinde kadrolu giyim öğretmeni olup halk eğitime geçmemek için rapor alanlar var.Kadrolu gelmeyinceki merkeze bile köylere kimi gönderecekler üniversite mezunları burada atıp tutuyor ama iş gerçeğe binice biz üniversite mezunuyuz dağ bayır ne işimiz var gitmeyiz diyorlar.Onun içinmi okuduk diyorlar ben 19 yıldır bu işin içindeyim neler gördüm bir bilseniz idarecilerinize sorun bakalım kadroluylamı yoksa usta öğreticilerlemi çalışmak isterler?.:))SAYGILAR.

sevgi

16 Eylül 2009 saat 19:43

songül arkadaşımız madem usta öğretici olmak seni mutlu etmiyrsa aramızdan çık kendine dvletten kredi al ve bir giyim atölyesi aç o zaman kariyern daha yüksek olur en azında usta öğretici demezler size yönetici derler çok kopleksli ve egoist bir insansınz.biz halk eğitim usta öğreticilerin görevleri teorik ders veren öğretmenlerimzden dahada kutsal olduğuna inanıyrm çünkü mesleğimiz halkla ilişkileri kapsıyır her kesimden insanlarla bir araya geliyrz buda bizlere unurveriyr.. SİZ ONU YAPAMAZSINZ ?

prenses

21 Eylül 2009 saat 10:08

okul öncesi arkadsaşlarımızın işlerine son verdiler.ALLAH KABUL ETMESİN .acaba biz halk eğitim usta öğreticler için ne düşünüyorlar yada bizim işlerimize ne zaman son verecekler.HEPİNİZE İYİ BAYRAMLAR ARKADAŞLAR..

-1 elif

29 Eylül 2009 saat 18:13

yazık ya?ben bu yıl mesleki eğitim fak.el sanatları öğretmeni olarak mezun oldum.ama her taraf usta öğretici kaynadığından dolayı müdürler ihtiyaç yok diyorlar.zaten kpss sınavındaki kontenjanlarda a hertaraf usta öğreticilerle dolu olduğu için sadece 4 kişinin ataması yapıldı.müdürler de işlerine geldiği gibi hareket ediyor sanki hiç bir şeyin farkında değiliz.ama yakındır,dava acıcaz.o kadar yıl okuduk elimize öğretmen diplomasını verdiler,üstine başarılılarımızdan ötürü onur belgesi de verdiler,en iyi derecelerde mezun olduk ama kadro yok.dava açıp hakkımızı aramaya başlıycaz yakında.o.önceciler nasıl haklarını aldılarsa biz de alıcaz.çünkü müdürler başvurduğumuz halde ihtiyaç yok diyip ertesi gün elinin altındaki usta öğreticiyi göreve başlatıyor.bunların hepsi biliniyor.şimdi bi,raz vicdanınızı elinizin üzerine koyun.

adil toran

30 Eylül 2009 saat 21:54

arkadaşlar bende konservatuvar mezunuyum yükseklisans ta yaptım 5 yıldır ustaöğreticiyim drama branşındayım.. bence kadro hakkımızı kazanmak için sesimizi medya yoluyla duyurmalıyız ya tv ya gazeteler vs. insanlar böyle bir mesleğin olduğundan bile habersiz.

songül

01 Ekim 2009 saat 01:49

arkadaşlar nasıl bir zihniyete sahipsiniz anlamıyorum. Madem üniversite mezunlarından iyisiniz peki size şu soruyu sormak istiyorum.Usta öğretici belgesini halk eğitim müdürlüklerinden almadınız mı? Peki size kurs veren kişi usta öğretici miydi yoksa üniversite mezunu ÖĞRETMEN miydi? lütfen öğretmenlerle konuşurken saygılı olalım yok ben 19 yıldır kurs öğretmenliği yapıyorum yok ben 900 mt. yükseklikte görev yaptım istersen himalaya dağına çık bir üniversite mezunu kadar olamazsın.iyiki siz söylüyorsunuz 19 yıldır görev yapıyorum ben 12 yıldır mezunum ancak hiç görev almadım.Demek ki dayınız var ki o kadar yıl bu bilgi ile görev yapmışsın ve ayrıca şu ismi bozuk recoli yede cevap vermek istiyorum gömlege ilik düğmesi açmış ta çok mutlu olmuş hocam bak bunu ben yaptım dermişler kendisine sen nerden hoca oluyorsun en fazla ortaokul veya lise mezunusun doğru aslında seni kız meslek lisesine giyim öğretmeni yapacaklar.******************************************** ( YORUMUN KALAN KISMI SİYASİ İÇERİKLİ OLDUĞU İÇİN YAYINLANMAMIŞTIR / SİTE YÖNETİCİSİ )

+1 elif

03 Ekim 2009 saat 04:45

songül arkadaşım epey dertlisin,dertliyiz ama saygıyı yine de elden bırakmayalım.hassasiyetlerimiz aynı.ben de empati kurmaya çalışıyorum,empati kurarken daha fazla sinirleniyorum aslında ama neyse mesele bu değil.mesele sorunun makul ölçülerde çözüme kavuşması için neler yapılabilir noktasında düşünmek ve bişeyler yapmaya çalışmak.4 yıllık fakülteyi zorluklarla okuduk.zaten öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin aileleri( bilimsel olarak araştırılmış )öyle bol geliri olan aileler değil.bir kere paramız yoktu okuyamadık bahanelerini es geçin,bizim de paramız yoktu nasıl şartlarda okuduk çok şükür yine de rabbim namerde muhtac etmedi.okul deneyimi stajlar atölyelerdeki ameleliğimiz(!)atolyelerde öğrenci değil ağır bir işçi gibi çalıştık,canımız cıktı.meslek lisesi mezunu bir çok arkadaştan ben kendi adımı rahatlıla şunu söyleyebilirim ki çok dha fazla bilgi ve beceri donanımına sahibiz.aslında işi kim daha çok biliyor boyutuna taşımak da çok ayıp ve gereksiz ne var ki bazı arkadaşlara bunu belirtmek gerekiyor.aşağılık komplekslerini yenmek için lisans mezunlarının üzerine saldıranları da bir yere kadar anlayışla karsılayabilirim lütfen cümlelerinizi seçerek kullanın.hepimiz öğretmeniz nihayetinde değil mi,mahalle ağzı hiç yakışmıor ?songül kardeşim merak etme sorunlarımız inşallah çözüme kavuşacak,bak çeşitli sitelerde meslek lisesi öğretmen alımı çoğalacak,öncelik verilecek deniliyor.zaten işin bu kısmı halledildikten sonra sıra halk eğitimlere de gelecek?biz hanım efendiliğimizi koruyalım,topluma örnek olacağız değil mi?ayrıca,öğretmenlik öyle bilmem kaç metre yükseğe çıktım diyerek ne kadar vefalı olduğunuzu kanıtlayan bir öz veri örneği değildir.madem öğretmen olmuşssunuz çıkacaksınız,gerekirse öğrencinizin çok afedersiniz ama akan burnunu dahi silmelisiniz.bizler bu bilinçle yetiştik.bizim de öğrencilerimiz oldu,stajlarda.ve emin olun bir şey üretmenin keyfinin ne olduğunu çok iyi biliriz.eğer doldurduğunuz halk eğitimlerde bize de yer açarsanız bu keyfi biz de yaşamaya devam edeceğiz?

+1 recoli

12 Ekim 2009 saat 17:11

Evet sayın ismi güzel öğretmen arkadaşım songül hanım;Sanırım üniversite mezunusun ve 12 yıldır görev almadım diyorsun.Vallahi bunda suçu biz lise mezunlarında değil kendinde aramalısın.Bizler her yıl yazılı ve uygulamalı sınavlarla bu işe başladık.Öğretmenlerimde kadrolu öğretmendi ve usta öğreticilik için için beni müdürüme onlar önerdi.Ben lise mezunuyum.Hemde Ticaret meslek lisesi beş yıl Halk eğitime gittim yapılan sınavlarda 100 üzerinden 100 aldım.Ve ilk yapılan KPS yide 84 le kazandım.Sen yıllarca kazanamamışsan suçu başkalarında değil kendinde ara.Sağa sola pislik yaparak bişey elde edemezsin. Arkamdada asla dayım amcam olmadı.Ben evet 900 metrede çalıştım ve bu özveridir.Eğer sizler özveride bulunmanın ayıp yanını görüyorsanız bilemem.Benim anlatmak istediğim bu işi türlü zorluklarla kazandığımızı anlatmaktı.Arkamızda dayı olsa merkezde yapardık.Ama kafanızda bizi öyle düşman etmişsinizki aynı neden için çalıştığımızın bile farkında değilsiniz.Aldığınız eğitimde yazdıklarınızdan belli?Öğretmen olunca ağır işçilik neymiş göreceksiniz.Aaaa belki atanırsınız ki inşallah atanırsınız,başarılı kursiyerlere yeten biri asla olamayacağınız belli.Bu işte sadece bilgi yetmiyor canım Kadrolu öğretmen olursunuz ama Halk eğitim ruhu olmayan belli kurallara uymak zorunda olan rabot olmaktan öteye asla geçemezsiniz.Sizler kendinize güvenseniz bu yazıları yazma gereği duymazsınız.Bu arada ben kendimden ve işimden kesinlikle eminim ve bu yılda görev alacağımmmm?.:):)

recoli

12 Ekim 2009 saat 17:54

Ayrısa Songül hanım recoli oğlumun nicki dir ve adını simgeler.Anlamsız değildir .Ayrıca sizi üniversitede okutan hocalarınızın öğretmenleri veye öğretmenlerininde öğretmenleri ilkokul mezunudur hatırlatırım.

+2 recoli

12 Ekim 2009 saat 18:03

Songül hanım size iki msj yazdım çok merak ettiyseniz ben lise mezunuyum beş yıl halkeğitimin kurslarına katıldım.Dayım olduğu için değil usta öğreticilik sınavında 100 üzerinden 100 aldığım için işe başladım.Üniversite mezunu olabilmişsin ama kendinden büyüklerle nasıl konuşulacağını öğrenememişsin bizler heryaşta kursiyere eğitim veriyoruz.İlk kpsyi kazandım 84 aldım bugün gireyin yine kazanırım sen 12 yıldır başaramamışsın suç bizimmi.?Ayrıca Elif hanım el sanatlarını bitirmek çokta önemli değil senin öğreteceğin her işi anneannem gözü kapalı yapar.Arkadaşlar öğretmen olmaktan önce insanlara saygılı olmayı öğrenin.Ben özveri yapıyorum benim gibi tüm usta öğretici ARKADAŞLARIMDA BÖYLE ÇALIŞIYOR.

elif

13 Ekim 2009 saat 03:45

sayın recoli,

benim size veya bu sitedeki herhangi birine saygıyı edebi aşan herhangi bir cümlem oldu mu acaba?saygıyı öğrenin demişsiniz de kafam oraya takıldı.ben songül arkadaşımı bile burada teskin olmaya davet etmişken sizin beni saygılı olmaya davet etmeniz garip.neyse büyüğümsünüz,gene de edep cercevesini aşan bir tavrım olduysa kusura bakmayın.

el sanatları öğretmeniyim evet,peki nineniz,geleneksel türk el sanatları adına neler yapabilir biraz açabilir misiniz?mesela bir tezhib(altınlama sanatı,türk islam tezyini sanatlarının en nadide sanat dalıdır,bakınız kuran-ı kerim sayfalarınıdaki işlemeler tezhib örneğidir mesela) mesela minyatür yapabiliyor mu peki ebru?peki keçe nasıl terbiye edilir ve işlenir?ham seramik boyama ve pişirme işlemlerini bilebiliyor mu?sonra deriyi delerek işleyebiliyor mu?ahşap boyayabilir evet,nakış da yapabilir,diğer dallar dada belki bişeyler yapabilir lakin bu asla bu alanlara öğretmen gerekmediği anlamına gelmez diye düşünüyorum.öyle olsaydı bu gün halk eğitimde el sanatları adı altında çalışan bir sürü usta öğrtici olmazdı.zaten bizim isyanımız da bu ya neyse.ayrıca madem ninenizin bile yaptığı şeyler için bir öğretmene ihtiyaç yok söyler misiniz çalıştığınız branjta nineleriniz çok mu cahil,mesela iyi bir çocuk yetiştirememişler mi ki okul öncesi öğretmenlere çalışmaları için görev verilmiş?kendinizle nasıl çeliştiğinizin farkında mısınız?hakaret edeyim derken aslında keninizi aşağılamıssınız ben uyarmak istedim.ha bu arada biraz üzüleceksiniz ama size bir haber vereyim,arkadaşlar el sanatları öğretmenliğinden mezun tüm arkadaşlarla birlikte dava hazırlığı içindeydik,okul önceciler haklarını nasıl aldılarsa aynı yolu takip etmek istiyoruk,artık somut adımlar atmaya başladık,1-2 yıla kadar haklarımızı ele alacağız yani varsa dayısı filan olan yerini ne kadar sağlama alırsa alsın hoşçakalın demek durumundayız:)bu da benim gülücüğüm olsun,sizinki kadar güzel olmasa da?

ayrıca,songül arkadaşımın atanamamısnın temel sebebi burda 20 defa anlatsak boş ama sizlersiziz malesef,bu yıl bizden sadece 4 kişi atanabildi,dışarda binler var,dayılarının sırtıyla orada calışanlar(recoli hanım sizi kastetmiyorum yarası olan gocunsun)nasıl bir vebal altına girdiklerini biliyorlar mı acaba.sırf usta öğreticisi boşta kalmasın diye bakanlığa norm kadro açığı bulunduğu halde açık göstermeyen müdürler nasıl bir vebal atına girdiklerini biliyorlar mı acaba,hakkımı zerresine kadar helal etmiyorum?

+1 recoli

14 Ekim 2009 saat 08:20

sevgili elif hanım ben sanırım sinirlenip ileri gittim özür dilerim.Ama sizlerde iyi bilirsinizki üniversitede öğretmene sadece bilgi verilir her branşta bu böyledir.Gerçek öğretmenlik işin içinde öğrenilir.Bizler sizlerin görev almasına karşı değiliz.Ama lise mezunuda olsak yıllarca verdiğimiz bir çaba var ben 19 yıldır görev yaptım ve aldığım her kuruşu hak ettiğime inanıyorum.25 yıldır çalışan emekli olamayan arkadaşlarım var ve inanın biçok kadroludan daha başarılıdırlar.Halk eğitimlerde herkese yer var.Ama bu ayrımcılıklar yüzünden en sonunda ne olacak biliyormusun arkadaşım ne siz ne de bizler iş bulamayacağız olan da öğrenmek isteyen halka olacak.Merak etme bu çok yakın.Balık baştan kokar derler suç müdürlerde değil onlar heryerde olduğu gibi tecrübeli elamanı seçme yoluna gidiyorlar.Çünkü emir eri onlar .Ve biliyorlarki bizim işimiz sadece dersi vermekle bitmiyor .Her yaşta ve ve her seviyede insanla uğraşmak gerekiyor.Yeniler yapamayıp kursu bırakınca onlar zorda kalıyor.Sözüm sizlere değil belki çok başarılı olursunuz ama böyle durumlarda oluyor.Herkes haklı kendince bu karışıklıklar yüzünden malesef kursiyerler hala kurs açılsın diye bekliyor.Eminim hem sizler hemde bizler işbaşı yaparız.Bunu gerçekten diliyorum.Bakanlığın kimseyi zorda bırakmadan bu işi halletmesi gerektiğine inanıyorum sevgiyle kalın.

umut

16 Ekim 2009 saat 19:45

bende nakış öğretmenliği mezunuyum alımlar çok sınırlı olduğu için 4 yıldan beri halk eğitimde ahşap boyama, takı tasarımı kurdele nakışı brezilya nakışı el nakışı makine nakışı kumaş boyama kursları verdim.gün geldi cocuğumu ihmal edip dersleri uzattım gün oldu öğrencilerime malzeme aldım lisans mezunuysam kibirlenmedim sınıfı temizledim sobayı yaktım çünkü mesleğimi çok seviyorum yetiştirdiğim öğrencilerim usta öğreticiliğe başladı çünkü insanı seviyorum gönüllü olarak yazın ücretsiz ders veriyorum lütfen arkadaşlar insanımızın eğitilmeye ihtiyacı var inş. hepimizin dileği olur lütfen insanımıza ,sanatımıza, sahip çıkalım

şahin

17 Ekim 2009 saat 08:30

bazı ilçe müdürleri olyı abartıp ilk okul diplomasına bile kurs açtırıyor buna çıldırıyorum ben 3 yıl lise 4yıl eğitim fakültesi 5 yılda çalışma deneyimim var zorla açtırdım arkadaşlar sizce bu nedir

ŞERİFE

19 Ekim 2009 saat 15:50

HALK EĞİTİMDE BENDE ÖĞRETİCİYİM.ÜNVST MEZUNLARINA DİYORUMKİ NEDEN BİZİMLE KIYASLAMA YAPIYORLAR.KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE KADRO VERİLDİ.HAKLAR VERİLDİ.MEVSİMLİK ÇALIŞAN İLKOKUL MEZUNLARINA BİLE HAKLAR VERİLDİ.BİZDE HAKKIMIZI İSTİYORUZ.YILLARDIR EN ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPTIK YAPIYORUZDA DEVAMDA EDİCEZ.ÇÜNKİ BİZ GEÇİM DAVASINDAYIZ.SADECE DEVAMLILIK VE ÖZLÜKİSTİYORUZ.LİSE MEZUNU OLUPTA MEMUR OLAN ÇOK İNSAN VAR NEDİR ANLAMADIMKİ.

+1 meleknaz

22 Ekim 2009 saat 18:13

Arkadaşlar halk eğitimlerde usta öğreticiyseniz ve lise mezunuysanız hepinize geçmiş olsun.Müdürlere çok yetki verilmiş onların insiyatifindeyiz.Bazıları bizleri çalıştırmamak adına hiç usta öğretici çalıştırmıyorlar ünversiteliler dava açar diyorlar.:) onları çalıştırırlarsa bizde dava açacağız duyurulur:)Çalışanların öncelik hakkı var kanunen.Bu arada mahalle ve köylerden gelen kurs istekleri görmezden geliniyor.Muhtarlara baskı yapın kurs istesinler.Kendi kişisel isteklerine uymadığı için bizleri çalıştırmayan müdürleri kınıyorum.Sizlerde düşündüklerinizi ve bilgilerinizi yazın arkadaşlar ?.Usta öğreticilik belgesi hakkında bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen?sevgiyle kalın MELEK NAZ

+1 ÖZLEM

23 Ekim 2009 saat 00:34

ARKADAŞLAR İŞTE HALK EĞİTİMİN AMACI BUDUR ??PAYLAŞMAK?" SANATI, BİLGİYİ,EMEĞİ BEN HALI ve KİLİM ÖNLİSANS MEZUNUYUM 5 SENEDİR ÇALIŞIYORUM İLÇEDEYİM ÖĞRENCİ SIKINTISI YAŞIYORUM ÇABALIYORUM,ÇALIŞIYORUM KURSUMU AÇIYORUM.YETİŞKİN EĞİTİMİ ZOR KAPRİSİ BAHANESİ BİTMİYOR.BİZLER BUNUN GİBİ NİCE ZORLUKLARI AŞARAK KURSLARIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ TABİKİ KADRO HAKKIMIZ SONUNA KADARDA İSTİYORUZ ??SANATA veSANATÇIYA DEĞER VEREN İNSAN KENDİNE SAYGISI OLAN İNSANDIR?"

şahin

24 Ekim 2009 saat 19:55

meleknaz arkadaşım komik oluyorsunuz biraz mantık okuduk diyemi dava edileceğiz biraz mantıklı olun kabul edin suyunuz ısındı

+1 meleknaz

26 Ekim 2009 saat 17:38

Şahin arkadaş komik olan sizsiniz mantık okumanız fark etmez .Kanuni haklarımız var bizim suyumuz ısınabilir artık sizde çay demlersiniz:) Mantık bunun neresinde on yıllık yirmi yıllık usta öğreticileri çıkart yerine tecrübesiz acemilerle nereye kadar gidebilecekler göreceğiz.Ben kendi adıma görev alamazsam yerime yeni biri sırf üniversiteli diye alınırsa mahkemeye vereceğim sonucunda en fazla işsiz kalırım bunca yıllık emeğimi kimse bir kalemde silemez devlet bile olsa ?

songül

26 Ekim 2009 saat 21:45

Arkadaşlar; öncelikle hepinize saygı ve selamlar sunuyorum. Ben Konya Üniversitesi Giyim Öğretmenliği mezunuyum. Lise mezunu olarak girmiş olduğum KPSS puanında 94 aldım. Ancak arkadaşlar bilmelidirler ki lise ile üniversite KPSS soruları aynı düzeyde gelmiyor.Ben evli ve iki çocuk annesi bir bayanım çok çalıştım çabaladım üniversiteyi bitirmek için ne zor şartlarda okudum.Siz usta öğretici arkadaşlarım ben sizlerin hakları verilmesin demiyorum ancak bizi almayıp üniversite mezunlarını alırlar ise eğer mahkemeye veririm diyiyorsunuz peki neden okul öncesinde çalışan usta öğretici arkadaşlarınız çıkarıldı onlar mahkemeye vermediler mi sanıyorsunuz. Mahkemenin kararı öğretmen petegojik formasyon almayan bu dersi görmemiş kişiler sınıf açamaz öğretmenlik yapamaz. Sizlerede görev verilsin mesela okul öncesinde görev yapan lise mezunlarına yardımcı ablalık verildi size de halk eğitimlerde yardımcı ablalık verilsin. Yanlış anlamayın arkadaşlarım ama sizler tek başına bir sınıfta öğretmen olamazsınız ve bu konuda ben kendim bölge idare mahkemesine dava açtım. Temsilini de okul öncesi olarak gösterdim. Üniversite mezunu arkadaşlarıma sesleniyorum Başbakanlık gov. tr. adresine girin Halk eğitimlerde bu kadar boş kadro varken neden buralara öğretmen alımı yapılmadığını belirtin. Bunu da belirtin Bütçe diyiyorlar peki neden her ilde 200 e yakın kurs açılıyor ve onlara 700-800 lira maaş ödeniyor. Her ile 5 tane üniversite mezunu alınsa bu açık kapanmaz mı diye belirtin ve imeil yağmuruna ve sizlere cevap geliyor. Öğretmen alımları yapıldıktan sonra tabiki boş kalan kadrolara lise mezunu usta öğretici arkadaşlarımız alınacak bu sorun bu şekilde çözülür yoksa ben dava açarım ve kazanırım diyemezsiniz çünkü okul öncesinde de aynı sorun vardı üniversite mezunları dava açtı ve kazandılar. saygılar sunarım arkadaşlar üniversite mezunu arkadaşlarıma da sesleniyorum düşüncelerinizi BİMER? e yazın ve cevabını bekleyin arkadaşlar toplanalım.

ŞAHİN

28 Ekim 2009 saat 19:51

SONGÜL ARKADAŞIM YAZINIZI MEMURLAR NETTEN OKUDUM AYAKLAR ALTINA SERDİLER BİZİ İNŞALLAH OKUL ÖNCESİNE TANINAN HAKTAN BİZLERDE FAYDALANIRIZ HEM BİZ EL SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNLARI OLARAK BÜTÜN BRANŞLARI VEREBİLİRİZ Kİ BEN ŞU ANDA HALK EĞİTİMDE ÇALIŞIYORUM BİRÇOK BRANŞI GÖSTERİYORUM MÜDÜRDE MEMNUN BAŞKA HOCA ARAMASINA GEREK KALMIYOR BU DAVA İÇİN HER ZAMAN YANINIZDAYIM MADDİ VE MANEVİ

imgenur

30 Ekim 2009 saat 18:47

Değerli arkadaşlar,Burada hep okul öncesi ve otelcilikteki usta öğretici arkadaşların çoğunluk yazılarını görüyorum.Okuyorum birşeyler yapmaya çalışıyorlar.Değerli halk eğitimlerde çalışan usta öğretici arkadaşlarım lütfen ya ayrı bir yerden yazışalım yada buradan ama bizlerde üzerimizdeki baskıya artık dur diyelim.Birleşelim sonuna kadar birlik olalım diyen arkadaşlar Halk eğitim merkezlerinde çalışanlar imgenur@hotmail.com dan bana ulaşınız lütfen .Birilerinden birşeyler beklemektense biz birşeyler yapalım artık. Saygılar

+1 meleknaz

13 Kasım 2009 saat 16:20

Arkadaşlar şu bize görev vermeyi engelleyen genelge nedir duyan bilen varsa yazsın lütfen ya

+3 imgenur

13 Kasım 2009 saat 20:16

Değerli usta öğretici arkadaşlarım,Sayın Bakanımız Nimet ÇUBUKÇU hanımefendi tarafından tüm usta öğreticilerin sorunlarına çare bulunmuştur.Hepimiz kapının önüne konulduk hayırlı olsun okul öncesi öğreticilerden farkımız kalmadı.Hani verilen hak alınamazdı.Sevgili İlminur hocam daha ne kadar sessiz kalacaksınız üye olalım olmayalım artık kıpırdanmanın zamanı gelmedimi? NE MUTLU TÜRKÜM DİYEREK susacakmıyız?Derneğin avukatları yokmu neler yapabileceğimizi burada yazıp bizleri neden yönlendirmiyorsunuz?Bireysel olarak verelim tamam ama neler yapmamız gerekiyor yazın yapalım.Ödenmesi gereken birsürü borçlarımız var intiharı düşünen arkadaşlarım var sesimizi böylemi duyuracağız.DUYUN SESİMİZİ ARTIK?.!DUYURUN SESİMİZİ?.!

imgenur

13 Kasım 2009 saat 20:20

Ha bu arada sayın ilminur hocam işsiz kalmamızı tamamen derneğin çalışmalarına bağlıyorlar haberiniz olsun saygılarımla ?

+1 .su......

14 Kasım 2009 saat 02:33

slm:Arkadaşlar yazdıklarınızı okudum ve bir o kadarda şaşırdım,nedir? birbirinizle idişmeniz.Öncelik le kavramanız gereken kendi kendimizle kavğa değil,dayanışma-1 2.si sorunlara neden dernek sebep oluyormuş bunuda anlamadım?.Çözdüğümüz sorunlar için hiç tşk almıyoruz.Lütfen gücünüzü birleşmeye ve dayanışmaya harcayın.ÖRĞÜTLÜ TOPLUM OLMANIN BİLİNCİNİ KAVRAYIN LÜTFEN..

+2 imgenur

14 Kasım 2009 saat 11:22

Sevgili su? dernek yüzünden diye halk eğitim müdürlükleri diyor ben değil.Hak elde etmek bir yana ortalığı karıştırdılar alın hakkınız bu deniyor? ben demiyorum.ÖRGÜTLÜ TOPLUM OLMAK BİLİNCİNDEYİZ ama hala bir bilgi yazmadınız buraya ve heğimiz işsiz kaldık?.

gül

16 Kasım 2009 saat 04:07

imgenur arkadaş dernek yüzündenmi işsiz kaldınız doğrusu anlayamadım ne alaka bu konuyu açarmısınız.halk eğitimi müdürleri neye dayanarak dernek yüzünden diyor doğrusu onuda anlamadım.

imgenur

16 Kasım 2009 saat 18:24

Arkadaşlar müdürlere neden diye soruluyormu? Ama onlar haklarınızı aradı onun için bakanlık işin içinden çıkamayınca sizi böyle kapının önüne koydular ellemeseydiniz böyle devam ederdiniz diyorlar.Kimse elini taşın altına koymaya yanaşmıyor anlayacağınız.Birilerine suç atacaklarya günah keçisini derneği gösteriyorlar yani.

pınar

23 Aralık 2009 saat 00:33

Sevgili Meleknaz arkadasım?bende ıstanbulda bır halk egıtımde calısıyorum?burda bırakın lıse mezunu olanı..ılkokul meznlarını bıle usta ogretıcı olarak calıstırıyorlar.belgesı olup olmadıgıda mechull.adamı olan dayısı olan bu memlekette her ısını goturuyor..bızlerde anca burda kuru kuru konusuruz?hem muduru kendı adamlarını 40 saat gosterıyor..oysa hocanın yaptıgı ders saatı 5 saatı bıle gecmıyor..dayı meselesı arkadaslar bunlar..

+1 meleknaz

25 Aralık 2009 saat 09:02

Pınar arkadaşım mail adresime istanbulda hangi halk eğitimlerde bu yapılıyor yazarmısın genel müdürlüğe dilekçe yazıp atın bu genelge tüm ülkeye değilmi gerçi şuan kıdem yani çalışma yılına göre değiştirildi ama bizler mağdur edildikten sonra yanlışların üzerine gidelim arkadaşlar?

seyla.gazi

04 Ocak 2010 saat 21:38

merhaba arkadaşlar ben halk eğitim merkezinde görev almak istiyorum.Lisans mezunuyum fakat pedogojik formasyon sahibi değilim.Yorumları okudum ama aklım iyice karıştı.ben hangi sıfatla görevlendirilebileceğimi alınan ücretleri ve akşam hafta sonu ücret farkı olup olmadığını en fazla kaç ders saatine girebileceğimi sosyal haklarımın neler olduğunu merak ediyorum cevap verirseniz çok memnun olurum.

nazlı gül

06 Ocak 2010 saat 18:33

Değerli arkadaşım su kıdem hakkı var demişsin bunu müdürler hala kabul etmiyorlar ve hala görev alamadık.Bunu kanunla nasıl uygulatabiliriz.Ben yerimi bile söyledikleri halde açıkta kaldım.Daha önce çalıştığım yerdeki öğrencilerimiz bizleri isimlerimiz ile istediği için bide fırça yedik kurs açılmıyor diye milli eğitime ve kaymakamlığada dilekçe yazılmış diye.İlla üniversite mezunu diyor ama kız meslek mezununa kurs açıyor.Çıldıracağım ya müdürümün sözüne güvenip kart borcumu taksitlendirdim adam şimdi görev vermiyor.Öğrenciler hergün arıyor hocam kurs neden açılmıyor diye.Maddi manevi zarara uğradım ne yapabilirim bana yol gösterin .Saygılar

ŞIRNAKLILAR GRUBU

15 Ocak 2010 saat 00:30

arkadaşlar biz bir haftadır ankaradayız gitmediğimiz vekil çalmadığımız kapı kalmadı.halende görüşmekteriz şu ana kadar görüştüğümüz tüm vekil ve başkanlarımızdan olumlu cevaplar almış bulunmaktayız.inşallah işimiz ve eğitim hakımız bize geri verilecek gibi görünüyor.hiç bir zaman umudumuzu yitirmiyecez.ama bunun için daha çok katılım ve desteğe ihtiyaç var lütfen duyarsız kalmayalım,hakkımızı sonuna kadar savunalım.

gulay

16 Ocak 2010 saat 19:51

sevgılı sırnak grubu sızı tebrık edıyorum aylardır hıcbır calışma yapılmadı ankaraya sesımızı duyurmak için yapacagınız butun calışmalar için destek vermeye hazırım ama ben tamamen umudumu yıtırmıstım cuma gunu dernek başkanını aradım suan bır calışma olmadıgını soledı yapılan olumlu calışma varsa burdan bızlere bıldırırsenız sevınırım ben 93 den berı halk egıtımde usta ogretıcıyım butun calışmalarına destek verıyorum burdan haber edersenız sevgıler

+1 yaren

08 Şubat 2010 saat 20:55

slm arkadaşlar siteyi yeni gördüm.Bende 2000 den beri halı usta öğreticisiyim.Tekelciler nasıl sesini duyurdu bizde birlik olup sesimizi duyuralım.Filiz arkadaşımın dediği gibi birlikten kuvvet doğar.Kadro için mücadele edelim.

??????????????????????????????????

Yorumlar (37)

-1 recoli

23 Eylül 2009 saat 18:30

İyide arkadaşlar az önce müdürümle konuştum 25 saatlik emlakçılık için dört yıla yayın diye nodül geldi dedi halk eğitimler kız meslek liselerine dönüyor şimdide bu yazı ya biz usta öğreticilere ne olacak bilen yokmuuuuuu?

elif

29 Eylül 2009 saat 18:05

usta öğreticiler olarak sorunlarınız vardır elbette ama sizlere sadece şunu söylemek istiyorum.sayenizde 4 yıllık eğitim fak.mezunlarına yer kalmadı.her taraf usta öğrtici dolu ve bizler müdürlerin filan da işine gelmesi dolayısıyla buralarda çalışamıyoruz.hayata tutunmamız için tüm dalları kesiyorsunuz bir de ondan bundan şikayet ediyorsunuz. yuh yani.

recoli

29 Eylül 2009 saat 18:44

Elif hanım biz eğitim fakültelerinin yerine geçmek istemiyoruz yenilere görev vermesinler ama usta öğretici olarak sizin yaşınızdan daha fazla çalışmış olanlarında hakkını yemesinler.Bizler Hem lerde hayatımızdan memnunuz bizleri heryıl germesinler sadece özlük haklarımızı istiyoruz yoksa hiç bir kadrolunun yerinde gözümüz yokkkk canım

-3 elif

30 Eylül 2009 saat 01:21

sayın recoli,yapmayın Allah aşkına,yenisini eskisini nasıl ayıklamayı planlarsınız?bakın yeni yönetmelikte eskilede olduğu gibi önceliğin eğitim düzeyi en yüksek olandan alta doğru sıralama yapılarak görev verilmesi söylenirken,müdr bey başvuru dilekçemizi bir şekilde yok edip(çok kolay bir şekilde)başvuru olmadığından dolayı elimin altındaki akrabamı eşimi dostumu görevlendiricem diyor ya,var mı byle bişey.biz kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz,sizler de kendi çapınızda haklı olabilirsiniz ancak bu saçma sapan sistem yüzünden 25 yaşımda hala atama bekliyorum.atama olmuyor çünkü 4 kişi kontenjan açıldı.her taraf usta öğretici dolduğundan dolayı halk eğitim ihtiyaç var göstermiyor koca türkiyeden el sanatları öğretmeni açığı sadece 4 kişi olarak belirleniyor.söyler misiniz yeni bir hayata nereden başlanabilir?o kadar yıl okuduk en iyi derecelerle okulumuzu bitirdik,tabiri caizse üniversitede amele gibi çalıştık atolyelerden çıkamadık dönem boyunca sabah 8 de derse girip akşam 9 da okuldan çıktık,yetmedi evde sabahlara kadar devam ettik.tecrübe diyorsunuz,alın size tecrübe 4 yıl gece gündüz branş dahilinde olsun olmasın el sanatlarıyla alakalı ne kadar detaylı bir şey varsa ahşabından tutun,cama kadar,boyamadan tutun tezgib çini minyatüre kadar,sanayi nakışı,mak.nakışı,el nakışı,dokuma,deri vs..bu liste yaz yaz bitmez gece gündüzz çalışarak öğrenildi tecrübe edildi ancak illa ki bir kurumda çalışarak tecrübe etmekten bahsediyorsanız,sizler oralardan kıpırdamadığınız sürece bizlere yer açmadıınız sürece söyler misiniz nerede tecrübe kazanılacak.evet siz tecrübeyle alakalı bişey söylemediniz sitedeki yorumları okudum genel bir cevap yazmak istedim.sinirlrim çok bozuk,kimsenin sinirlerini yıpratmak istemem ama bari en azından kadro istiyoruz diye saçmalamayın.söylenilenlerde bir gerçeklik payı olsun.

+3 meleklerin sözu var..

30 Eylül 2009 saat 11:02

elif hanım buyrun meydan sıze kaldı o zaman usta öğretıcı adını bızden aldılar sıze verdıler sızın olsun o halde babası ölmus annesı ıle köy köy 500 lıra maassla gecınen ınsanların vebalıde sızın olsun bız ıstemezmıuydık unı mezunu olmayı ha söyleyın bıze kazanıpta okuyamayan kac tane kız var sen bılıyormusun maddıyat olmayınca ne yapsında okusun devlet calısın dedıgı ıcın calıstık bızler kafamızdan calısmadık bıze neden kızıyorsunuz bız bızı calıstran sonrada kullanıp atan devlete kızıyoruz herkes sızın kadar sanslı degıl unı okumayı hepımız ısterdık ?

-3 elif

30 Eylül 2009 saat 12:02

o küçümsediğiniz 500 liranın 1 lirasını hala kazanamamış biri olarak ortada bir vebal varsa size ,bize yüklemeden ben sisteme yolluyorum.keşke okumayıp kısa oldan (sizler gibi)3 kuruşa dahi olsa çalışma imkanım olsaydı.hem maddi hem manevi yıpranmasaydım.yazık!ne şartlarda okuduğumu ve benim gibi 100 lerce arkadaşım olduğunu düşünmeden konuşuyorsunuz.zaten babam zengin olsaydı,tuzumuz kuru sırtımız pek olsaydı bu satırları buraya yazmak yerine son model arabamın üzerinde günümü keyf içinde geçirmeyi yeğlerdim.yani sizin zannettiğiniz gibi bu mesleği seçenler öyle dört başı mağmur ailelerden gelmiyor?işin bu derecede arapsaçı oldugu bir meslekte bende seçimimi yaparken taaa en başta hiç öğretmen olmak için hayal kurmazdım ama neyleyim ki kazandım ve malesef okudum.yıllarım heba oldu.

+2 zeytin

30 Eylül 2009 saat 18:13

meraba elif hanım bende bir ustaöğreticiyim evet üniversite mezunu değilim benimde ablam abim üniversiteyi okudu kız kardeşim halen okuyor onu bugün yolcu ettik gerçektende kolay bişeydeğil dört yıl boyunca üniversiteye git gel yapmak hele maddiyat kötü olunca insan daha çok üzülüyor yalnız bende meslek lisesi cocuk gelişimini okuyup bitirinceye kadar bende bittim sabah 8 staj yaptım akşam5 ten 10 a kadar ders gördüm inanın üniversiteye gitmedim ama yinede 6 öğretmenden ders aldık öğretmenlerimizde dört tanesi hacetepeden mezun onlardan çok iyi eğitim aldık ve bizde diyoruzki kendi alanımızda görev yapmak istiyoruz ve bir çoğumuzda yıllarca eğitim verdik keşke eğitimimiz yarım kalmasa bukadar emek boşa gitmese ?inşallah sizde atanırsınız.

+2 recoli

30 Eylül 2009 saat 20:02

Elif hanım ben 9 yıllık kurs öğretmeniyim ama 19 yıllık olmam gerekiyordu.Arada boşluklarım var çünkü garantimiz yok karda hemde 900 metre yükseklikte 3 metre yüksekliğinde köye bir kilometre kala aracın kara saplanıp yaya yürümek zorunda kalmadığın için belkide şanslısın .KPS sınavını ilkini 84 alarak kazandım hala bekliyorum.42 yaşındayım.25 yaşında hayata yeni başlayabilirsin ayrıca biz kadroyu geçtik sözleşmeye bile razıyız ayrıca eğitim fakültelerine lafımız yok.Sizler biz usta öğreticilerle kendinizi üzmek yerine bizlerle hareket edinde bizi bu duruma düşürenlere bunun hesabını soralım bizler birbirimizi yerken karşıdan seyredip yapacaklarını yapıyorlar yakında halk eğitimleri meslek liselerine dönüştürecekler ozaman çalışmak için çabalayacağınız yerde kalmayacak haberiniz olsun.Eğitim mezunları ve hala çalışmakta olanlar usta öğretici arkadaşlarım kendinize gelin hep birlik olalım birlikten kuvvet doğar.SAYGILARIMLA

+2 bilge

01 Ekim 2009 saat 16:28

elif hanım lütfen bizim hakkımızda yorum yapmayın.üniversite mezunusun diye bizleri asalama hakkın yok.emin ol universitelilerden cok meslek lisesi ugrasıyo ediyor.gidin bir okula bakın lise mezunumu daha cok cabalıyo yoksa unv.mezunumu.güzellikle diyorum sakın sakın bizim hakkımızda asalayıcı tek bir kelime bile kullanma :)

elif

03 Ekim 2009 saat 05:10

güzel dileği için zeytin nickli arkadaşa teşekkürler.

ben empati kurmaya çalışıyorum ama kurarken sinirleniyorum neyse ,anlamaya çalısıyorum sizi. emeklerimiz heba oldu diyorsunuz.haklısınız,devletin sizn mağduriyetinizi gidermesi için birşey planlamsı gerekiyor.acilen hemde.planlasın ve bizi de artık atasın.ayrıca bu ülkenin bambaşka bir sıkıntısı daha var o da dürüst insan!!halk eğitime gidiyorum ,atanamadım diyorum,öğrenciniz var,şu şu şu alanlarda gerekli ekipmanları kullanabiliyorum,ders içi etkinliklerde kullanabileceğim her türlü donanıma sahibim diyorum.en azından bir dahaki atamalara kadar kendi harçlığımı çıkartacak kadar ders verin ,hem bilgilerim taze kalsın hem tecrübe olsun hem de işe yarayım diyorum.müdür bey harika karsılıyor,övgü dolu sözler sarfediyor sonra sizi arıycam diyor,dilekçenizi yazın diyor.bekle allah bekle cevap gelmez.müdürle tekrar görüşürken içeri bir bayan salınıveriyor,o gün göreve başlamak için evraklarını tealim etmeye gelmiş,10 yıllık usta öğrteiciymiş.öncelik müdürün DOĞAL anlayısına göre o bayana kayıyor tabi?acaba sizin çocuklarınız lisans mezunu olup da bu muameleyle karşılaşsa ne düşünürsünüz?..ayrıca okul önceciler mağdur,diğer branşlarda bir sıkıntı yokki bu veryansın niye?orta okul mezunu 20 yıldır görev yapan ana kraliçe müdürle nasıl bir ilişkisi olduğu herkesce biliniyor ,müdüre beni istemediğini söyleyip öğrenci olduğu halde beni görvlendirmesine mani oluyor. daha neler neler yaz yaz bitmez.sıkıcı olmak istemem kusura bakmayın.cok doluyum.ayrıca kimseyi küçümsediğim filan yok benim,hangi kelimeleri kullanacağımın bilincinde olarak yetiştim kimseden nasıl cümle kuracağıma dair emir alacak değilim.herkes haddini İNSAN OLARAK BİLMELİ.öyle değil mi.sonuçda kadorlu kadrosuz da olsa henüz mesleğe hiç başlamamış da olsak öğretmeniz.öğretmene yakışır şekilde konusmalıyız değil mi?

bir şey daha recoli arkadaşım:öğretmenlik özveri isteyen bir meslek,dağın zirvesi de olsa öğrenciye ulaşmak zorundayız.bunu aslen para için değil öğretmen bilinciyle yapmalıyız.gerekirse bir yere daha yazmıstım öğrencimizin burnunu bile silmeliyiz.bu nedenle şunu şunu yaptım şu kadar yıl şu şartlara katlandım demek biraz saçma gibi geliyor bana.yapıcaz tabiki de ,hepsine katlanıcaz.öğretmen olmanın gereklerinden biri de budur zaten.biz de staj gördük,bizimde stajlarda öğrencilerimiz oldu onlarla çok şey paylaştık,kışın soğuunda yüzümüzün felç olacağını zannettik okula ulaşmaya çalışrken ama bunlar problem değil hiç bir zaman.yeterki ulaşabileceğimiz öğrenci olsun.hepsine katlanır insan.

+2 recoli

05 Ekim 2009 saat 12:12

Sevgili elif hanım;görev alamamak seni öyle doldurmuşki benim anlatmak istediğimi bile görmemişsin.Boşver dilerim en yakın zamanda göreve başlar o fedakarlakların ne olduğunu anlarsın yaşamadan bilinmez.Ama ben anne olarak son yazdığınıza şunu söyleyebilirim çocuğumu kadrolu acemiye vermektense kodrosuz tecrübeliye tercih ederim.Eminim müdüründe böyle düşünmüştür.Dilerim Yüce Rabbim kalbindeki dileği verir?

recoli

05 Ekim 2009 saat 15:50

Tüm halk eğitimler okul öncesi gibi olacak diye ağırdan alıyorlar.Merkezdeki kadrolulara bile kurs açmadılar daha?

ben el sanatları öğretmenliği mezunuyum size başımdan geçeni anlatmak istiyorum bundan 5 yıl önce halk eğitime başvurdum kabul edip öğrenci bul dediler buldum pazartesi başlayacaktım birde ne göreyim benim bulduğum öğrencileri alıp lise mezunu birine kurs açtırmışlar o an yıkıldım ama allah büyük yıllar sonra o usta öğretici imza toplanarak atıldı onun öğrencilerinide bana verdiler hepimizin işi zor allah yardımcımız olsun

+4 meleknaz

19 Aralık 2009 saat 18:47

arkadaşlar Ankarada müdürler toplantısı yapılmış ve biz usta öğreticilerin önü açılmış haberiniz olsun

+1 Erdal ÖZCAN

19 Aralık 2009 saat 22:47

sevgılı meleknaz onumuz acılmıs derken cıkan sonucu acarmısın ve haber kaynagınız nedır

meleknaz

24 Aralık 2009 saat 18:49

Kızılcahamam da yapılan son müdürler toplantısında çalışma yılına göre görevlendirme yapılacağı söylenmiş arkadaşlar.Yani müdürlerinizin insiyatifine kaldık?Bizi destekleyen tüm idarecilere tekrar teşekkür ediyorum saygılar.Arkadaşlar sormak istediklerinizi lütfen imgenur10@hotmail.com adresinden sorarsanız daha açık bilgi alırsınız. Saygılar

03 Nisan 2010 02:53

nakışçı
Genel Müdür

Nalan hocam ilgilendiğin için teşekkür ederim. modüler programdaki 3. sayfanın eğitimciler kısmındaki 3. madde bizim de dikkatimizi çekti. tamda burdan davayı açabileceğimiz düşünüyorum. Avukat ile ayrıntılı görüşemedik yoğun olduğu için daha inceleyemedi. Önümüzdeki günlerde incelemesini sağlayacağım. bu maddeden beni anladığım "usta öğreticiler ilgili modül ve yeterliliğe sahip olmalıdır" ifadesine göre usta öğreticiler bu yeterliliğe sahip olamazlar. Çünkü modüler programın uygulama kılavuzunda eğitim bilimleri ile ilgili yeterlilikler var. Yani eğitim fakültesi mezunu olmaları gerekiyor. Şuanda halk eğitim merkezlerinde nasıl bir uygulama var genel olarak ben bunu merak ediyorum.

03 Nisan 2010 09:22

nalan_16_
Müsteşar

nakışçı hocam günaydın, evet modüldeki 3. madde dikkat çekici , o yeterlikleri nasıl aldıklarını bilmiyorum, acaba sertifika prograı şeklinde hizmet içi eğitim gibi kurs mu veriyorlar? halk eğitim merkezinde çalışmadığım için epey uzak kaldım işleyişten ama isteseniz daha önce görev yaptığım yere gidip müdürle görüşebilirim. usta öğreticilere(lise düzeyi) bu programı uygulatırken nasıl bir yol izliyorlar diye.bu merkezlerde çalışan arkadaşlarımız da işleyiş hakkında ayrıntıları öğrenip bizleri bilgilendirseler iyi olur. ama benim bildiğim bu yıl kurslar açıldığında lise mezunu olan her usta öğetici görevine sorunsuz başladı ve dediğiniz gibi modüllerin içinde formasyon dersleri varsa bunu yapmaları gerçekten düşündürücü. farklı bişey öğrenirsem yine bilgilendiricem, çabalarınız için teşekkür ederim görüşmek üzere..

05 Nisan 2010 15:42

nakışçı
Genel Müdür

Nalan-16 hocam bu konuda samimi olarak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gecem gündüzüm bu dava oldu. Somut adımlar atmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.

28 Temmuz 2010 01:01

zetbek34@hotmail.com
Kapalı

z e t b e k - k a ç a r ühüüüüüüüüüüü hüü üühüüüü! üyeliği sildim!

Toplam 11 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?