Editörler : Cüneyt Barışoglu
03 Nisan 2010 02:40   


Rapor Yenileme

Hayatımda böyle saçmalık görmedim,2006 dan önce rapor alan bir adam hasbelkader 2006 dan önce memur oldu ve şimdi çalışıyor ben ise 2006 dan önce rapor almama rağmen şimdi bir işe giremiyorum.Bu nasıl adalet ? Ya yoksa ben mi iyileştim de hiçbir özürlülük hakkından yararlanamıyorum.Geçen hafta hastaneye başvurdum özürlü maaşı alabilmek için doktorlar sen artık %40 alamassın dediler.Başımdan kaynar sular döküldü.Artık bir işe girme umudumda kalmadı.Ne yapsak arkadaşlar mahkemeye mi başvursak acaba..Yani 2004 yılında benimle aynı şartlarda rapor alan bir kişi bu hakkını, yani özürlü kadrosuna girme hakkını kullnmasına rağman ben o gün aynı şartlarda olmamıza rağmen artık bu kazanılmış hakkımı kullanamıyorum.Oysa benim durumumda hiçbir iyileşme yok ayrıca raporumda da sürekli ibaresi mevcut..Özürlüler için merkezi sınav açılırsa acaba bu raporumla başvurabilir miyim ?

03 Nisan 2010 11:18

idealist84
Kapalı

Rapor yenileme diye bir uygulama yok eğer raporunu kaybettiusen yeni rapor için başvuruda bulunacaksın ve yeni rapor alacaksın.

Artı rapor yönetmeliği değiştiği için eski raporlar zaten hükümsüz. Yeni rapor yönetmeliğine göre engel yüzdelerinde aşırı bir düşme oluyor.

04 Nisan 2010 05:11

ELmAnDER
Memur

raporumu kaybetmedim sayın editör.. benim derdim de zaten şu önceden raporu olan adama tekrar yüzde kırk vermiyorlar. yeni rapor getireceksin sınava girmek için derlerse o zaman ne halt işleyeceğiz..ben edeb. öğretmeniyim 4 yıldır atanamıyorum.meb ilk kez özürlü öğretmen alacak raporum 2006 öncesi acaba bu haktan faydalanabilecek miyim?? özürlü sınavına girmek için yeni rapor isterler mi acaba? sorunum bu. benim durumumda fakülte mezunu binlerce özürrlü var.bunlar resmen bizi özürlü statüsünden çıkardılar acaba koca devletin bu işten nasıl bir kazancı var bizi mağdur etmekten başka onu anlayamıyorum.bir de böyle bir mağduriyeti komuoyunun gözüönüne taşıyamayan onlarca özürlü derneği ne işe yarar? bunu da benim adıma(pardon binlerce mağdur adına) anasayfaya bir taşıyın lütfen memurlar net olarak.. bakın hergün bu sayfalara bakan onbinlerce üyeniz var. büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş olursunuz şüpheniz olmasın.değerli mi bilmem ama; binlerce de dua alırsınız..

06 Nisan 2010 16:04

kursadozer
Aday Memur

sınav başvurularında eldeki raporun sürekli olup olmadığına bakıldığı gibi son 6 ay içerisinde olup olmadığına da bakılıyor. Bildiğin gibi oranlar 2006 da değişikliğe uğradı büyük ölçüde.

ama kazanılmış hak olarak bahsettiğiniz konu 2006 öncesinde raporunu alıp işe yerleşen arkadaşınız için geçerli yani devlet gel buraya senin özür oranın %40 altına düştü çıkartıyoruz işten diyemez , denecek tek şet o arkadaşın nasibi varmış...

siz ise yeni rapor yönetmeliğindeki duruma göre hareket edeceksiniz mecburen. eski raporunuz geçerli değil haliyle. Allah yardımcınız olsun...

06 Nisan 2010 16:48

madenin
Kapalı

Elmander sonuç ne ben tam anlayamadım....Sen saglık kuruluna girdin mi? sana herhangi bir oran verildimi? hangi ildesin? birde raporu hakem hastaneden mi aldın? yazsana

08 Nisan 2010 00:06

ELmAnDER
Memur

Arkadaşlar ben raporu 2004 yılında devlet hastanesinden engelli memurluk sınavına başvurabilmek için aldım.Geçen yıl özürlü maaşı almak için başka bir ilde hastaneye başvurdum.Daha önceden yüzde kırk raporum olduğunu söyledim. Doktor sana şimdi yüzde kırk rapor veremeyiz dedi.Ben de heyete girmedim ve yani rapor almadım.Eski raporum hala elimde orada sürekli yüzde kırk özürlü ve işe girebilmek için verilmiştir ibaresi var.Benim sorunum şimdi meb özürlü öğretmen alacağı zaman acaba eskiden almış olduğum elimdeki yüzde kırk sürekli raporumla meb in açacağı sınava girebilecek miyim? Bunu merak ediyorum. Sorunum bu..Yani git yeni rapor getir derlerse bundan sonra engelli kadrolarına başvuru yapamayacak mıyım ? Eski raporum yanmış mı olacak..

08 Nisan 2010 00:18

ELmAnDER
Memur

Beş yıl üniversite okumama rağmen ilkokul ortaokul mezunlarının engelli statüsünde işe yerleştiği bir ülkede lisans mezunu olduğum için onların başvurduğu sınavlara başvuru bile yapamadım okulu bitireli 4 yıl oldu hala bir işe yerleşemedim.Ve şimdi anlıyorum ki artık bu kadrolara hiçbir zaman başvuru hakkım bile kalmamış.Özürlü statüsünden çıkartılmışım.İlkokul mezunları engelli kadrosundan kadrolu işçi ve memur olurken ben gidip üniversite okumuşum.anladım ki böyle insanların yönettiği bir ülkede şu halimle gidip 5 yıl okuyarak eşşekliğin daniskasını yapmışım. Bunu başbakana sorsam eminim ki bana vereceği cevap şu olurdu; birçok insana daha önce dediği gibi -'' Gidip bu sakat halinle üniversite okurken bana mı sordun kardeşim'' ? ... Yazıklar olsun bu yeni rapor yönetmeliğini çıkaranlara daha ne diyeyim öbür tarafta hesaplaşırız artık..İşte size ADALET VE KALKINMA..

08 Nisan 2010 09:16

andromedia
Daire Başkanı

elmander

yönetmeliği oku eski raporun yanmış değil.

16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in 13. maddesi;

Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi

MADDE 13 ? (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir.

(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yeniden belirlenir.

(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. hükümleri ile

kazanılmış hakları anlatan:

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,

b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu?nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır

Yukarıda anılan maddelere göre tekrar rapor istenilmesi gerekmemekte..Fakat burası Türkiye...herşey olabilir...

08 Nisan 2010 09:22

andromedia
Daire Başkanı

elmander kardeşim arkadaşın birinden kesip yapıştırdım son iki satır onun yorumu eskiye yönelik bir kesip atma yok sadece özür durumu değişmesi halinde yeniden rapor düzenlenir diyor. bide kazanılan haklar kısmında daha önce alınan raporlar geçerli diyor. merak etme sıkıntın yok. 1998 yılında bile rapor almış olsan geçerli. yönetmelik ortada

08 Nisan 2010 09:28

kaandilek58
Daire Başkanı

ama 2006 da yönetmelik değişti diyorlar andromedia bana özürlü memur alımlarının yönetmenliğini bulabilirimisin

08 Nisan 2010 09:32

andromedia
Daire Başkanı

iyiki yeni heyete girmemişin yoksa yönetmeliğe göre sınavlara bile giremeyecektin. zira yönetmelikte eski haklarla ilgili;

Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.

aslında yeni rapor istenirse benim raporum var demen yeterli. beyanın yeterli. süresi olmayan raporlardaki kalıcı özür durumlarında yeni rapor istenmesi YÖNETMELİĞE AYKIRI. kurum istese beyanın yeterli benim raporum var buyur kardeş diyeceksin. yönetmeliği iyi okuyun arkadaşlar yanlış bişeyler yapmayın.

08 Nisan 2010 09:40

köyörtmeni
Şef

elmander arkadaşım ben de özürlü öğretmenim raporum sürekli 99 tarihli inşallah sorun çıkmaz özürlü öğretmen nasıl alacaklar sınav olacakmı bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.iyi günler

08 Nisan 2010 10:07

madenin
Kapalı

Elmander arkadaşım devletin dili yazılıdır. Öyle şifaen yönetmelik degişti oranlar düştü artık yüzde kırk alamazsın diye bir şey olamaz...Yönetmeliğe göre çogu oranda düşürülmedi tam olarak bilmiyorumda...Bu kadar dert etmene gerek yok....

Ayrıca o nasıl bir doktor ki, saglık kurulu adına böyle bir iddiada bulundu...Saglık Kurulunda 10 tane doktor var ve o raporda 10 doktorunda imzası olmalı...Bunlar adına nasıl karar verdi anlamadım yaniii...

Benimde fikrimi soracak olursan hiç üzülme derim...Çünkü ögretmensen eger, normal olarak atanman, özürlü olarak atanmaya göre %99 daha avantaj sağlar sana...Özürlü ögretmen alımı ben hiç görmedim...

08 Nisan 2010 10:20

andromedia
Daire Başkanı

arkadaşlar eski raporlarınız geçerli. yeni raporlarda yeni belirlenen değerlere göre verilen yüzdeler var. sizin haklarınız saklı. milli eğitim bakanlığı özürlü öğretmen almaya sıcak bakıyor. öğretmen alacaklar bakanlık personel müdürleriyle bizzat görüşen arkadaşım var.

09 Nisan 2010 00:29

ELmAnDER
Memur

Andromedia dostum inş. onlar da bu yönetmeliği bizim gibi yorumlarlar ve raporumuz geçerli olur.

Ayrıca meb in hazırladığı yeni atama yönetmeliğinde engelli öğretmen istihdamından bahsediliyor.Ve bunun için ayrı bir sınav yapılması düşünülüyor ama taslak halinde daha yayınlanmadı yıllık kaç kadro ayrılacağı da muamma ayrıca yönetmeliğin bu yıl uygulanması da..

Hadi hayırlısı diyelim. Yapacak bişey yok beklemekten başka.

Artı engelli kadrosunun normal atamadan çok daha fazla avantajı var.

zorunlu hizmetten muaflık, erken emeklilik vs..

09 Nisan 2010 09:44

andromedia
Daire Başkanı

yorumu yok elmander kardeşim bunun açık net için rahat olsun.

09 Nisan 2010 12:01

GELİP GEÇİCİ
Aday Memur

iyi günler.2007 yılıda %40 rapor aldım.vergi indirimi için müracat ettim,Ankaradan 1 yılsüreli vergi indirimi hakkı verdiler.tekrar vergi indiriminden yararlanmam için,raporu yenilemem istendi.raporum sürekli idi.ikinci kez rapor aldığımda oran %35 oldu.eski raporum geçersiz mi arkadaşlar.bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.

10 Nisan 2010 02:29

ELmAnDER
Memur

sonunda beklediğimiz alımlar belli oldu.Ama şu oran mevzusundan kafayı yemek üzreyim raporuma bugün baktım 2003 tarihli, süreklidir ve ayrıca ilanda istenen çalışabilir ibaresi mevcut. sadece ayakta ve ağır işlerde çalışamaz yazıyor.Umarım bu raporla başvuru yaptığımda kabul ederler.

Size bi kaç gün önce bahsetmiştim meb atama yönetmeliği taslağının hazırlandığını ve artık engelli öğretmen alımlarının yapılacağının bu taslakta olduğunu. ben bu alımın gerçek olduğu kanaatindeyim.

Ama raporumuzu kabul etmezlerse ve yeni raporda yüzde kırk alamazsak o zaman bittik demektir..Andromedya arkadaşım selamlar inş. mutlu sona ulaşırız. :)Oranların değiştirildiği böyle bir yönetmelik saçmalığı yüzünden işe girememek beni gerçekten yıkacak.Bu yıl son umudum yaş 30 u geçti.

10 Nisan 2010 10:49

Sputnik_007
Kapalı

Elmander hocam merhaba,

Rapor yenileme ile ilgili benim durumum da sizinkiyle aşağı yukarı benzer durumda.

Konuyu genel bir değerlendirme ile ele almak istiyorum.

Bildiğiniz gibi rapor oranlarının düşürülmesi olayı yeni bir mesele değil. 2006 yılında başa gelen AKP hükümeti yaptı yapacağını ve 1998 yılındaki yönetmeliğe göre alınan raporları adeta bir anda yok etti. Fakat şimdi çok farklı bir durum da var engellilerin sınavla memur olabilmesi ile ilgili. Pek çoğumuzun dikkat etmediği bir durum. Sınav yönetmeliği 2004 yılında çıktı ve geçen ocak 2010'da "İş Başvuru Formu"nda ufak bir değşiklik yaptılar diğer her şey aynı. Yani sınav yönetmeliği 2004 yılında çıkan şekline göre 1998 yılındaki yönetmeliğe göre aldığnız raporla sınava girebilirsiniz diyor.

Şimdi bu tesbiti yaptıktan sonra sadede gelelim. Burada bir ikili uygulama durumu oluyor. Sınav yönetmeliğine göre sınava girilebiliyor olması gerekiyor. Çünkü sınav yönetmeliği 2006 yılından önce çıktı. Son değişikliğinde yeni rapor alınacağına dair bir ibare yok. Ancak yerleştirme yapılınca yeni rapor isterlerse yeni yönetmeliğe göre isteyebilirler.

Sanki sınava girmek işe girmek için değil de farklı bir amaç için gibi bir garip durum var.

Ben de işin içinden çıkamıyorum. Üstelik benim rapor da %50 oranlı ve "Çalışamaz" ibaresi mevcut. Muhtemelen bana da yeni yönetmeliğe göre %40 vermeyebilirler. Hem çalışamaz denip hem %40 verilmemesi, ne garip değil mi?

3-5 güne kadar resmi ilan çıktacaktır. Muhtemelen benzer şeyler isteyeceklerdir. Eğer sınava girerken istemeseler bile atama esnasında yeni rapor isteyeceklerdir. Dolayısıyla rapor yenilemek gerekecek.

Aslında bu 38 bin memur alınacak olayı tam bir AKP manevrası. Biliyorlar ki bu kriterlere uyacak insan sayısı az. Ellerinde istatistiki bilgi mevcut. Dolayısı ile biz kadro açtık ama engelli insan yokmuş. Başvuran olmadı diyecekler, işin içinden çıkacaklar. Güzel bir göz boyaması şeklinde seçim yatırımı olacak.

Forumlara bakıyorum da bazı arkadaşlar AKP yi yalaya yalaya adeta tükürükte bıraktılar. Ya sizin elinizden bu haklarınızı uzaydan ufolar mı gelip aldılar. Hayret ediyorum gerçekten insanlar çok balık hafızalı.

Sonumuz hayır ola.

10 Nisan 2010 15:10

ince85
Memur

YA ARKADASLAR BENIM RAPORUM DA SÜREKLİ YAZIYOR AMA ÇALIŞABİLİR ÇALIŞAMAZ İBARESİNİN HİÇBİRİ İŞARETLİ DEİL BU RSPORU ÖSS YE ENGELLİ TÜRÜNDE GİREBİLMEKİÇİN 2003 TE ALSIM MEB BU RAPORU KABUL EDEMİ ACABA

10 Nisan 2010 16:52

sevdallinka83
Daire Başkanı

arkadaşlar elimde 1 rapor var onu da verirsem elimd erapor kalmayacak.. nasıl yapmam gerekiyr.. aslı gibidir diye bitane çıkartmammı gereki raporum 2009 kasımda almıştım.. geçerlidir dimi..

Toplam 50 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?