Editörler : Cüneyt Barışoglu
04 Nisan 2010 23:36   


Yasaklı
cennette erkeğe huri ve kadına gılman var mıdr?

Cennette kıskançlık gibi duygular olmayacağı için böyle bir isteğiniz olmayacaktır. Hem dünya imtihanını kazanıp cennete girmeye layık olan takvalı bir kadın hurilerden üstün olacaktır. Bunlar bir nevi cariye veya hizmetçi gibi cennetlik olanlara hizmet edecektir. Gılmanlarda böyledir. Dünyadan giden kadınlar ise hizmetçi konumunda olmayacak erkeğin eşi ve kendisine hizmet edilen konumunda olacaktır. Cennetteki ahvali ora şartlarına göre değerlendirmelidir.

Peygamber (s.a.s) de Cennet ehlini şu şekilde tasvîr etmektedir.

"Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler" (Buhârî, Bed'ül-Halk, 59, Sıfâtü'l-Cenne).

Şu kadar var ki, dünyada iken iman etmiş ve salih kullar sınıfına girmiş kadınlar "hûrîler"den de üstündürler. Çünkü onlar bir taraftan şeytanlarıyla, diğer taraftan nefisleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Onlar, bu mücadelede galip gelerek, Hakk'ın rızasını kazanmış ve Cennete girmeyi hakketmişlerdir. Hûrîler ise kendi amelleri dolayısıyla cennete girmiş değiller. Allah onları, diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır. Peygamber (s.a.s)'in aşağıdaki hadisi bunu teyid etmektedir.

Ümmü Seleme, Peygamber (s.a.s)'e bir gün "Ya Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar. Rasûlüllah (s.a.s); "Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir. Ümmü Seleme; "Niçin" deyince O, şöyle cevap verir; "Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için" (Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81).

Kâinatın hadsiz feza boşluğunda Samanyolu Galaksisine mensup ve güneş sistemine bağlı şirin bir gezegen olan dünya memleketine imtihan için gönderilen insanlar, Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve O?na iman ile ibâdet etmek için mükellef kılınmıştır.

Yaratılış gayesine uygun iman edip iyi ameller işleyen mü?minler, bütün semâvi kitaplarda Cennetle müjdelenmiş ve orayı kazanmak için hayra ve iyiliğe teşvik edilmişlerdir.

Mükemmeliyetin ve güzelliğin her türlüsüne meyilli ve en yüksek derecesini aşk derecesinde arzulayan insan için, Kur?ân-ı Kerim?de Cennet nimetleri açısından detaylı bilgiler verilmiş ve onun da ötesinde Allah?ın rızâsı vaâd edilmiştir.

Ruhânî ve hissî bütün nimetleri içinde barındıran Cennet, aynı zamanda bedenî ve cismânî umum lezzetleri de ihtivâ eder. Yemek, içmek ve evlenmek Cennetin en yüksek nimetleri sırasında gösterilmiştir. Kur?ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin beyânına göre; dünya hayatında kurulan âile hayatları, eşlerin her ikisi de Cennete liyakat kazanmaları halinde ebediyen beraber olacak ve karı-koca münasebetleri sonsuza kadar Cennette devam edecektir. Ancak, imandan nasibi olmayan ve inkâr üzerine ölen eş, Hazret-i Nuh ve Lût Aleyhisselâmların hanımları ve Âsiye?nin kocası olan Firavun da olsa ebediyen eşinden ayrı kalacak ve inkârının karşılığını dâimi olarak Cehennemde çekeceklerdir.

İman ve salih amellerinden dolayı Cennete giden mü?min kadınları, Cenâb-ı Hak rahmet ve kudretiyle her türlü dünyevî ârızalardan arındırarak, tertemiz eşler sûretinde kocalarına iâde edecektir. Hûrilerden daha güzel olarak yaratılan o dünyalı kadınlar, eşlerine ebedî bir hayat arkadaşı olacak ve hûrilere sultan yapılacaktır. Hiçbir kıskançlık ve rekâbet duygusu olmaksızın sonsuza kadar sevdikleriyle birlikte Cennetten istifâde edeceklerdir.

Dünya hayatındayken evlenemeden âhiret âlemine göçen iman etmiş erkek ve kadınlar, Cennette evlendirilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. Fakat, çocuk olarak vefât edenler bu kayıttan âzâdedir. Kur?ân-ı Kerim?de geçen ?Vildânün muhalledun? tâbirinden anlaşıldığına göre, mü?minlerin bulûğ çağından önce vefât eden çocukları doğrudan Cennete gidecek, lâkin dâimî çocuk olarak kalmak sûretiyle, çocuk sevmek ve okşamak zevkini anne ve babalarına tattıracaklardır.

Ancak, bulûğ çağından önce ebeveynin teşvikiyle, mecbur olmadığı halde namaz kılan ve oruç tutan çocukları Cenâb-ı Hak büyükler gibi yaratacak ve amellerinin karşılığı bu farkı onlara ihsan edecektir. Kâfirlerin ölen çocukları da Cennete gidecek, fakat, hizmetçi olarak istihdam edileceklerdir. Akıl dengesi yerinde olmayanlarla hak dinden hâberdar olmayan Fetret Devri insanları da mükellef olmadıkları için Cennete gidecek ve kusurlarından muâheze olunmayacaklardır.

Kur?ân-ı Kerim?in sadece bir âyetinde geçen gılman tâbiri vardır. 52. Sûre olan, Tûr Sûresi 24. âyetinde ?Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır?. Sözlükte ?çocuk, bıyığı yeni terlemiş genç, hizmetçi? anlamına gelen gulâm kelimesinin çoğulu olan gılman, anlaşıldığı kadarıyla, Allah?ın (c.c) mü?min kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkârlık olan Cennet gençleridir. Onlar cennet ehline yiyecekler ve içecekler sunarlar ve bu vazifeyi görmekten mutluluk duyarlar.

Hûriler ise, Rahman-ı Zülcemâlin mü?min erkekler için cennette özel yarattığı ve dünyalık kadınların emrine verdiği çok güzel cennet kadınlarıdır. Bir çok âyet onlardan bahsetmekte ve onları târif etmektedir. Genel olarak ?İri gözlerinin beyazı saf, siyahı koyu, gümüş berraklığında beyaz tenli kızlar? olarak anlatılan hûriler, ?erkeklerine düşkün, başkalarında gözü olmayan, kimse tarafından dokunulmayan, inci tenli, yakut yanaklı, yaşıt genç kızlar? tarzında muhtelif âyetlerde tanımlanır. O kadar güzel yaratılmışlardır ki, hadis-i şerifte ?Hûriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor? denilmiştir.

Bu hakikati tefsir eden Bediüzzaman ?İnsanın, ne kadar hüsünperver ve zevkperest ve ziynete meftun ve cemâle müştak duyguları ve hasseleri ve kuvâları ve lâtifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek maddî ve mânevî her nevi ziynet ve hüsn-ü cemâle, hûriler camidirler.

Demek, hûriler Cennetin aksâm-ı ziynetinden yetmiş tarzını, bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek sûrette giydikleri gibi, kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden, belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemâlin aksamını gösteriyorlar. ?Orada, canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır? âyetinin hakikatini gösteriyorlar.? (Sözler s. 813) Ancak, dünyalı kadınlar salih amelleri farkından dolayı daha güzel olarak yaratılacak ve birden fazla dünyada evlilik yapan mü?min kadınlar da tercih ettiği ile birlikte

04 Nisan 2010 23:40

eenternasyonelita
Yasaklı

tür suresinin 24,ayetinde gılman tarif edilmiştir..............

bir sorum daha olacak

kuranı kerimde cnnete insanın isteyeceği her şey gerçekleşir.

benzeri ayetler var.

cennete içki serbest midir ?

misal kişi isterse olur mu ?

lütfen

bildiklerinizi paylaşalım.....

04 Nisan 2010 23:47

hattaboğlu
Genel Müdür

serbest ama rakı votka viski değil...yanında balık beyaz peynir de yok...

ama bu dünyada bunlar varsa cennet te yok ...

06 Nisan 2010 17:24

_nesil
Yasaklı

hattabın oğlu işte:)

06 Nisan 2010 17:29

eenternasyonelita
Yasaklı

nesil hocam

yeminle ben soruyu ciddi sordum

gerçekten cennette huri ve gılman varmıdır?

bir de cennete serbestlik ne ölçüdedir?

içki sadece aklıma gelen bir örnek..

ki zaten ben içki içmem.....

06 Nisan 2010 17:34

16again
Şube Müdürü

eenternasyonelita,

Olsun ister misin?

06 Nisan 2010 17:45

peygamberçiçeği
Aday Memur

cennete gitme derdi bu kadar adi olmamalı

06 Nisan 2010 17:48

peygamberçiçeği
Aday Memur

adi olmaktan kastım,insanın id duygusundan olmasıdır cinselliğin.yanış anlaşılmasın ,bir müslüman tüm yaşamını huriyle gılman için geçirmez,bence saçmaa bir düşünce.

06 Nisan 2010 17:51

eenternasyonelita
Yasaklı

kardeş ben olandan bahsetmek istiyorum sen

adi felan diyorsun..

kafama takıldı gerçekten var mı yok mu

daha doğrusu açıklayan bir ayet varmıdır ?;,

ikincisi ben içki içmem..

ne yani bişeyi sormak için illa ki yapmak mı lazım ?

07 Ağustos 2012 08:56

Bezbozhnik 3
Kapalı

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467935203226065&set=a.178170675535854.40214.178165428869712&type=1&relevant_count=1&ref=nf

07 Ağustos 2012 09:20

memursavar1
Yasaklı

bahsi geçen gılman erkekler içindir

Huri ile Gılman

Ben dervişim deyene, bir ün edesim gelir

Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir

Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür

Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir

O da gölgedir deyu, ta'n eylemen hocalar

Hatırımız hoş olsun, biraz yanasım gelir

Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam

İki kanat takınam, biraz uçasım gelir

Andan Cennete varam, Cennette huriler görem

Huri ile gılmanı, bir bir koçasım gelir

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeker, bir Molla Kasım gelir

Yunus Emre

07 Ağustos 2012 09:23

zeynepF
Şube Müdürü

Allah razı olsun, hoşgeldim kulum desin, cennette cok bişi istemem, ehlinden olayım yeter, varsın hepsi erkeklerin olsun,ne huri, ne gılman istemem;)

07 Ağustos 2012 11:18

onur klasduruş
Yasaklı

dileyen, kadına da , erkeğe de en güzelinden eşler vardır ...

ora garanti, çalışmaları bu tarafa kaydırın .. :)

07 Ağustos 2012 11:19

chemystical1
Yasaklı

Cennette iken Pelin Batu, Neslihan Darnel, Şebnem Ferah, Marya Şarapova dörtlüsünü istesem verirler mi?

07 Ağustos 2012 11:23

onur klasduruş
Yasaklı

o dörtlüyü isteyene bu dörtlü bonus veriliyor

pala bıyık remzi, köse hüsmen dayı, çakal rüstem ve yamuk hayri .. aman dikkat ..

:))

07 Ağustos 2012 11:25

zeynepF
Şube Müdürü

hakeden hakettiğini alacaktır hiç şüphen olmasın

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?