Editörler : Cüneyt Barışoglu
19 Nisan 2010 09:48   


Görevde Yükselme Genel Yönetmeliği Uygulaması

Biz Memurlar her geçen gün yeni kazanımlar elde edeceğimiz yere, yeni bir kayıplar yaşamaktayız galiba!

Şöyle ki; 12/03/2010 tarih ve 27519 Sayılı Resmi Gazete'de "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" yayınlandı. Bu Yönetmeliğin 9. maddesinin (b) bendinde " b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir..? denilmektedir.

Bu maddeye dayanarak Kurumların İnsan Kaynakları birimleri değişik yorum yapmaktadırlar. Yönetmeliğe dayanarak sınavı kazanıp yedekde bekleyenler için yeni bir kısıtlama getirildiği belirtilmektedir. Konuyu aşağıda biraz daha ayrıntılı olarak yazıyorum. Eğer Kurumların yorumladıkları gibi ise Memurlar Yeni Bir kayıpla karşılaşıyor gibi!

Kurumumuz 2009 yılında görevde yükselme sınavı yaptı. Bu sınavda çok sayıda boş Şef, Müdür Yardımcılığı ve Müdür kadrosu var iken boş kadroların yarınsından bile az kadroya sınav açıldı. Bu açıkta bulunan Şeflik, Müdür Yardımcılığı ve Müdür kadrosuna sınavı asil olarak kazanıp atanan arkadaşların birisinin boşta bulunan Şef, Müdür Yardımcılığı ve Müdür kadrosuna çekilmesi durumunda, bu boşalan kadroya atanmak daha önceleri mümkündü.

Çünkü Daha önce kurumumuzda açılan görevde yükselme sınavında yukarda bahsetmiş olduğum gibi bir çok arkadaşımız yedekten atamaları yapılmış ise de; şuan 12.03.2010 tarih ve 27519 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan görevde yükselme yönetmeliğindeki değişiklikte bahsedildiği üzere

"Duyurulan kadro veya pozisyonlardan:

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir...?

Gerekçesiyle atamaların yapılamayacağı şifayı olarak söylenmektedir. Bu yönetmelik 2009 yapılmış olan ve halen atamaları devam eden bizim sınavlarımız üzerinde bağlayıcı etkisi varmıdır?

ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?