Editörler : asaygincihan27
22 Nisan 2010 12:42   


kktcye öğretmen olarak nasıl gidilir

ben askerlik dahil 6. yılını çalışan bir öğretmenim.kktc ye tayin istiyorum ancak nasıl oluyor.bununla ilgili biligisi olan bilgi verebilecek olan var mı?

22 Nisan 2010 12:57

tunkyy
Şef

öğretmen olarak tayin istemek istiyorum kızey kıbrısa.ama nasıl oluyor şartları nelerdir.sınavı ne zaman.gidenler önerir mi gibi soruların cevabını arıyorum

22 Nisan 2010 14:45

tunkyy
Şef

bir cevap lütfen

24 Nisan 2010 13:12

gülizar446
Kapalı

kıbrıs ogretmenlerını kendı mıllı egıtım bakanlıgına gore alıor. Türkiyedekı milli egıtım bakanlıgıyla bir baglantısı yok.tabı benım de cok bır bılgım yok. ogretmen maassı 3 milyar ama ona gore de hayat kosulları var ucuz bır yer degıl..ayrıca oncelık olarak kktc vatandaslarına yer verıyorlar ki orada 7 tane unıversıte var ve sınavsız dahı alınabılıyor kktc uyruklu ogrencıler.yanı cok mezunu var. oncelıkle senın bır torpıle ıhtycn var bence..

24 Nisan 2010 13:16

afleck09
Daire Başkanı

hocam mersine git.Gemiye bin.Girne de in.Milli eğitim müdürlüğü nerde diye sor.Git konuş:)))))

24 Nisan 2010 14:18

hayalperestöğretmen
Müsteşar Yardımcısı

2008'de şöyle bir başlık açılmış:

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=482187

Mülakatla Kıbrıs'a Öğretmen Gönderilecek

"Mülakata katılmak üzere müracaat edecek öğretmenlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla en az 10 (on) yıl öğretmenlik hizmeti bulunup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı?na bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) Millî Eğitim Bakanlığı?na bağlı özel okullarda sınıf veya branş öğretmeni olarak

görevli iken Devlet okullarına atananlarda; 10 (on) yıllık öğretmenlik hizmetinin son üç yılını Millî Eğitim Bakanlığı?na bağlı Devlet okullarında yapıyor olmak,(Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir.)

ç) Baş Öğretmen yâda Uzman Öğretmen unvanlarından birisine sahip bulunmak

d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Son 10(on) yılda uyarma ve kınama cezaları dışında, affa uğrayanlar hariç disiplin cezası verilmemiş olmak,

f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş

olmak,

g) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

ı) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

i) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak (Sicil raporu eksik olanların raporları ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir),

j) Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak (İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),

k) Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak,

l)Girne Öğretmenevi müdür yardımcılığı için başvuracaklarda, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liseleri ile öğretmenevlerinde en az 2(iki) yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak,

m)Teknoloji Tasarım öğretmenliği için Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü veya Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu olmak

n)Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış, yurt içi görevlerine başlamalarından itibaren en az 3 yıl çalışmış ve yapılacak seçme sınavında başarılı olmak (3/7/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler hariç),

o) İkinci kez yurt dışında görev almak isteyen öğretmenler için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavından (KPDS) en az B (80 puan) düzeyinde belge almış olmak

p) Yapılacak mülakatta başarılı olmak,"

24 Nisan 2010 14:21

hayalperestöğretmen
Müsteşar Yardımcısı

Bu da 2009'un haberi:

KKTC'de görevlendirilecek öğretmenler için seçme sınavı duyurusu.

http://www.memurlar.net/haber/151995/

İncelemek isterseniz KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesi:

http://www.mebnet.net/

24 Nisan 2010 14:22

Evridiki
Genel Müdür

Bu yıl da gönderildi.

Okulunuza gelen yazıları takip ediniz...

-------

EK-1

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ?NDE 2009 - 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE SONRAKİ YILLAR İÇİN ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ

USUL VE ESASLAR

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde 2009 - 2010 eğitim öğretim yılı ve sonraki yıllar için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde mülakat yoluyla aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda görevlendirilmek üzere belirlenen branşlarda öğretmenler seçilecektir.

SIRANO BRANŞ İhtiyaç duyulan öğretmen sayısı

1

Özel Eğitim Alanları:

Görme Engelliler Sınıfı Öğretmeni

İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmeni

Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

5

5

5

2 Rehber Öğretmen 20

3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 25

Toplam 60

2- Mülakat konuları ve puan değerleri tabloda belirtilmiştir.

I Türkçeyi Doğru Kullanma Becerisi 25

II Millî Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılâp Tarihi 25

III Genel Kültür 25

IV Genel Görünüm, Tutum ve Davranış 25

T O P L A M 100

3- Temsil yeteneği mülakatına katılmak üzere müracaat edeceklerde aşağıdaki şartlar aranacaktır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Adayların sınav son başvuru (06 Kasım 2009) tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl öğretmenlik hizmeti bulunup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı?na bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) Millî Eğitim Bakanlığı?na bağlı özel okullarda sınıf veya branş öğretmeni olarak görevli iken Devlet okullarına atananlarda; 5 (beş) yıllık öğretmenlik hizmetinin son üç yılını Millî Eğitim Bakanlığı?na bağlı Devlet okullarında yapıyor olmak,(Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir.)

ç) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Son 5 (beş) yılda uyarma ve kınama cezaları dışında, affa uğrayanlar hariç disiplin cezası verilmemiş olmak,

e) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

f) En az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

ğ) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

h) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak (Sicil raporu eksik olanların raporları ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir),

ı) Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak (İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),

i) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış, yurt içi görevlerine başlamalarından itibaren en az 3 yıl çalışmış ve yapılacak seçme sınavında başarılı olmak (3/7/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler hariç),

j) İkinci kez yurt dışında görev almak isteyen öğretmenler için son üç yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavından (KPDS) en az B (80 puan) düzeyinde belge almış olmak

k) Yapılacak mülakatta başarılı olmak.

4- Mülakata katılacakların ekte (Ek 2) sunulan Müracaat formunu doldurarak 26 Ekim - 06 Kasım 2009 tarihleri arasında okul/kurum müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- Adaylar, müracaat formuna ek olarak nüfus cüzdanı fotokopisi ile gerekli yerleri doldurulmuş 4 (dört adet) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu plastik dosya içerisinde okul ya da kurum müdürlüklerine vereceklerdir.

6- Müracaat eden adayların belgeleri, okul/kurum müdürlüklerince 11 Kasım 2009 tarihine kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek, ilçe milli eğitim müdürlüklerince de 16 Kasım 2009 tarihine kadar il milli eğitim müdürlüklerine intikal ettirilecektir.

7- Müracaat belgeleri, il milli eğitim müdürlüklerinde, personelden sorumlu bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyonca incelenecek ve genelgede yazılı şartları taşıyan öğretmenlerin belgeleri 20 Kasım 2009 tarihine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde kargo veya APS ile gönderilecektir.

8- Müracaat eden öğretmenlerce verilen adli sicil kaydı belgesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun 2?şer adeti öğretmenin diğer evrakları ile Bakanlığımıza gönderilecek, 2?şer adeti ise ilinizce yaptırılacak olan soruşturmada kullanılacak olup, güvenlik soruşturmaları tamamlanan öğretmenlere ait sonuçlar ivedilikle Bakanlığımıza iletilecektir.

9-Müracaat eden öğretmenlerin mülakat tarihleri 30 Kasım 2009 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

10-Mülakata katılacak öğretmenler mülakat tarihlerinde kurumlarınca izinli sayılacaktır.

Toplam 7 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?