Editörler : Cüneyt Barışoglu
23 Nisan 2010 13:09   


eyhlibeyt soyu birifkani seyyidlik silsilesi soy ağacı seceresi

BismillahirRehmanirRehim

1-Seyyide FATİMET?üzzehra ,El-Betul(as),binti Resullullah(sav) ,Zevcetu Ali ibni Ebitalib(kv)(v:11 h.)

2-İmam HÜSEYİN şehid-i kerbela (v:61 h.)

3-İmam ALİ Zeynelabidin (v:94 h.)

4-İmam MUHAMMED Bakır (v:117 h.)

5-İmam CEFER-i Sadık (v:148h.)

6-İmam MUSA-İ Kazım(v:184h.)

7-İmam ALİ Rıza(v:203h.)

8-İmam MUHAMMED Cevad(v:220 h.)

9-İmam ALİ Hadi (v:254 h.)

10.İmam CAFER-İ Zeki el musaddak.

11-Seyyid ALİ el muhtar

12- Seyyid ABDULLAH el Muntahib

13 Seyyid AHMED-i Taki

14- Seyyid MAHMUD

15- Seyyid MUHAMMED

16-Seyyid CAFER Ebu Hars

17-Seyyid ALİ ebi müeyyed el meşhur bil Veherat ve keza bi Şuayb

18- Seyyid ZEYNELABİDİN

19- Seyyid HÜSEYİN Celaleddin

20- Seyyid MUHAMMED YUSUF Sadreddin

21- Seyyid EYYUB Hemedani

22- Seyyid Ebi Yakub YUSUF Hemedani (440-535)

23- Seyyid Ebi Müslim SELİM El Iraqi El Hemedani

24- Seyyid YUSUF Hemedani(v: 610h.)

25- Seyyid SALİH Hemedani(v:650 h.)

26- Seyyid Emir El Kebir Zeynelabidin ALİ el Hemedani El Meşhur bi zurdani el mülakkab bi muvahadil horasani(v:685 h.)

27- Seyyid AHMED Ahlati(v:751 h.)

28- Seyyid Haci NİZAMÜDDİN Ahlati

29- Seyyid Ebi Hasan ALİ Ahlati(v:781 h.)

30-Kemal-ül milleti veddin Seyyid HÜSEYİN Ahlati (v:808h. /1405m.Mısır)

31- Seyyid Baba MANSUR Ahlati(v:849h.)

32- Seyyid İSHAK Ahlati(v:890h.)

33- Seyyid ABDULGANİ Ahalti(v:926h.)

34- Seyyid SÜLEYMAN Ahlati(v:961 h.)

35- Seyyid MUSA Ahlati(v:995 h.)

36- Seyyid ABDÜLKERİM Ahlati(v:1027 h.)

37- Seyyid, Allame, ŞEMSEDDİN Halveti Tarikaten ve şehir bi Şemseddin-i Kutb-i Ahlati(v:1085 h.)

38- Seyyid ZEYNELABİDİN Birifkani(v:1119h.)

39- Seyyid EBUBEKİR Birifkani(v:1158h.)

40- Seyyid NUREDDİN Brifkani(v:1195 h.)

41- Seyyid EBUBEKİR Brifkani

42- Seyyid MAHMUD Brifkani-Ahlati (v:1237h. /1822m.)

43-Seyyid MUHAMMED Ahlati-Diyarbekir (v:M.1819-H.1234)

44- Seyyid ALİ Ahlati-Diyarbekiri(v:1846m.taun.)

45- Seyyid YUSUf (v:1846m.taun.)

46- Seyyid Molla İSA (v:1312h.)

47- Seyyid HÜSEYN KEYA (v:1907m.)

48- Seyyid HASAN KEYA(v:1923)

49- Seyyid MUSA (1886-1956m)

50-Seyyid MUHAMMED (1918 ? 1987 )

51- Seyyid MUSA (1948?2007)

52-Seyyid Mahmud (D.1968)

Diyarbakır?daki Bırifkani?ler?

BismillahirRehmanirRehim

1-Seyyide FATİMET?üzzehra, El-Betul(as),binti Resullullah(sav) ,Zevcetu Ali ibni Ebitalib(kv)

2-İmam HÜSEYİN şehid-i kerbela (v:61 h.)

3-İmam ALİ Zeynelabidin (v:94 h.)

4-İmam MUHAMMED Bakır (v:117 h.)

5-İmam CEFER-i Sadık (v:148h.)

6-İmam MUSA-İ Kazım(v:184h.)

7-İmam ALİ Rıza(v:203h.)

8-İmam MUHAMMED Cevad(v:220 h.)

9-İmam ALİ Hadi (v:254 h.)

10.İmam CAFER-İ Zeki el musaddak.

11-Seyyid ALİ el muhtar

12- Seyyid ABDULLAH el Muntahib

13 Seyyid AHMED-i Taki

14- Seyyid MAHMUD

15- Seyyid MUHAMMED

16-Seyyid CAFER Ebu Hars

17-Seyyid ALİ ebi müeyyed el meşhur bil Veherat ve keza bi Şuayb

18- Seyyid ZEYNELABİDİN

19- Seyyid HÜSEYİN Celaleddin

20- Seyyid MUHAMMED YUSUF Sadreddin

21- Seyyid EYYUB Hemedani

22- Seyyid Ebi Yakub YUSUF Hemedani (440-535)

23- Seyyid Ebi Müslim SELİM El Iraqi El Hemedani

24- Seyyid YUSUF Hemedani(v: 610h.)

25- Seyyid SALİH Hemedani(v:650 h.)

26- Seyyid Emir El Kebir Zeynelabidin ALİ el Hemedani El Meşhur bi zurdani el mülakkab bi muvahadil horasani(v:685 h.)

27- Seyyid AHMED Ahlati(v:751 h.)

28- Seyyid Haci NİZAMÜDDİN Ahlati

29- Seyyid Ebi Hasan ALİ Ahlati(v:781 h.)

30-Kemal-ül milleti veddin Seyyid HÜSEYİN Ahlati (v:808h. /1405m.Mısır)

31- Seyyid Baba MANSUR Ahlati(v:849h.)

32- Seyyid İSHAK Ahlati(v:890h.)

33- Seyyid ABDULGANİ Ahalti(v:926h.)

34- Seyyid SÜLEYMAN Ahlati(v:961 h.)

35- Seyyid MUSA Ahlati(v:995 h.)

36- Seyyid ABDÜLKERİM Ahlati(v:1027 h.)

37- Seyyid, Allame, ŞEMSEDDİN Halveti Tarikaten ve şehir bi Şemseddin-i Kutb-i Ahlati(v:1085 h.)

38- Seyyid ZEYNELABİDİN Birifkani(v:1119h.)

39- Seyyid EBUBEKİR Birifkani(v:1158h.)

40- Seyyid NUREDDİN Brifkani(v:1195 h.)

41-Seyyid Adulcebbar

42-Seyyid Abdullah

43-Seyyid Abdulkahhar

44-Seyyid Abdulcebbar

45-Seyyid Nuri

46-Seyyid Kutbeddin

47-Seyyid Vahiduddin Brifkani

48- Seyyid Kutbeddin

49- Seyyid Nuri

Irak-Duhok?taki Bırifkani?ler?

Bırifkani?ler 10. imam olan Ali Hadi soyundandırlar.

İmam Ali Murteza başlayarak 15. sırada yer alan Seyyid Muhammed?e kadar bu aileye İmam Rıza?ya nispetten Rezewi denmiştir.

Ebu Yakup Seyyid Yusuf Hemedani

22.Sırada yer alan Seyyid Yusuf Hemedani, H.440 ? 535 arasında yaşamıştır.

Hemedan?da doğmuş, Merve ve Herat arasında Biyamin kasabasında vefat edip orada defnedilmiştir. Öğrencileri ve müritleri tarafından naşı şuan Türkmenistan?ın sınırları içerisinde yer alan Merve kentine götürülüp orada defnedilmiştir.

Türbesi halen halk tarafından ziyaret edilmektedir.

Selman-ı Pakı Farısi?nın asası ve sangı kendisinde bulunuyordu.

Sa?d-us Semani?ye göre Tekkesi Horasan Kabesi sayılacak kadar tanınmıştı.

Hocası Ebi Ali Farmedi?dir.

Seyyid Yusuf Hemedani?ye Kutb?ul Aktab denmiştir.

Çok sayıda öğrencileri vardır.

Yesevilik tarikatının kurucusu Seyyid Ahmet Yesevi, Havecegan?ın kurucusu olarak bilinen Abdulhaluk?ul Gücdevani, Hace Abdullah Berkî, Hace Hasan Endakî onun öğrencilerindendirler. Bektaşilik tarikatının kurucusu olan Hünkâr Seyyid Muhammed Hacı Bektaşı Veli, Seyyid Yusuf Hemedani?nin öğrencisi olan Seyyid Ahmet Yesevi?nin öğrencisidir. Havecegan?ın devamı olan Nakşilik?te silsile yoluyla ona dayanır. Şah-ı Nakşibend?iden başlayarak ona kadar şöyledir.

Şah-ı Nakşibendî

Seyyid Emir Kulal

Muhammed Baba Semmasi

Hace Ali Ramiteni

Hace Mahmud İnciri Fağnevi

Hace Arif-i Rivegeri

Abdülhalık Gücdevani

Seyyid Yusuf?ul Hemedani

Kadirilik Tarikatının kurucusu olarak bilinen Şeyh Abdulkadir Geylani?ye önceden müjde veren kendisidir.

ESERLERİ:

1-Rutbetül Hayat (Doç. Dr. Necdet Tosun Tarafından Hayat Nedir? Adında Türkçeye çevrilmiştir).

Rütbetü'l-Hayat / Yusuf b. Eyyub el-Hemedani

297.8

Süleymaniye - Ayasofya - 002910 Rafta

2-Keşf

3-Risale

4-Risalet Adabı Tarikat

5-El Ahlak vel Münacat

Bunlardan Rütbetü?l Hayat Adlı Eseri Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Aynı zamanda bir nüshası elimizdedir.

Seyyid Yusuf Hemedani hakkında birçok kitap yazılmıştır.

Hoca Abdulhalık Gücdüvânînin, Makâmât-ı Yusuf Hemedânî adlı eseri bunlardan biridir.

Bu eserde, Seyyid Yusuf?un hayat ve tabiatını en samimi bir surette gösteren birçok bilgiye yer verilmektedir.

Diyarbakır?da Şeyh Yusuf Camii adındaki Caminin avlusunda, Şeyh Yusuf Hemedani adında bir türbe var. Bu türbe 22.sırada yer alan Ebi Yakup Seyyid Yusuf Hemedani?ye ait değildir. Çünkü türbesi Merve?dedir. Yalnız 24. sırada yer alan, H.610?da vefat eden Seyyid Yusuf?un torunu ve Seyyid Selim?in oğlu olan Seyyid Yusuf Hemedani?ye ait olabilir. Tabiî ki buna bir inceleme gerekmektedir.

Seyyid Hüseyin Ahlati

30.Sırada yer alan Seyyid Hüseyin Ahlati, Ahlat doğumludur. Zahiri ve Batini ilimlerinde Mahir idi. Cengiz han?ın gelişini önceden keşfedip müritlerinden olan 12 bin aile ile birlikte Ahlat?ı terk edip Mısır?ın Kahire Şehrine yerleşmiştir. H. 808 M.1405?te Kahire?de vefat etmiştir.

Mazarı Kahire?deki Ahlat mezarlı içerisinde yer almaktadır. Türbesi halen ziyaret edilmektedir.

Ayrıca Kahire?de Ahlat Mahallesi adında kurdukları mahalle halen o ismi taşımaktadır.

Vefatından sonra öğrencisi olan Şeyh Bedreddin onun yerinde posnışin olarak oturmuştur. Daha sonra Şeyh Bedreddin Posnışinliği Seyyid Hüseyin?in oğlu olan Seyyid Baba Mensur?a devretmiştir.

Şeyh Bedreddin Yıldırım Beyazıt?ın ölümünden sonra Musa Çelebi döneminde kazasker olarak göreve başlamıştır. Çıkan taht kavgasında Musa?nın kardeşi olan 1.Mehmet galip gelip, Musa Çelebi?yi tahttan indirmiştir. Kazasker olan Şeyh Bedreddin?ide önce Sürgün edip 1920?de Serezde idam ettirmiştir.

Seyyid Hüseyin?in oğlu Seyyid Baba Mensur, babasının vasiyeti üzerine Ahlat?a geri dönmüştür.

Seyyid Baba Mansur H.810?da Ahlat?a geri dönmüş ve H.849?da Ahlat?ta vefat etmiştir.

Seyyid Hüseyin Ahlati?nin Eserleri:

1-Zahiret-ül Esma ? Zehairül Esma(İran?ın bir müzesinde bulunmaktadır)

2-Risalei Cifri Camii ( İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır)

Risale-i Cifr-i Cami / Hüseyin el-Ahlati

510.

1311 Süleymaniye - Haşim Paşa - 000103 Rafta

3-Hüsürul Mekasit (İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunmaktadır)

Husulü'l-Makasıd / Hüseyin el-Ahlati

133.

1298 Süleymaniye - Bağdatlı Vehbi Efendi - 002024 Rafta

Aile büyüklerimizin anlattıklarına göre Seyyid Hüseyin Ahlati?nin bunların dışında da çok sayıda kitapları vardır.

Seyyid Hüseyin Ahlati Zehairül Esma adlı eserinde icazet yoluyla İmam Ali Murteza?ya kadar tarikat silsilesi şöyle yazmaktadır.

1-Muhammed (S.a.a)

2-İmam Ali Murteza

3-Şeyh Hasan Basri

4-Şeyh Habibullah Acemi

5-Şeyh Davudi Tai

6-Şeyh Marufu Kerhi

7-Şeyh Surri Sakti

8-Şeyh Cüneyd Bağdadi

9-Şeyh Memşad Dineveri

10-Şeyh Ahmed B.Esved Dineveri

11-Şeyh İmam Muhammed

12-Şeyh Kazı Vecihedin

13-Şeyh Abdulkahhar Sehrverdi

14-Şeyh İmam Zuzu Bahani Beyfeli-i Mısri

15-Şeyh İmam Necmeddin Kübra

16-Şeyh Rızaddin Ali Lalati

17-Şeyh Nureddin Abdurrahman Kejewi Esferani Mısri

18-Şeyh Zeynelabidin Ali Horasani

19-Şeyh Muhammed Çehl Tinani Karahalani

20-Şeyh Zeyneddin Hani

21-Şeyh Seyyid Ebu Hasan Ali Ahlati (babasıdır)

22-Şeyh Seyyid Hüseyin Ahlati

Şeyh Seyyid Şemseddin el-Kutb el-Ahlati el-Halveti

37.sırada yer alan Seyyid Şemseddin H.997 M.1588 Ahlât?ta dünyaya geldi H.1085 M.1674?te Irak?ın Duhok kentinin Bırifkan Köyünde vefat etti ve orada defnedildi. Türbesi halen halk tarafından ziyaret edilmektedir.

Osmanlı ve İran Sefevi Devletleri arasında cereyan eden savaşlardan dolayı, Şeyh Şeyyid Şemseddin babası Seyyid Abdülkerim ve Kutbeddin olarak bilinen kardeşi Seyyid Muhammed Emin ile beraber Ahlat?ı terk edip Oramar?da yaşayan Kuzey Doski Aşireti içine yerleşirler. Babası Seyyid Abdülkerim H.1027?de Oramar?da vefat etmiştir. İmadıddin Hakkâri Seyyid Şemseddin?den etkilenip irşat için ona Bırifkan, Gelirıman, Bazitk, Bêgeh, Rıkava, Aluka ve Tılbêdê köylerini teslim etmiştir.

Seyyid Şemseddin Halveti Tarikatının mürşidi ve aynı zamanda Kutb idi. Ömrünün sonuna kadar Bırifkan?da kurduğu tekkede irşad görevini devam etmiştir. Dîdarê Yar adında Kürtçe metbu bir şiir divanı vardır. Arapça Gayri Metbu bir şiir divanı vardır.

Seyyid Şemseddin?in, Seyyid Musa, Seyyid Abdurrahman, Seyyid Abdulgani, Seyyid Zeynelabidin ve Seyyid Muhittin adında 5 tane erkek çocuğu vardır. Bütün Bırifkan ailesi soyları Seyyid Şemseddin?e dayanır. Kardeşi Seyyid Muhammed Emin Sen?anî Seyyidlerinin atasıdır. Bu her iki kardeşin soyundan gelen bütün soy ağaçları yanımızda mevcuttur.

Gavs-ı Sani Seyyid Nureddin Bırifkani

42.Sırada yer alan Seyyid Nureddin Bırifkani Seyyid Abdulcebbar-Seyyid Ebubekir-Seyyid Zeynelabidin- Şeyh Seyyid Şemseddin el-Kutb el-Ahlati?nin oğludur.

H.1205?te M.1790 Bırifkan?da dünyaya gelmiş. H.1268?de M.1851?de Bırifkan?da vefat etti ve orada defnedilmiştir. Türbesi halen halk tarafından ziyaret edilmektedir.

Dönemin çok sayıda Alimlerinin yanında ders almıştır.

Şeyh Hacı Mahmud b. Abdülcelil Hudrevi?nin yanında Kadiri Tarikatı icazetini almıştır.

Peygamber Efendimiz (S.a.a) başlayarak Seyyid Nureddin?e kadar gelen Silsile yolu şöyledir.

BismillahirRehmanirRehim

1-Rasulallah (S.A.A) 2-İmam Ali B.Ebitalip

3-Şeyh Hasani Basri

4-Şeyh Habibullah El Acemi

5-Şeyh Davudi Tai

6-Şeyh Marufi Kerhi

7- Şeyh Sirriyyi Sakti

8-Şeyh Cuneydi Bagdadi

9-Şeyh Ebubekir Sibli

10-Şeyh Abdulvahit Temimi

11-Şeyh Muhammed Tarsusi

12-Şeyh Ali Hakkâri

13-Şeyh Ebu Sait Mahzumi

14- Kutbul Vücut Şeyh Seyyid Abdulkadir Gavsı Geylani

15-Şeyh Abdülaziz

16-Şeyh Muhammed Hetak

17-Şeyh Şemseddin

18-Şeyh Serefeddin

19-Şeyh Zeyneddin

20-Şeyh Veliyeddin

21-Şeyh Nureddin

22-Şeyh Hisameddin

23-Şeyh Yahya

24-Şeyh Ebubekir Bagdadi

25-Seyh Osman

26-Şeyh Haci Mustafa Alusi

27-Şeyh Ebubekir Alusi

28-Şeyh Haci Mahmud Celili

29-Şeyh Seyyid Nureddin Birifkani (Kutbul Arifin- Gavsus Sani)

O dönemde bir milyondan fazla müritleri varmış.

Şeyh Gavs Abdulkadir Geylani?den sonra 2.Gavs olarak bilinmektedir.

Çok sayıda Kerametleri vardır.

Fatime Han, Piroz Han ve Safiye Hatun adında üç kızı vardır.

ESERLERİ:

1-Meramül İslam (H.1248)

2-El Budurul Celiye

3-Şerhul Maşerat

4-Bağiyetü Sofiye

5-İbrazud Dakaik El Vasile Li Futuhi Kulubit Talibin

6-El Maşerat

7-El Cevherul Meknun

8-Şerhul Lamiyetül Elfiye

9-Mektubati Seyyid Nureddin

10-Divani Seyyid Nureddin (Arapça-Kürtçe-Farsça)

11-Telhisul Hikem

12-Şerhul Kasidetu Esat Efendi El Musuli

13-Risaletun Fit Tae

14-Ey Feyzul Ehram

15-Nezmul Ganiye

Onun hakkında çok sayıda kitap yazılmıştır

1-Şeyh Nureddin Bırifkani (Muhammed Ahmed Mustafa el Kızni)

2-Eddurrerul Mubin Fi Measıri Şeyh Nureddin (Abdussamed Sofi Muhammed)

Adlı eserler onun hakkında yazılmıştır..

HALİFELERİ:

Çok sayıda halifeleri vardır. Meşhur olanlar şunlardır;

1-Şeyh Muhammed b.Şeyh Abdullah b. Şeyh Abdulcebbar Bırifkani

2-Şeyh Abdulhamit b.Şeyh Şemseddin Bırifkani ? Etruşi

3-Şeyh Muhammed b.Seyyid Cırcis Nuriyi Musuli

4-Şeyh Seyyid Osman Efendi Rıdvani

5-Şeyh Abdurrahman Şuşi

6-Şeyh Ali Geli Rımani

7-Şeyh Taha b.Mulateyyip b. Yahya Slifani

8-Şeyh Abdulkadır Fadıli

9-Şeyh Ebu Abdullah Hasan Hubbar b. İsmail b. Abdullah Dergezi Musıli

10-Hatip Şeyh Abdullah Hadravi Musıli

11-Şeyh Ali Mağribi

12-Şeyh Suleyman Beg b. Abdurrahman Beg Musıli

13-Şeyh Melahamıt Efendi b.İsa Doski Biseri

14-Şeyh Abdülkerim Akveri

15-Şeyh Mustafa Ammadi

16-Şeyh Mahmud Azzi

17-Seyyid Ahmet Sebavi

18-Şeyh Hacı Abdullah Feyzi

19-Şeyh Hacı Salıh Celmeran

20-Şeyh Sultan Halife

21-Şeyh Hacı Selim Ağvan

22-Şeyh Hacı Meryem el Cemase

23-Şeyh Hacı Yasin Musuli (Lakabı Haik?tir.)

24-Seyyid Hisameddin b.Seyyid Mahmud Birifkani

25-Seyyid Abdullah b.Seyyid Mustafa Bırifkani

26-Şeyh Abdulbari Cecani - Vani

27-Seyyid Abdulletif Bırifkani

28-Şeyh Abdülfettah Zaholi

29-Şeyh Hammad b.Şeyh Abdulcelil b.Şeyh Hammad Bırifkani ? Nesri

30-Seyyid Mustafa b.Şeyh Hasan Bırifkani

Seyyid Mahmud Uryani Bırifkani-Ahlati

Seyyid Mahmud B.Seyyid Ebubekir B.Seyyid Nureddin B.Seyyid Ebubekir B.Seyyid Zeynelabidin B.Seyyid Şeyh Şemseddin Kutbi Ahlati-Bırifkani?nin oğlu?dur.42.Sırada yer almaktadır. Bırifkanda doğmuştur. Atasının yurdu olan Ahlata geri dönmüş, H.1237 M.1822 de Bitliste vefat etmiştir.

Türbesi Ayne?l-barid camii ile Kadı Bakiyye Camii arasındaki kendi adını taşıyan kümbetin içindedir.

Seyyid Mahmud Uryani Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe dillerini biliyordu. Bu dillerde yazdığı bir şiir divanı olduğu rivayet edilmemektedir.

Seyyid Mahmudun Bırifkani-Uryaninin iki tekkesi vardı. Biri Ahlatta, diğer ise Bitliste idi

Şems-i Bitlisi olarak bilinen Derviş Mahmudun halifesidir.

Seyyid Mahmud?un hem Kadiri hem de Nakşibendî tarikatlarında icazet almıştır.

Kadiri tarikatı şeceresi şöyle yükseliyor:(Seyyid Mahmud Üryani)

Derviş Mahmud (Şemsi Bitlisi) B.Abdulgaffur Efendi Bitlisi, Hacı Ahmed Şerif, Ş.Ali, Ş.Hasan, babası Ş.Hamit, babası Ş.Abdulvehhab, babası Ş.Muhyeddin, babası Ş.Bekauddin, babası Ş.Zahid, babası Ş.Yahya, babası Ş.Muhammed, babası Ş.Ahmed, babası Ş.Hüseyin, babası Ş.Tahir, babası Ş.Muhammed, babası Ş.Musa, babası Ş.Bakır, babası Ş.Salih, babası Ş.Hasan, babası Ş.Muhyeddin, babası S.Muhammed gavs, babası S.Abdulkadir-i Geylani, Ş.Ebi Sait Muhammed Al Mahzuni, Ş.Ali El Hakkâri, Ş.Ebulferecul Tarsusi, Ş.Abdurrahman Tamimi, Ş.Ebubekir Muhammed Eş Sibli, Ş.Cüneyd-ul Bağdadi, Ş.Surriyul Sakti, Ş.Marufi Kerhi, Ş.Davut Tai, Ş.Habib-ul Acemi, Ş.Hasan Basri, İmam Ali ve oda Resullullah (s.a.v) ?den almıştır.

Nakşibendî Tarikatı şöyle yükselir:

(Seyyid Mahmud Uryani) , Derviş Mahmud (Şemsi Bitlisi) B.Abdulgaffur Efendi Bitlisi, Hacı Ahmed Şerif, Ş.Ebul Berakat Muhammed Cafer, Şeyh Ömer, Şeyh Ahmed-i Serhendi, Baki Billa, Derviş Ümekün, Derviş Muhammed, Ş.Muhammed Zahid, Hoca Übeydullah (Hoca Ahrar) , Yakubi Çarhi, Şahı Nakşibendî, S.Emir Kulal, Baba Semmasi, Hoca Ali Ramitni, Mahmud, Arifi Digori, Abdulhalık gıjdavani, Kutbul Aktab, Ebu Yakup, Seyyid Yusuf Hemedani, Ali Farmedi, Ebil Kasım Kerkani, Şeyh Cuneyd Bağdadi, Ebul Hasan Harkani, Tayfur Eba Yezide Bestemi, İmam Cafer Sadık, Kasım, Muhammed B.Ebu Bekir, Selman Farısi, H.Ebubekir, oda Rasulallah Efendimiz (s.a.v) ?den almıştır.(İmam Caferi Sadık?tan ikinci nispet böyle yükseliyor. İmam Muhammed Bakır, İmam Ali Zeynelabidin, İmam Ali B.Ebitalib, Rasulallah (s.a.v)

SEYYİD MAHMUD ÜRYANİ?NİN HALİFELERİ:

1-Seyyid Muhammed Bırifkani ? Ahlati ? Diyarbekiri (Seyyid Mahmud Uryani?nin büyük oğludur. M.1819?da H.1234 yılında Diyarbakır?da idam edilmiştir.)

2-Ahlat?lı Şair Herai ?1780 Tarihinde yaşadığını bırakmış olduğu bazı kıtalardan anlaşılmaktadır.

3-Şeyh Hacı Musa Bitlisi

SEYYİD MOLLA İSA BIRİFKANİ

H.1247 M.1831 Diyarbakır doğumludur. Babasından kalan tek çocuktur. Babası Seyyid Yusuf b.Seyyid Ali, b.Seyyid Muhammed, b.Seyyid Mahmud, b.Seyyid Ebubekir, b.Seyyid Nureddin, b.Seyyid Ebubekir, b.Seyyid Zeynelabidin, b.Seyyid Şemseddin Kutbi Ahlati ? Bırifkani?dir. 46.Sırada yer almaktadır.

7?8 yaşlarında mahalle mektebinde ders almaya başladı. Daha sonra Diyarbakır Mesudiye medresesinde Arapça ilimlerini okuyup icazetname almıştır.1846?da bütün ailesini taunda kaybeder.

H.1312-M.1895 Diyarbakır?da vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Mermeri ve Terziyan köyleri arasında eski kervan yolu güzergâhı üzerinde, Mermeri ve Terziyan köyleri arasında defnedilmiştir. Türb a Spi (Ak Türbe)olarak bilinen Seyyid Molla İsa bırifkaninin türbesi halk tarafından ziyaret edilmektedir.

Seyyid Molla İsa 12 ilmini bitirmiş çok sayıda el yazma eserleri ve şiirleri olduğu rivayet edilmektedir. El yazma eserleri, şiirleri, şecereleri, kılıç, kalkan, mızrak ve ona ait olan her şey 1925 isyanında evin içinde iken, evin yakılması sonucu yanmıştır.

El Arifu Billa Şeyh Seyyid Vehiduddin Bırifkani

B. Seyyid Kutbeddin b.Seyyid Nuri b. Seyyid Abdulcebbar b.Seyyid Abdulkahhar b. Seyyid Abdullah b. Seyyid Abdulcebbar b. Seyyid Nureddin b.Seyyid Ebubekir b.Seyyid Zeynelabidin b.Seyyid Şemseddin Kutbi Ahlati?nin oğludur.47.sırada yer almaktadır.

Şu an ki BİRİFKAN ailesinin dini lideri ve BIRİFKAN TEKKESİNİN

Mütevellisidir.

1942 (1362 hicri)

Duhok?a bağlı BİRİFKAN Köyünde doğdu. Seyyid ve Tasavvufi bir aileden gelmektedir. İlk Okulu Tahsilini ve KURAN-I KERİM?İNİ BİRİFKAN? DA tamamladı. İlk Öğretimini Musul?da tamamladı. Yüksek Öğrenimini Bağdat Üniversitesi?nde tamamladı.1963?te askeri imtihanı kazanarak Irak ordusunda

Teğmen olarak göreve başladı.

Değişik rütbeler alarak 1985?te Albay olarak emekliliğe ayrıldı.

1980?de Şeyh Muhammed Beşir Birifkani?den Tarikat izni almıştır.

Senetleri şöyledir:

Seyyid Vahidüddin Bırifkani

Seyyid Muhammed Beşir Bırifkani

Seyyid Muhammed Tahir Bırifkani

Seyyid Abdullah Rıdvani

Seyyid Osman Rıdvani

Seyyid Nureddin Bırifkani (Gavs Sani)

Halifeleri

Şeyh Vahiduddin Birifkani?nin Çok Sayıda Halife?leri Musul, Akre, Şeyhan, Telafr, Duhok, Erbil, Bağdat ve Türkiye?de Müritleri vardır.

ŞEYH VEHİDÜDDİN BIRİFKANİ HALİFELERİ

1) Seyyid Mahmud Bırifkani ? Diyarbekiri

2)Seyyid Muhammed b.Seyyid Mustafa (Şeyhan ? Kelekçi Köyü-Irak)

3)Hacı Muhammed b.Molla Huseyin (Şeyhan-Kereki Köyü-Irak)

4)Seyyid Tahir b.Seyyid Muhammed ( Akre ? Şuş Köyü-Irak )

5)Molla Muhammed b. Said ( Akre ? Rezok Köyü-Irak)

6)Muhammed Selim b. Şeyh İdris ( Şeyhan ? Kerçıra Köyü-Irak )

7) Hacı Abdurrahman (Birikan-Başkale-Türkiye bu Birikan bilinen Birifkan değildir)

8)Dr.Seyyid Muhammed Fadıl Geylani (Siirt Kurtalan)

9)Prf. Dr.Azap Semani (Ürdün)

Dedesi Seyyid Nureddin Bırifkani?nin Eserlerini Telif Etmiştir.

1)El Alimu-rrebani: Şeyh Nureddin Birifkani ve Eserleri.(Bu eser Şeyh Seyyid Nureddin Birifkani?nin Hayatı ve Arapça Divanı

2)El Budurul Celiyye: Yine Şeyh Nureddin Birifkani?nin eseridir.(Buda Tasavvuf Zikir Müritlere Edep ve Nasihat Önemli bir eserdir. Ayrıca Akıllara Durgunluk Veren Sırlar İçinde Yer Almaktadır.

3)Şeyh Nureddin Birifkani?nin Kürtçe Divanı

4)El Esrar Vel Meani Liş Şeyh Nureddin?i Birifkani

Seyyid Memduh Bırifkani

Seyyid Memduh Bırifkani B.Seyyid Muhsin B.Seyyid Abdulcebbar B.Seyyid Abdulkahar

B.Seyyid Abdullah B.Seyyid Abdulcebbar B.Seyyid Nureddin B.Seyyid Ebubekir B.Seyyid Zeynelabidin

B.Seyyid Şeyh Şemseddin Kutbi Ahlati-Bırifkani?dir.

46. sırada yer alan Seyyid Memduh 1911?de Badé köyünde doğmuş ve 1971?de Bağdat?ta vefat etmiştir. Çok sayıda halifeleri ve müritleri vardır. Siirt?in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan(Oyacık) köyünden Seyyid Muhammed Sıddık Teylani onun halifelerindendir. Daha sonra Seyyid Muhammed Sıddık?ta halifeliği oğlu Seyyid Muhammed Faik Teylani-Cimzerki?ye vermiştir. (Seyyid Mahmud Bırifkaninin hocasıdır) Dönemin âlimlerinin yanında ders alan Seyyid Memduh Molla Abdulhalık?ın oğlu olan Molla Ahmedin yanında 12 ilmini tamamlayıp icazet alıp Birifkan köyüne geri dönmüştür. Daha sonra Bağdat?taki Ehlibeyt ve Necefteki El-Hikme üniversitelerinde dini dersler vermiştir.

Tarikat İcazeti şöyledir:

34-Seyyid Memduh Bırifkani

33-Şeyh Ahmet

32-Şeyh Abdulkahar

31-Şeyh Ali

30-Şeyh Abdulhamit

29-Şeyh Seyyid Nureddin Birifkani (Kutbul Arifin- Gavsus Sani)

Eserleri:

1-Laleşin(Kürtçe bir şiir divanıdır matbudur)

2-El-Haqiqe Wel-beyan fi tercümet sadat Bırifkan (Matbu değildir.)

3-Bırifkan?lılara ait soyağacı (Toplanmıştır ama kitap değildir)

Seyyid Zahid Bırifkani

37. Sırada yer almaktadır. Seyyid Memduh Bırifkani?nin oğludur.

Yayınladığı Eserler:

1-Laleşin (Babası Seyyid Memduh Bırifkani?nin şiir kitabı?dır.)

2-Seyyid Nureddin?i Birifkani?nin Divanı (Seyyid Nureddin Bırifkani?nin Kürtçe şiir Divanıdır.)

3-Didari Yar (Seyyid Şemseddin Kutbi Ahlati-Bırifkani?ye ait Şiir divanıdır.)

Seyyid Molla Musa Bırifkani

Seyyid Molla Musa b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Musa b. Seyyid Hasan Keya b. Seyyid Hüseyin Keya b. Seyyid Molla İsa b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Ali b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Mahmud b. Seyyid Ebubekir b. Seyyid Nureddin Bırifkani

Seyyid Musa 51.Sırada yer almaktadır. 1948 Diyarbakır doğumludur. 2007?de Diyarbakır?da vefat edip Mermeri köyünde defnedilmiştir.

ESERLERİ:

1.Kürtçe ? Arapça Sözlük (Matbu değildir)

Yayınlanmayan çok sayıda şiirleri vardır.

Seyyid Mahmud Bırifkani

Seyyid Mahmud b. Seyyid Molla Musa b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Musa b. Seyyid Hasan Keya b. Seyyid Hüseyin Keya b. Seyyid Molla İsa b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Ali b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Mahmud b. Seyyid Ebubekir b. Seyyid Nureddin Bırifkani

Seyyid Mahmud 52.Sırada yer almaktadır. 1968 Diyarbakır doğumludur. 16 yaşlarında 12 ilmini tamamlayıp icazet almıştır. Hocası Geylanilerden Seyyid Muhammed Faik Teylani ? Cimzarki?dir.

SEYYİD MAHMUD?UN İLİM İCAZETNAMESİ:

Seyyid Mahmud Birifkani, Seyyid Şeyh Muhammed Faik Teylani-Cimzarki, Molla Sait Cimzarki, Şeyh Mahmud Cemaleddin Halidi Siirti, Molla Hüseyin Fehmi Efendi, Mevla Hüseyni Efendi, Mevla Ömer Amiri, Molla Halil Ömeri Siirti, Mevla Mahmudül Behdini, Muhammed Salih Efendi, İsmail Efendi Sefevi, İbrahim b.Haydar, Haydar b.Ahmed, Ahmed b.Haydar, Şeyhül Kurdi Eşnevi, Mirzacan-i Şirazi, Hoca Cemalledini Şirazi, Muhakkak Ed Davvani, Esat Sıdik Ed Devvani, Şerif-ül Cürcani, Tacuddin Mahmudül Faruki, Mahmud b.Ebi Fettah Serostani, Nuhi Sehani, Mevla Celaleddin Muhammedül Kazvini, İmam Necmeddin Abdulgaffarül Kazvini, İmam Ebilkasım Rafıi, Muhammed b.Muhammed Ciziri, Muhammed El Kazruni, El Muhakkak Şerif, Mecdüddin Şeyh Mesnedül Feyruz Avadi, Muhittin b.Haddad, (Muhittin Nevevi?den de almıştır) Koçkenari, Şerlfül Cürcani, Mübarek Şahi Puhari, Kutbeddini Razi, El Allame Şirazi, El Kâtibi-i Kazvini İmam Fahreddini Razi, Hüccetül İslam Muhammed b.Muhammed Gazali, Ebil Muali Abdulmelik b.Şeyh Yusufi Cevni, Ebi Talibi Meki, Ebi Osman Mağribi, Ebi Ömer, Cuneydül Bağdadi, Ebil Hasan Sakti, Şeyh Marufi Kerhi, Ebi Selim Davudud Tai, Habibül Acemi, Hasanul Basri ve İmam Ali b.Ebitalib (a.s) ayrıca bazı hocalarımız iki yerde de ders almışlardır. Detaylı bilgi ilim şecerelerinde mevcuttur.

SEYYİD MAHMUD?UN TARİKAT İCAZETNAMESİ:

BismillahirRehmanirRehim

1-Resullullah (S.A.V)

2-İmam Ali B.Ebi talip (K.V)

3-Şeyh Hasan-i Basri

4-Şeyh Habibullah El Acemi

5-Şeyh Davudi Tai

6-Şeyh Marufi Kerhi

7- Şeyh Sirriyyi Sakti

8-Şeyh Cuneydi Bagdadi

9-Şeyh Ebubekir Sibli

10-Şeyh Abdulvahit Temimi

11-Şeyh Muhammed Tarsusi

12-Şeyh Ali Hakkâri

13-Şeyh Ebu Sait Mahzumi

14- Kutbul Vücut Şeyh Seyyid Abdulkadir Kavsi Geylani

15-Şeyh Abdülaziz

16-Şeyh Muhammed Hetak

17-Şeyh Şemseddin

18-Şeyh Serefeddin

19-Şeyh Zeyneddin

20-Şeyh Veliyeddin

21-Şeyh Nureddin

22-Şeyh Hisameddin

23-Şeyh Yahya

24-Şeyh Ebubekir Bağdadi

25-Seyh Osman

26-Şeyh Haci Mustafa Alusi

27-Şeyh Ebubekir Alusi

28-Şeyh Haci Mahmud Celili

29-Şeyh Seyyid Nureddin Birifkani (Kutbul Arifin- Gavsus Sani)

30- Şeyh Haci Osman Rıdvani

31-Şeyh Haci Abdullah Rıdvani

32- Şeyh Seyyid Muhammed Tahir Birifkani

33-Şeyh Seyyid Muhammed Beşir Birifkani

34-Şeyh Seyyid Vahiduddin Birifkani

35-Şeyh Seyyid Mahmud Birifkani ? Diyarbekir`i

Seyyid Mahmud?un Eserleri

1-Bırifkan Seyyidleri (Matbu değildir)

2.Çok sayıda şiirleri vardır.

Seyyid Muhammed Said Bırifkani

Seyyid Muhammed Said b.Seyyid Yasin Bırifkani-Duhoki: T.1900 Badê doğumludur. 1906?da babasının vefatından sonra ilim tahsil etmek için Etruş?a gitti. Sonra Cizre?ye gitti. Daha sonra Zaxo ve Erbil?e geldi. Daha sonra İmadiye yakınlarındaki Spindar?a gelmiştir. 1919?da Molla Ahmed Akri?den icaze almıştır. 15.12.1976?da Bağdat?ta vefat etti. Cenazesi Duhok?a getirilip defnedilmiştir.

ESERLERİ:

1.Fudala u Behdina

2.Nezmu Metni Fethul Karib (Şafii Fıkhi)

3.Arapça Kürtçe Divan

Seyyid Muhammed Tahir Bırifkani

1879?da Rıkava köyünde dünyaya gelmiştir. Kadiri tarikatının mürşididir.

Tarikat silsilesi şöyledir;

Seyyid Muhammed Tahir Bırifkani

Şeyh Abdullah Rıdvani

Şeyh Osman Rıdvani

Gavs-ı Sani Seyyid Nureddin Bırifkani

ESERLERİ

1.Kürtçenin Sorani ve Kürmanci lehçelerinde Arapça ve Farsça Şiirleri vardır. Mahlas adı Hüzni?dir.

Bırifkani Seyyid?lerinin tanıtım kitapçığından alıntıdır

Yazar;Seyyid Mahmud Bırifkani - 2009

23 Nisan 2010 13:13

seyyid-muhammed
Memur

BismillahirRehmanirRehim

Seyyid Mahmut Birifkani

eserlerinizden dolayı tşk ederiz

25 Nisan 2010 02:19

seyyid-muhammed
Memur

BismillahirRehmanirRehim

www.birifkani.com

hayırlara vesile olmasını dileriz

25 Nisan 2010 10:22

marxista..doaniho
Kapalı

can seyyid kardeşim...senin muaviyeye bakışın nedir ? hazret koyarmısın isminin önüne.....

27 Nisan 2010 01:29

seyyid-muhammed
Memur

BismillahirRehmanirRehim

cevap:marxista..doaniho hayır

27 Nisan 2010 10:24

eczyalç
Genel Müdür

Resullullah (S.A.V)

2-İmam Ali B.Ebi talip (K.V)

3-Şeyh Hasan-i Basri

4-Şeyh Habibullah El Acemi

5-Şeyh Davudi Tai

bu şeyh hasan-i basri kim oluyor orasını anlamadım .

27 Nisan 2010 12:36

boğachan
Aday Memur

gurbanım Seyyidler-Şerifler çoktur sizin saydığınız bi kolu dünyanın hertarafında ve ülkemizinde dörtbir yanında vardır hepsine can kurban......... çok şükür bide Mürşidim Seyyiddir

27 Nisan 2010 17:42

bitak
Yasaklı

Şeceredeki Seyyid Babamansur benim atam.Çözemedim bu işi...

27 Nisan 2010 17:55

marxista..doaniho
Kapalı

bitak hocam..o zaman sende bir birifkani oluyorsun :):)

27 Nisan 2010 18:06

İmran Ali
Kapalı

Bu ne şimdi... biri anlatabilir mi?

27 Nisan 2010 18:15

kuranmüslümanı
Kapalı

Sünnilerle,şii ve alevilerin soyağacı tartışması oluyor İmran dostum ama özellikle Ehli beyt camiasının biraz fazla yüklenmiş çünki başlığı açan arkadaşın mezhep taasubu yoktur yorumları bu başlığından görülebilir:))):

http://forum.memurlar.net/konu/826552/?page=3

8 Ocak 2010 21:11 Düzenle Sil

BismillahirRehmanirRehim

cevap dercan: ebu süfyan mekke feth edildiğinde tüvbe etti

müaviye ise imam ali karşısından haksızdı

haklı olan imam ali idi

sevgi ve selametle

seyyid-muhammed

Bu arada önemli bir not:benim ailemde Alevi dedesi olduğu için ayrıca bir Seyyidlik seceresi var ama benim için bir önemi yok Çünki KURANİSLAMI,na inandığım için şahsi yorumum Ehli beyt,e yakınlık soyla sopla değil niyet ve amelle olur....

27 Nisan 2010 19:00

bitak
Yasaklı

marxista bizimkiler direk Babamansur Ocağı diye biliniyor.Farklı kişiler herhalde.İmam Muhammed Bakır (as) soyu.Kuranmüslğmanı haklısın zaten Ehli Beyt de senin dediğini diyor ya...

29 Nisan 2010 15:16

seyyid-muhammed
Memur

BismillahirRehmanirRehim

bu benzer konuların şefaflaştırılması ve daha kolay anlaşılması için bu site kurulmuştur inşaallah hayırlara vesile olur amacında kalır

www.dunyaehlibeyt.com forum larıda hizmete acılmıştır

selametlen can dostlar

29 Nisan 2010 15:37

hafif_manyak
Müsteşar Yardımcısı

şimdi bişe soracağım bu nedir? kısa cümleler için yazar mısın? hiç kimse kusura kalmasın da biraz reklam kokan hareket değil mi bu? yani tamam kardeş seyyid'sen seyyid'sin neden bu başlık? ne yapmamız gerekiyor bu başlığı okuyunca ?

29 Nisan 2010 15:46

hafif_manyak
Müsteşar Yardımcısı

sanırım biraz ağır yazdım. kusura kalma. hani demek istediğim 3-5 cümle ile birazcık anlatsan yani ne kendi adıma bu başlıktan ne çıkarmalıyım?

29 Nisan 2010 15:47

MEVLANA ASIGI
Yasaklı

kuran müslümanı SOY AĞAZI EHLİ BEYTE daynamayan veli mi var,biraz yükselnmiş demişisniz,,anlayamadım ??

23 Temmuz 2013 16:21

qeqer
Aday Memur

nureddin birifkani benim dedemdir ve sen sadece amcalarını ve dedelerini yazmışsın d.bkrdan selamlar

25 Temmuz 2013 15:06

mesver
Kapalı

hadisi şerif "ahlakının geri bıraktığı kimseyi nesebi ileri götüremez"

Hakiki seyyid Allah rasulünün sünnetine ittiba edendir.seyyidlere de ancak hak edene hürmet edilir...

Toplam 17 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;