Editörler : Cüneyt Barışoglu
04 Mayıs 2010 19:29   


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet

arkadaşlar belki işinize yarar

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE DİSİPLİN UYGULAMALARI ÖZET ...

www.bsm.gov.tr/sunu/docs/Diger_657_Kanunu_Ozet.ppt -

04 Mayıs 2010 20:06

massacre
Kapalı

çok sğl paylaşım için :)

04 Mayıs 2010 22:35

vahdet1
Şef

Arkadaşlar sınavda 657 çıkmayacak ki niçin işimize yarayabilir. Anlayamadım. Ha ilerde belki yarayabilir.

Şimdi sadece temel yurttaşlık bilgisi diyor. Konular klavuzda verilmiş.

04 Mayıs 2010 22:43

pelinpelin
Memur

SINAV KONULARI

SORU SAYISI

Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi 10

Temel Yurttaşlık Bilgisi 5

Türkiye Coğrafyası 5

Türkçe 10

Matematik 10

***Görevin Özelliğine Göre Mesleki Bilgiler 10 *** belki bu kısımda işe yarar dimi diğer yorumları tam olarak okursanız bu gibi sorularında çıktığını görürüsünüz

TOPLAM 50

04 Mayıs 2010 23:07

sevdallinka83
Daire Başkanı

ya bu slayt halinde.. hem hangi birine çalışağız ya...

04 Mayıs 2010 23:13

massacre
Kapalı

evet bencede meslek bilgileri bölümünde sorulabilir.ne olur ne olmaz

05 Mayıs 2010 00:24

bahar_güneşi
Kapalı

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ MEVZUAT

.Temel ilkeler - şartname ,kariyer,liyakat

.istihdam şekli-memurlar,sözleşmeli memurlar,geçici personel,işçiler

.ödev ve sorumluluklar.sadakat,tarafsızlık ve devlete bağlılık,davranış ve işbirliği

.yurtdışında yer.

.amirlerin sorumluluğu

.devlet memurları sorumluluğu

.kişisel sorumluluk ve zararlar

.kişilerin uğradığı zararlar.

.mal bildirimi

.basına bilgi ve demeç verme

.resmi araçların alan dışına çıkarılması

GENEL HAKLAR YASAKLAR

1.uygulamayı isteme hakkı 1.eylem

2.güvenlik 2.ticaret

3.çekilme 3.hediye alma

4.emeklilik 4.

5.muracat-şikayet

6.sendika kurma

7.izin

8.kovuşturma ve yapılan

9.iftiraya karşı koruma

devlet memurlarının derece kademe ilerlemeleri derece kademe

ilk okulu bitirenler 15 1

ortaokul 14 2

2 yıl süreli yüksek okul 10 2

4 yıl 9 1

5 yıl 9 2

6 yıl 9 3

mesleki teknik eğitim 14 3

liseyi bitirenler 13 3

meslek lisesini bitirenler 12 3

teknik liseyi bitirenler 11 1

devlet memurluğuna girme yaşı : 18 yaş

teknik lise çıkışlı meslek sanat ok. Bit . : 15 yaş

ailesinin onay vermesi

genel şartlar özel şartlar

Türk vatandaşı olmak ilgili kurumun aradığı yetişme şartı (diploma)

Kamu hakkından mahkum olmamak

Teksirli suçlardan ceza almamak

Sakatların devlet memurluğuna alınması

%3 oranında kurumlarda alınmak şarttır.

1.sağlık bakanlığı

2.çalışma ve sosyal güvenliği başk

3.özürlüleri idaresi başk.

4.devlet personel başkanlığı

özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla oran %2 dir. (625 Öz.eğ.k.k.)

devlet memurlarının adaylık dönemleri

1.temel eğitim aynı kurumda

2.hazırlık eğitimi

3.staj eğitimi farklı kurumda olabilir

adaylık süresi en çok kaç yıl olabilir. Staj süresi 2 yıl dır. En az süresi 1 yıl dır.

Adaylı yönetmeliği hangisi tarafından hazırlanır.başbakanlık

Hizmet şartları ve şekilleri

1 sene başarısız olması halın de başka bir kurum müdürünün emrinde çalışır sa ordada başarısız olursa devlet memurluğundan çıkarılıyor.

Çıkarılma halinde duruma göre göreve dönüp dönmeme şekli değişiyor.

3 yıl süreyle kuruma dönemiyor

sınavdan başarısız puan alanda devlet memurluğuna dönemiyor.(atamaya yetkili amir tarafından görevine el çektiriliyor.)

istifa etmiş devlet memuru 1 yıl sonra tekrar görevine döne biliyor.

Görevine yeni başlayan devlet memuru il sınırları içerisindeyse görevlendirme emri eline ulaştığı aynı gün,başlamak zorundadır.

Görevine yeni başlayan devlet memuru il sınırları dışında ise 15 gün içerisinde başlamak

Zorundadır. +10 gün de olabilir.11 gün de görevden çekilmiş sayılır.

İzin-ceza-tayin de hepsinde bilgi yazı elinde tebliğ edilirse.

Kaymakamlık istisnai memurluk değildir.kaymakamlar 3 lü kararname ile atanır.

Valiler istisnai memurluktur.bakanlar kurulunun teklifi ile ilk okul mezunu olma şartıyla vali olabirsiniz.

Derece ilerleye bilmeniz için 3 yıl kalmanız olmalı

Kademe ilerleye bilmeniz için o kademede 1 yıl kalmış olmak şarttır.

Yurt dışında çalışan devlet memurları başbakanın izniyle 10 yıla kadar izin alabilecekler.

Uluslar arası kuruluşlarda çalışan devlet memurları 21 yıl ücretsiz izin alabilir.

Devlet memurluğu asker dönüşü 30 gün içerisinde kurumu onu işe başlatmak zorundadır.

Bir öğretmene ikinci görev verilebilir.

İkinci görevin ne olduğuna bağlıdır.

Müdür yardımcılığı görevi yanında derse girebilir.

İl milli eğitim müdür yardımcılığı yapanlar derse girmez.

Doktora iki görev verilemez

Veterinerlik verilemez

Başhekimlik verilir.

Sağlık müdürlüğü verilir

Memurluğun sona ermesi

ÇEKİLME: İstifa etmek istediğine dair yazıdır.

6 ay süreyle tekrar dönemiyorsun.

2 kere görevden çekilme hakkı vardır.

Hastalık

10 yıla kadar 10 yıl dahil 6 ay hastalık izni tabip raporu ile 12-18 aya kadar

10 yılın üstüne 6 ? 12 -18

Radyo aktif ışınlara taarruz kalan yıllık izinlerin sonuna 1 ay daha ilave edilir.tedavi sürelerince izinli sayılırlar

18 ay içerisinde devlet memuru iyileşmezse mevcut süre 1 kat artırılır.

Yinede iyileşmezse emekliye ayrılır.iyileştiğini ibraz ettiği taktirde görevine tekrar döne bilir.

AYLIKSIZ İZİNLER

10 Yıla kadar hizmeti bulunanlara 1 sefere mahsuz olmak üzere 6 ay izin verile bilir.

Rahatsızlıkları tespit edilen birinci derecedeki yakınları hastalık nedeniyle 10 yıl şartı aranmaz.

Olağan üstü hallerde insanın sosyal haklarına müdahale edilebilir.

Bayan memurlara istekleri halinde doğum izni 12 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Yurt dışına yetiştirilmek üzere devlet memurlarına 4 yıla kadar aylıksız izin verlir(en az 1 yıl süreyle süreyle kalma şartı ile)

Doğum yapmadan önce 8 hafta öncesinde 8 hafta sonrasında izin verilir.

Öncesinde olan iznin 3 haftasını doktor raporu ile son haftaya sarkıtabilir.

Doğum problemli ise 12 aya kadar izin,beyine de 6 aya kadar izin verilir.

Bayan devlet memuru çocuğunu emzirebilmesi için 1,5 saat emzirme izni verilir.(1 yaşında küçük cocuklar için )

Erkek memura eşinin doğumundan dolayı 3 gün izin verilir.

Yakınının ,çocuğunun ölümüyle ilgili 5 gün izin verilir.

İzinlerle ilgili atamaya yetkili

Atamaya yetkili ilde vali,ilçede kaymakamdır.

Devlet memurlarına yıllık izinler amirin ihtiyaç dahilinde 10 ? 10 gün alabilir.

20 gün de toptan alabilir.20 günün 10 günü bir sonraki seneye dahil ettitebilirsiniz.amirin emriyle toptan veya parça parça kullana bilirsiniz.

SİCİL DOSYALARINDA

Bulunması gereken evraklar.

1-sicil raporları

2-müfettiş denetleme raporları.

3-mal beyan raporları

YARGI YOLU KAPALI CEZA

Uyarma ve Kınama cezasıdır.

Fazla mesai 40 saat ın üzerine çıkmaz

Çalışma saatlerinin tespiti başbakanlık devlet personel başkanlığı,bakanlar kuruluna teklif eder

Taşrada vali

24 saat çalışma yapılırsa başbakanlık devlet personel başkanlığının

kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen .devlet memurluğundan çıkmış sayılır.

1 yıl süreyle geri dönme hakkı var dır.

1-9 gün gelmeyene kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

4357 ilk okul la ilgili ceza yön.

1702 orta okul ve lise ile ilgili ceza

657 devlet memurları yönt.

İşlenecek suça göre 1702 hizmet içi ve hizmet dışı durumlarda devlet memurlarının uymayan kanun dan kılık kıyafet yönetmeliğine göre 657 baz alınıp yargılayabilir.

İtiraz hakkınız vardır.

Aylıktan kesme ve üst cezalarda itiraz edebilirsiniz.

İtiraz hakkı

Verilen sicille ilgili olarak sicil notları aralık ayının son iki haftası verilir.

Olumsuz bir sicil gelmesi halinde gizli bir yazıyla 2 ay içerisinde uyarılmak zorundadır.

1 ay içerisinde siz ona itiraz etmek durumundasınız.

1 yıl aynı devam ederse 2. yıl başka bir amirin emrine durum aynı devam ederse 2. yılın sonunda ilişkisinin kesilmesine karar verilir.

60 günü üzerinde olanlara tebliğ yapılmaz.60 gün altında tebliğ yapılır.

Gizli bir yazı ile size bildirirse siz itiraz ediyorsunuz.

İlgili kurum idari yargıda kararı düzeltirseniz.

Tebliğ edilmeyen olumsuz sicil geçerli değildir.

SOSYAL HAKLAR

Emeklilik hakkı

Hastalık ve analık sigortası

Ek soysal sigorta

Memurun sosyal tesis imkanı

Devlet memurunun konut kredi hakkı

Devlet memurun konut hakkı

Ayrıldıktan sonra 7 yaşından küçük çocuklar mahkeme kararı ile anneye verilir.

Devlet tarafından çocuk yardımı ödeniyor.

Okuyan çocuklar için hem burs hem çocuk yardımı alınır.

Hiçbir kesintiye uğramadan ve ödeme emri beklenmeden ödenir.

Çalışmayan eşler için(300)gösterge rakamı

Çocuklar için 2 çocuğa verilir(50)gösterge rakamı

Evlenen kız çoculları için 25 yaşını dolduran ,25 yaşını doldurmuş evlenmeyen çocuklar.

25 yaşını doldurmuş hastalığı olan erkek çocuklarına ödenir.

Çocuğu dünyaya gelmiş olana (2500)gösterge rakamından ödenir.

Cenaze yardımı en yüksek devlet memurunun maaşının 2 katı ödenir.Ek göstergeler dahildir.

TADAVİ YARDIMI

Hangi kurumlar tarafından hazırlanır.

-milli savunma bakanlığı

-maliye bakanlığı

-iç işleri bakanlığı

-sağlık bakanlığı

-devlet personel başkanlığı

yurt içinde tedavisi karşılanamayacak devlet memurunun yurt dışı tedavileri en çok 2 sene sonra her 6 ayda bir bilgilendirilmesi

%4 oranında tedavi giderleri devlet memurundan alınır.tedavi giderleri aylığının 3 katını geçiyor sa devlet memuru fazlasını ödemiyor.

1739 SAYIL MİLLİ NEĞİTİM TEMEL KANUNU

Türk milli eğitimin temel amaçları

1-genel amaçlar 3 madde dir

2-özel amaçlar 1 madde dir

Türk milli eğitimin temel ilkeleri

1-genellik-eşitlik ilkesi

2-ferdin ve toplumun ihtiyaçları

3-yöneltme

4-eğitim hakkı

5-fırsat imkan eşitliği

6-süreklilik

7-Atatürk ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği

8-demokrasi ve eğitim

9-laiklik

10-bilimcilik

11-planlılık

12-karma eğitim

13-okul ile ailenin iş birliği

14-her yerde eğitim

Türk milli eğitimin yapısı

1-Örgün eğitim:okul öncesi,ilk öğretim,orta öğretim,yüksek öğretim

2-Yaygın eğitim:örgün eğitimin dışında kalan,akşam sanat,yaz okulu,açık öğretim

öğretmenlik mesleği yetiştirmeleri ,nitelikleri vb.ele alınıyor.

Atatürk ilke ve inkılaplarını insan hak ve anayasa başlangıç temel ilkelerine göre yetiştirme hangi amaca girer?genel amaç

Beden ve zihin gelişmelerini iktisadi ilgi beceri davranışlarını kazandırmak hangi amaca girer?özel amaç

*Genellik ve eşitlik ilkesi:herkesin hakkıdır,imtiyaz tanınamaz.(fırsat ve eşitlik le karıştırma)

*ferdin ve toplumun ihtiyacı:türk toplumunun ihtiyacına göre şekillenir.

*yöneltme:istikamet,çeşitli okullara yöneltme rehberlik hizmetleri,bina donanım

*eğitim hakkı:ilk öğretim herkesin ücretsiz olması hakkı ilgi ikdisat kabiliyet bahsedilir.(fırsat ve imkan)ile karıştırma

*fırsat ve imkan:kadın erkek herkese fırsat eşitliği saklıdır.bursluluk tanımı varsa buna girer.Özürlü insanlara öğrenim hakkı verme.(genellik,eşitlik)karıştırma

*süreklilik:hayat boyunca devam eder,gerekli tedbirlerin alınması

*Atatürk ilkeleri ve inkılapları Atatürk milliyetçiliği:vatandaşlık,temel kavramlarla ilgili,dilin önemi,Atatürk kültür,Atatürk ilkeleri

*Demokrasi eğitimi:demokrasinin tanımına ilişkin bir tanımı arayınız.Atatürk ilkeleri ve tartışmalara karşı hiçbir imkan verilmemesi.

*laiklik:Din kültürü ve ahlak öğrenimi ilk öğretim okulları ile dengi okullarda zorunlu dersler

arasında yer alır.

*Bilimsellik:eğitim metodları,ders araçları yeniliklere teknolojinin esasları sürekli gelişmesi.

*Planlılık:mesleklere göre okulların planlanması,branş ve hesapların planlanması,eğitim anlayışın planlanması hizmet verilmesi

*Karma eğitim:okullarda kız-erkek bir arada eğitimin görülmesi

*Okul ile ailenin iş birliği:bağışların kabulu,mevcut derneklerin yapılandırılması

*Heryerde eğitim:evde,çevrede,işyerinde her fırsat gerçekleşir.sadece okul değil okul dışında da eğitim

En çok soru gelen yer okul öncesi :bağımsız ana okulları,ilk okula bağlı anasınıfları,başka kuruma bağlı uygulama sınıfı

Amaç ve görevlerini karıştırmamak gerekir;ilk öğretime hazırlamak,bireysel gelişmesine yönelik psiko motor gelişimini sağlamak.amaç?

İlköğretim;ilgi isdidat kabiliyetlerini artırmak ve orta öğretime yönlendirmek

Yönlendirme ilk öğretim de başlar lise de devam eder.

İlk öğretim de hangi mesleklerin yolunu aşabileceği meslek lerin kendine sağladığı mili ahlaki anlayışına göre yetişmesine hazırlamak.

İlk öğretim 6-14 yaşındakileri kapsar. 4 yıl uzatılabilir.

Orta öğretim:

*Nüfusu az dağınık olan köylerin gruplaştırılması sonucu:Pansiyonlu ilk öğretim bölge okulları

*gruplaşmanın mümkün olmadığı yerlerde:yatılı bölge okulları (YİBO)

??.genelde yatılı pansiyon ile yatılı bölge karıştırılıyor

*genel mesleki teknik eğitim :4 yıldır.bütün öğrencilere asgari kültür vermek,toplum sorunlarını tanıtmak,yurdun kalkınması bilincini kazandırmak,hem mesleğe hem üst eğitime ilgi isdidat kabiliyetlerini artırmak.

*Nüfusun dağınık olduğu yerlerde çok proğramlı lıse (ÇPL) açılmaktadır.

YÜKSEK EĞİTİME GEÇİŞ

Lise ve dengi okulları bitirenler,

İmam hatip liseleri:dini hizmetleri yerine getire bilmek için gerekli elemanları yetiştirir.

Yüksek öğrenime hazırlayıcı eğitimi alır.

Güzel sanatlar:özel istidat, kabiliyetleri küçük yaştan itibaren tespit edilenlerin yönlendirilmesi

YÜKSEK ÖĞRETİM

En az 2 yıllık eğitimi veren kurumları kapsar.incelemek,bilimleri genişletip,hertürlü yayınları yapmak ve türk toplumunun genel seviyesini yükseltecek genel yayınları yapmak.

Yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak

YÜKSEK EĞİTİM KURUMLARI

1-Üniversiteler

2-Fakülteler

3-Enstitüler

4-Yüksekokullar

5-Konservatuarlar

6-Meslek yüksek okulları

7-Uygulama ve araştırma merkezleri

yüksek öğrenimin düzenlenmesi(lisans öncesi-lisans-lisans üstü)

Hangisi yüksek öğretim kurumlar içerisindedir şeklinde sorulur.

YAYGIN EĞİTİM

AMAÇ VE GÖREVLERİ:ikdisadi gücün artırılması için,gerekli beslenmeye sağlıklı yaşama şekli ve usullerini benimsemek.

Okuma yazma öğretmek,eksik eğitimlerini tamamlamak sürekli eğitim içinde olmak.

Boş zamanını değerlendirmek için,kısa süreli kademeli meslekler edinmek için.

Açık öğretim lisesi( meslek dersleri yüz yüze verilir.)

Genel(düz lise)

Mesleki teknik(teknik lise)

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Öğretmenlik:eğitim öğretim le ilgili yönetim görevlerini özel bir ihtisas mesleği

Adaylık döneminden sonra

1-öğretmen

2-uzman öğretmen Kadrosu %20 (Bakanlar kurulu kararı ile 1 kat artırıla bilir.)

3-Baş öğretmen Kadrosu%10

üç basamaklıdır.

Kariyer basamakları:

1-Kıdem %10

2-Eğitim %20

3-Etkinlikler %10 ve Sicil %10

4-Sınav sonuçları %50

öğretmenin nitelikleri ve seçimi

(özel alan bilgisi-genel kültür-pedagojik formasyon)

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

YASAKLIK

Askeri maksatla açılacak okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetin de bulunulamaz.

Eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk

1-yönetme gözetim ve denetim

2-yasaklık

3-okul açma yetkisi(ilk.lise dengi okul MEB izni)

4-yurt dışı eğitim

(625 öz.eğ.ok .kan) bu okulların denkliğini MEB verir.

Askeri okulun dereceleri MEB birlikte tespit edilir.

MERKEZ

1-Bakanlık müsteşarı

2-Talim terbiye kurulu

3-Ana hizmet birimi

4-Danışma ve denetim birimi

5-Yardımcı hizmet birimi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

ı ı BAKAN ı

Yüksek Milli eğitim Mesleki eğitim Kurulu

Öğrenim Şurası

Kurumu Teftiş kurulu

Bakanlık müsteşarı

Özel kalem müdürü Müsteşar 30 kişi

Talim terbiye kurulu Müsteşar yard. Strateji gel. Başk 7 tane Hukuk müşavir

Müdürler kur. Basın ve halk işlk

Yük.disp.kur. müşavirliği

Merkez disp.kur.

Öğrenci disp.kur.

Ana Hizmet Birimleri Yardımcı Birimler

Personel genel müdürlüğü

İlk öğreti genl.müdr Yayınlar dairesi başkanlığı

Orta öğreti genl.müd. hizmet içi eğitim d. Bşk.

Erkek teknk.genl.müd İdari ve mali işer d.bşk.

Kız teknik genl. Müd. Öğretmene hizmet d.bşk

Ticarev ve turzm genl.mdr. İşletmeler d.bşk

Öğretmen yet. Yatırımlar d.bşk.

Din eğitimi genl.mdr Orta öğretim burs yurt d.bşk.

Çıraklı ve yaygın eğitm gnl.mdr. Sağlık işleri d.bşk.

Yüksek öğretim genl.mdr. Eğitim araçları d.bşk.

Özel öğretim kur.gel.mdr. Eğitim araştırma ve gelş.d.bşk.

Yurt dışı eğitim gnl.mdr Çıraklık ve teknik eğt.d.bşk.

Dış ilişkiler gnl.mdr. Savunma sekreterliği

Özel eğitim rehberlik hiz. Gnl.mdr.

Eğitim teknolojileri gnl.mdr.

Okul izcilik beden spor dairesi başkanlığı

Taşra örgütü Yurt dışı örgütü Bağlı kuruluş

Milli eğitim müd. Eğitim müşavir Milli eğiti akşam sanat yük ok.

Sürekli kurullar

*milli eğitim şurası

*mesleki eğitim kurulu

*müdürler kurulu

*öğrenci disiplin kurulu

Ana hizmet birimi --------------karıştırılmayacak nokta---------Yardımcı hizmet birimi

Daire başkanlığı ile biten müdürlükle biten sadece

Okul izcilik beden spor dairesi başkanlığı Personel genel müdürlüğü

Dır.diğerleri müdürlükdür. Ve Savunma sekreterliği vardır

Diğerleri hep daire başkanğıdır.

TEŞKİLAT GÖREVLERİ KANUNU 3797 DE GEÇEN

Açmak ve açılmasına izin vermek:yurt dışı,diğer bakanlıklar,silahli kuvvetler,yüksek öğretim,beden eğitim spor izcilk,yüksek öğretim de barınma

Müsteşar:Devlet memurluğun da Atanmış olan en yüksek birim dir.

Bakanın yardımcısıdır.

Bakanlık makamı:bakan ,müsteşar,müsteşar yardımcısı

Talim terbiye kurulu başkanlığı:milli eğitim şurasına sekreterlik yapar.bakanlığın yurt dışı ve yurt içi eğitim(dergi,kitap,gazete basılmasına izin vermek,bastırtmak hukuk müşavirliğinden görüş almak görüş bildirmek.

Ana hizmet birimleri:bütün görev ve hizmetleri yürütmek,eğitmek,araştırmak gerekli hazırlığı yapmak ve talim terbiye kuruluna sunmak.

Okul öncesi eğitim genl. Müdürlüğü:görev ve hizmetleri yönetmek ,talim terbiye kuruluna sunmak.

Orta öğreti genl.müd.: görev ve hizmetleri yönetmek ,talim terbiye kuruluna sunmak.

?

?

?

?

Kız teknik genl. Müd.:kız teknik lisesi,Anadolu kız meslek lisesi,pratik kız sanat okulu,olgunlaşma enstüleri

Karıştırmamak lazım

Ticarev ve turzm genl.mdr. :ticaret meslek,Anadolu otelcilik meslek,sekreterlik meslek,Anadolu aşçlık.

Yüksek öğretim genel müdürlüğü:milli eğitim bakanlığının üniversitelerle ilişkin süreci milli eğitim amaçları doğrultusunda ,yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili tedbir alma nitelik ve niceliklerini,burs kredi ilgilenir.

Dış ilişkiler genel müdürlüğü:kültürün tanıtımı,kendimizi dışa tanıtmak,yabancı öğrencilerin hizmetleri,ecnebi çocuklarının ülkemizde ki eğitimi ve iş birliği.

Yurt dışı eğitimi genel müdürlüğü:dış ülkelerdeki vatandaşların eğitimi türk okullarındaki hareketliliği,kendi çocuklarımızın yurt dışında ki eğitimi.

Özel eğitim genel müdürlüğü:625 sayılı öz.öğ.k.özel okul sürücü

ÖZEL ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:625 özel okul,sürücü kursu,şahısların açmış olduğu okul,görev ve hizmetleri,yönetmek ve yürütmek.

ÖZEL EĞİTİM ,REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:Sağır ve dilsizler okulu zihinsel engelliler okulu okul görev ve hizmetlerini yürütmek.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:MEB Hazırladığı sınavları bu kurum hazırlıyor.sınavları ,planla,sınav tarihi belirleme.genel müdürlük faaliyetlerini yürüymek 3. akşam sanat okulu

OKUL İÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI :Görev ve hizmetlerini yürütmek.

Danışma ve Denetim Müdürlüğü

1-Teftiş kurulu başkanlığı

2-araştırma planlama ve koordinasyon kurulu

3-hukuk müşavirliği

4-bakanlık müşavirliği

5-basın ve halkla ilişkiler müşavirliği

Teftiş Kurulu Başkanlığı

A)bakan adına teftiş inceleme ve soruşturma

B)Mevzuata uygun plan ve proğrama uygun çalışmasını temin etmek için teklifleri hazırlamak.

Bakan olmadığı zaman müsteşar bakandan aldığı emirleri yapar.

ARAŞTIRMA,PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU:Bakanlar kurulu kararı ana hizmet politikasını

Bakanlık bütçe hazırlar.

Harcırahları takip etmek.

Bakanlığın yıllık çalışma proğramını hazırlamak.planlama ve koordinasyon

Bakanlıklar arası iş birliği

Bakanlığın tarihçesini hazırlamak.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:Tamamı hukukçulardır.hukukla alakalı tıkanıklığı aşmada kullanılır.bakanlığın diger birimlerden sorulur.Talim terbiye ile karıştırmayınız.

BAKANLIK MÜŞAVİRİ:Kızak yerdir.sadece bakana yardımcı olur.657 ye tabidirler

05 Mayıs 2010 00:26

bahar_güneşi
Kapalı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;

a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,

b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,

c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,

d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,

f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,

g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi

Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

Madde 5 ? Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.

Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.

Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır.

Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Nüsha sayısı

Madde 6 ? Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

Belge boyutu

Madde 7 ? Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.

Yazı tipi ve karakter boyutu

Madde 8 ? Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Yazıların Bölümleri

Başlık

Madde 9 ? Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir.

Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.

İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek:1).

Sayı ve evrak kayıt numarası

Madde 10 ? Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır.

Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.

Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2).

Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

Tarih

Madde 11 ? Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.

Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

Konu

Madde 12 ? Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

Gönderilen makam

Madde 13 ? Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3).

İlgi

Madde 14 ? İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.

"İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.

İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır.

İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır.

İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4).

Metin

Madde 15 ? Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır.

Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.

Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.

Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 5-A, B).

Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.

Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.

Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

İmza

Madde 16 ? Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar.

Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.

Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.

Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.

Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek: 6-A).

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek: 6-B, '); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek: 6-C).

Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek: 6-D'de olduğu biçimde düzenlenir.

Onay

Madde 17 ? Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır.

Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.

Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır (Örnek: 7-A).

Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B).

Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

Ekler

Madde 18 ? Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.

Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır (Örnek: 8).

Dağıtım

Madde 19 ? Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır.

Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.

"Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır (Örnek: 9-A, B).

Paraf

Madde 20 ? Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.

Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.

Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek: 10).

Koordinasyon

Madde 21 ? Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11).

Adres

Madde 22 ? Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.

Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır (Örnek: 12).

Gizli yazılar

Madde 23 ? Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek: 5-A, B).

İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı

Madde 24 ? Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A, B).

Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

Sayfa numarası

Madde 25 ? Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Aslına uygunluk onayı

Madde 26 ? Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

Kayıt kaşesi

Madde 27 ? Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.

Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.

Yazıların gönderilmesi

Madde 28 ? Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.

Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.

Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

"Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması

Madde 29 ? "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 30 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31? Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

05 Mayıs 2010 00:29

bahar_güneşi
Kapalı

bunları buldum resmi yazışmalar vegörevin getirdiği mevzuatlar

07 Mayıs 2010 18:39

mdkr
Daire Başkanı

helal valla nasıl sıkılmadan yazıyorsunuz bu kadar arkadaşlar benden tavsiye çok derin konulara girmeyin özelliklede lise mezuniyeti ile girecek arkadaşlar

07 Mayıs 2010 18:42

mdkr
Daire Başkanı

bu konuların hepsine görevde yükselme sınavında çok çalıştım çok şükür başardım ve mumur kadrosuna atamamı bekliyorum bu gün yarın inşallah herkezinde kazanmasını dilerim

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?