Editörler : Cüneyt Barışoglu
24 Mayıs 2010 08:59   


Yasaklı
kemal kılıçdaroğlu, seyyid mahmud hayraninin torunudur..seyyidtir,,kurayş ocağı ''dede''sidir..

Yani Kemal Kılıçdaroğlu?nun soyunun geldiği Kureyşan Ocağı.

Kılıçdaroğlu ailesi Tunceli Nazımiye, Ballıca Köyü?ndendi.

TV programında; Tunceli?deki Kureyşan Ocağı?nın son temsilcilerinden Dede Zabit Güler; Kureyşan Ocağı?nın Gaziantep ve Adıyaman koluna bağlı Zülfikar Dedeoğlu ve Kureyşan Ocağı?nın Gaziler kolunun temsilcisi Zeynel Ertekin vardı. Bakalım ne demişlerdi?

KÖKENİ NERESİ?

Prof. Alemdar Yalçın TV programını şu sözleriyle açıyor:

?Kureyşan Ocağı?yla Anadolu?da bir geziye çıkalım. Ama öncelikle sizden istediğim bir şey var; lütfen geçmişin bir takım tanımlamalarıyla günümüzü yorumlamayalım. Çağımızın getirdiği bilimsel verilere dayanarak, önyargılardan arınmış olarak dikkatli dinleyelim.?

İlk sözü Tuncelili Kureyşan Ocağı?ndan Dede Zabit Güler alıyor:

?Kureyşan Ocağı demek Horasan demektir. Kureyşan, Horasanlı demektir. Horasan?ın Seydi şehrinden çıkıp Erzurum üzerinden -eski ismi Kızıl Kilise- yeni ismi Nazimiye?nin Zeyrek Köyü?ne yerleşmişlerdir. Selçuklu Hükümdarı I?inci Alaeddin Keykubad döneminde geliyorlar. Keykubad Paşaköy?de oturuyor ve Horasan?dan gelenleri huzuruna çağırıyor.?

Prof. Yalçın devreye girip masa üstündeki bir belgeyi göstererek şöyle konuşuyor:

?Alaeddin Keykubad ve daha sonra bazı Osmanlı Padişahları Kureyşan Ocağı?na Diyarbakır, Erzincan, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Tunceli yöresinde besicilik yapması için izin belgesi veriyor. Ceylan derisi üzerine yazılmış bu belge işte elimizde mevcuttur.?

KILIÇDAROĞLU DA BU SOYAĞACINDA

Elindeki 6 metre uzunluğundaki soyağacını gösteren Prof. Yalçın, bu belgenin renkli fotokopisinin Kemal Kılıçdaroğlu?nda da bulunduğunu söylüyor.

Bu belgeye göre, merkezi Tunceli olan Kureyşan Ocağı?na bağlı 12 kol vardı.

1) Delsinler-Delihasanlar kabilesinden Horembey adıyla anılan oymağın başı Cafer;

2) Alan kabilesinden Burkent oymağı ve başları Teymur;

3) İlyas kabilesinden Han adıyla tanınan oymağın başı Hüseyin;

4) Milli kabilesinden Bozkır oymağının başı Muhammed;

5) İzol kabilesinden Üç Ayak oymağı ve başları Abdullah;

6) Haydaran kabilesinden Bedirhan oymağı ve başları Ali;

7) Karsan kabilesinden Hançer oymağının başı Mustafa;

8) Lal kabilesinden Baykara oymağından İbrahim;

9) Çakır Tahir kabilesinin başı Mahmut;

10)Dedo kabilesinden Börek Uzun oymağı ve başları Muhammed;

11)Zurvet kabilesinden Duvar Dana oymağından Yusuf;

12)Medin kabilesinden Dik Kınalı oymağın başı Abbas.

Kemal Kılıçdaroğlu?nun ailesi, Kureyşan Ocağı?nın Haydaran Aşireti?ne mensuptu.

KONYA TUNCELİ ETLE TIRNAK GİBİYDİ

Programda söz alan Kureyşan Ocağı Gaziantep, Adıyaman koluna mensup Zülfikar Dedeoğlu şu bilgileri veriyor:

?Benim edindiğim bilgilere göre de ilk Nazımiye Zeyrek Köyü?ne yerleşiliyor. Bazı olaylar nedeniyle bazı kollar buradan göç ediyor; Gaziantep?in Şaraküstü (Şehre Küstü) mahallesine yerleşiyorlar. Daha sonra besicilik yaptıklarından Yavuzeli kazasının Kayabaşı Köyü?ne göçüyorlar. Burada halen Kureyşan türbesi var. Bülbül Köyü?nde de türbemiz vardır.?

Zülfikar Dedeoğlu, Adıyaman Terman, Kuşakkaya, Kındıralı yerleşkelerine nasıl göç edildiğini; bugün hala Adıyaman ve Malatya?daki Kureyşan Ocağı?na bağlı aşiretlerden bahsettikten sonra Prof. Alemdar Yalçın, Kureyşan Ocağı?nın Konya ve Akşehir?deki bulunuş hikayesini bir tespitte bulunarak şöyle anlatıyor:

?Tunceli ile Konya ilişkisini sözlü gelenekte duyduğumuzda inanamamıştık. İşte bu bizim tarihimizi nasıl ihmal ettiğimizin en önemli göstergesidir. Size bir doktora tezinden bahsedeceğim; ?Ortaçağ Anadolu?sunda Göçebeler ve Osmanlılar? Rudi Paul Lindner isimli araştırmacı 1500 tarihli Osmanlı tahrir defterlerine girerek Kureyşan Ocağı?nın Konya?daki izlerini ortaya çıkardı. Konya ve Tunceli o zamanlar etle tırnak gibiydi; ayrılmaz iki parçaydı. Kureyşan Ocağı?nın bilginler kolu Konya?da yaşıyordu.?

Ve konu Kureyşan Ocağı?nın bilginler koluna geliyor.

Burada bir isimden bahsediyorlar: Seyyid Mahmud Hayrani?

SEYYİD MAHMUD HAYRANİ

Kureyşan Ocağı?nın en önemli temsilcilerinden Seyyid Mahmud Hayrani, bir süre Hz. Mevlana?nın yanında kalmış, onun hizmetinde bulunmuş ve ondan feyz almıştı.

Mahmud Hayrani, daha sonra Akşehir?e giderek inzivaya çekilmek istemişse de kapıldığı ilahi aşkın tesiriyle cezbeye tutularak dağlara düşüp, bir süre dolaştıktan sonra Akşehir?e dönmüştü.

Hayrani?yi çok seven Hz. Mevlana, vefatına kadar onu hiç unutmamış, gelip gidenlere hep onu sormuştu.

Pek çok kerametinden bahsedilen Hayrani, 1268 tarihinde vefat etmiş; Sultan Dağı?nın eteklerinde, adını taşıyan, Sultan Mahallesi?ndeki türbesine defnedilmişti.

(...)

TV programında, Kureyşan Ocağı önemli temsilcisi Seyyid Mahmut Hayrani?ye geniş yer ayrıldı. Çünkü hayat hikayesine girildikçe altından, Fatih?in Sadrazamı Sinan Paşa ya da Nasrettin Hoca gibi tarihimizdeki önemli isimler veya İstanbul Kadıköy adının nereden geldiği gibi konular çıktı.

Kureyşan Ocağı mensubu Kemal Kılıçdaroğlu?nun akrabaları arasında bakalım daha kimler vardı?..

KEMAL KILIÇDAROĞLU NASRETTİN HOCA´YLA AKRABAdır

Asıl adı, ?Ahi Evren? idi.

Kendisine tutkuyla bağlı Anadolu Türkmenleri tarafından ?Hace Nasreddin? ismiyle bilindi.

Moğollar?a karşı mücadele verirken, 1261 yılında şehit oldu. Bu saldırıdan kurtulan talebeleri, bugün bilinen esprili hikayelerini yaydılar ve düşüncelerini Hace Nasreddin ismiyle yaşattılar.

Nasrettin Hoca, Seyyid Mahmud Hayrani?yle aynı dönemde yaşadı.

Bu mini bilgilerden sonra dönelim TRT Avrasya?daki programda sözün nasıl Nasrettin Hoca?ya geldiği konusuna:

İstanbul?un ilk kadısı olan Hızır Bey (1407?1459), Kureyşan Ocağı?ndan Seyyid Mahmud Hayrani?nin torunlarındandı. O da Sivrihisarlı?ydı.

İstanbul?un Kadıköy ilçesi ismini, kadılık yapan Hızır Bey?e bu yörenin Fatih tarafından arpalık olarak tahsis edilmesinden almıştı.

Hızır Bey kadılık yaparken vefat etti.

Hızır Bey?in üç oğlundan biri, Fatih Sultan Mehmed?in sadrazamlarından Sinan Paşa (1441-1486) idi.

Seceresi şöyleydi: Hoca Sinanüttin Yusufbin Hızırbin kadı Celaleddin bin Seyit Mahmut Hayrani.

Sinan Paşa da Sivrihisarlı doğumluydu.

Genç yaşta devlet kadrosunun en üst makamlarına çıktı; Fatih Sultan Mehmed?in Sadrazamı oldu.

Ancak hala bilinmeyen nedenle arası açıldı; idama mahkum edildi; araya alimler girdi; İstanbul dışına çıkması şartıyla affedildi. Sinan Paşa da doğduğu Sivrihisar?a gitti.

Parantez açıp yazmalıyım: Sinan Paşa?nın ?Tezkiretü?l Evliya? adlı eserinin üzerine kim doktora tezi yaptı biliyor musunuz; Celal Bayar?ın Türkolog torunu Emine Gürsoy Naskali.

Konuyu fazla dağıtmadan TRT Avrasya?daki programda Prof. Alemdar Yalçın?ın söylediklerine bakalım:

?İki değerli araştırmacımız Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu ve Prof. Dr. Mertol Tulum çalışmalar yapmışlar ve Seyyid Mahmud Hayrani?yle Nasrettin Hoca?nın bağlantılı olabileceğini söylüyorlar. Ama kesin bir kanıt yok. Seyyid Mahmud Hayrani?nin Sivrihisar?dan yola çıkarak (yine bir Horasanlı olan) Hacı Bektaşi Veli?ye gidişi; Sinan Paşa?nın Sivrihisar?a gelişi; Hızır Bey?in Sivrihisar?la bağlantısı, tüm bunları bilim adamlarımızın araştırması gerekiyor.?

Nasreddin Hoca?nın Türkmenliği konusunda hiçbir araştırmacının kafasında tek soru işareti yok.

Tuncelili olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu?nun kimliği konusunda çoğu kişi nedense önyargılı davranıyor. Dersimlilerin Horasanlı olduğunu; Zazaca?nın Kürtçe olmadığını bu sayfada daha önce yazdım. (?Zazaca Kürtçe Değildir? 20.12.2009 Hürriyet)

Bakınız, kimsenin etnik kimliğiyle bir sorunum yok; kişi kendini hangi kimlikte görüyorsa öyledir.

Benim karşı çıktığım önyargılardır.

KILIÇDAROĞLU SEYYİD Mİ?

Doğu ve Güneydoğu?da neredeyse her ailenin kendisini, Hz. Muhammed?in akrabası sayıp ?Seyyid? dediğini yazıp bunun gerçek olamayacağını yazmıştım. (?Çakma Seyyidler? 23.11.2008 Hürriyet)

Bu nedenle Kuşeyran Ocağı?nın ?Seyyid? olup olmadığı konusunda temkinli davrandım. Acaba Horasan Seydi?den geldikleri için mi ?Seyyid? adını aldıklarını düşündüm.

Bu notumdan sonra dönelim TRT Avrasya?daki programa?

Prof. Dr. Alemdar Yalçın program sonunda seyircilerin sorularına yanıt veriyor.

İzleyiciler; Hz. Muhammed?in mensubu olduğu Kureyş kabilesiyle, Horasan?dan gelen Kureyşan (Kureyş) arasında akrabalık olup olmadığını merak ediyorlar.

Prof. Yalçın bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

?(12 İmamlar?dan) İmam Musa Kazım?ın 24 çocuğu vardı. Bu 24 çocuğundan bir kısmı kız alıp kız verme durumu dolasıyla Horasan?daki kabilelerle akraba oldu. Yani bağlantı İmam Musa Kazım?a kadar gidiyor. Ancak bizim ele aldığımız Kureyşan (Kureyş) ile Hz. Muhammed?in mensubu olduğu Kureyş aynı değil. İlgilerinin olduğunu sanmıyoruz. Ya da şimdilik bilmiyoruz diyelim.?

Kılıçdaroğlu?nun Seyyid olup olmadığını bilmiyoruz.

Fakat bildiklerimiz de var:

12 İmamlar ile akraba olduğu düşünülen Kureyşan (Kureyş) Ocağı?nın nasıl Müslüman olduğu belli miydi?

Evet, Zerdüşt/Yezidi olan Horasan?daki Deylaman (Dersim) halkı 873´te Müslüman oldu.

917´de ise Caferi Sadık mezhebini / Aleviliği kabul ettiler.

13?üncü yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Anadolu?ya geldiler.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ?Anadolu?da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650)? adlı çalışmasının 4?üncü cildinde Kureyş Ocağı?nın Oğuzlar?ın Bozok kolunun Beğdili boyundan gelen Türkler olduğunu yazıyor.

Beğdili Türkmenler?i Anadolu?da geniş bir alana yayılmışlardı: Adana, Afyon, Aksaray, Akşehir, Ankara, Antakya, Aydın, Antep, Birecik, Yozgat, Çorum, Diyarbakır, İçel, karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Maraş, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Sivas, Tarsus, Urfa.

Anadolu?daki Oğuz Boyları içinde Beğdili büyüklük olarak; Avşar, Yıva, Kayı, Bayad?tan sonra beşinci sırada gelmekteydi.

Benzer çalışmayı Başbakanlık Arşivi Belgeleri?nde yapan Cevdet Türkay da, ?Oymak, Aşiret ve Cemaatler? adlı çalışmasında, Kureyş Ocağı?nın Akşehir Sancağı?na bağlı olduğunu belirtiyor. Türkay da Kureyş Ocağı?nın Türkmen olduğunu yazıyor.

Uzatmayalım:

Kim kendini hangi kimlikte görüyorsa odur.

Öncelik, insan olmaktır!

24 Mayıs 2010 09:00

eenternasyonelita
Yasaklı

kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor....

seyyidtir..zazadır..

kürt değildir..

BU KONU ÇOK UZADI.

24 Mayıs 2010 09:05

eenternasyonelita
Yasaklı

Kemal Kılıçdaroğlu, aslında bir aşirete mensup. Ailesi Dersim`in yani Nazımiye ilçesinden. Asıl köyü Ballıca. Ancak terör sebebiyle şehir merkezine yakın bir köy olan Kocakoç`ta yaşamış ailenin diğer fertleri.

Osmanlı`dan daha evveliyatı da var aşiretin. Aslen İran Horasan`ına kadar uzanıyorlar. Önce Konya Akşehir`e yerleşiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu`nun da içinde bulunduğu aşiret, Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki çatışma dolayısıyla bugünkü yerlerine göçüyor. Osmanlı kayıtlarında hâlen kONYA Akşehir`de göründüklerini de söylüyor Kılıçdaroğlu.

Kemal Bey, eski senatör Arslan Bora`nın da mensubu olduğu Kureyşan aşiretinden. Kureyşanlılar bölge halkı nazarında kutsal bir ocak. Kureyşanlılar`da dedelik yapanlara, `Horasanlı Baba Kureyş` denildiği de söylenir. Dersim`de Kureyşanlılar`la birlikte Baba Mansur Ocağı da önemli bir ocak sayılır. Bu iki ocak arasında akrabalık olmadığını ama öyle bilindiğini söylemektedir Kılıçdaroğlu. Bildiğimiz Kureyş kabilesi ile bir alakaları olmadığı notunu da düşmek gerekiyor burada.

-Kureyşan aşireti önemli ocaklardan. Alevi geleneğinde Dedelik makamı buradan mı geliyor?

`Söyleniyor, evet.`

-Sizdeki bu sakin tabiatın altında böyle bir kültürden gelmenin etkisi olduğu kanaati var.

`O kültürden gelmenin etkisi var tabii.`

DEDEYİM AMA BU GÖREVİ YAPMIYORUM.

-Dolayısıyla dedelik sizde de var mı?

`Ailede var ama ben bu işi yapmıyorum tabii takdir edersiniz ki.`

-Ama siz de dedelik makamındasınız diyebilir miyiz?

`Diyebilirsiniz tabii. Ama dediğim gibi bu kültür olmakla beraber hani o kültürü uygulayan bir kişi değilim. O da, yetişmem, bürokraside görev yapmam dolayısıyla bizim hani o bağlantıda bir şey yapmamız zaten mümkün olmuyor.`

Kureyşanlı Kemal Kılıçdaroğlu`nun ailesi Dersim`de Cebeligiller lakabı ile de tanınıyor. Kemal Bey, bunun, muhtemelen ailede birisinin Osmanlı`da askerlik yapmasından kaynaklandığını düşünüyor. Osmanlı zamanında dedesinin dedesini de eşkıya olarak anlatıyor o. Buradaki bilgileri tam olmadığı için de muhtemelen o kişinin Cebeli denen kişi olabileceğini söylüyor. İhtimal ki Kemal Bey`in babası Kamer Bey, 1934`te, ailesinin Karabulut olarak aldığı soyadını eşkıya büyük dedesine dayandırarak 1950`den sonraki bir tarihte Kılıçdaroğlu diye değiştiriyor.

Aile daha çok tarımla meşgul olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, Yusuf Bey ile Zeynep Hanım`ın beşi erkek sekiz çocuğundan biri olan Kamer Bey`in oğlu olarak 1948`de dünyaya gelmiş. Kamer Bey, önce Meteoroloji`de, ardından da Türkiye`nin çeşitli yerlerindeki tapu dairelerinde çalışıp en son Patnos`tan emekli olmuş. Evliliğini, Tunceli Milletvekili Kamer Genç`in de mensubu olduğu Areli(bazı yerlerde Areyli diye de geçiyor) aşiretinden Zülfü Bey ile Hatun çiftinin beşi erkek yedi çocuğundan biri olan Yemuş Hanım`la yapmış. Yemuş isminden dolayı da Ermeni iddialarına maruz kalmış Kılıçdaroğlu ailesi. Kemal Bey bunun `nüfus memuru azizliği` olduğunu belirtiyor.

Aşiretteki feodal yapı aileye de yansımış. Kamer-Yemuş çiftinin de beşi erkek ikisi kız yedi çocukları gelmiş dünyaya. Kardeşlerin içinde tek üniversite bitiren Kemal Bey. Kız kardeşlerinden Fikriye`yi okutmamak Kılıçdaroğlu`nun en büyük pişmanlıklarından biri. Kılıçdaroğlu, ikisinin işçi emeklisi, birinin de ilkokul müdürlüğünden emekli olduğunu belirttiği kardeşlerinin isimlerini, nedense `onların rızasını almadan vermek istemiyorum` diyerek vermedi.

24 Mayıs 2010 14:22

eenternasyonelita
Yasaklı

HERKES İÇİN GNZ

24 Mayıs 2010 14:23

!!!66yozgatli66!!!
Daire Başkanı

iyi hos guzel

ama bu laiklige aykiri

anayasa mahkemesine basvurup bunu iptal ettirmeli

24 Mayıs 2010 14:28

Parya_009***
Kapalı

Dün Hürriyet gazetesinde tam sayfa bir haber vardı..

Ordaki haberde Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Nasreddin Hoca olduğu söyleniyordu..

Nasreddin Hoca da mı seyyid yani?

Tam Kemal Sunal filmine döndü bu Kılıçdaroğlu meselesi..

24 Mayıs 2010 14:30

*beybun*
Aday Memur

''kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor....

seyyidtir..zazadır..

kürt değildir..

BU KONU ÇOK UZADI.

eenternasyonelita''

eger peygamber efendimizin zoyunda geliyorsa arap olması gerekmezmiydi? takdir edersiniz ki peygamber efendimiz arap milliyetindendi.

24 Mayıs 2010 14:32

KANUN_46
Yasaklı

kılıçdaroğlunun karşısına cübbeli ahmet hocayı çıkarmak lazım aday olarak..:))

24 Mayıs 2010 14:37

eenternasyonelita
Yasaklı

güzel soru...

şimdi hocam siz aleviliği biliyorsunuz..

alevilik ehlibeyt soyundakilerin horasan türkmenlerle karışması ile doğdu...

yani ana tarafından arap seyyid, baba tarafından zaza/türkmen oluyor..yani imam rızanın 24 çocuğu emevi baskısından kaçarak horasana gelir...ve horasan da türkmenlerle zazalarla evlenirler kaynaşırlar..

YANİ KARIŞIK

24 Mayıs 2010 14:38

esmaa_
Kapalı

benim soyumda kraliçe elizabete dayanıo ama ne o bunun farkında ne de polis farkında :)))))))))

24 Mayıs 2010 14:39

*beybun*
Aday Memur

hımmm ya bizde de seyitler( alevi değil) vardır da onlar da kürtçe konuşuyorlar demek onlarda karışmış

24 Mayıs 2010 14:40

eenternasyonelita
Yasaklı

12 İmamlar?dan) İmam Musa Kazım?ın 24 çocuğu vardı. Bu 24 çocuğundan bir kısmı kız alıp kız verme durumu dolasıyla Horasan?daki kabilelerle türkmenlerle zazalarla akraba oldu. Yani bağlantı İmam Musa Kazım?a kadar gidiyor

24 Mayıs 2010 14:43

eenternasyonelita
Yasaklı

hocam çok doğru söyledin..

ANADOLU ÖYLE BİR CENNET ÖYLE BİR DERYS Kİ

KİMİN NE OLDUĞU TAM BİKLİNEMEZ...

ŞAYET BEN TÜRK ALEVİYİM MİSAL..

AMA ATALARIM KOYU BİR ARAP VAHABBİ OLABİLİR

VEYA ERMENİ OLABİLİR.

bunun garantisi yok ki...

neticede

uygarlıklar beşiği

anadolu ve mezopotomya..

ilk kardeş kanı burda döküldü..habiş kabil.

yani..

24 Mayıs 2010 14:45

*beybun*
Aday Memur

farklılıklar güzeldir. dünyanın hiç biyeri bu kadar şanlı olamaz

(farklılıklar bakımından) ve hiç bi yeri bu kadar şansız olamaz(

zihniyet bakımından).

24 Mayıs 2010 18:01

eenternasyonelita
Yasaklı

seyyid kılıçdaroğlu...bu ülkeyi ancak sen kurtarırsın.....

eline diline beliine sahip olursun umarım...

24 Mayıs 2010 18:06

özgür savaşçı
Şef

Yakında kerametlerinide duymaya başlarız.

25 Mayıs 2010 08:30

eenternasyonelita
Yasaklı

haydi kemal kılıçdaroüğlu..sen nasreddin hocanın torunusun.....yap bir kıyak ta bizi şunlardan kurtar.

meğerse nasreddin hoca akrabasıymış kılıçdaroğlunun..

25 Mayıs 2010 09:43

serseri_dr
Daire Başkanı

Kılıçtaroğlunun seyyit olup olmadığını bilmiyorum ama Ebu Leheb te Peygamberimizin amcasıydı ve en azılı müşrikti...yani akrabalık iyi bir insan olmaya yetmiyor... Aliminden zalim doğacağı gibi zalimden de alim doğar...

yanii...

25 Mayıs 2010 09:45

suskunca
Kapalı

hadi beeeeeee seyyid torunu heeeeeee oyüzdenmi partisinden önder sav gibi yaratık putperest kalkıpta EFENDİMİZE laf söyledi .seyyit torunu laf ettirmiyeydi hadi geç bunları

25 Mayıs 2010 16:00

marxista..doaniho
Kapalı

ben söylediğini hatırlıyorum hocam..tepki vermediği dorudur hatta ben de halen eleştiriyorum..nasıl olur da tepki vermez...bu konuda gerçekten haklısınız....

25 Mayıs 2010 16:03

marxista..doaniho
Kapalı

gerçekten kılıçdaroğlu bu konuda ayıp etti akrabası nasreddin hocaya, dedesi seyyid mahmud hayranihz.lerine.......''peygamberimize''................

enternasyonelite benim arkadaşlar..

Toplam 28 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?