Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Haziran 2010 17:52   


2010 muvazzaf astsubay sınav soruları ve cevapları

2010 muvazzaf astsubay sınav soruları ve cevapları

11 Haziran 2010 17:57

Konyayer6
Memur

SINAVA BASVURULAR BU AY BASLAYACAK ARKADASLAR. GECEN SENENIN SORULARINA ULASMAK ISTEYENLER http://forum.memurlar.net/konu/712079/?page=77 VE CIKMASI BEKLENEN SORULAR VARSA SIZDE YAZIN ERKENDEN YOL ALALIMKI KAZANIP ASIL OLALIM ARTIK BU KEZ.

21 Haziran 2010 17:32

Konyayer6
Memur

2010 YILI MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla, TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlarda muvazzaf astsubay statüsünde erkek personel alınacaktır.

2. TABLO-1?de belirtilen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 37?nci maddesini ?evet? olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

3. Muvazzaf astsubaylığa en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu ve dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunu;

a. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

b. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş ve er olarak yapmış/yapmakta olanlar,

c Halen silahaltında bulunan erbaş ve erler ile 1111 sayılı kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirerek terhis edilenler,

ç. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,

d. TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkekler başvurabileceklerdir.

NOT: Uzman erbaşlar, askerliğini yedek subay olarak yapmış/yapmakta olanlar ile yedek subay öğrenciler, lise mezunları ve bayanlar başvuramaz.

4. Temin faaliyeti TABLO-2?deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 21 Haziran 2010 tarihinden, 10 Ağustos 2010 saat 17.00?a kadar www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

5. Yazılı sınav; 22 Ağustos 2010 saat 15.00?da Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)?nde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

6. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testleri (FKYT) 06 Ekim ? 03 Kasım 2010 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut/ANKARA)nda, mülakatları ise 07 Ekim ? 04 Kasım 2010 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA)nda icra edilecektir.

7. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilecektir.

8. Seçmeler sonucunda asil olarak tespit edilen adaylar Mart-Nisan 2011?de başlayacak olan Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine katılacaklar ve başarılı olanlar 30 Ağustos 2011?de Astsubay Çavuş rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. MUVAZZAF ASTSUBAYLIK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak,

(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(4) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

(5) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

(6) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

(7) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

(8) Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

(9) Adli Sicil Müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve yerli kayıtlı olduğu askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(10) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(11) Hakkında ?Yedek Subay Olamaz? kararı bulunmamak,

(12) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

b. Öğrenim İle İlgili Koşullar:

(1) TABLO-3?de sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya TABLO-4?te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak (İkinci seçim aşaması sınavlarının başlangıç tarihi olan 06 Ekim 2010 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Bando sınıfını tercih edecek adaylar için Üniversitelerin Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Fakültesi veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ile Eğitim ve Fen Fakültelerinin Müzik/Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olup ihtiyaç duyulan branşlarda eğitim almış olmak,

(3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)?nca onaylanmış olmak,

(4) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(5) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

İlan edilen ilk müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından (En fazla 27 yaşında olmak; 21 Haziran 1983 ve daha sonraki doğumlular), daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından (En fazla 25 yaşında olmak; 21 Haziran 1985 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak vb.)

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak Erkek adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5?tedir. Asgari boy standardı 169 cm.?dir.

(3) Sevk edileceği askeri hastaneden, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak muayeneler sonucunda, ?MUVAZZAF ASTSUBAY OLUR? kaydını içeren sağlık raporu almak.

d. Özel Şartlar:

(1) Askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6 ve TABLO-7?de bulunan ?Muvazzaf Astsubay Olur? nitelik belgesi almış olmak,

(2) Bando sınıfı için başvuruda bulunan adayların, TABLO-4?te belirtilen okullardan mezun olmaları gerekmektedir. Farklı bölüm ve branşlardan mezun olan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

NOT : YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR İLE YUKARIDA SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERDE MENFİ (OLUMSUZ) DURUMU TESPİT EDİLENLERİN (BÜTÜN AŞAMALARDA BAŞARILI OLUP KURSA KATILSALAR DAHİ) İŞLEMLERİ DURDURULACAK VE İPTAL EDİLECEKTİR.

2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

a. Adaylar başvurularını 21 Haziran ? 10 Ağustos 2010 (Saat 17.00?a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (ONLINE) olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kaydedilecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

ç. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacaktır.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

a. İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında ?yedek subay olamaz? kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin (TABLO-7) ilgili bölümüne (2 ve 3?üncü madde) yazılacaktır.

b. Muvazzaf astsubaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, TABLO-6 ve TABLO-7?de örneği verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci aşama sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURUSU NASIL YAPILACAKTIR?

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri 17 Ağustos 2010 tarihinde www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEKLERDİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Aşaması Sınavları,

(1) Ön Sağlık Kontrolü,

(2) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,

(3) Uygulamalı Sınav (Sadece Bando Sınıfına müracaat eden adaylar için),

(4) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf astsubaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 22 Ağustos 2010 tarihinde Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)?nde yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 15:00?da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 13:00?da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 17 Ağustos 2010 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Muvazzaf astsubaylığa müracaat eden adaylara Genel kültür bilgisini ölçecek tarzda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda toplam 50 soru sorulacaktır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıdadır.

S.Nu.

Konular

Soru Miktarı

1.

Türkçe

5

2.

İnkîlap Tarihi

12

3.

Atatürkçülük (Türk Devlet Hayatı, Fikir

Hayatı, Ekonomik Hayat, İlke ve

İnkîlapları)

12

4.

T.C. Anayasası

4

5.

Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

11

6.

Coğrafya

6

Toplam

50

c. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre değerlendirilecek, elde edilecek ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülerek, 70 ve daha yukarı standart puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

ç. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınav tarihleri 08 Eylül 2010 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolü ile fiziki kabiliyet yeterlilik testleri 06 Ekim - 03 Kasım 2010 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)?nda , mülakatları ise 07 Ekim - 04 Kasım 2010 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)?nda icra edilecektir.

b. Adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu okula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ile lise diplomasının noter onaylı sureti (Lise diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getireceklerdir.),

(2) Bitirdiği fakülte veya yüksekokulda okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript),

(3) Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi,

(4) Adayın kendisine ait son üç ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getireceklerdir),

(5) Kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve iki suret fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(6) Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm ebadında 10 adet fotoğraf (Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı tükenmez kalemle yazılacaktır),

(7) Son üç ay içinde alınmış baba, anne, evli ise eşini ve kardeşlerini gösteren kendisine ait ?Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği?,

(8) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya Askerlik Şubesinden onaylı fotokopisi (Fotokopi önlü arkalı olacaktır.),

(9) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, başvuru tarihi itibarı ile son 30 gün içerisinde alınmış askerlik durum belgesi,

(10) Aday bilgi formu (TABLO-9),

(11) Yazılı sınavı kazanan silâhaltında bulunan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler tarafından, birlik komutanlıklarından kapalı ve mühürlü zarf içerisinde alınacak nitelik belgesi,

(12) Siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi için eşofman, kol saati, şort ve spor ayakkabısı.

(13) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

NOT : Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarında gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

c. Adayların ikinci seçim aşamalarında tabi olacakları sınavlar;

(1) Kişilik Değerlendirme Testi;

Yazılı sınavda başarılı olan bütün adaylara mülakat öncesinde kişilik değerlendirme testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(2) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak vb.,

(b) Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk vs. gibi kusurları olmamak,

(c) Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen (TABLO-5) boy ve kilo sınırları içinde olmak.

(d) Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre muvazzaf astsubay olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılacak ve sınavlara alınmayacaktır.

(3) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT);

(a) Adaylar 1500 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-8?dedir. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Muvazzaf astsubay aday adaylarının fiziki yeterlilik ve değerlendirme notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Değerlendirmede FKYT puanının %15?i alınacaktır.

(b) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan ?Nihai Karar Komisyonu? teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(c) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaktır. FKYT?de baraj notunu geçemeyen adaylar elenecektir.

NOT: Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testine katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(4) Uygulamalı Sınav;

Bando sınıfı için müracaat eden adaylara ayrıca uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav, mülakat sınavı ile eşzamanlı yürütülecektir.

(5) Mülakat;

Görüşme yoluyla yapılan planlı ve ölçülü bir konuşmadır. Değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılır, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakatta 70 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenecektir.

4. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

a. Muharip ve yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf astsubay adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70?i, FKYT notunun % 15?i, mülakat notunun % 15?inin toplamına göre yapılacaktır.

[Toplam Puan = Yazılı Sınav (%70) + FKYT (%15) + Mülakat (%15)]

b. Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılacaktır.

c. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 37?nci maddesini ?evet? olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan bütün adaylara, belirlenecek Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

b. İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

c. Yayımlanan sınav sonucuna göre başarılı olan adaylardan kendisine hastane sevk tarihi tahsis edilen adaylar mülakat aşamasında verilen sevk evrakları ile sağlık raporu işlemlerine başlayacak, diğer adaylar bu belgeleri imha edecektir.

ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara adresine elden teslim edecek veya posta ile gönderecektir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. MUVAZZAF ASTSUBAY ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra ?ONLINE BAŞVURU FORMU?nu dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın ?doğum yeri? bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz. (İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın ?nüfusa kayıtlı olduğu? bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köyle, ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın ?cilt nu..?, ?sayfa nu. (aile sıra nu.)? ve ?sıra nu.? bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz ?Evet?, değilseniz ?Hayır? seçeneğini işaretleyiniz.

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20. E-POSTA ADRESİ:

Gerekli olduğu takdirde kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. CEP TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kaydı olması önemlidir)

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LISE BÖLÜMÜ/ÜNIVERSITE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24. LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Lisans bitirme derecenizi yazınız.

25. LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Lisans bitirme tarihini yazınız.

26. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29. TERHİS TARİHİ/SEVK TARİHİNİZ:

Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

30. TERTİBİNİZ:

Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

31. TERHİS TARİHİ, TERTİBİ:

Terhis tarihini belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

32. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

33. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ:

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

34. RÜTBENİZ:

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

35. BİRLİK ADRESİ, BIRLIK İLİ:

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

36. TERCİH:

Mezun olduğunuz okul ve bölüm için tarafınıza tercih edebilme hakkı verilen sınıf ve branşları size göre öncelik sırasına koyarak işaretleyiniz. (Okul bölümlerinin tercih edebileceği sınıflar TABLO?3 ve TABLO-4?te belirtilmiştir.)

37. İSTEDİĞİM TERCİHLERE YERLEŞTİRİLEMEDİĞİM TAKDİRDE BAŞKA BİR SINIF/BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Tercihlerinize yerleştirilemediğiniz takdirde (gerekli şatları taşımanız durumunda) İDARE tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorsanız ?evet?, kabul etmiyorsanız ?hayır? seçeneğini işaretleyiniz.

38. ONAY KODU:

Resimde gördüğünüz dört karakteri kutucuğa yazarak ?Kaydet? düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra resimde üretilmiş dört karakterli ONAY ŞİFRESİNİ ilgili yere girerek ?KAYDET? düğmesine basınız.

2. Açılan ikinci sayfada girmiş olduğunuz bilgiler görünecektir. Sayfada bulunan ?Bilgilerimin Doğruluğunu Kabul Ediyorum? seçeneğini seçip ?ONAYLA? düğmesine basınız.

3. Açılan üçüncü sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, üçüncü sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklamanız faydalı olacaktır.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından ?Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum? seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız. (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir)

5. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları ?Aday Numarasını Öğrenme? taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel : (0 312) 562 11 11/562 03 65/562 05 34

Faks : (0 312) 411 60 50

04 Temmuz 2010 15:48

Muammergult
Şef

ya sitesine giriyorum online basvuru seyini bulamıyorum.. bana yardımcı olabilir misiniz yaa..

basvuru yapamadım :(( lutfennn !!!

05 Temmuz 2010 12:04

Muammergult
Şef

yaa bir yardım edecek insan yok mu yaa !!! :((

yapamadım online basvuru formunu bulamıyorum nasılk olacak bu bi yardım edin yaa.. lutfenn

07 Temmuz 2010 13:40

Konyayer6
Memur

tsk nın sıtesınden basvuru yapabılırsın.

14 Temmuz 2010 22:06

jatek_10
Şube Müdürü

slm beyler daha önce bu sınava giren arkadaşlar soruların zorluk derecesi nasıl çok ince ayrıntı soruyolarmı çok ayrıntıya giriliyomu sorularda birde baraj 70 deniyo ama ortalama kaç puan yapan asıl oluyo bilgilendirirseniz sevinirim

17 Temmuz 2010 22:03

Muammergult
Şef

gereken bilgiler burda

http://pertem.kkk.tsk.tr/astsubay/basvuru1001/aciklamalarastsb.htm

online basvuru formu burda arkadaslar

http://pertem.kkk.tsk.tr/astsubay/basvuru1001/v07/basvuru.aspx?TID=21

..

18 Temmuz 2010 02:29

Konyayer6
Memur

baraj 70 ama bence en onemlısı mulakat kardesım ben gecen sene gırdım mulakatı yedek olarak gectım ama sıram gelmedı 27 kısıyle kaybettım maalesef ama ne kadar yuksek puan alırsan mulakatada o kadar faydası olur.

18 Temmuz 2010 11:49

jatek_10
Şube Müdürü

konyalı kardeş peki sorular nasıl zormu birde sen hangi sınıftın ve tam olarak kaçıncı yedektin sıra gelmedi ben ilk kez gireceğim bu sınava ve çok korkuyorum ama sözelci olusumun avantaj sağlıyacağı kanısındayım hedefim 50 sorudan 45 net yapmak sence bu net yeterli olurmu tecrübelisin bilirsin zaten 3 aşağı 5 yukarı derece yapanların netleri aynıdır yani 45 net yapan geçen yıl 100 oldusa ondan önceki yıl 200 olmustur ama fazla bi oynama olmamıstır yani

21 Temmuz 2010 09:10

paryosa_56
Memur

ARKADAŞLAR BENDE GEÇEN YIL SINAVA GİRDİM HEPSİ İYİYDİ AMA MULAKAT KADAR ÖNEMLİ OLAN Bİ ŞEY YOK BUNU UNTMAYIN BEN İRAZ TARİH BİLEN VE MANTIKLI SORULARA CEVAP VEREN KİŞİ BU SINAVI GEÇER DİYE PLANLIYORUM SPORDA ÇOK ZOR DEĞİL ZATEN KOŞU PİSTİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI ÇOKTA ZORLAMIYORUM BU ŞINAV MEKİKTE AYNEN AMA TABİ Kİ ÖN HAZIRLIK ŞART YANLIZ MULAKATTTA NEYE GÖRE ADAM SEÇİYORLAR BEN ANALAMADIM SADECE KENDİM BİR YORUMDA BULUNDUM

BEN MULAKATTLARIN BİTMESİNE 5 GÜN KALA GİRDİM ZATEN ÖNÜMDE KOSKOCA 20 GÜN VARDI HER GÜN 200 YÜZ KİŞİ GİRİYORDU DÜŞÜNÜN ARTIK BENCE MULAKATTA ERKEN GÜNDE GİRMEK ASTSUBAYLIĞA AVANTAJLI BAŞLAMAK DEMEKTİR.ÖRNEĞİN ;6 ARALIKTA MULAKAT BAŞALSA SİZ 25 İNDE GİRSENİZ ALIRLARMI SİZİ ZOR AMA 6 ARALIKTA BAŞLASA 10UNDA GİRSENİZ GİRME ŞANSINIZ YÜKSEK BÜTÜN MESELE BUNDAN İBARET ÖNEMLİ OLAN MULAKAT BU BİR GERÇEK AMA MULAKAT SIRASININ ERKEN GELMESİDE ŞANŞ KISSMET BU SENE GENE GİRCEM BAKALIM NELER OLCAK KADER NEYİ GÖSTERCEK ARTIK

21 Temmuz 2010 11:11

jatek_10
Şube Müdürü

paryosa_56 arkadaş peki sen kaç net yaptın geçen sene benim bu sınavla ilgili hiçbi tecrübem yok sınavla ilgili bilgilendirirmisin beni sorular nasıl çokmu ayrıntı yorummu direkt bilgimi bide aldığın puanla sıralaman kaçtı ben suan okulda okuyan bi çocukla konustum 44 net yapmıs topcu sınıfında 2. olmus sınıflamalar nasıl oluyo bilgin varmı

21 Temmuz 2010 13:39

MAK09
Kapalı

2007 - 2008 de bu sınava 2 kez girdim

2007 yazılı 89 spor 75 piyade yedek 96 sıra gelmedi

2008 - yazılı 82 spor 80 piyade yedek sıra gelmedi

bu sene alım çok sınava girsemmi girmesemmi tereddüt ediyorum atamam yazılı sınav çok kolay ama diğre aşamalrda yatıyor iş

hayırlıssı

21 Temmuz 2010 14:53

Konyayer6
Memur

jatek ben muharıp yedek 76ydım muharıp 59 a kadar geldı 17 kısıyle sıram gelmedı yanı. sınavdan gecılır ama paryosanın dedıgı gıbı mulakat en onemlısı. tabı mulakattada senın notların onemlı sadece yazılıda deıl spordanda yuksek almaya bak. bu arada gecen senenın sınav soruları bu forumda var bakabılırsın ayrıntıya gırılmıyor.

paryosa gatada tanıdıgım bı arkadas mulakatın son gunu gırmıs ve cogunuzu alcaz demısler dedıklerı gıbıde oldu su anda okulda. ben daha basvuru yapmadım bılerek cunku ne kadar gec basvuru yaparsan spor sınavın o kadar gec olacaktır buda bana zaman kazandırır ve daha cok calısmamı saglar.

Mak09 benım bı arkadasımda 4. gırısınde kazandı. bu nasıp kardes nasıpse oluyor bence sansını zorlamalısın.

22 Temmuz 2010 13:19

jatek_10
Şube Müdürü

bana bi arkadaş sınıflara yerleştirmede söle dedi sınıflamalar sözlü mülakattan sonra oluyomus ve sınıf tercih ederken kontenjanı göz önünde bulundurmak gerekmiş.örneğin ben piyadeyi birinci sırada seçtim bir başkası 2. sıraya seçti ben 20 aldım öbürü 30 aldı ama benim 1 tercihim olduğu için ben yerleşiyom o ilk tercihine göre sıralamaya giremezse 2 tercihine bakılıyomus ben piyadeyi seçtiğim için 3 tercihine bakılıyomus o yüzden tercih önmlimiş doğrumu bu

23 Temmuz 2010 17:04

Muammergult
Şef

arkadaslar bu astsubaylık sınav sorularını nerden bulabilriz

2009- 2008 ve 2007 nin soruları olursa iyi olur

bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

..

24 Temmuz 2010 18:24

jatek_10
Şube Müdürü

sınav sorularını yayınlamıyorlar sınavı kara kuvvetleri kendi yaptığı için milletin aklında kaldığı bir iki soru var forumlarda paylaştığı ama tam değil eksik var gibi

29 Temmuz 2010 03:26

Konyayer6
Memur

jatek yok kardes oyle değil. bak ben sana olanı soyleyım mısal ben muharıp 76 yım ve bende 6 secenek var.. pıyade hava savunma v.s. benım sıram geldı pıyade dolu olursa hava savunmaya o dolu olursa bır dıgerıne benı atlama gıbı bı durumları olamaz eger oyle olursa carsı karısır. mantıklı olanıda bu zaten. ama mesela bende sılah teknısyenlıgı yok. ve ordan acık var o zaman benden sonrakı kısıyı alabılırler tabı onda sılah teknısyenlıgı bolumu olması kaydıyla.

29 Temmuz 2010 03:32

Konyayer6
Memur

muhammer okumadan yorum yaptıgına emınım.

31 Temmuz 2010 16:45

jatek_10
Şube Müdürü

iyide kardeş ozamn tercih sıralamasının ne anlamı kalıyo bende ilk tercihini yaptın ya dielim piyade kaç kişi alıyo 2 diyelim ben aldım 20 sen aldın 30 dielim 40 alan başka bi arkadas var ama onun 2 tercihi piyade en yüksek yapan bizleriz diyelim biz yerleştik o 40 alan ilk tercihiniyaptı yerleşemedi sonra 2 tercihi olan piyadeye bakılıyomus o da kapandığı için 3 tercihe bakılıyomus bende böle duydumki buda bana mantıklı geldi sen eminmisin böle olmadığına

31 Temmuz 2010 17:06

c21efe
Memur

arkadaşlar konunun başlığı soru ve cevap diye açılmış ama hiç soru yok konuda..ellerinde soru olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim...

Toplam 85 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?