Editörler :
15 Haziran 2010 09:55   


Devlet Memurları kanunu değişirken

Arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanunu değişiyor

hazır kanun değişirken Bu kanuna

Özelleştirmeden geçen Memurların

önceki kazanımlarının yalnızca ücret olmadığını ,

Yıllardır eğitim kurs seminer ve performans neticesinde elde ettikleri ünvanlarınında değerlendirilmesi için

çalışma başlatılmayapılmalıdır.

Özellikle Araştırmacı ünvanında bulunan arkadaşların yeni işe başlamış memurdan hiçbir farkları yok gibi davranılıyor . yeni hazırlanan Kanunda Araştırmacıların Uzman veya denetçi kadrolarıyla eşdeğer olması sağlanarak ilerde olması muhtemel sorunları şimdiden çözecektir kanaatindeyim

saygılarımla

15 Haziran 2010 10:32

samsunlu55555
Yasaklı

emrin olur hemen yapalım tabi...

16 Haziran 2010 08:38

özal64
Şube Müdürü

Arkadaşlar herkese günaydınlar. Bende Ahmet1688 arkadaşımla aynı fikirdeyim. Çünkü bu 1 sayılı cetvele tabi ve Araştırmacı olarak atanan arkadaşlar eski kurumlarında Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müfettiş ünvanlarındaki arkadaşlardı. Ama şimdi Araştırmacı olarak atandık. Bu şimdiki kurumlarda bir ara kadro gibi görülmektedir .Oysaki arkadaşımın dediği gibi eş değer bir ünvana getirilmesi gerekir. Özel Hizmet tazminatımız bile % 154-200 lerden % 60 lara indilmiştir. Birde Şu Samsunlu55555 rumuzlu kşiimi zatmı ne olduğunu bilemediğimin bu bizim formumuzda işi yok sanırırm, herşeye burnunu kokmaz ise memlun olacagız. Sizlere saygılarımla. Hoşcakalın

16 Haziran 2010 08:41

özal64
Şube Müdürü

Arkadaşlar herkese günaydınlar. Bende Ahmet1688 arkadaşımla aynı fikirdeyim. Çünkü bu 1 sayılı cetvele tabi ve Araştırmacı olarak atanan arkadaşlar eski kurumlarında Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müfettiş ünvanlarındaki arkadaşlardı. Ama şimdi Araştırmacı olarak atandık. Bu şimdiki kurumlarda bir ara kadro gibi görülmektedir .Oysaki arkadaşımın dediği gibi eş değer bir ünvana getirilmesi gerekir. Özel Hizmet tazminatımız bile % 154-200 lerden % 60 lara indilmiştir. Birde Şu Samsunlu55555 rumuzlu kşiimi zatmı ne olduğunu bilemediğimin bu bizim formumuzda işi yok sanırırm, herşeye burnunu kokmaz ise memlun olacagız. Sizlere saygılarımla. Hoşcakalın.Editör arkadaşlardan da yardım bekliyoruz.

16 Haziran 2010 08:53

özal64
Şube Müdürü

Günaydın arkadaşlar. Bende bu Devlet Memurları Kanunu değişikliğinde 1 sayılı cetvele Tabi ve Araştırmacı olarak atanan arkadaşlarla ilgili bir düzenleme yapılmasından yanayım. Çünkü bizler eski kurumlarımızda Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müfettiş olarak görev yapmakta iken yeni kurumlara Araştırmacı olarak atandık. Ancak Araştırmacı bir arakadro gibi görülmektedir. Oysaki bizim pozizyonumuzda bir ünvan olmalıdır. Bana bağlı olarak Tazminatlarımız bile %145-200 lerden % 60 inmiştir. Arcıca karirer açısındanda sıradan memur gibi değerlendirilmektedir.Birde şu Samsunlu55555 rumuzlu zat mı. şahısmı ne olduğunu bilemediğim kişimi ne bizim sorunlarımıza burnunu sokup morelimizi ve huzurumuzu bozmaz ise veviniriz. Lütfen yerini bilsin. Buhusuda editörlerden de yardım ve desdek bekliyoruz. Herkese saygılarımla, hoşcakalın.

16 Haziran 2010 10:36

the_flesh
Aday Memur

Arkadaşlar yargıtaya gitmiş bir davanın yargıtayda max.bekleme süresi ne kadar olur.

16 Haziran 2010 10:52

nacre28
Aday Memur

ahmet1688 arkadaşıma selamlar;

sorun sadece araştırmacı olarak atanan arkadaşlarda değil, geneldedir. örneğin ben ve benim gibi arkadaşlarımız TT de iken GİH de görev yapar iken yeni kurumlarımızda YHS da görev yapıyoruz. ek gösterge alamıyoruz, mevcut hat ettiğim yeşil pasaportun süresi dolduğunda süresini uzatamıyorum. (YHS olduğumdan)

bu sorunları genel yayalım.

17 Haziran 2010 19:17

gozlem
Yasaklı

the flesh..

2008 de danıstay gıden 40 larla ılgılı dava beklıyor.

yargıtayda ıse hangı daırede ıse 1 yıl .2 yıl beklenebılıyor..

13 Temmuz 2010 11:56

gozlem
Yasaklı

2010 Yılı Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge

--------------------------------------------------------------------------------

GENELGE

1- 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara vevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,059445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,7931), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,018843) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.120 TL?ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.767 TL?ye yükseltilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve diğer ilgili mevzuatında anılan fıkraya yapılan atıflarda belirtilen ücret tavanı için bu tutar uygulanacaktır.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ?Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları?nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.219 TL?ye yükseltilmiştir.

d) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

e) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/7 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında 151 TL?yi geçmeyecektir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2010-14/7/2010 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 1/7/2010 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.517,01 TL?dir.

5- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/7/2010 tarihi itibarıyla 2.066 TL?dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

16 Ağustos 2010 11:30

gozlem
Yasaklı

Memur Sen ve KESK'in önerisi incelenecek

--------------------------------------------------------------------------------

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, sendikaların toplu sözleşme taleplerini uygulama yönündeki çabaları başka bir şeyle bağlantılı hale getirmek ve gölgelendirmeye çalışmanın doğru olmayacağını söyledi.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, toplu görüşmelerin birinci turunun sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, KESK Başkanı Sami Evren ile Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun, 'bu sene (mademki anayasada böyle bir düzenleme var) toplu görüşme değil, toplu sözleşme olarak çalışanların mali ve sosyal haklarını belirleyelim, gerekirse bu konuyu ekim ya da kasım ayında görüşelim' şeklinde bir öneri getirdiklerini aktardı. Bunun incelemeye değer bir öneri olduğunu belirten Yazıcı, "Biz de bu önerinin hukuksal olarak mümkün olup olmadığı, sendikalarımızın bu konuya yaklaşımları ve elbette kamunun hukuksal işleyişi bakımından bir görüş istişaresinin zaruretini dikkate almak suretiyle, her iki taraf, hem memur sendikaları, hem kamu işveren tarafının bu konuya ilişkin hukuksal görüşünü hazırlaması ve konuyu karara bağlamak üzere toplantıyı kapattık."diye konuştu.

Yazıcı, 18 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak ikinci turda, konuyu görüşerek karara bağlayacaklarını söyledi. Konunun karara bağlanması halinde mutabakat zaptı imzalanacağını ifade eden Yazıcı, "Hukuki engel varsa süreci 4688 sayılı yasanın içeriğine bağlı olarak devam edeceğiz.'' dedi.

Bir gazetecinin, toplu sözleşme hakkının referanduma bağlı kalınarak gündeme taşınmasının kamu çalışanlarını baskı altına alacağı yönünde yapılan açıklamaları hatırlatması üzerine Yazıcı, ''Memurlar toplu görüşmeden yana mı toplu sözleşmeden yana mı buna bakmak lazım." diye konuştu. Toplu görüşme veya toplu sözleşme tercihinin başka şeylerle bağlantılı hale getirilmesinin objektif olmayacağının altını çizen Yazıcı, "Neden öyle bir değerlendirme yapılmış bilmiyorum. Memurlara bu hak süs olsun diye verilmiyor. Bu, memurların, sendikaların talebiydi." ifadesini kullandı.

Söz konusu talepler göz önüne alınarak, Parlamento'nun Anayasanın 53 ve 128. maddesinde değişiklik öngördüğünü dile getiren Yazıcı, "Şimdi bunları uygulama çabası içerisinde olunmasını başka bir şeyle bağlantılı hale getirmek ve gölgelendirmeye çalışmak çok doğru bir yaklaşım olduğu kanısında değilim.'' diye belirtti.

Hükümetin referanduma bağlı kalınmaksızın toplu sözleşme sözü verip vermeyeceği ile ilgili bir başka soru üzerine ise Yazıcı, şunları dile getirdi: ''Türkiye hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü önemlidir. Zaten Türkiye'de sorun bazı kamu kurum ve kuruluşları, yetki kullanan bazı kamu odaklarının görev ve yetki alanlarından çıkmaları halinde sorun yaşıyoruz. Bunu örneklendirmek mümkün. İdare olarak, yürütme erki olarak, hükümet olarak, hükümetin bir üyesi olarak yapacağımız bütün tasarrufların kanunlara, anayasaya ve bu konudaki ikincil düzenlemelere uygun olması gerektiğini gözeteceğimizi bilmenizi istiyorum. Yani biz yasaların ve anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde hareket edeceğiz. Bunun ötesinde Ahmet, Mehmet istedi diye onun sorularına özel cevap vermek veya onun özel isteklerini tatmin edici cevap ifade etmek durumunda değiliz.''

memur.netten alıntıdır..

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?