Editörler : crops35
18 Haziran 2010 09:05

Araştırmacılar İtibarlarının İadesini İstiyor (Dernek kuralım)

arkadaşlar araştırmacılar olarak bir dernek kurarak çalışmaları yasal zeminde daha sğlıklı takip edebiliriz kanaatindeyim

Hazır 657 sayılı yasa değişiyorken yeni hazırlanan yasanın 4. maddesinde Kadrosu kaldırılan memurlardan unvanı Müdür ve daha üstü olanlar diğer kuruluşlara araştırmacı olarak atanır denmektedir.

dernek vasıtasıyla yapacağımız kulislerle araştırmacı kadrolarının uzman kadrolarına tebdil edilmesiyle bir çok sorun halledile bilir kanaatindeyim

ayrıca herkesin kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim saygılarımla


karaahmet
Şef
20 Temmuz 2010 09:29

Araştırmacı arkadaşlar. Günaydın.

Bizim maaş konuları ile ilgili olarak;

Hepimizin bildiği gibi 3 yıllık şahsa bağlı hak süresi aleyhimize sonuçlandı. Şimdi burada 4971 sayılı yasa ile ARAŞTIRMACI kadrolarına indirgenmiş olmamız dolayısıyla Özel hizmet tazminat oranımız kişilere göre değişmekle birlikte %60 a indirilmiş bulunmaktadır.(156 sayılı tebliğ)

Bu konuda sadece kazanılmış hakkımız olan özel hizmet tazminat oranımızın düşürülmesi ile haksızlığa uğrandığı ve mağdur olunduğu savunmasıyla dava açanlar varmı. Varsa sonucu hakkında yazarsanız sevinirim. bu konuda daha önce bir dava açılmış ve mahkeme kişi lehine karar vermiş ve halen geldiği oranda özel hizmet tazminatı alıyormuş. bu konuda bilgisi veya belgesi olanlar varsa yazarlarsa sevinirim. iyi günler.


özal64
Şube Müdürü
20 Temmuz 2010 15:01

Selam arkadaşlar Bu şahsabağlı haklarla ilgili olarak Danıştayın Anayasa Mahkemesine açtığı 2008/50sayılı dava lehimize sonuçlandı deniyor. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var mı varsa karar suretini yayınlarmısınız. Çünkü Nen AİHM ne gidecehim o kararıda eklemek istiyorum. Lütfen yardımlarınızı rica ediyorum. Yada ben Anayasa Mahkemesi kararına nereden ulaşabilirim. Selamlar


karaahmet
Şef
21 Temmuz 2010 08:33

sayın özal64.

anayasa mahkemesi̇ maalesef 2008/50 sayili dosyada aleyhi̇mi̇ze karar verdi̇.ama anayasa mahkemesi̇'ne gi̇r sağ tarafta resmi̇ gazetede yayimlanan kararlar bölümü var. orada 24.06.2010 günü kararlari var onu di̇rekt olarak yazdirabi̇li̇rsi̇n. ancak henüz gerekçeli̇ karari yayimlanmadi bi̇ldi̇ği̇m kadariyla.

ai̇hm.ne dosyani gönder .


ahmet1688
Şube Müdürü
05 Ağustos 2010 16:16

Araştırmacı arkadaşlar şahsa bağlı haklardan ziyade maaşlar daha önemli değilmi maaşlarımızı şimdilik tazmınat olarak fark adıyla alıyoruz yarın bu maaşların eşitlendiğnde endüşük maaşı alan durumda olacağız.

Bu sebeble şuan bizim için En uygunu Ünvanlarımızın ya dentçi yada TRT de olduğu gibi (Araştırmacılar Strateji uzmanı yapılmışlar) strateji uzmanı olmak veya Bakanlıklarda Uzmanlıklar olacak Örneğin Ulaştırma bakanlığında Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı kadrosu ihdas edilecek

Valiliklaede Valilik uzmanlığı kadrosu ihdas edilecek netice olarak

Biz Araştırmacı (Ö)ların Unvanları bu yönde değiştirilirse daha uygun olmazmı görüşlerinizi yazarsanız değişik fikirler geliştirebiliriz.


gozlem
Yasaklı
05 Ağustos 2010 17:10

arastırmacı arkasların unvanlarının arastırmacı olmasına ragmen hıc arastırmacı olarak burda goremıyorum.ahmet1688 sız kendınız tek basınızada olsa mucade edın lutfen. her bırey kendınden sorumludur.ayrıca sızıde mucadelenızden dolayıda tebrık ederım.basarılar..


zeosos
Aday Memur
07 Ağustos 2010 10:08

7 Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27665

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/747

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (V) sayılı cetvel olarak eklenen kadrolardan, ekli listenin (A) sütununda gösterilenlerin (B) sütununda belirtildiği şekilde sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilerek karşılarında adları yazılı kamu kurumlarına, personelin kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Devlet Bakanlığının 28/6/2010 tarihli ve 14705 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 12/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


zeosos
Aday Memur
07 Ağustos 2010 10:12

7 Ağustos 2010 tarihindeki resmi gazete de yayınlanan kararname ile Mühendis araştırmacılara Mühendis kadrosuna geçme imkanı mı veriliyor. Görüşleriniz nedir, artıları eksileri nedir.


hukuk devleti
Genel Müdür
09 Ağustos 2010 01:12

Defalarca ikaz edilmesine rağmen halen mükerrer konu başlığı açılmaktadır. Lütfen mükerrer konulu başlık açmayınız

araştırmacılar ile ilgili konu varken ZEOSOS tarafından açılan konu bu bölüme taşınmıştır.

Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27665

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/747

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (V) sayılı cetvel olarak eklenen kadrolardan, ekli listenin (A) sütununda gösterilenlerin (B) sütununda belirtildiği şekilde sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilerek karşılarında adları yazılı kamu kurumlarına, personelin kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Devlet Bakanlığının 28/6/2010 tarihli ve 14705 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 12/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki kararname ile Mühendis araştırmacılara Mühendis kadrosuna geçme imkanı mı veriliyor. Görüşleriniz nedir, artıları eksileri nedir.


ahmet1688
Şube Müdürü
09 Ağustos 2010 10:47

sevgili Araştırmacılar

7 Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27665

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/747

Bu bakanlar kurulu kararından anladığım Boş Araştırmacı kadrolarının yeniden düzenlenerek Özelleştirmeden atanacaklara tahsis edildiğidir.

Yoksa Mevcut araştırmacıların Mühendis ,teknisyen vb yapılması değil.

Yeni Hazırlanan 657 sayılı DMK da yapılacak değişiklere ile ilgili kanun tasarısı Meclise sevk edilmiş .

Biz Araştırmacılar için BU tasarının 4. maddesinde bir Fırsat var

Tasarıda deniyorki Kadrosu kaldırılan Müdür ve üst ünvanlı personel diğer kuruluşlara araştırmacı olarak atanır.

Biz Araştırmacılar hangi sıkıntılarla karşıkarşıyaysak yeni geleceklerde aynı sıkıntılarla karşılaşacak .

BU arada şu düzenlemem yapılabilinir "Müdür ve üst ünvanlar Bakanlık uzmanlığına ,strateji uzmanlığına veya denetçi kadrolarına atanır mevcut Araştırmacıların unvanlarıda bu şekşlde değiştirilir denilerek "

Araştırmacıları ileride beklyen sorunlar giderilir

Araştırmacıları ileride beklyen sorunlar daha sonra yazacağım


ahmet1688
Şube Müdürü
09 Ağustos 2010 11:01

Araştırmacılar ;

Maaşları 1400 civarında Üstünü fark tazminatı olarak alıyoruz ,şu an için Enflasyon yok maaşlarımız iyi aradaki farkın kapanması uzun yıllar alabilir diye bir düşünce var ama bu ileride böyle devam edeceği anlamına gelmez. atandığımız kuruluşlarda Maaşlarımızı buradaki müdür ve üst unvandaki arkadaşlarla karşılaştırıyoruz halbuki bizim maaşlarımız bu arkadaşlarla kıyaslanması hata Kurumlardaki araştırmacıların maaşları 1400 .

Araştırmacıların ne yapıp yapmayacağı Bir DPB tebliğinde belirtiliyor ama Kurumların haberiyok Haberi olanlar keyfi uyguluyor Hepimiz mobbing uygulamalarla maruz kalmıyormuyuz? .

Vakit kaybetmeden hele şu yasa çıkmadan bir araya gelmeliyiz


gozlem
Yasaklı
09 Ağustos 2010 12:46

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5398

Kabul Tarihi : 03.07.2005

Resmi Gazete Tarihi 21/07/2005

Resmi Gazete Numarası 25882

MADDE 1. ? 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun adı "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

Madde 22. ? Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.

Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır.

selam arastırmacı arkadslar ve bu konuda en fazla yorum yazan ahmet1688..

sızlerın arastırmacı olarak atanmanız ek gostergede buyuk dusus olmasına neden . muhendıs olupda 3600 ek gosterge olup daha sonra 2200 ek gostergeye dusurulen arkadsları emekllıkte o kadar buyuk kaybı varkı..ınanılmaz..muhendıs bır arkads , ıkı yıllık unıversıte okuyan arkadsımızla aynı gostergede tutuluyor.

su an arastırmacı arkadsların farkında olanlar varmı bılmıyorum ama bır gun emeeklılıklerı gun gelıp cattıgında ellerınden ucup gıden haklarının farkında olacaklar. su an muhendıs kısı emeklı olurken 50. 55 mılyar alıyorsa 2200 ek gostergesı olan 30.35 mılyar arası almaktadır. bu yuzden arastırmacı arkadsların ortak karar alıp bu konudakı duyarlılıklarını sergılemelerı gerekıyor.


karaahmet
Şef
09 Ağustos 2010 14:47

Arkadaşlar iyi günler.

5398 sayılı kanun için daha önce TBMM.üyelerinden Haluk KOÇ ,Kemal Anadol ve 113 Milletvekili tarafından açılan Anayasa mahkemesindeki 2005/110 ESAS, 2005/111 Karar sayılı 29.12.2005 tarihli kararı 26 TEMMUZ 2006 tarihli 26240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.ARAŞTIRMACI kadrolarındaki arkadaşların okumalarını ve verilen kararla ne gibi haklarımızın elimizden alındığını ve Anayasa mahkemesinin kararıyla görmek mümkündür.

Devlet çalıştırmış olduğu personelini özelleştirme nedeniyle kurumunu değiştiriyor ve akabinde de sanki bu Vatana ihanet etmiş gibi haklarını elinden alıyor. Böyle bir uygulama nerde olur bilemiyorum.

Herkesin Ramazanı kutlu olsun.selamlar.


burakneva
Aday Memur
10 Ağustos 2010 08:50

Bende bankadan üniversiteye araştırmacı oalrak geçtim. Bir sürü sorun yaşadım. Dernek kurulursa buradan mı üye olacağız ... Bilgilendirirseniz sevinirim.


ahmet1688
Şube Müdürü
10 Ağustos 2010 16:05

burakneva Arkadaşıma ;

Dernek kurulursa buradan mı üye olcağız demişsiniz tabiki hayır dernek kurma iradesini gösteren bir avuç kahramanlar olarak ilk önce uygun bir yerde toplanacağız bir birimizi tanıyacağız ve bu tanışmada neticesinde derneğimizi kuracağız bu sebeble maillerle haberleşe biliriz ilk etapta bu işin sekrateryasını yapmaya hazırım

saygılar


yellow_red
Aday Memur
11 Ağustos 2010 11:34

Merhaba,

ahmet1688 arkadaşımın önerisini destekliyorum. Araştırmacı(Ö) kadrosunda olup sürekli mağdur durumda kalan bizler en kısa sürede bir araya gelip önce tanışmalı sonrada birlikte neler yapabilirizi konuşmalıyız. Bu konuda üzerime düşen bir görev olursa da yapabileceğimi bildirmek isterim.

Özellikle emeklilikte bu kadro durumu kayıplarımızı akıl almaz boyutlara çıkaracaktır.

Ben bir kamu iştirakinin özelleştirilmesi sonucu mühendis müdür yardımcısıyken araştırmacı olarak atandım. Yani eski işyerimde SSK'lıydım yeni işyerinde Emekli Sandığı oldum.

Yaptığım incelemelerde eski işyerinde 657'li olmakla SSK'lı olmak arasında ciddi uygulama farklarının olduğunu öğrendim. 657'li olanlara mühendis kadrosu yasada yazıldığı biçimde bir hak iken bizim gibi SSK'lı olanlar için takdirle verilebiliyormuş. Buna rağmen 657 li olup mühendis kadrosunu kaybedip araştırmacı olanlara da rastladım ve bu insanlar haklarını 5 yıllık bir hukuki mücadele sonucunda alabildiler.

Ben şimdi benim durumuma emsal mühendis kadrosunda olan bir arkadaş arıyorum. Yani SSK'lı iken mühendis kadrosuna atanan bir arkadaş varsa ya da bu hakkı hukuki yolla kazanmış arkadaş varsa lütfen bildirsin.

Selamlar,


burakneva
Aday Memur
12 Ağustos 2010 17:07

Ahmet bey bende araştırmacıyım mail adresinizi alabilirmiyim..Maaşımla ilgili bazı şeyler soracağım teşekkürler..


özal64
Şube Müdürü
13 Ağustos 2010 08:39

Sayın arkadaşlar bende araşrırmacı olarak 2002 yılında atandım. Ancak karahmet arkadaşımın dediği gibi özel hizmet tazminatım /145 iken şimdi araşrırmacının özel hizmet tazminatı olan /60üzerinden alıyorum. karahmet arkadaşımızın dediği bu tazminatlarla ilgili bir dav açıldımı açılmış ise netice nasıldır. Burada bizlerle paylaşır ve bizleride bilgilendirirseniz çok seviniriz. İlgi ve bilgilerinizi bekler herkese saygılarımı sunarım.


ahmet1688
Şube Müdürü
13 Ağustos 2010 11:57

Araştırmacı arkadaşlar;

Telekomcular derneği forum bölümünden konuyla ilgili gördüğüm yorumu bilgilerinize sunarım

"Savaş/İstanbul 08/08/2010 00:24

Sayın Dernek Yöenticileri,

Araştırmacı kadrosunda bulunanlarla ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Araştırmacı ünvanlıların ünvan hiyerarsişindeki durmu belli değildir. Dolayısıyla, TRT'de olduğu gibi Araştırmacı ünvanlı persoenlin bütün Kurumlarda strateji uzmanı yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Böyle bir uygulama hem atıl vaziyette olan araştırmacıları sistemin içine çekerek bilgi birikimlerinden yaralanılmasına neden olacağı gibi hemde eşleşilen ücretlerin arasındaki makasın azalmasına sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Şöyleki bir araştırmacı üncanlının özel hizmet tazminatı %60 iken starateji uzmanının %140 cıvarındadır. Kaldıki bu uygulama TRT de olduğuna göre tüm kurumlarda olabilir. Ayrıyeten sanırım strateji uzmanlığı kariyer bir meslektir. Uzunca bir süre Telekom da çalıştıktan sonra gittiğimiz kurumdada biligi birikim deneyimimizden yararlanılmasına, ayrıca Kurumsal aidiyete yardımcı olacağını düşündüğüm bu hususta siyasilerle irtibata geçilerel 657 ye veya başka bir kanunla bu hususun çıkması için gerekli gayreti gösterirseniz tüm araştırmacılar size müteşekkir kalırız. Çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarım. "


aylinur
Şube Müdürü
13 Ağustos 2010 12:02

Arkadaşlar;

399 sayılı K.H.K tabi 2 sayılı cetvelde (sözleşmeli personel)KİT lerde müdür yardımcısı iken şu anda 657 sayılı yasaya tabi Sağlıkta araştırmacıyım.Araştırmacının maaşı 1046 tl'dir,bunun üzerine 196 tl özelleştirme farkı,699 tl döner sermaye eklemek suretiyle toplam 1941 tl olarak yanı 2008 yılında hakkım olan maaşım 2010 yılında iki taksitle ödeniyor.İlgili mevzuatı aklım erdiği kadarıyla okuyor gelişmeleri takip ediyorum.Tespitlerim

1-2008 yılındaki maaşımın 2010 yılında 2 taksitte ödenmesi 657 sayılı yasaya aykırı.Ancak Maliyenin bir genel yazısı var yasadan daha gecerli

2-4046 sayılı yasada.... ayrıca tazminat olarak ödenir ifadesi (buradaki ayrıcayı büyük yazmak isterdim)İdareye sebesti getirmiş yanı benim maaşımın 1242 tl sını ayın 15.öder gerisini istediği zaman kafasına göre ödeyebilir.Maşın peşin ödeneceği hükmü nerde kaldı?

3-Yönetim kadrosundaki personelin araştırma planlama sınıfında araştırmacı unvanına atanması bu kadrolar arasındaki kazanımları hiçe sayıyor.

4-4046 sayılı Kanunun yönetmeliği torpilin resmi belgesidir.Neden derseniz orada DPB isterse kendi unvanıyla atayabilir hükmü mevcuttur.Yanı hamili kart yakınımdır.

5-657 sayılı yasa tasarısında aynı statü devam ediyor.Ama hedef daha büyütülmüş.Efendim yönetim kademesindekiler Araştırmacı olarak atanır ama istisna 3 adet daire başkanı atanabilir.

Daha bir çok ayrıntı.Sözün özü mevcut yetişmiş kadroları tasfiye etme.Araştırmacı konusu insan haklarına aykırı buluyorum bir şeyler yapmalı bu konuda hukukcuların yardımını almalı dernek kurulacaksa kurmalıyız.


ahmet1688
Şube Müdürü
13 Ağustos 2010 12:04

sayın burak neva mail adresim ..

Toplam 2803 mesaj
12345678910111213»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi